VAT mài đánh bóng sàn bê tông trung tâm đào tạo lái xe mô tô khuê mỹ chi nhánh công ty tnhh mtv vlxd trung hiếu

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 07:11

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số (Form) : 01GTKT0/001 Ký hiệu (Serial) : VAT07302 Số (No.) : HD/03935 BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ Ngày (date) 22 tháng (month) 01 năm(year) 2019 Đơn vị bán hàng (Unit sales) Mã số thuế (Tax code) Địa (Address) Website Điện thoại (Tel) Số tài khoản (A/C No.) : Công Ty Thi Công Sàn Bê Tông Đà Nẵng BTMSONGANH :1401847121 : 76 Giang Văn Minh, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng : betongdanang.info : 0946.038.728 Fax : : 0041000306106 Tại : Họ tên người mua hàng (Name of buyer) : Lê Văn Cảm Tên đơn vị (Name of company) :TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE MÔ TÔ KHUÊ MỸ - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV VLXD TRUNG HIẾU Mã số thuế (Tax code) :0401840091-001 Địa (Address) :Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh, trường quân Quân K - Phường Hoà Thọ Tây - Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng Hình thức tốn (Payment term) :Tiền mặt/Chuyển khoản STT Tên hàng hóa dịch vụ Đơn Số Đơn giá vị tính lượng Mài đánh bóng sàn bê tơng 3803 143000 Số tài khoản (A/C No.) : Thành tiền Thuế suất Tiền Thuế Thành tiền sau thuế 6=4x5 8=6x7 9=6+8 543829000 10.0% Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ (Total amount) : 543829000 54382900 598211900 $54382900 Tổng cộng tiền toán: 598211900 Số tiền viết chữ (In words): Năm trăm chín mươi tám triệu hai trăm mười nghìn chín trăm Tổng tiền khơng chịu thuế: Tổng tiền chịu thuế 0%: Tổng tiền chịu thuế 5%: Tổng tiền thuế GTGT 5%: Tổng tiền chịu thuế 10%: Tổng tiền thuế GTGT 10%: 598211900 Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller) Ký bởi: Công ty thi công sàn bê tơng Đà nẵng BTMSONGANH Cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: CÔNG TY CỔ PHẦN AZAVAT, MST:0309454143 Tra cứu hóa đơn điện tử Website: http://tracuu.azavat.com Mã số bí mật:
- Xem thêm -

Xem thêm: VAT mài đánh bóng sàn bê tông trung tâm đào tạo lái xe mô tô khuê mỹ chi nhánh công ty tnhh mtv vlxd trung hiếu , VAT mài đánh bóng sàn bê tông trung tâm đào tạo lái xe mô tô khuê mỹ chi nhánh công ty tnhh mtv vlxd trung hiếu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn