Pp quản trị chiến lược HOÀN CHỈNH (BTAT)

30 19 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 19:33

• Bộ mơn quản trị chiến lược • Nhóm thực NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH BAO GỒM…??? 01 NG Ơ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠCH Ư H ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRONG KINH C DOANH CH Ơ Ư NG NG Ơ Ư CH 02 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 03 NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ - KẾT LUẬN Thứ Chiến lược sáng tạo vị có giá trị độc đáo bao gồm hoạt động khác biệt Thứ Chiến lược chọn lựa đánh đổi cạnh tranh Thứ Giáo sư đại học HARVARD “Michael Eugene Port er” chuyên gia hàng đầu chiến lược sách cạnh tranh giới Chiến lược việc tạo phù hợp tất hoạt động công ty Kết luận Một cách đơn giản nhất, chiến lược hiểu kế hoạch thiết lập hành động thực nỗ lực nhằm đạt tới mục đích tổ chức Quản trị chiến lược quan tâm tới hiệu suất hiệu VAI TRÒ Quản trị chiến lược gắn phát triển ngắn hạn bối cảnh dài hạn Quản trị chiến lược nhằm đạt mục tiêu tổ chức thông qua người Theo tiến sĩ Fredr David Chiến lược chia làm loại: 1/ Kết hợp phía trước 2/ Kết hợp phía sau 3/ Kết hợp theo chiều ngang 4/ Các chiến lược chuyên sâu 5/ Các chiến lược mở rộng hoạt động thực tiễn Theo giáo sư Micheal E.Porter Các loại chiến lược cạnh tranh sau: => Chiến lược nhấn mạnh chi phí => Chiến lược khác biệt hóa => Chiến lược trọng tâm hóa CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ - LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN – PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP NĂNG LỰC CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CƠNG TY • Tiền thân công ty cửa hàng cửa “Thanh Qun”quy mơ nhỏ thành lập 1997 • Năm 2009, Cơng ty TNHH TMDV TÍN TÂM thành lập chủ doanh nghiệp ơng Phạm Trương Ngọc Tuyền • Năm 2012, công ty đạo tạo đội ngũ nhân viên có tay nghề, cơng ty tiến hành kí kết hợp đồng với cơng trình lớn, cơng trình liên tỉnh Bình Dương, Kiên Giang, Đồng Nai, Vũng Tàu… Tên đầy đủ: Công ty TNHH TMDV TÍN TÂM Tên giao dịch: TT Traser Co.Ltd Trụ sở: 976 Võ Văn Kiệt, Phường 6, Quận 5, Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.22289228 Fax: 0839232892 Website: http://www.tintam.vn www.mancuahcm.com www.remcuahcm.com www.giaydantuong365.com Email: tintamco@yahoo.com 5 Ban lãnh đạo cơng ty người có • lực trình độ quản lý giỏi, cấu tổ chức tốt Chất lượng sản phẩm hồn hảo, giá • cạnh tranh Quy trình cơng nghệ đại khép kín Sản phẩm phong phú Quản lý tốt hoạt động đầu vào đầu Tài vững mạnh Hoạt động quảng cáo, tiếp thị, khuyến chưa phát triển Mạng lưới phân phối nghèo nàn Chưa có lực lượng nghiên cứu phát triển cho thị trường Xuất ngày nhiều đối thủ tiềm ẩn lớn mạnh Cạnh trang gay gắt với đối thủ phương tiện Không chủ động nguồn vật tư Chưa đủ nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu thị trường Cạnh tranh với đối thủ công nghệ S1, S2, S3, S4 + O1, O3, O5 →chiến lược khác biệt hóa thị trường S1, S2, S3, S5, S6 + O1, O2, O4 →chiến lược nhấn mạnh chi phí thị trường W1, W2 + O1, O2, O3 →chiến lược kết hợp phía trước • • Mơi trường kinh doanh an tồn, thuận lợi Giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Phát triển sản xuất, mở rộng thị trường Mở rộng thị phần thu hút khách hang thị phần thứ cấp Tiếp cận công nghệ S1, S6 + T3 →chiến lược kết họp phía sau S1, S6 + T, T2, T5 →chiến lược kết hợp theo chiều ngang W1, W2, W3 + T4 →chiến lược liên doanh, lien kết ÓA H N ỘI Ă H V Ã –X Ế KINH T CHÍNH ÁP TRỊ - PH LUẬT K Ỹ – TH C N ÔN UẬ G H G T Ệ VI MÔ TỰ N IÊ NH So sánh So sánh 2014/2013 Năng lực kinh doanh công ty năm 2013-2015         Các tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Chênh lệch 1.Tổng nguồn vốn 2.Tổng doanh 925.437.000 1.536.257.0 thu 00 3.Tổng chi Phí 1.368.995.0 00 1.076.925.0 1.222.561.0 151.488.00 00 00 1.854.360 2.038.731 1.616.460 1.741.983 318.103.00 247.465.00 Tỷ lệ (%) 16,37 20,71 18,08 LNTT 167.262.000 235.900.000 296.748.000 68.651.000 41,05 41.812.000 17.163.000 41,05 125.437.000 176.925.000 222.561.000 51.488.000 41,05 5.Thuế TNDN 58.975.000 74.187.000 LNST 7.Tổng quỹ lương 360.000.000 480.000.000 600.000.000 120.000.00 33,33 2015/2014 Chênh Tỷ lệ lệch (%) 245.636.0 00 184.371.0 00 123.523.0 00 60.848.00 15.212.00 45.636.00 120.000.0 00 20,09 9,94 7,64 25,79 25,79 25,79 25 Năm 2013 Tình hình lao động công ty năm 20132015 Chỉ tiêu Năm 2014 Tỷ Số Lao Trọng Động Số Lao Động (%) Tỷ Trọng (%) Năm 2015 Số Lao Động Tỷ Trọng (%) So Sánh 14/13 Chênh Lệch Tỷ Lệ (%) So Sánh 15/14 Chênh Lệch Tỷ Lệ (%) TỔNG 20 100 40 100 70 100 20 50 30 75 10 50 25 62,5 45 64,29 15 75 20 33,33 10 50 15 37,5 25 35,71 25 10 66,67 NỮ 20 12 30 27 28,57 40 15 50 NAM 16 80 28 70 43 61,43 12 60 15 50 DƯỚI 25 14 70 30 75 50 71,43 16 80 20 66,67 TRÊN 25 30 10 25 20 28,57 20 10 33,33 LAO ĐỘNG LAO ĐỘNG GIÁN TIẾP LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP THIẾT LẬP MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY ĐÁNH GIÁ VỊ TRÍ HIỆN TẠI CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM ĐÁNH GIÁ – KIỂM SOÁT KẾ HOẠCH VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC THIẾT LẬP MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY ĐÁNH GIÁ VỊ TRÍ HIỆN TẠI CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM ĐÁNH GIÁ – KIỂM SỐT KẾ HOẠCH VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHIẾN LƯỢC • Để mục tiêu dài hạn ngắn hạn đặt đạt đến thành công mong muốn, Tín Tâm cẩn phải có giải pháp để trì phát triển lợi cạnh tranh • Marketing: Trên sở phân khúc thị trường Tín Tâm cần áp dụng giải pháp Marketing hỗn hợp 4P, Product sản phẩm, Price - Giá cả, Place - Phân phối, Promotion - Chiêu thị Giải pháp Marketing hỗn hợp 4P • • Tăng cường cơng tác R&D Nâng cao chất lượng dịch vụ Tăng cường cơng tác nghiên cứu phân khúc thị trường →có sách phân phối sản phẩm, xác định mức giá phù hợp • Cần liên kết với đại lý Mở thêm show room Cần xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp • • • • • Xây dựng cho Slogan ấn tượng Tăng cường hoạt động chiêu thị vô tuyến Tăng cường hoạt động khuyến CHƯƠNG 01 NHẬN XÉT 02 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 03 KẾT LUẬN Từ công ty nhỏ, qua thời gian nỗ lực toàn nhân viên ban lãnh đạo công ty, công ty đạt thành công định Chỉ hai năm 2014 – 2015, cơng ty có bước chuyển đáng kể khơng doanh thu, bên cạnh cơng ty trang bị thêm nhiều máy móc, thiết bị đại khác để phuc vụ cho sản xuất quản lí Các hoạt động marketing cơng ty chủ yếu việc phối hợp phòng kế hoạch – kinh doanh xúc tiến đảm nhiệm Do vậy, tiết kiệm chi phí nói lâu dài hiệu vấn đề khó khăn lớn Chính vậy, kiến nghị cơng ty nên thành lập phòng marketing Kiến nghị phòng kinh doanh cần đảm nhận thêm vai trò nghiên cứu thị trường, tìm hiểu phân tích đánh giá nhu cầu sản phẩm thị trường nay, nghiên cứu nhu cầu thị hiếu khách hàng ... nhằm đạt tới mục đích tổ chức Quản trị chiến lược quan tâm tới hiệu suất hiệu VAI TRÒ Quản trị chiến lược gắn phát triển ngắn hạn bối cảnh dài hạn Quản trị chiến lược nhằm đạt mục tiêu tổ chức... thực tiễn Theo giáo sư Micheal E.Porter Các loại chiến lược cạnh tranh sau: => Chiến lược nhấn mạnh chi phí => Chiến lược khác biệt hóa => Chiến lược trọng tâm hóa CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY... S6 + T3 chiến lược kết họp phía sau S1, S6 + T, T2, T5 chiến lược kết hợp theo chiều ngang W1, W2, W3 + T4 chiến lược liên doanh, lien kết ÓA H N ỘI Ă H V Ã –X Ế KINH T CHÍNH ÁP TRỊ - PH
- Xem thêm -

Xem thêm: Pp quản trị chiến lược HOÀN CHỈNH (BTAT) , Pp quản trị chiến lược HOÀN CHỈNH (BTAT)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn