VAT cắt roan ( ron ) defect sàn bê tông công ty tnhh đầu tư phát triển huệ giang

1 9 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 07:11

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số (Form) : 01GTKT0/001 Ký hiệu (Serial) : VAT02157 Số (No.) : HD/00185 BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ Ngày (date) 26 tháng (month) 06 năm(year) 2019 Đơn vị bán hàng (Unit sales) Mã số thuế (Tax code) Địa (Address) Website Điện thoại (Tel) : Công Ty Thi Công Sàn Bê Tông Đà Nẵng BTMSONGANH :1401847121 : 76 Giang Văn Minh, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng : betongdanang.info : 0946.038.728 Fax : : 0041000306106 Tại : Số tài khoản (A/C No.) Họ tên người mua hàng (Name of buyer) : Mai Thị Huệ Tên đơn vị (Name of company) :CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HUỆ GIANG Mã số thuế (Tax code) :0401979167 Địa (Address) :666 Tơn Đản, Phường Hồ Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Vietnam Hình thức tốn (Payment term) :Tiền mặt/Chuyển khoản STT Tên hàng hóa dịch vụ Cắt roan ( ron ) defect sàn bê tông, cắt đường bê tông Số tài khoản (A/C No.) : Đơn Số Đơn giá Thành tiền vị tính lượng 8932 6=4x5 Thuế suất Tiền Thuế Thành tiền sau thuế 8=6x7 9=6+8 49000 437668000 10.0% Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ (Total amount) : 437668000 43766800 $43766800 Tổng cộng tiền toán: Số tiền viết chữ (In words): Bốn trăm tám mươi mốt triệu bốn trăm ba mươi bốn nghìn tám trăm Tổng tiền khơng chịu thuế: Tổng tiền chịu thuế 0%: Tổng tiền chịu thuế 5%: Tổng tiền thuế GTGT 5%: Tổng tiền chịu thuế 10%: Tổng tiền thuế GTGT 10%: 481434800 Người mua hàng (Buyer) 481434800 Người bán hàng (Seller) Ký bởi: Công ty thi công sàn bê tông Đà nẵng BTMSONGANH Cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: CƠNG TY CỔ PHẦN AZAVAT, MST:0309454143 Tra cứu hóa đơn điện tử Website: http://tracuu.azavat.com Mã số bí mật: 481434800
- Xem thêm -

Xem thêm: VAT cắt roan ( ron ) defect sàn bê tông công ty tnhh đầu tư phát triển huệ giang , VAT cắt roan ( ron ) defect sàn bê tông công ty tnhh đầu tư phát triển huệ giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn