SLIDE THUYẾT TRÌNH HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN gửi KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH TỈNH KON TUM

16 8 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 19:14

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đề tài: HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH TỈNH KON TUM Người hướng dẫn khoa học : TS.Võ Thị Thúy Anh Học viên thực : Nguyễn Hoàng Lê Phương Ngày bảo vệ 07/09/2019 Tổng quan vấn đề liên quan đề tài 1.Lý chọn đề tài:  Vốn yếu tố thiếu, điều kiện tiên để tiến hành hoạt động doanh nghiệp đặc biệt quan trọng ngân hàng  Hồn thiện hoạt động huy động vốn ln nhiệm vụ hàng đầu NHTM nói chung Chi nhánh nói riêng  Hồn thiện hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân cần thiết để NHTM tăng khả huy động vốn Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận hoạt động nhận tiền gửi KHCN NHTM Phân tích thực trạng đánh giá hoạt động nhận tiền gửi KHCN Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum Đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi KHCN Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum Tổng quan vấn đề liên quan đề tài Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp thống kê  Phương pháp so sánh, phân tích  Phương pháp tổng hợp  Khảo sát thông tin thực tế Phạm vi nghiên cứu + Thời gian nghiên cứu: số liệu khảo sát qua năm từ 2016 đến năm 2018 + Không gian nghiên cứu:tại ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum BỐ CỤC ĐỀ TÀI CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI KHCN CỦA NHTM CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI KHCN TẠI AGRIBANK KON TUM CHƯƠNG 3: KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI KHCN TẠI AGRIBANK KON TUM CHƯƠNG :CƠ SỞ LÝ LUẬN  Hoạt động nhận tiền gửi KHCN trình NHTM vận dụng hình thức hợp pháp để động viên nguồn tài KHCN để sử dụng cho mục đích kinh doanh phải hồn trả theo cam kết  Phân loại tiền gửi khách hàng cá nhân  Rủi ro hoạt động nhận tiền gửi KHCN: luận văn tập trung đánh giá tiêu chí rủi ro tác nghiệp CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI KHCN CỦA NHTM Tiêu chí đánh giá quy mơ Tiêu chí đánh giá cấu Chi phí huy động nhận tiền gửi Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ Tiêu chí đánh giá rủi ro NHĨM NHÂN TỐ BÊN TRONG NGÂN HÀNG Mạng lưới hoạt động ngân hàng Mục tiêu, chiến lược hoạt động nhận tiền gửi cá nhân NH Nhân Tố Thương hiệu, uy tín ngân hàng Chính sách khách hàng,và sách marketing Sự đa dạng sản phẩm tiền gửi chất lượng dịch vụ Chính sách lãi suất CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG  Ngân hàng Agribank Chi nhánh Tỉnh Kon Tum tọa lạc tai số 88 Trần phú, thị xã Kon Tum  Chính thức khai trương vào hoạt động từ định số 131/NHNN-QĐ ngày 30/8/1991  Trong trình hoạt động kinh doanh, NH ln đạt kết khả quan đóng góp to lớn vào nghiệp phát triển kinh tế địa phương KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cơ Cấu Nhận Tiền Gửi Cá Nhân Theo Kỳ Hạn Cơ Cấu Nhận Tiền Gửi Cá Nhân Theo Mục Đích Gửi ĐÁNH GIÁ CHUNG Những thành công đạt Nguyên nhân chủ quan ĐÁNH GIÁ CHUNG Nguyên nhân khách quan Những tồn cần khắc phục CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ Đa dạng hoá sản phẩm tiền gửi cá nhân Mở rộng khách hàng cá nhân Vận dụng mạnh mẽ công cụ cạnh tranh nhằm tăng thị phần Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng cáo Hồn thiện sách chăm sóc khách hàng Một số giải pháp hỗ trợ khác… CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ Khuyến nghị với Agribank Khuyến Nghị Khuyến nghị với ngân hàng nhà nước Khuyến nghị với phủ THE END ... hành hoạt động doanh nghiệp đặc biệt quan trọng ngân hàng  Hồn thiện hoạt động huy động vốn ln nhiệm vụ hàng đầu NHTM nói chung Chi nhánh nói riêng  Hồn thiện hoạt động nhận tiền gửi khách hàng. .. Mạng lưới hoạt động ngân hàng Mục tiêu, chi n lược hoạt động nhận tiền gửi cá nhân NH Nhân Tố Thương hiệu, uy tín ngân hàng Chính sách khách hàng, và sách marketing Sự đa dạng sản phẩm tiền gửi chất... AGRIBANK KON TUM CHƯƠNG 3: KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI KHCN TẠI AGRIBANK KON TUM CHƯƠNG :CƠ SỞ LÝ LUẬN  Hoạt động nhận tiền gửi KHCN trình NHTM vận dụng hình thức hợp pháp để động
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE THUYẾT TRÌNH HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN gửi KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH TỈNH KON TUM, SLIDE THUYẾT TRÌNH HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN gửi KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH TỈNH KON TUM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn