Phân tích môi trường kinh doanh và xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần thiết kế xây dựng và thương mại nghĩa hùng

32 21 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 17:56

Kinh tế thị trường phát triển và ngày càng mở cửa hội nhập đã mở ra cho doanh nghiệp rất nhiều cơ hội đồng thời cũng đặt doanh nghiệp vào môi trường cạnh tranh gay gắt với không ít những thách thức. Do đó, để chiến thắng đối thủ, doanh nghiệp cần có những chiến lược kinh doanh hợp lý và thuyết phục được khách hàng. Môi trường kinh doanh quyết định và điều phối sự kết nối các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với thị trường. Đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hướng theo thị trường, biết lấy thị trường, nhu cầu và ước muốn của khách hàng làm chỗ dựa vững chắc nhất cho mọi quyết định kinh doanh.Trong đó, xây dựng và lập kế hoạch kinh doanh là một hoạt động quan trọng, giúp doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động kinh doanh, từ đó nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.Hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch kinh doanh của công ty nói riêng và với chiến lược phát triển của doanh nghiệp nói chung, em quyết định chọn đề tài “Phân tích thực trạng tác động của môi trường kinh doanh tới công ty cổ phần Thiết kế Xây dựng và Thương Mại Nghĩa Hùng” để phát triển thành tiểu luận môn học. MỤC LỤ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 1.1 Quan niệm môi trường kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Các yếu tố môi trường kinh doanh CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TỚI CÔNG TY 16 2.1 Tổng quan công ty Nghĩa Hùng 16 2.1.1 Lịch sử hình thành cơng ty 16 1.1.2 Quá trình phát triển công ty 16 2.1.3 Chức nhiệm vụ .17 2.1.4 Tổ chức nhân công ty 18 2.1.4.1 Hội đồng quản trị 18 2.1.4.2 Đại hội đồng cổ đông 18 2.1.4.3 Giám đốc 19 2.1.4.4 Các phòng chức công ty 19 2.1.5 Tình hình kinh doanh cơng ty 20 2.2 Thực trạng tác động môi trường kinh doanh tới Công ty 20 2.2.1 Xác định tầm nhìn, sứ mạng mục tiêu .20 2.2.1.1 Tầm nhìn 20 2.2.1.2 Sứ mạng 20 2.2.1.3 Mục tiêu 21 2.2.2 Những tồn .21 2.2.3 Ma trận SWOT 22 2.2.4 Phân tích ma trận SWOT .23 2.2.5 Đế xuất chiến lược .23 2.2.5.1 Chiến lược phát triển thị trường 23 2.2.5.2 Chiến lược mở rộng sang tỉnh lân cận 24 2.2.5.3 Chiến lược mở rộng phân khúc 24 2.2.5.4 Chiến lược sử dụng nguồn nhân lực có trình độ cao 25 2.2.5.5 Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm 25 2.2.6 Đối thủ cạnh tranh .26 2.2.7 Khách hàng 28 KẾT LUẬN 30 LỜI MỞ ĐẦU Kinh tế thị trường phát triển ngày mở cửa hội nhập mở cho doanh nghiệp nhiều hội đồng thời đặt doanh nghiệp vào môi trường cạnh tranh gay gắt với khơng thách thức Do đó, để chiến thắng đối thủ, doanh nghiệp cần có chiến lược kinh doanh hợp lý thuyết phục khách hàng Môi trường kinh doanh định điều phối kết nối hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp với thị trường Đảm bảo cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp hướng theo thị trường, biết lấy thị trường, nhu cầu ước muốn khách hàng làm chỗ dựa vững cho định kinh doanh Trong đó, xây dựng lập kế hoạch kinh doanh hoạt động quan trọng, giúp doanh nghiệp thực tốt hoạt động kinh doanh, từ nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Hiểu tầm quan trọng việc xây dựng kế hoạch kinh doanh cơng ty nói riêng với chiến lược phát triển doanh nghiệp nói chung, em định chọn đề tài “Phân tích thực trạng tác động môi trường kinh doanh tới công ty cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương Mại Nghĩa Hùng” để phát triển thành tiểu luận môn học CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 1.1 Quan niệm môi trường kinh doanh doanh nghiệp Sự phát triển có hiệu bền vững toàn kinh tế quốc dân, suy cho phụ thuộc vào kết phần tử cấu thành - doanh nghiệp Mức độ đạt hệ thống mục tiêu kinh tế - xã hội doanh nghiệp lại phụ thuộc vào môi trường kinh doanh khả thích ứng doanh nghiệp với hồn cảnh mơi trường kinh doanh Từ quan niệm chung: Môi trường tập hợp yếu tố, điều kiện thiết lập nên khung cảnh sống chủ thể, người ta thường cho môi trường kinh doanh tổng hợp yếu tố, điều kiện có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Các yếu tố, điều kiện cấu thành môi trường kinh doanh ln ln có quan hệ tương tác với đồng thời tác động đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, mức độ chiều hướng tác động yếu tố, điều kiện lại khác Trong thời điểm, với đối tượng có yếu tố tác động thuận, lại có yếu tố tạo thành lực cản phát triển doanh nghiệp Các yếu tố, điều kiện tác động đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp không cố định cách tĩnh mà thường xuyên vận động, biến đổi Bởi vậy, để nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp, nhà quản trị phải nhận biết cách nhạy bén dự báo thay đổi môi trường kinh doanh 1.2 Các yếu tố môi trường kinh doanh Môi trường kinh doanh cấu thành từ nhiều yếu tố khác Xét theo cấp độ tác động đến sản xuất quản trị doanh nghiệp, có cấp độ kinh tế quốc dân cấp độ ngành Ở cấp độ kinh tế quốc dân (còn gọi mơi trường vĩ mơ, môi trường tổng quát), yếu tố môi trường bao gồm: - Các yếu tố trị - luật pháp - Các yếu tố kinh tế - Các yếu tố kỹ thuật - công nghệ - Các yếu tố văn hóa - xã hội - Các yếu tố tự nhiên Ở cấp độ ngành (còn gọi mơi trường tác nghiệp), yếu tố môi trường bao gồm: - Sức ép yêu cầu khách hàng - Các đối thủ cạnh tranh có tiềm ẩn - Mức độ phát triển thị trường yếu tố - Các sản phẩm thay sản phẩm doanh nghiệp sản xuất - Các quan hệ liên kết Môi trường tác nghiệp xác định ngành công nghiệp cụ thể, với tất doanh nghiệp ngành chịu ảnh hưởng môi trường tác nghiệp ngành Xét theo kinh doanh doanh nghiệp, phân chia mơi trường kinh doanh thành mơi trường bên mơi trường bên ngồi - Mơi trường bên bao gồm tồn quan hệ kinh tế, tổ chức kỹ thuật nhằm bảo đảm cho doanh nghiệp kết hợp yếu tố sản xuất để tạo sản phẩm đạt hiệu cao Môi trường bên bao gồm yếu tố nội doanh nghiệp định, thực tế doanh nghiệp tổng hợp yếu tố hoàn cảnh nội Mơi trường bên ngồi tổng thể quan hệ kinh tế, trị, xã hội, quan, tác động đến hoạt động doanh nghiệp Nhiều môi trường vĩ mô môi trường tác nghiệp kết hợp với gọi môi trường bên ngồi Ba mức độ điều kiện mơi trường định nghĩa mối tương quan chúng minh họa sơ đồ 1.3 Các doanh nghiệp cần nhận biết hai yếu tố khác phân tích ảnh hưởng mơi trường Thứ là, tính phức tạp môi trường đặc trưng loạt yếu tố có ảnh hưởng đến nỗ lực doanh nghiệp Mơi trường phức tạp khó đưa định hữu hiệu Thứ hai là, tính biến động mơi trường, bao hàm tính động mức độ biến đổi điều kiện môi trường liên quan Trong môi trường ổn định mức độ biến đổi tương đối thấp dự đốn Mơi trường biến động đặc trưng vấn đề diễn nhanh chóng khó mà dự báo trước Tính phức tạp biến động môi trường đặc biệt hệ trọng tiến hành phân tích điều kiện mơi trường vĩ mô môi trường tác nghiệp Với hai yếu tố ngoại cảnh doanh nghiệp Mục đích nghiên cứu xác định hiểu rõ điều kiện môi trường liên quan để làm rõ yếu tố mơi trường có nhiều khả ảnh hưởng đến việc định doanh nghiệp, tạo hội hay đe dọa doanh nghiệp Môi trường vĩ mô Các yếu tố môi trường vĩ mô bao gồm: yếu tố kinh tế, yếu tố trị luật pháp, yếu tố xã hội, yếu tố tự nhiên yếu tố công nghệ, yếu tố môi trường quốc tế Mỗi yếu tố mơi trường vĩ mơ nói ảnh hưởng đến tổ chức cách độc lập mối liên kết với yếu tố khác Các yếu tố kinh tế Các ảnh hưởng chủ yếu kinh tế gồm yếu tố lãi suất ngân hàng, giai đoạn chu kỳ kinh tế, cán cân toán, sách tài tiền tệ Với yếu tố tương đối rộng nên cần chọn lọc để nhận biết tác động cụ thể ảnh hưởng trực tiếp hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Các yếu tố kinh tế có ảnh hưởng vơ lớn đến doanh nghiệp kinh doanh Chẳng hạn lãi suất xu hướng lãi suất kinh tế có ảnh hưởng tới xu tiết kiệm, tiêu dùng đầu tư, ảnh hưởng tới hoạt động doanh nghiệp Lãi suất tăng hạn chế nhu cầu cầu vay vốn để đầu tưmở rộng hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp Ngoài lãi suất tăng khuyến khích người dân gửi tiền vào ngân hàng nhiều hơn, làm cho nhu cầu cầu tiêu dùng giảm xuống Xu hướng tỷ giá hối đoái: Sự biến động tỷ giá làm thay đổi điều kiện kinh doanh nói chung, tạo hội đe dọa khác doanh nghiệp, đặc biệt có tác động điều chỉnh quan hệ xuất nhập Mức độ lạm phát: lạm phát cao hay thấp có ảnh hưởng đến tốc độ đầu tư vào kinh tế Khi lạm phát q cao khơng khuyến khích tiết kiệm tạo rủi ro lớn cho đầu tưcủa doanh nghiệp, sức mua xã hội bị giảm sút làm cho kinh tế bị đình trệ Trái lại, thiểu phát làm cho kinh tế bị đình trệ Việc trì tỷ lệ lạm phát vừa phải có tác dụng khuyến khích đầu tưvào kinh tế, kích thích thị trường tăng trưởng Tuy có nhiều số liệu cụ thể, song việc dự báo kinh tế khoa học xác Một số doanh nghiệp thường sử dụng mơ hình dự báo thay Với dựa vào số liệu dự báo sẵn có Đối với doanh nghiệp chưa xây dựng mơ hình cần phải xác định yếu tố kinh tế có ảnh hưởng lớn tổ chức Các kiến thức kinh tế giúp nhà quản trị xác định ảnh hưởng doanh nghiệp kinh tế đất nước, ảnh hưởng sách kinh tế phủ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Tính ổn định kinh tế trước hết chủ yếu ổn định tài quốc gia, ổn định tiền tệ, khống chế lạm phát Đây vấn đề doanh nghiệp quan tâm liên quan trực tiếp đến kết hoạt động kinh doanh họ Yếu tố trị luật pháp Các yếu tố trị luật pháp có ảnh hưởng ngày lớn đến hoạt động doanh nghiệp, bao gồm hệ thống quan điểm, đường lối sách phủ, hệ thống luật pháp hành, xu hướng ngoại giao phủ, diễn biến trị nước, khu vực toàn giới Doanh nghiệp phải tuân theo quy định thuê mướn, thuế, cho vay, an toàn, vật giá, quảng cáo nơi đặt nhà máy bảo vệ môi trường v.v Luật pháp: đưa quy định cho phép không cho phép, ràng buộc đđ̣i hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ Chính phủ quan giám sát, trì, thực pháp luật bảo vệ lợi ích quốc gia Chính phủ có vai trò to lớn điều tiết vĩ mô kinh tế thông qua sách kinh tế, tài chính, tiền tệ, chương trìnhchi tiêu Trong mối quan hệ với doanh nghiệp, phủ vừa đóng vai trò người kiểm sốt, khuyến khích, tài trợ, quy định ngăn cấm, hạn chế, vừa đóng vai trò khách hàng quan trọng doanh nghiệp (trong chương trìnhchi tiêu phủ), sau phủ đóng vai trò nhà cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp: cung cấp thông tin vĩ mô, dịch vụ công cộng khác Như vậy, hoạt động phủ tạo hội nguy Thí dụ, số chương trìnhcủa phủ (như biểu thuế hàng ngoại nhập cạnh tranh, sách miễn giảm thuế) tạo cho doanh nghiệp hội tăng trưởng hội tồn Ngược lại, việc tăng thuế ngành định đe dọa đến lợi nhuận doanh nghiệp Nhìn chung, doanh nghiệp hoạt động Với điều kiện xã hội cho phép Chừng xã hội khơng chấp nhận điều kiện bối cảnh thực tế định, xã hội rút lại cho phép cách đđ̣i hoi phủ can thiệp chế độ sách hệ thống pháp luật Thí dụ, mối quan tâm xã hội vấn đề ô nhiễm môi trường tiết kiệm lượng phản ảnh biện pháp phủ Xã hội đđ̣i hỏi có quy định nghiêm ngặt đảm bảo sản phẩm tiêu dùng sử dụng an toàn Sự ổn định trị tạo mơi trường thuận lợi hoạt động kinh doanh Một phủ mạnh sẵn sàng đáp ứng hỏi đáng xã hội đem lại lòng tin thu hút nhà đầu tưtrong nước Trong xã hội ổn định trị, nhà kinh doanh đảm bảo an toàn đầu tư, quyền sở hữu tài sản khác họ, họ sẵn sàng đầu tưvới số vốn nhiều vào dự án dài hạn Chính can thiệp nhiều hay phủ vào kinh tế tạo thuận lợi khó khăn hội kinh doanh khác cho doanh nghiệp Điều đđ̣i hỏi doanh nghiệp cần sớm phát hội thách thức kinh doanh, từ điều chỉnh thích ứng hoạt động nhằm tránh đảo lộn lớn trìnhvận hành, trì đạt mục tiêu đặt kinh doanh Vấn đề then chốt cần phải tuân thủ quy định ban hành Yếu tố văn hóa - xã hội Mơi trường văn hóa - xã hội bao gồm chuẩn mực giá trị chấp nhận tôn trọng xã hội văn hóa cụ thể Sự thay đổi yếu tố văn hóa - xã hội phần hệ tác động lâu dài yếu tố vĩ mơ khác, thường biến đổi chậm so với yếu tố khác Một số đặc điểm mà nhà quản trị cần ý là: tác động yếu tố văn hóa - xã hội thường có tính dài hạn tinh tế so với yếu tố khác, nhiều lúc khó mà nhận biết Mặt khác, phạm vi tác động yếu tố văn hóa - xã hội thường rộng: "nó xác định cách thức người ta sống, làm việc, sản xuất tiêu thụ sản phẩm dịch vụ" Các khía cạnh hình thành mơi trường văn hóa - xã hội có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh như: quan niệm đạo đức, thẩm mỹ,lối sống, nghề nghiệp; phong tục, tập quán, truyền thống; quan tâm ưu tiên xã hội; trìnhđộ nhận thức, học vấn chung xã hội… Tất doanh nghiệp cần phân tích rộng răi yếu tố xã hội nhằm nhận biết hội nguy xảy Khi hay nhiều yếu tố thay đổi chúng tác động đến doanh nghiệp, xu hướng nhân chủng học, sở thích vui chơi giải trí, chuẩn mực đạo đức quan điểm mức sống, cộng đồng kinh doanh lao động nữ Các yếu tố xã hội học thường biến đổi tiến triển chậm nên đơi thường khó nhận biết Thí dụ, có số lượng lớn lao động nữ giới Điều quan điểm nam giới nữ giới thay đổi Nhưng doanh nghiệp nhận thay đổi quan điểm để dự báo tác động đề chiến lýợc tương ứng Các thay đổi khác diễn nhanh chúng gây gián đoạn bên ngồi hành vi chuẩn mực đạo đức xã hội Trong môi trường văn hóa, nhân tố nỗi lên giữ vai trò đặc biệt quan trọng tập quán, lối sống, tôn giáo Các nhân tố coi "hàng rào chắn" hoạt động giao dịchthươngmại Thị hiếu tập quán người tiêu dùng có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu Với trường hợp hàng hóa thực có chất lượng tốt khơng người tiêu dùng ưa chuộng khó họ chấp nhận Chính thị hiếu, tập quán người tiêu dùng mang đặc điểm riêng vùng, dân tộc phản ánh yếu tố văn hóa, lịch sử, tơn giáo địa phương, quốc gia Trong điều kiện thực chế thị trường, có quản lý nhà nước, đạo đức xã hội có đạo đức kinh doanh coi khía cạnh thiết thực quan trọng môi trường kinh doanh Đạo đức đặt cương lĩnh cho hoạt động hàng ngày xã hội chi phối hành vi tác phong cá nhân Đạo đức giới hạn ngăn cách hành vi xấu động lực thúc đẩy hành vi tốt Đạo đức coi nhu cầu xã hội với thể chế kinh tế phải xây dựng khuôn khổ đạo đức để làm nguyên tắc điều hành Yếu tố tự nhiên Điều kiện tự nhiên bao gồm vị trí địa lý, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, đất đai, sơng biển, nguồn tài ngun khống sản lòng đất, tài nguyên rừng biển, môi trường nước, khơng khí,… Tác động điều kiệu tự nhiên sách kinh doanh từ lâu doanh nghiệp thừa nhận Trong nhiều trường hợp, điều kiện tự nhiên trở thành yếu tố quan trọng để hình thành lợi cạnh tranh sản phẩm dịch vụ Tuy nhiên, yếu tố trì mơi trường tự nhiên tới Sự quan tâm nhà hoạch định sách nhà nước ngày tăng Với cơng chúng quan tâm nhiều đến chất lượng môi trường tự nhiên Các vấn đề ô nhiễm môi trường, sản phẩm chất lượng, lãing phí tài nguyên thiên nhiên với nhu cầu ngày lớn nguồn lực có hạn khiến cơng chúng nhà doanh nghiệp phải thay đổi định biện pháp hoạt động liên quan Yếu tố công nghệ 16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TỚI CÔNG TY 2.1 Tổng quan cơng ty Nghĩa Hùng 2.1.1 Lịch sử hình thành công ty Công ty cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Nghĩa Hùng thành lập hoạt động lĩnh vực xây dựng thương mại Tên công ty : Công ty CP Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Nghĩa Hùng Tên giao dịch : Nghia Hung Co , LTD Trụ sở chính: 79 đường 29/4 Kp 5, thị trấn Trảng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai Mã số thuế: 3602849852 Điện thoại : (061) 3866932 Fax : (061) 3866932 Người đại diện pháp luật : Ông Huỳnh Hoàng Sinh Emai : nghiahungco@ gmail.com Mạng xã hội: www.facebook.com/nghiahungco www.me.zing.vn/nghiahungco Với phương châm: Sáng tạo - Phong cách - Thỏa mãn Creative - Lifestyle - Satisfies Nghĩa Hùng luôn mang phương châm đến tất dự án thực Nghĩa Hùng tự hào gửi đến Nhà đầu tư thương hiệu Sáng tạo Bền vững - Kinh tế - Hữu dụng tất loại cơng trình 1.1.2 Q trình phát triển cơng ty Trong năm đầu thành lập cơng ty cơng ty non trẻ nên trình hoạt động nhiều hạn Sau năm hoạt động cơng ty có bước phát triển rõ rệt từ 15 công nhân, kỹ sư công ty có 49 cơng nhân có kỹ sư kiến trúc sư gồm chuyên viên, cán kỹ thuật giàu kinh nghiệm nhiều lĩnh vực Nghĩa Hùng khảo sát thiết kế, tư vấn giám sát, xây dựng 17 cơng trình thuộc đủ ngành kinh tế xã hội khác Đồng Nai, Bình Dương, Tp HCM, 17 từ cơng trình xây dựng dân dụng, biệt thự, chung cư, văn phòng, trường học, nhà triển lãm, trung tâm thương mại, nhà máy sản xuất hóa chất, khí, … Ngồi cơng ty kinh doanh bán buôn cho thuê các thiết bị, nguyên vật liệu xây dựng, công nghiệp nhẹ, nông nghiệp, lâm nghiệp… Công ty hoạt động nhiều lĩnh vực nhiên công ty hoạt động chủ yếu lĩnh vực thiết kế, tư vấn, xây dựng dân dụng 2.1.3 Chức nhiệm vụ Chức - Công ty thành lập để huy động sử dụng có hiệu việc phát triển sản xuất kinh doanh loại sản phẩm tư vấn, thiết kế xây dựng cơng trình lĩnh vực khác nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa, tạo việc làm ổn định cho người lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước phát triển công ty ngày lớn mạnh - Công ty phép lập kế hoạch tiến hành tất hoạt động kinh doanh theo quy định Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh Điều lệ phù hợp với quy định pháp luật, thức biện pháp thích hợp để đạt mục tiêu cơng ty - Cơng ty tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh khác pháp luật cho phép mà Hội đồng quản trị xét thấy có lợi cho công ty Nhiệm vụ - Tư vấn xây dựng khu dân cư, khu đô thị cơng trình dân dụng, góp phần cải tạo nâng cấp sở hạ tầng, làm đẹp mỹ quan đô thị - Đảm bảo tính an tồn xây dựng nhà ở, khu dân cư, trung tâm thương mại, thi cơng hệ thống cấp nước, cơng trình thủy lợi cho người ân sử dụng, - Là đơn vị tiên phong việc chấp hành nghiêm chỉnh qui định Pháp luật, đóng góp nghĩa vụ tăng nguồn thu cho Ngân sách nhà nước 18 Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Nghĩa Hùng Hội đồng quản trị Giám đốc Phòng Phòng Tài – Tổng hợp Tư vấn - Kỹ thuật Tư vấn Xây dựng Thiết kế Giám sát 2.1.4 Tổ chức nhân công ty 2.1.4.1 Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị có đầy đủ quyền hạn để thực tất quyền nhân danh công ty (trừ thẩm quyền thuộc Đại hội đồng cổ đơng) Hội đồng quản trị có quyền hạn nhiệm vụ: định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngân sách hàng năm, bổ nhiệm bãi nhiệm cán quản lý Công ty theo đề nghị Giám đốc định mức lương họ, định cấu tổ chức công ty… (theo mục điều 20 Điều lệ tổ chức hoạt động công ty) Hội đồng quản trị phải lựa chọn số thành viên để bầu chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông họp Hội đồng, phải gửi báo cáo tài thường niên, báo cáo tình hình chung cơng ty, báo cáo kiểm tốn kiểm toán viên báo cáo kiểm tra Hội đồng quản trị cho cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông 2.1.4.2 Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức năm lần Đại hội đồng cổ đông quan có thẩm quyền cao cơng ty tất cổ đơng có 19 quyền bỏ phiếu tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền nhiệm vụ sau: Thảo luận thơng qua vấn đề báo cáo tài hàng năm; báo cáo ban kiểm sốt tình hình công ty; báo cáo Hội đồng quản trị; báo cáo Kiểm toán viên kế hoạch phát triển ngắn hạn dài hạn cơng ty Có quyền định cách thông qua nghị vấn đề như: phê chuẩn báo cáo tài năm, số lượng thành viên Hội đồng quản trị, lựa chọn tổ chức kiểm toán 2.1.4.3 Giám đốc Là người điều hành cao công ty, có quyền nhiệm vụ: thực nghị Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông, thay mặt công ty ký kết hợp đồng kinh tế, tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị số lượng công nhân, mức lương…, thực kế hoạch kinh doanh hàng năm Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị thông qua 2.1.4.4 Các phòng chức cơng ty Phòng tài - tổng hợp: Thực cơng tác kế tốn, thống kê công ty theo quy định pháp luật; tập hợp, phân tích, tổng hợp lưu trữ thơng tin kế tốn cơng ty theo chế độ kế tốn hành; cung cấp thơng tin, số liệu kế tốn cơng ty theo quy định pháp luật, yêu cầu Hội đồng quản trị Giám đốc; đề xuất với Giám đốc xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định quản lý tài chính; thực cơng tác thu hồi vốn, quản lý khoản nợ phải thu, phải trả công ty; phân tích thơng tin kế tốn, đề xuất giải pháp kinh tế tài phục vụ việc gia định công ty; tham gia ký kết, lý Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng giao thầu Tham mưu giúp việc cho Giám đốc công tác quản lý hoạt động: Tổ chức nhân - hành chính, kế hoạch, hợp đồng kinh tế, tin học dịch vụ tiếp thị Phòng tư vấn - kỹ thuật: Có chức tham mưu cho Giám đốc quản lý chất lượng, tổ chức thực hoạt động tư vấn kỹ thuật bao gồm: Lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình, thiết kế xây dựng cơng trình, thẩm tra hồ sơ thiết kế Tham mưu cho Giám đốc công tác quản lý chất lượng hoạt động quản lý điều hành dự án thi công xây lắp công ty bao gồm: hợp đồng tư vấn 20 giám sát, hợp đồng tư vấn quản lý dự án, hợp đồng thi công xây lắp, hợp đồng thiết kế, khảo sát Tham mưu cho Giám đốc triển khai phân phối nguồn lực thực dự án tiết kiệm, hiệu tiến độ 2.1.5 Tình hình kinh doanh công ty Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Doanh thu từ thiết kế dự án 50.000 45.000 32.000 Lợi nhuận từ thiết kế dự án 30.000 20.000 -12.000 Doanh thu từ tư vấn, giám sát dự án 22.578 13.785 13.684 Lợi nhuận từ tư vấn, giám sát dự án 13.578 5.785 Doanh thu từ xây dựng dự án 4.748.500 6.349.200 4.378.460 Lợi nhuận từ xây dựng dự án 88.500 126.800 2.098 Doanh thu từ bán, thuê nguyên vật liệu 10.000 5.000 6.000 Lợi nhuận từ bán, thuê nguyên vật liệu 3.000 1.000 3.000 Doanh thu từ hoạt động khác 18.000 27.000 Lợi nhuận từ hoạt động khác 11.000 18.000 Tổng Doanh thu 4.849.078 6.439.985 4.430.144 Tổng Lợi nhuận 146.078 171.585 -6.902 Tổng Lợi nhuận sau thuế 98.603 115.820 -6.902 2.2 Thực trạng tác động môi trường kinh doanh tới Công ty 2.2.1 Xác định tầm nhìn, sứ mạng mục tiêu 2.2.1.1 Tầm nhìn Đến năm 2020, Nghĩa Hùng trở thành công ty tư vấn thiết kế xây dựng thương mại dịch vụ lớn khu vực phía Nam, cung cấp dịch vụ tư vấn, giám sát, khảo sát, thiết kế xây dựng cơng trình xây dựng cao đạt tiêu chuẩn quốc gia ngồi cơng ty kinh doanh ngành nghề khác bán buôn cho thuê nguyên vật liệu đồ trang trí thiết kế dùng xây dựng, v.v… 2.2.1.2 Sứ mạng Nghĩa Hùng lựa chọn hàng đầu cá nhân, cơng ty có nhu cầu tư vấn, thiết kế xây dựng lắp ráp nhà xưởng, nhà biệt thự, nhà chung cư, cao ốc cơng trình dân dựng khác Góp phần nâng cao chất lượng cơng trình xây dựng, đồng thời nơi tiếp nhận, ứng dụng, chuyển giao công nghệ từ nước Việt Nam Là nơi thuận lợi cho nhân lực ngành tư vấn thiết kế xây dựng phát triển tài năng, tạo điều kiện bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhân lực 21 2.2.1.3 Mục tiêu Đảm bảo tính sáng tạo – phong cách – thỏa mãn khách hàng cơng trình; Cung cấp thiết kế đạt yêu cầu tính thẩm mỹ, chất lượng giá thành xây dựng hợp lý; Mở rộng hoạt động đơn vị trực thuộc thông qua đối tác ngồi tỉnh Khơng ngừng tìm kiếm nhà cung cấp nguyên vật liệu xây dựng khác tỉnh; Công ty cố gắng phát huy tiềm năng, kinh nghiệm để đảm bảo phát triển ngành nghề đồng thời phát triển ngành nghệ phụ trợ khác; Nâng cao đời sống cán công nhân viên chức; Thực mục tiêu mở rộng phát triển thị trường Tập trung số thị trường nhỏ, truyền thống Cố gắng tham gia cơng trình vừa nhỏ để tạo danh tiếng uy tín; Xây dựng thương hiệu hình ảnh cơng ty tỉnh; Ứng dụng triệt để thành tựu khoa học kĩ thuật Chú trọng xây dựng đội ngũ cán quản lý đáp ứng yêu cầu kĩ thuật 2.2.2 Những tồn - Việc giám sát hỗ trợ hoạt động hội đồng quản trị ban giám đốc chưa sát kịp thời tháo gỡ - Một số phận, tổ đội xây dựng hoạt động không hiệu quả, số dự án thực không đạt yêu cầu chủ đầu tư làm ảnh hưởng đến thương hiệu uy tín cơng ty - Công tác nhân tổ thiết kế xây dựng chưa ổn định, có thay đổi liên tục, máy chưa tinh gọn, nhân viên chưa phát huy hết lực, dẫn đến việc nợ lương, nguồn vốn chưa đáp ứng cho đầu tư sản xuất kinh doanh nên ảnh hưởng khơng đến kết hoạt động cơng ty - Chưa có phận Marketing để nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu công ty đến người - Năm 2015 công ty đầu tư thêm thiết bị xây dựng nên tình hình kinh doanh 22 khơng khả quan lợi nhuận chưa đạt so với kế hoạch năm 201 2.2.3 Ma trận SWOT S W - Kinh nghiệm thiết kế; - Chưa có phòng marketing, hoạt động - Hiểu biết pháp luật thủ tục xây marketing yếu; dụng; - Chưa có hoạch đinh chiến lược ngắn - Tiềm lưc tài chính; hạn dài hạn; - Môi trường làm việc; - Chất lượng hệ thống thông tin; - Cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí; - Chưa nêu mục tiêu tịnh tịnh - Bộ máy quản lý có khinh nghiệm định lượng đồng lòng O T - Tiềm thị trường lớn; - Sư thay đổi thẩm mỹ , sở thích; - Sự hỗ trợ phủ; - Sự cạnh tranh đối thủ; - Quy hoạch xay dựng tỉnh Đồng Nai đến - Sự xuất thêm cơng ty xây 2020 tầm nhìn 2050; dựng; - Sự trung thành khách hàng; - Rào cạn xâm nhập ngành giảm; - Phát triển công nghệ thiết kế ứng - Kinh tế suy thối, lạm phát cao dụng cơng nghệ thơng tin; - Diễn biến mơi trường; - Gói kích thích sản xuất phủ 23 2.2.4 Phân tích ma trận SWOT S+O O+W Mở rộng thị trường; Mở rộng thị trường; Phát triển nguồn nhân lực; Phát triển nguồn nhân lực; Nghiên cứu tiếp thu công nghệ mới; Nghiên cứu tiếp thu công nghệ mới; Mở rộng hoạt động sang thị trường Mở rộng hoạt động sang thị phân khúc khách hàng khác trường phân khúc khách hàng khác S+T W+T Sử dụng nguồn nhân lực có trình độ Cải thiện hoạt động marketing để cao để tăng cường ứng dụng kĩ thuật, cạnh tranh với đối thủ nâng cao cơng nghệ ; hình ảnh cơng ty; Tận dụng tiềm lực tài để mở rộng Cải thiện hệ thống thông tin để nắm qui mô hoạt động bắt biến động bên bên ngồi; Nâng cao cơng tác hoạch định chiến lược kinh doanh 2.2.5 Đế xuất chiến lược 2.2.5.1 Chiến lược phát triển thị trường Chiến lược hình thành sở tân dụng điểm mạnh uy tín việc thiết kế xây dựng, đội ngũ nhân lực có trình độ chun mơn cao có kinh nghiệm tư vấn thiết kế cơng trình xây dựng dân dụng, để tận dụng hội thị trường có tiềm phát triển hấp dẫn: dân số ngày tăng, di dân khu vực miền Nam làm cho nhu cầu nhà tăng lên, phát triển kinh tế đòi hỏi xí nghiệp gia tăng xây dựng sở hạ tầng, gia tăng dự án qui hoạch thị Chiến lược mở rộng thị trường gồm có mở rộng thị trường sang tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu (vì cơng ty chủ yếu Đồng Nai Tp HCM), mở rộng sang lĩnh vực tư vấn thiết kế nhà ở, biệt thự phố Mục tiêu chiến lược gia tăng thị phần công ty khu vực miền 24 Nam, mở rộng lĩnh vực hoạt động gia tăng doanh số lợi nhuận công ty sau mở rộng thị trường 2.2.5.2 Chiến lược mở rộng sang tỉnh lân cận Nghĩa Hùng hoạt động thị trường tỉnh Đồng Nai, thị trường khác không Theo thống kê mục cơng trình năm 20013, 2014, 2015 cơng ty có tới 80% cơng trình thực thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai Trong tỉnh lân cận Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Bình Dương… nhu cầu thị trường xây dựng tương đối cao, Nghĩa Hùng lại chưa có chiến lược phát triển Để thực thành công chiến lược phát triển thị trường, Nghĩa Hùng cần ý điểm sau: - Hoạch định chiến lược cụ thể thị trường phân khúc thị trường công ty định mở rộng, xác định tiềm thị trường khó khăn phát triển hoạt động khu vực - Đẩy mạnh hoạt động Marketing nhằm quảng bá thương hiệu - Xác định rõ đối thủ cạnh tranh thị trường Đưa đội ngũ nhân viên có chun mơn cao kinh nghiệm xâm nhập thị trường, thị trường tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu 2.2.5.3 Chiến lược mở rộng phân khúc Hiện công ty tập trung cơng trình biệt thự nhà phố, nhà hàng, kho bãi, trường học, cơng trình cơng cộng Với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao tương đối ổn định, thu nhập người dân ngày nâng cao, với tốc độ tăng dân số lớn… nhu cầu xây nhà tư nhân (chủ yếu cấp cấp 4) cao Trong vài năm trở lại đây, việc xây dựng nhà gia đình nói chung thị nói riêng khơng đơn nơi trú ngụ mà gia chủ có ý thức cao việc thiết kế có phong cách riêng Hơn nữa, thu nhập người dân ngày cải thiện đáng kể, họ có xu hướng muốn có giá trị cảm nhận nhiều tổ ấm mình, xã hội cơng nhận nên đòi hỏi kiến trúc chất lượng nhà tăng lên Để có ngơi nhà thật vừa ý họ sẵn sàng bỏ khoản tiền tương xứng với công lao người thiết kế 25 2.2.5.4 Chiến lược sử dụng nguồn nhân lực có trình độ cao Để nâng cao lực cạnh tranh bối cảnh tồn cầu hố, nguồn nhân lực tư vấn thiết kế cần phát huy mặt mạnh tập trung bồi dưỡng, đào tạo sử dụng thích đáng nhằm đáp ứng yêu cầu: - Tiếp nhận tư phát triển đại Tư là: phát triển bền vững mặt kinh tế, xã hội mơi trường; coi trọng vai trò động lực thị trường, vai trò điều tiết phủ tham gia cộng đồng; toàn cầu hoá; hướng tới kinh tế tri thức - Coi trọng lực cá nhân Mỗi cá nhân tư vấn phải chịu trách nhiệm rành mạch phần việc giao, không nấp sau trách nhiệm tập thể, lại phải có kiến thức đủ rộng kỹ cần thiết để làm việc theo nhóm Kỹ sư tư vấn phải có lực tự học học tập liên tục, thông thạo ngoại ngữ, hiểu biết luật pháp đầu tư xây dựng - Tận tâm làm việc với trung thực tínhàliêm khiết lợi ích khách hàng Muốn vậy, công ty phải quan tâm đến nội dung như: tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển kĩ cho nhân viên… 2.2.5.5 Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm Trong mơi trường cạnh tranh khốc liệt nay, đối thủ cạnh tranh Nghĩa Hùng liên tục thay đổi chiến lược nhằm thu hút ý khách hàng phía nên họ ln đưa cho khách hàng nhiều lựa chọn Hơn nhu cầu khách hàng ngày phong phú đa dạng, đâu phương pháp giúp cơng ty tháo gỡ tình này? Câu trả lời khác biệt hố sản phẩm Thơng qua yếu tố độc đáo, khác biệt để thu hút khách hàng, tạo lợi cạnh tranh cho đồng thời đem lại giá trị cao cho khách hàng sử dụng dịch vụ Mặt khác đặc trưng sản phẩm, cơng ty muốn thu hút khách hàng cần phải có khác biệt hẳn so với đối thủ cạnh tranh Lựa chọn chiến lược khác biệt hóa sản phẩm, cơng ty trọng nhiều vào mảng cơng trình nhà ở, biệt thự sang trọng, nhà đa năng… Theo quan sát gần đây, phận khách hàng muốn kiểu nhà vườn hài hòa tự nhiên, thống đãng thích hợp với thư giãn nghỉ ngơi hay hội họp gia đình 26 dịp lễ, tết hay kiểu nhà kết hợp nhà với văn phòng cơng ty, kết hợp hai hộ gia đình (ví dụ: hai anh em ruột)… Đối với mảnh đất bất lợi ngắn, hẹp hay mảnh đất xéo thực tốn khó kiến trúc sư kết hợp kết cấu thẩm mỹ, toán thú vị đặt cơng năng, bố trí không gian sinh hoạt cho nhà Công ty tận dụng đặc điểm khu đất để tạo không gian lạ mang lại đặc sắc riêng cho ngơi nhà Và trình tạo sản phẩm khác biệt cho công ty Ngôi nhà kết hợp tiện nghi, đại nét đặc sắc lạ không gian sinh hoạt công ty đem đến cho khách hàng nhà ưng ý Áp dụng phong thủy vào việc thiết kế nhiều người ưa chuộng Một điều cần phải quan tâm, cơng trình thuộc loại trở nên ngày phổ biến theo đà phát triển kinh tế, khó tránh khỏi bắt chước theo đối thủ Đề cao tiêu chí khác biệt việc thiết kế so với đối thủ cạnh tranh đồng thời giảm bớt cạnh tranh đối thủ thực chiến lược mà công ty cần mục đích phát triển dài hạn Tuy nhiên, điều kiện thơng tin phát triển nhanh ngày nay, nhờ vào khác biệt sản phẩm chưa đủ đối thủ hoàn toàn nhanh chóng rút ngắn chênh ệch khoảng cách Do thiết kế cho khách hàng cần phải có cá thể hóa cho người Có thể nói chiến lược có thành cơng hay khơng dựa vào đáp ứng nhu cầu khác biệt khách hàng Như vậy, cơng ty đem đến cho khách hàng nhà thực ưng ý 2.2.6 Đối thủ cạnh tranh Nhận xét chung: ngành thiết kế xây dựng ngành có nhiều tiềm phát triển Theo nhận định gần quỹ tiền tệ Quốc tế IMF ngành xây dựng đứng đầu tốc độ tăng trưởng Việt Nam Theo thống kê Bộ Xây dựng, tổng giá trị sản xuất kinh doanh tháng đầu năm 2012 ước đạt 47.450,2 tỷ đồng, 27,7% so với kế hoạch năm, giảm 1,6% so với kỳ năm 2011 Chính tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ ổn định ngành xây dựng kéo theo tốc độ tăng trưởng khối ngành tư vấn cao, trung bình khoảng 29,7%/năm 27 Bên cạnh tốc độ tăng trưởng cao, ngành thiết kế - xây dựng, mang tính chất đòi hỏi chất xám cực cao sơ vật chất thấp, nằm số ngành mang lại mức lợi nhuận cao Hiện ngành công ty với qui mô khác Sự cạnh tranh ngành không gay gắt tốc độ tăng trưởng ngành cao công ty không qui mơ, có xu hướng tăng lên năm có cạnh tranh từ phía cơng ty nước ngồi Mặc khác, rủi ro cản rời ngành cao đặc trưng ngành mang tính chun mơn sâu, chuyển qua ngành khác khó khăn (thay đổi tồn nhân viên, thị trường khách hàng hoàn toàn khác…) lí khiến cho cạnh tranh ngành cao Cơng ty TNHH Xây dựng Mạnh Tồn Cơng ty TNHH Xây dựng Mạnh Toàn hoạt động mạnh mẽ hầu hết lĩnh vực tư vấn, thiết kế, xây dựng, doanh nghiệp tư vấn ngành xây dựng đại bàn tỉnh Đồng Nai Thương hiệu ngày có uy tín đứng vững thị trường tư vấn xây dựng Với đội ngũ 60 Cán bộ, nhân viên bao gồm kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư chuyên gia có kinh nghiệm làm việc với chun mơn ngành nghề đa dạng, hoạt động tất lĩnh vực xây dựng: cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật môi trường, v.v Công ty đầu tư mua sắm nhiều phần mềm chuyên dụng có quyền phục vụ cơng tác thiết kế phần mềm Phân tích thiết kế Nhà cao tầng ETAS phần mềm phân tích kết cấu cơng trình PROKON Hoạt động kinh doanh cung cấp trọn gói pần dịnh vụ tư vấn, giám sát, thiết kế, xây dựng cung cấp nguyên vật liệu cho xây dựng bao gồm: Lập thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giaothông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị bảo vệ môi trường; Thiết kế qui hoạch chi tiết khu dân cư, khu chức đô thị, khu công nghiệp biệt thự, nhà phố; Tổng thầu thực tư vấn, thiết kế, giám sát, xây dựng lập tổng dự toán cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật; kiểm định, kiểm tra chứng nhận phù hợp chất lượng cơng trình xây dựng 28 Công TNHH Thiết kế Xây dựng Phạm Gia Là công ty xây dựng hàng đầu huyện Trảng Bom, tuyên ngôn Phạm Gia mang đến cho khách hàng hài lòng với dịch vụ tốt nhất, với hiệu thiết kế “Sang trọng phong cách” Công ty có lực kỹ thuật hùng mạnh với năm kinh nghiệm với đội ngũ chuyên gia tư vấn hàng đầu, bao gồm: 02 kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng nghề chuyên môn phục vụ cho công tác thiết kế xây dựng tổng hợp như: thiết kế nhà liên kế, nhà ở, biệt thử, chung cư… Công TNHH Thiết kế Xây dựng Phạm Gia công ty chuyên thực tư vấn, giám sát lĩnh vực xây dựng: - Lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình; - Thiết kế quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tổ hợp giải trí, thương mại dịch vụ khác; - Thiết kế kiến trúc, kết cấu, hệ thống điện, cấp nước, lập dự tốn cơng trình xây ựng, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát thi cơng cơng trình, chứng nhận phù hợp chất lượng cơng trình xây dựng, kiểm định chất lượng cơng trình xây dựng 2.2.7 Khách hàng Nhìn chung áp lực khách hàng tương đối mạnh Khách hàng có sức mạnh đàm phán cao, khách hàng người yêu cầu cơng trình giá trị hợp đồng thiết kế cao nên hao tốn nhiều chi phí cơng sức cơng ty để uy trì mối quan hệ với khách hàng Nhưng ngành thiết kế có mặt lợi là: cơng trình cơng ty làm có ý nghĩa định người mua nên họ nhạy cảm với giá điều làm giảm áp lực đe doạ cho doanh nghiệp Do Nghĩa Hùng công ty cổ phần thiết kế xây dựng uy tín ngành nên khách hàng tin tưởng, lĩnh vực thiết kế, xây dựng nên số lượng khách hàng ngày tăng lên Tuy nhiên với tốc độ phát triển nhanh chóng nước phát triển, tăng lên chất lượng sống… nhu cầu khách hàng ln biến động, Nghĩa Hùng cần có thay đổi thích hợp Nhu cầu cơng trình xây dựng ngày tăng năm tới mà hoạt động Nghĩa Hùng chủ yếu Đồng Nai tỉnh, thành phố lân cận Đây 29 khu vực phát triển mạnh mẽ, với định hướng cơng nghiệp hóa đại hóa, cơng trình qui hoạch đô thị khu công nghiệp, …ngày nhiều Về phía lĩnh vực tư nhân, để đáp ứng kịp thời với nhu cầu phát triển doanh nghiệp, đáp ứng kịp thời thị trường, doanh nghiệp thường xuyên xây dựng thêm sở hạ tầng nhà máy, phân xưởng, trụ sở bên cạnh số lượng dân cư vào thành phố ngày nhiều, nhu cầu nhà tăng mạnh, khu chung cư giành cho người có thu nhập thấp Yêu cầu chất lượng ngày khắt khe: xu hướng khách hàng trọng mức độ thẩm mỹ, hài hòa với bố cục xung quanh, yêu cầu thành phẩm ngày cao Mức độ hiểu biết ý khách hàng phân tán đến nhiều kiểu dáng, cấu trúc khác đòi hỏi cao nhiều 30 KẾT LUẬN Hiện nước ta giai đoạn phát triển mạnh mẽ, chạy đua để theo kịp bước chân nước phát triển khu vực giới, sau gia nhập WTO nhịp độ phát triển đất nước lại mạnh mẽ Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam muốn phát triển đối mặt với nhiều thử thách: mơi trường kinh tế biến động nhanh khó lường, cạnh tranh ngày đối thủ nước, phát triển nhanh chóng khoa học cơng nghệ giới… Trong bối cảnh vậy, hoạch định chiến lược vấn đề sống doanh nghiệp Chỉ có hoạch định chiến lược doanh nghiệp có hướng đắn, vượt qua thủ thách tận dụng thời cơ, chiến thắng đối thủ ngày phát triển Với tư trên, đề tài nghiên cứu thực trạng công ty cổ phần thiết kế xây dựng thương mại Nghĩa Hùng để từ đề xuất chiến lược cho công ty đến năm 2020 Tuy nhiên muốn thực thành công chiến lược cơng ty phải tổ chức thực chiến lược đồng tồn cơng ty, phải phổ biến chiến lược đến phòng ban có hoạt động cụ thể để kiểm soát việc thực chiến lược Bên cạnh đó, phòng ban, thành viên công ty phải phối hợp nhau, hồn thành hiệu nhiệm vụ tổ chức, cá nhân phải cố gắng nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm, khơng ngừng sáng tạo lợi ích thân tồn cơng ty Do thời gian có hạn chưa có kinh nghiệm thực tế nên khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp cô bạn bè để tiểu luận môn học em hoàn chỉnh Em xin trân thành cảm ơn! ... KINH DOANH TỚI CƠNG TY 2.1 Tổng quan cơng ty Nghĩa Hùng 2.1.1 Lịch sử hình thành cơng ty Cơng ty cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Nghĩa Hùng thành lập hoạt động lĩnh vực xây dựng thương mại. .. Phân tích thực trạng tác động mơi trường kinh doanh tới công ty cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương Mại Nghĩa Hùng để phát triển thành tiểu luận mơn học 2 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ MƠI TRƯỜNG KINH DOANH. .. vụ cho công tác thiết kế xây dựng tổng hợp như: thiết kế nhà liên kế, nhà ở, biệt thử, chung cư… Công TNHH Thiết kế Xây dựng Phạm Gia công ty chuyên thực tư vấn, giám sát lĩnh vực xây dựng: -
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích môi trường kinh doanh và xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần thiết kế xây dựng và thương mại nghĩa hùng, Phân tích môi trường kinh doanh và xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần thiết kế xây dựng và thương mại nghĩa hùng, CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TỚI CÔNG TY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn