VAT cào càn công ty cổ phần giám định và thẩm định giá phương đông chi nhánh đà nẵng

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 07:11

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số (Form) : 01GTKT0/001 Ký hiệu (Serial) : VAT09133 Số (No.) : HD/08644 BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ Ngày (date) 16 tháng (month) 03 năm(year) 2019 Đơn vị bán hàng (Unit sales) Mã số thuế (Tax code) Địa (Address) Website Điện thoại (Tel) Số tài khoản (A/C No.) : Công Ty Thi Công Sàn Bê Tông Đà Nẵng BTMSONGANH :1401847121 : 76 Giang Văn Minh, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng : betongdanang.info : 0946.038.728 Fax : : 0041000306106 Tại : Họ tên người mua hàng (Name of buyer) : Đỗ Trí Dũng Tên đơn vị (Name of company) :CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Mã số thuế (Tax code) :0106879528-006 Địa (Address) :112/1 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Vietnam Hình thức tốn (Payment term) :Tiền mặt/Chuyển khoản STT Tên hàng hóa dịch vụ Cào càn, làm mặt, xoa bê tông Số tài khoản (A/C No.) : Đơn Số Đơn giá Thành tiền vị tính lượng 4657 57000 6=4x5 Thuế suất Tiền Thuế Thành tiền sau thuế 8=6x7 9=6+8 265449000 10.0% Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ (Total amount) : 265449000 26544900 291993900 $26544900 Tổng cộng tiền toán: 291993900 Số tiền viết chữ (In words): Hai trăm chín mươi mốt triệu chín trăm chín mươi ba nghìn chín trăm Tổng tiền không chịu thuế: Tổng tiền chịu thuế 0%: Tổng tiền chịu thuế 5%: Tổng tiền thuế GTGT 5%: Tổng tiền chịu thuế 10%: Tổng tiền thuế GTGT 10%: 291993900 Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller) Ký bởi: Công ty thi công sàn bê tông Đà nẵng BTMSONGANH Cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: CƠNG TY CỔ PHẦN AZAVAT, MST:0309454143 Tra cứu hóa đơn điện tử Website: http://tracuu.azavat.com Mã số bí mật:
- Xem thêm -

Xem thêm: VAT cào càn công ty cổ phần giám định và thẩm định giá phương đông chi nhánh đà nẵng , VAT cào càn công ty cổ phần giám định và thẩm định giá phương đông chi nhánh đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn