SLIDE THUYẾT TRÌNH KIỂM SOÁT rủi RO tín DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN hạn đối với KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP tại NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KON TUM

15 10 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 19:14

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Đề tài: KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KON TUM Người hướng dẫn khoa học : TS.Nguyễn Ngọc Vũ Học viên thực : Trần Thị Mai Trâm Ngày bảo vệ 06/09/2019 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.Lý chọn đề tài:  Những năm gần ngành tài ngành chịu tác động lớn suy thối kinh tế tồn cầu có ngân hàng  Kiểm sốt rủi ro tín dụng ln nhiệm vụ hàng đầu NHTM nói chung chi nhánh nói riêng  Rủi ro hoạt động tín dụng loại rủi ro lớn phức tạp nhất, diễn mức đáng quan tâm MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Hệ thống hóa sở lý luận kiểm sốt rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại MỤC TIÊU Phân tích rõ thực trạng đánh giá kiểm sốt rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn KHDN Đưa đề xuất, khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU phương pháp Thu thập số liệu Tổng hợp Text Thống Text Kê mô tả So sánh Chương 1:Cơ sở lý luận kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn KHDN NHTM Chương 2: Cơng tác kiểm sốt RRTD cho vay ngắn hạn KHDN Vietinbank Kon Tum giai đoạn 2016 - 2018 Chương 3: Giải pháp nhằm tăng cường Kiểm soát RRTD cho vay ngắn hạn Đối với KHDN Vietinbank Kon Tum Nội Nội Dung Dung Chương 1:Cơ sở lý luận kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn KHDN NHTM  Khái niệm rủi ro tín dụng  Phân loại rủi ro tín dụng  Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng  Hậu rủi ro tín dụng gây Kiểm sốt RRTD cho vay ngắn hạn doanh nghiệp NHTM  Khái niệm kiểm soát RRTD: Kiểm soát RRTD việc ngân hàng sử dụng biện pháp, kỹ thuật, công cu, chiến lược trình nhằm chủ động điều khiển, biến đổi RRTD cách kiểm soát tần suất, mức độ rủi ro tổn thất giới hạn tự định  Mục tiêu kiểm soát rủi ro tín dụng  Đặc điểm kiểm sốt rủi ro tín dụng Kiểm sốt RRTD cho vay ngắn hạn doanh nghiệp NHTM Phân tán rủi ro Né tránh rủi ro biện pháp Ngăn ngừa rủi ro Giảm thiểu rủi to Chuyển giao rủi ro GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Kon Tum tọa lạc số 92 Trần phú, phường Thắng Lợi, TP Kon Tum Chính thức khai trương vào hoạt động từ 13/07/2006 sở tách nhập nâng cấp từ Vietinbank chi nhánh Gia Lai Trong trình hoạt động kinh doanh, NH đạt kết khả quan, đóng góp to lớn vào nghiệp phát triển kinh tế địa phương NHTMCP Công Thương Việt Nam DƯ NỢ CỦA VIETINBANK KON TUM Thực trạng tỷ lệ nợ xấu cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RRTD TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI DOANH NGHIỆP  Những kết đạt :  Hoạt động tín dụng Chi nhánh tăng trưởng mạnh chất lượng tín dụng đảm bảo tầm kiểm soát  Thơng qua sách cho vay việc tuân thủ tốt quy trình thẩm định thẩm quyền phán tín dụng giúp cho Vietinbank Kon Tum chọn nhiều khách hàng tốt vay  Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu cho vay ngắn hạn doanh nghiệp tương đối thấp, mức thấp mức ngân hàng Vietinbank giao  Cơng tác trích lập dự phòng rủi ro Vietinbank Kon Tum thực tốt Trích đủ theo quy định trích lập dự phòng rủi ro ngân hàng nhà nước ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RRTD TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI DOANH NGHIỆP  Những hạn chế tồn cần khắc phục Chưa triển khai tốt bán sản phẩm Cơ cấu dư nợ cho vay ngắn hạn bảo hiểm tài sản hình thành từ vốn KHDN chiếm tỷ trọng thấp vay Nguyên nhân cán tổng dư nợ cho vay KHDN Điều chưa nhận thức lợi ích từ việc tiềm ẩn nguy rủi ro Hạnbán bảo hiểm cho khách hàng khoản Về công tác thẩm định giám sát vốn vay: chi nhánh chưa có phận chuyên trách phân tích thị trường phân tích ngành chế Sự phối hợp việc cung cấp thông tin doanh nghiệp ngân hàng chưa kịp thời xác GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT RRTD TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHDN Tăng cường chất lượng công tác thẩm định tín dụng - Quy định cụ thể trường hợp bắt buộc phải mua bảo hiểm tín dụng, chi nhánh cần xác định đối tượng, lĩnh vực có nợ xấu tập trung nhiều, từ đưa quy định phù hợp Xác định tính tin cậy phương án SXKD khách hàng doanh nghiệp vay N ét rủ rán ir h o ao gi n tán yể n hu â o C ph i r rủ hồn thiện cơng tác thu thập xử lý thơng tin xếp hạng tín dụng kiểm sốt sau cho vay doanh nghiệp ếv u ch hiể ạn t H ảm i ro gi rủ - Tăng cường kiểm tra M ph ột áp số bổ giả tr i ợ nội Giải pháp người Giải pháp công nghệ thông tin M XIN CHÂN THÀNH CẢM Ơ SỰ LẮNG NGHE CỦA QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN! ... kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn KHDN NHTM  Khái niệm rủi ro tín dụng  Phân loại rủi ro tín dụng  Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng  Hậu rủi ro tín dụng gây Kiểm sốt RRTD cho vay ngắn. .. độ rủi ro tổn thất giới hạn tự định  Mục tiêu kiểm soát rủi ro tín dụng  Đặc điểm kiểm sốt rủi ro tín dụng Kiểm sốt RRTD cho vay ngắn hạn doanh nghiệp NHTM Phân tán rủi ro Né tránh rủi ro biện... hóa sở lý luận kiểm sốt rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại MỤC TIÊU Phân tích rõ thực trạng đánh giá kiểm sốt rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn KHDN Đưa đề
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE THUYẾT TRÌNH KIỂM SOÁT rủi RO tín DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN hạn đối với KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP tại NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KON TUM, SLIDE THUYẾT TRÌNH KIỂM SOÁT rủi RO tín DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN hạn đối với KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP tại NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KON TUM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn