ài 3 sự điện li của nước ph chất chỉ thị axit bazo

12 27 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2019, 21:47

Trường THCS THPT Kpă Klơng Welcome to class 11A1 Mơn: Hóa học Người dạy: Nguyễn Thúy Minh Thùy Bài SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC pH CHẤT CHỈ THỊ AXIT-BAZO I- NƯỚC LÀ CHẤT ĐIỆN LI RẤT YẾU Sự điện li nước => Bằng dụng cụ đo nhạy, người ta thấy nước dẫn điện yếu Câu hỏi đặt ra: Vì nước dẫn điện ??? I- NƯỚC LÀ CHẤT ĐIỆN LI RẤT YẾU Sự điện li nước Nước dẫn điện nước phân li ion Phương trình điện li:   O + Kết luận: Nước chất điện li yếu I- NƯỚC LÀ CHẤT ĐIỆN LI RẤT YẾU Tích số ion nước   Từ phương trình điện li O Nước chất điện li yếu nên trạng thái cân bằng, viết dạng số cân K phản ứng:   K=   Ở điều kiện thường, cú 555 triệu phân tử nước có phân tử nước phân li ion, nên [O] coi số Từ đó, đặt:   = K.[O]= [   Kết luận: gọi tích số ion nước - Ở nhiệt độ xác định, số Ở 25 : =[=1,0 I- NƯỚC LÀ CHẤT ĐIỆN LI RẤT YẾU Ý nghĩa tích số ion nước PHT SỐ 1: Trả lời câu hỏi sau: + -3 -2 Tính [H ] [OH ] dung dịch HCl 10 M dung dịch H2SO4 5.10 M + -5 -3 Tính [H ] [OH ] dung dịch NaOH 10 M, Ca(OH)2 5.10 M Từ Vd cho biết Để đánh giá độ axit bazo chất ta dựa vào đại lượng Hoàn thành bảng sau: Mơi trường trung tính Mơi trường axit Mơi trường bazo I- NƯỚC LÀ CHẤT ĐIỆN LI RẤT YẾU Ý nghĩa tích số ion nước Mơi trường trung tính =>=1,0 M Mơi trường axit Mơi trường bazo [ [[ => 1,0 M => 1,0 M II-KHÁI NIỆM VỀ pH CHẤT CHỈ THỊ AXIT- BAZO Khái niệm pH  Dung dịch thường dùng có nồng độ nhỏ, để tránh ghi nồng độ với số mũ âm, người ta dùng pH với quy ước sau: + -pH + [H ] = 10 M hay pH= -lg [H ] + -a Nếu [H ] = 10 M pH = a Ý nghĩa: Biết pH số loại động, thực vật để có chế độ ni trồng thích hợp -Biết phụ thuộc pH ảnh hưởng tới ăn mòn kim loại  VD: Tính pH dung dịch sau: + -3 a.[H ] = 10 M , b.[= M, c [= M Giải: + -3 [H ] = 10 M => pH= 3,00 : môi trường axit + -7 [H ] = 10 M => pH= 7,00 : mơi trường trung tính + -12 [H ] = 10 M => pH= 12,00 : môi trường bazo II-KHÁI NIỆM VỀ pH CHẤT CHỈ THỊ AXIT- BAZO Chất thị axit-bazo -Chất thị axit- bazo chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH dung dịch Chất thị axit-bazo thường gặp: Qùy tím Phenolphtalein Chất thị vạn - Để pH xác định tương đối xác giá trị pH dung dịch,người ta dùng máy đo II-KHÁI NIỆM VỀ pH CHẤT CHỈ THỊ AXIT- BAZO Chất thị axit-bazo * Chất thị axit-bazo tự nhiên: * Hoa dâm bụt: Lấy cánh hoa dâm bụt vò nát chiết lấy dịch hoa sau bơi lên giấy trắng giấy có màu tím Nhỏ vài giọt chanh lên giấy chuyển sang màu đỏ, nhỏ dung dịch xút lỗng màu tím hóa xanh Điều tương tự giấy quỳ tím sử dụng phòng thí nghiệm * Hoa giấy: Hoa có mặt khắp nơi, ta vò cánh hóa giấy chiết lấy dung dịch Cho axit vào dung dịch không chuyển màu, cho dung dịch bazơ, dung dịch chuyền sang màu xanh * Bắp cải tím: Lấy dung dịch bắp cải có màu tím đỏ Màu tím đỏ hố màu đỏ sáng mơi trường axit hố xanh mơi trường bazơ * Củ nghệ vàng: Dung dịch có màu vàng cam, chuyển sang đỏ môi trường bazơ     Lưu ý : Có thể dùng nước vơi thay cho  dung dịch xút, giấm ăn thay cho axit Bài tập củng cố:   Bài 1: Tính nồng độ , pH dung dịch HCl 0,10M Đáp án: pH=   Bài 2: Tính nồng độ ,pH dung dịch =1,75.)  Đáp án: [M pH=2,88 Bài 3: Cho 100 ml dd có chứa 3,65 gam HCl , tính gía trị pH dd xem quỳ tím đổi sang màu gì? ... ??? I- NƯỚC LÀ CHẤT ĐIỆN LI RẤT YẾU Sự điện li nước Nước dẫn điện nước ph n li ion Ph ơng trình điện li:   O + Kết luận: Nước chất điện li yếu I- NƯỚC LÀ CHẤT ĐIỆN LI RẤT YẾU Tích số ion nước. ..Bài SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC pH CHẤT CHỈ THỊ AXIT- BAZO I- NƯỚC LÀ CHẤT ĐIỆN LI RẤT YẾU Sự điện li nước => Bằng dụng cụ đo nhạy, người ta thấy nước dẫn điện yếu Câu hỏi đặt ra: Vì nước dẫn điện. .. M => pH= 12,00 : môi trường bazo II-KHÁI NIỆM VỀ pH CHẤT CHỈ THỊ AXIT- BAZO Chất thị axit- bazo -Chất thị axit- bazo chất có màu biến đổi ph thuộc vào giá trị pH dung dịch Chất thị axit- bazo
- Xem thêm -

Xem thêm: ài 3 sự điện li của nước ph chất chỉ thị axit bazo, ài 3 sự điện li của nước ph chất chỉ thị axit bazo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn