ÔN TẬP NỘI BỆNH LÝ 2

20 24 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 17:50

VIÊM PHỔI, ABCES PHỔI, UNG THƯ PHỔI 1. Vi khuẩn thường gặp gây viêm phổi hiện nay, chọn câu đúng? A. vi khuẩn kỵ khí B. tụ cầu C. phế cầu D. tất cả đều đúng 2. Thương tổn của viêm phổi thùy thường gặp nhất ở vị trí nào, chọn câu đúng? A. thùy dưới phổi trái B. thùy dưới phổi phải C. A, B đúng D. A, B sai 3. Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định viêm phổi thùy, chọn câu đúng A. hội chứng nhiễm trùng B. hội chứng tràn dịch C. A,B đúng D. A,B sai 4. Chẩn đoán nguyên nhân viêm phổi dựa vào, chọn câu đúng ÔN THI NỘI BỆNH LÝ 2 Phạm Thanh Hậu – Trần Thanh Tuấn Đinh Quang Đạt – Lê Phạm Nhật Minh Page 2 A. yêu cầu dịch tể B. diễn tiến lâm sàng C. xét nghiệm đàm D. tất cả đều đúng 5. Phế quản phế viêm cần chẩn đoán phân biệt với bệnh nào sau đây, chọn câu đúng A. hen phế quản bội nhiễm B. dãn phế quản C. A,B đúng D. A,B sai ÔN THI NỘI BỆNH LÝ VIÊM PHỔI, ABCES PHỔI, UNG THƯ PHỔI Vi khuẩn thường gặp gây viêm phổi nay, chọn câu đúng? A vi khuẩn kỵ khí B tụ cầu C phế cầu D tất Thương tổn viêm phổi thùy thường gặp vị trí nào, chọn câu đúng? A thùy phổi trái B thùy phổi phải C A, B D A, B sai Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định viêm phổi thùy, chọn câu A hội chứng nhiễm trùng B hội chứng tràn dịch C A,B D A,B sai Chẩn đoán nguyên nhân viêm phổi dựa vào, chọn câu Phạm Thanh Hậu – Trần Thanh Tuấn Đinh Quang Đạt – Lê Phạm Nhật Minh Page ÔN THI NỘI BỆNH LÝ A yêu cầu dịch tể B diễn tiến lâm sàng C xét nghiệm đàm D tất Phế quản phế viêm cần chẩn đoán phân biệt với bệnh sau đây, chọn câu A hen phế quản bội nhiễm B dãn phế quản C A,B D A,B sai Thể lâm sàng viêm phổi ký sinh trùng giun đũa có đặc điểm, chọn câu A thương tổn nhỏ phổi kèm theo ho thương tổn mau biến tự nhiên B thương tổn lớn phổi kèm theo ho thương tổn mau biến tự nhiên C thương tổn nhỏ phổi, ho đàm nhiều thương tổn mau biến tự nhiên D tất sai Phạm Thanh Hậu – Trần Thanh Tuấn Đinh Quang Đạt – Lê Phạm Nhật Minh Page ÔN THI NỘI BỆNH LÝ Hội chứng Loeffler viêm phổi gặp nhiễm ký sinh trùng sau đây, chọn câu A Amip B Giun đũa C A,B D A,B sai Viêm phổi amip có đặc điểm khạc đàm sau đây, chọn câu A đàm có mày chocolate B đàm có mày trắng đục C đàm màu xanh, mùi hôi thối D tất sai viêm phổi virus có đặc điểm, chọn câu A khởi phát đột ngột B hội chứng đông đặc phổi không điển hình C triệu chứng thực thể rõ ràng D A,B Phạm Thanh Hậu – Trần Thanh Tuấn Đinh Quang Đạt – Lê Phạm Nhật Minh Page ÔN THI NỘI BỆNH LÝ 10 thương tổn chủ yếu viêm phổi hóa chất, chọn câu A đáy phổi trái B đáy phổi phải C bên phổi D tất 11 nguyên tắc sử dụng kháng sinh viêm phổi, chọn câu A dùng sớm, loại, đủ liều dựa vào kháng sinh đồ B dựa vào dịch tể, diễn tiến lâm sàng chưa có kháng sinh đồ C A,B D A,B sai 12 tỷ lệ viêm phổi nhập viện chiếm %, chọn câu A 20-30% B 30-40% C 10-20% D tất sai 13 giai đoạn sung huyết, vùng phổi thương tổn có biểu hiện, chọn câu A sung huyết nặng Phạm Thanh Hậu – Trần Thanh Tuấn Đinh Quang Đạt – Lê Phạm Nhật Minh Page ÔN THI NỘI BỆNH LÝ B mao mạch giãn C Hồng cầu, bạch cầu, fibrin vào lòng phế nang D tất 14 gian đoạn gan hóa đỏ, vùng phổ tổn thương có biểu hiện, chọn câu A Có màu đỏ sẫm B có màu đỏ tươi C màu đỏ tươi lẫn dịch D tất 15 phế quản phế viêm cần chẩn đoán phân biệt với bệnh lý sau đây, ngoại trừ A phế quản phế viêm lao B hen phế quản bội nhiễm C Giãn phế quản D bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 16 biến chứng viêm phổi, chọn câu sai A áp xe phổi B tràn dịch, mủ màng phổi C nhiễm trùng huyết Phạm Thanh Hậu – Trần Thanh Tuấn Đinh Quang Đạt – Lê Phạm Nhật Minh Page ÔN THI NỘI BỆNH LÝ D tất sai 17 giãn phế quản có đặc điểm, chọn câu A tiền sử ho khạc đàm nhiều vào buổi sáng B suy hô hấp mạn C ngón tay hình dùi trống D tất 18 tỷ lệ tử vong chung viêm phổi chiếm %, chọn câu A 10-20% B 5-10% C 7-20 % D tất sai 19 ung thư phế quản phổi thường gặp giới nhiều, chọn câu A nữ nhiều nam B nam nhiều nữ C nam nữ D tất sai 20 tỷ lệ mắc ung thư phế quản phổi thành phố so với nông thôn nào, chọn câu Phạm Thanh Hậu – Trần Thanh Tuấn Đinh Quang Đạt – Lê Phạm Nhật Minh Page ÔN THI NỘI BỆNH LÝ A thành phố lớn gấp lần nông thôn B thành phố lớn gấp lần nông thôn C nông thôn nhiều thành phố lớn D tất sai 21 tỷ lệ ung thư phế quản phổi thuốc chiếm %, chọn câu A 80% B 90% C 75% D tất sai 22 thuốc ảnh hưởng đến máy hô hấp thông qua thể, chọn câu A làm chậm lọc nhầy long B làm tổn thương chức thực bào máy hô hấp C A,B D A,B sai 23 Cai thuốc có tác dụng ung thư phế quản phổi, chọn câu A Giảm nguy B Mất nguy Phạm Thanh Hậu – Trần Thanh Tuấn Đinh Quang Đạt – Lê Phạm Nhật Minh Page ÔN THI NỘI BỆNH LÝ C Không bị ung thư phế quản phổi D Tất 24 Các yếu tố gây nhiễm mơi trường khơng khí chung, chọn câu A Khói kỹ nghệ B Khói xe chứa benzopyrene C Chất phóng xạ D Tất 25 Các yếu tố ô nhiễm môi trường nghề nghiệp, chọn câu A Bụi mỏ B Chất phóng xạ C Arsenic D Tất 26 Ung thư dạng tuyến bao gồm dạng sau, ngoại trừ A Ung thư tuyến nang biệt hóa cao B Ung thư tiểu phế quản phế nang C Ung thư tuyến biệt hóa D Ung thư trung biểu mơ 27 Phân loại giai đoạn ung thư phổi theo TNM T0 có nghĩa là, chọn câu A Khơng thấy u B U kích thước nhỏ C U kích thước lớn D Tất sai 28 Phân loại giai đoạn ung thư phổi theo TNM TIS có nghĩa là, chọn câu A Ung thư biểu bô chỗ B Ung thư xâm lấn Phạm Thanh Hậu – Trần Thanh Tuấn Đinh Quang Đạt – Lê Phạm Nhật Minh Page ÔN THI NỘI BỆNH LÝ C Ung thư kích thước nhỏ D Ung thư kích thước lớn 29 Phan loại giai đoạn ung thư phổi theo TNM N1 có nghĩa là, cọn câu A Khơng có di đến hạch B Di đến hạch quanh phế quản hay rốn phổi C Di hạch trung thất bên D Di hạch trung thất khác bên 30 Phân loại giai đoạn ung thư phổi theo TNM M1 có nghĩa là, chọn câu A Không di xa B Di xa C Di gan, não D Câu B,C 31 Biểu lồng ngực ung thư phế quản phổi bao gồm triệu chứng sau, chọn câu A Tiếng rít khu trú B Ho máu C Viêm phế quản phổi nghẽn D Tất 32 Viêm phế quản phổi nghẽn có đặc điểm, chọn câu A Viêm phổi khu trú B Đáp ứng chậm hay khơng hồn tồn với kháng sinh thích hợp C Viêm phổi lập lập lại vị trí D Tất 33 Dấu hiệu chèn ép tĩnh mạch chủ trung thất, chọn câu A Cổ lớn Phạm Thanh Hậu – Trần Thanh Tuấn Đinh Quang Đạt – Lê Phạm Nhật Minh Page ÔN THI NỘI BỆNH LÝ B Phù áo khốc C Giphế quản, nghe phổi có ran sau đây? A Ran rít, ran ngáy B Ran ẩm C Ran nổ D Tất sai 51 Cận lâm sàng sau định bệnh hen phế quản, chọn câu A Thăm dò chức hơ hấp B Khí máu C Các xét nghiệm dị ứng D Tất 52 Trong hen phế quản tỉ số FEV1/FVC có giá trị nào, chọn câu Phạm Thanh Hậu – Trần Thanh Tuấn Đinh Quang Đạt – Lê Phạm Nhật Minh Page 13 ÔN THI NỘI BỆNH LÝ A Giảm 80% so với lý thuyết C Giảm lần/tháng D Câu A, B 55 Biến chứng cấp hen phế quản, chọn câu A Hen phế quản cấp nặng B Khí phế thủng đa tiểu thùy C Suy hô hấp mạn D Tất sai COPD Yếu tố sau gây bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, chọn câu A Hút thuốc B Ơ nhiễm mơi trường C Nhiễm trùng đường hô hấp Phạm Thanh Hậu – Trần Thanh Tuấn Đinh Quang Đạt – Lê Phạm Nhật Minh Page 14 ÔN THI NỘI BỆNH LÝ D Tất Hội chứng tràn dịch màng phổi, chọn câu A Rì rào phế nang giảm, rung giảm, gõ đục B Rì rào phế nang giảm, rung tăng, gõ đục C Rì rào phế nang giảm, rung giảm, gõ vang D Rì rào phế nang giảm, rung tăng, gõ vang Hội chứng đơng đặc phổi điển hình, chọn câu A Rì rào phế nang giảm, rung tăng, gõ đục B Rì rào phế nang giảm, rung giảm, gõ đục C Rì rào phế nang giảm, rung giảm, gõ vang D Rì rào phế nang giảm, rung tăng, gõ vang Hội chứng tràn khí màng phổi, chọn câu A Rì rào phế nang giảm, rung tăng, gõ vang B Rì rào phế nang giảm, rung giảm, gõ đục C Rì rào phế nang giảm, rung tăng, gõ đục D Rì rào phế nang giảm, rung giảm, gõ vang Biểu lâm sàng đặc trưng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, chọn câu đúmg A Tắc nghẽn thơng khí khơng hồi phục hoàn toàn với thuốc dãn phế quản B Tắc nghẽn thơng khí hồi phục hồn tồn với thuốc dãn phế quản C Tắc nghẽn thơng khí hồi phục theo thời gian D Tất sai Corticoid định bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn nào, chọn câu A Giai đoạn nhẹ B Giai đoạn trung bình Phạm Thanh Hậu – Trần Thanh Tuấn Đinh Quang Đạt – Lê Phạm Nhật Minh Page 15 ÔN THI NỘI BỆNH LÝ C Giai đoạn nặng D Tất sai Cận lâm sàng sau tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xác định đánh giá mức độ nặng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, chọn câu A X quang tim phổi B Đo chức hô hấp C Điện tâm đồ D Tất Kết đo chức hơ hấp có FEV1/FVC 60% FEV1 70%, bệnh nhân giai đoạn bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính A Giai đoạn nhẹ B Giai đoạn trung bình C Giai đoạn nặng D Tất sai Ở Việt Nam, tỉ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nam giới chiếm tỉ lệ %, chạn câu đúng? A 6,7 % B 8,4 % C 7,9 % D 5,6 % 10 Yếu tố nguy quan trọng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, chọn câu đúng? A Hút thuốc B Dị ứng C Cả A, B D Cả A, B sai Phạm Thanh Hậu – Trần Thanh Tuấn Đinh Quang Đạt – Lê Phạm Nhật Minh Page 16 ÔN THI NỘI BỆNH LÝ 11 Đặc điểm bệnh sinh bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, chọn câu đúng? A Là q trình viêm nhiễm thường xun tồn đường dẫn khí nhu mơ B Là q trình viêm nhiễm khơng thường xun tồn đường dẫn khí nhu mơ C Là q trình viêm nhiễm nhu mơ D Là q trình viêm nhiễm đường dẫn khí 12 Cơ chế gây phá hủy phổi giãn phế nang, chọn câu đúng? A Do cân men proteinase nội sinh anti proteinase phổi B Do thiếu men proteinase C Do thiếu men anti proteinase D Tất sai 13 Dày thành mạch máu bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thường bắt đầu giai đoạn bệnh, chọn câu đúng? A Giai đoạn muộn B Giai đoạn trung bình C Giai đoạn sớm D Tất sai 14 Đặc điểm ho khạc đàm bệnh phổi tắc nghẹn mãn tính, chọn câu đúng? A Ho liên tục B Ho nhiều vào buổi chiều C Ho nhiều vào buổi sáng, ho có khạc đàm khơng D Tất Phạm Thanh Hậu – Trần Thanh Tuấn Đinh Quang Đạt – Lê Phạm Nhật Minh Page 17 ÔN THI NỘI BỆNH LÝ 15 Đặc điểm khó thở bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, chọn câu đúng? A Khó thở gắng sức, xuất từ từ tăng dần, giai đoạn muộn có khó thở liên tục B Khó thở xuất đột ngột C Cả A, B D Cả A, B sai 16 Đường kính trước sau lồng ngực bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính chọn câu đúng? A Giảm xuống B Tăng lên C Bình thường D Tất sai 17 Dấu hiệu áp lực động mạch phổi chọn câu đúng? A Mắt lồi mắt ếch B Nhịp tim nhanh loạn nhịp hồn tồn C T2 đanh mạnh D Tất 18 Dấu hiệu giãn phế nang X quang phổi bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, chọn câu đúng? A Lồng ngực giãn, tăng khoảng sáng trước sau tim B Xương sườn nằm ngang, khoang liên sườn giãn rộng C Cơ hoành bên hạ thấp có hình bậc thang D Tất 19 Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cần phải phân biệt với bệnh sau đây, chọn câu đúng? A Hen phế quản Phạm Thanh Hậu – Trần Thanh Tuấn Đinh Quang Đạt – Lê Phạm Nhật Minh Page 18 ÔN THI NỘI BỆNH LÝ B Suy tim xung huyết C Giãn phế quản D Tất 20 Chẩn đoán mức độ nặng bệnh theo GOLD 2011, bệnh nhân thuộc nhóm B, chọn câu A Nguy thấp triệu chứng B Nguy thấp nhiều triệu chứng C Nguy cao, triệu chứng D Nguy cao nhiều triệu chứng 21 Thơng khí nhân tạo định trường hợp sau đây, chọn câu đúng? A Toan hô hấp nặng B Tần số thở ≥ 25 lần/ phút C Câu A, B D Tất sai 22 Chống định thơng khí nhân tạo khơng xâm nhập chọn câu đúng? A Rối loạn huyết động B Ngưng thở, ngủ gà C Nguy hít phải dịch dày D Tất 23 Các biện pháp dự phòng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, chọn câu đúng? A Khô hút thuốc B Giữ ấm vào mùa lạnh C Tiêm vaccin phòng cúm D Tất 24 Cường β tác dụng ngắn gồm thuốc sau đây, chọn câu đúng? Phạm Thanh Hậu – Trần Thanh Tuấn Đinh Quang Đạt – Lê Phạm Nhật Minh Page 19 ÔN THI NỘI BỆNH LÝ A Salbutamol B Formoterol C Salmeterol D Tất sai 25 Cường β tác dụng kéo dài gồm thuốc sau đây, chọn câu đúng? A Salmeterol B Salbutamol C Terbutalin D Tất sai 26 Bệnh nhân thuộc nhóm C theo GOLD 2011, chọn câu đúng? A Nguy cao, nhiều triệu chứng B Nguy cao triệu chứng C Nguy thấp nhiều triệu chứng D Tất sai Phạm Thanh Hậu – Trần Thanh Tuấn Đinh Quang Đạt – Lê Phạm Nhật Minh Page 20 ... thôn nào, chọn câu Phạm Thanh Hậu – Trần Thanh Tuấn Đinh Quang Đạt – Lê Phạm Nhật Minh Page ÔN THI NỘI BỆNH LÝ A thành phố lớn gấp lần nông thôn B thành phố lớn gấp lần nông thôn C nông thôn...Lê Phạm Nhật Minh Page 13 ÔN THI NỘI BỆNH LÝ A Giảm 80% so với lý thuyết C Giảm
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN TẬP NỘI BỆNH LÝ 2, ÔN TẬP NỘI BỆNH LÝ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn