VAT mài sàn bê tông tạo phẳng để lót gỗ công ty tnhh một thành viên dịch vụ giải trí bowling game paradise

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 07:11

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số (Form) : 01GTKT0/001 Ký hiệu (Serial) : VAT04402 Số (No.) : HD/01374 BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ Ngày (date) 26 tháng (month) 08 năm(year) 2019 Đơn vị bán hàng (Unit sales) Mã số thuế (Tax code) Địa (Address) Website Điện thoại (Tel) Số tài khoản (A/C No.) : Công Ty Thi Công Sàn Bê Tông Đà Nẵng BTMSONGANH :1401847121 : 76 Giang Văn Minh, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng : betongdanang.info : 0946.038.728 Fax : : 0041000306106 Tại : Họ tên người mua hàng (Name of buyer) : Lê Anh Tuấn Tên đơn vị (Name of company) :CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ - GIẢI TRÍ BOWLING & GAME PARADISE Mã số thuế (Tax code) :0401989461 Địa (Address) :K137/41 Tô Hiệu, Phường Hồ Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, Vietnam Hình thức toán (Payment term) :Tiền mặt/Chuyển khoản STT Tên hàng hóa dịch vụ Mài sàn bê tơng tạo phẳng để lót gỗ, lót thảm sàn, gạch men Số tài khoản (A/C No.) : Đơn Số Đơn giá Thành tiền vị tính lượng 6=4x5 Thuế suất Tiền Thuế Thành tiền sau thuế 8=6x7 9=6+8 9163 189000 1731807000 10.0% Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ (Total amount) : 1731807000 173180700 1904987700 $173180700 Tổng cộng tiền toán: 1904987700 Số tiền viết chữ (In words): Một tỉ chín trăm linh bốn triệu chín trăm tám mươi bảy nghìn bảy trăm Tổng tiền khơng chịu thuế: Tổng tiền chịu thuế 0%: Tổng tiền chịu thuế 5%: Tổng tiền thuế GTGT 5%: Tổng tiền chịu thuế 10%: Tổng tiền thuế GTGT 10%: 1904987700 Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller) Ký bởi: Công ty thi công sàn bê tông Đà nẵng BTMSONGANH Cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: CƠNG TY CỔ PHẦN AZAVAT, MST:0309454143 Tra cứu hóa đơn điện tử Website: http://tracuu.azavat.com Mã số bí mật:
- Xem thêm -

Xem thêm: VAT mài sàn bê tông tạo phẳng để lót gỗ công ty tnhh một thành viên dịch vụ giải trí bowling game paradise , VAT mài sàn bê tông tạo phẳng để lót gỗ công ty tnhh một thành viên dịch vụ giải trí bowling game paradise

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn