BÀI TÌM HIỂU VỀ CÁC SẢN PHẨM CHIẾT TÁCH

16 23 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2019, 18:12

MỤC LỤC1. Định danh:32. Phân lập:53. Một số phương pháp xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ73.1. Phổ hồng ngoại73.2.Phổ UVVIS73.3. Phổ khối lượng phương pháp nghiên cứu các chất bằngcách đo chính xác khối lượng phân tử chất đó.83.4. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR)84. Một số phương pháp kiểm định hoạt tính sinh học:84.1. Phương pháp đánh giá hoạt tính diệt tế bào ung thư84.2. Phương pháp đánh giá hoạt tính kháng viêm104.3. Phương pháp đánh giá hoạt tính chống oxi hóa115. Đề xuất quá trình tổng hợp:126. Ứng dụng sản phẩm chiết:136.1.Tinh dầu:136.2.Saponin:136.3.Ancaloid:136.4.Flavonid:136.5.Carotenoid:146.6.Tanin:146.7.Glycozid:14 1. Định danh:Cây cỏ thường có chứa các hợp chất thiên nhiên TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA HÓA -  - BÁO CÁO SẢN PHẨM CHIẾT TÁCH DANH SÁCH NHÓM 10: MỤC LỤC Định danh: Cây cỏ thường có chứa hợp chất thiên nhiên như: steroid, alcaloid, flavonoid, glycosid, saponin, tanin, antraquinon, xanthon, coumarin, iridoid, acid hữu cơ,… Để tìm hiểu sơ xem sản phẩm chiết chứa loại hợp chất loại hợp chất trình bày trên, áp dụng phương pháp sau Nguyên tắc phương pháp tách hợp chất hữu thành nhóm khác dựa vào độ hòa tan khác hợp chất dung môi hữu có tính phân cực khác nhau, sau nhóm phát thuốc thử đặc trưng Tiến hành phân tích sơ theo sơ đồ: Cao chiếtthơ Chiếtvớidietyleter Bãcao Etyleter Etanolnóng Dung dịch KOH 10% Dung dịchnướckiềm Etyleter Dịchancol Bãcao KOH 10% Antraglycosid Trunghòaetanol Dung dịchnướckiềm Vếttrêngiấylọc Acid béo Dung dịchetanol Mg/HClđđ Flavonoid Thuốcthử Lieberman Cặncómùi Dung dịchetyleter Lớpetyleter H2SO4 2% H2SO4đđ Dung dịchnước acid Phytosterol Tinhdầu Carotenoid Thuốcthử Mayer Dragendorf Alcanoid Ac2O, H2SO4 Steroid Tạobọt Saponin KOH/HCl Autocvanin Thuốcthử Mayer, Dragendorf Alcanoid Dung dịchancol Thuốcthử Fehling Mg/HClđđ Acetat Na+FeCl3 Na2CO3 Đườngkhử flavonoid Tanin Acid hữucơ Tạobọt Dung dịch acid Bãcao H2SO4 1% Saponin Ancol caođộ Hợpchấturonic Thuốcthử Fehling Đườngkhử Acetat Na +FeCl3 Tanin Tt mayer, Dragendorf Alcanoid Bãbỏ Sau thử nghiệm phần trình bày trên, cần phải làm bảng tổng kết để đánh giá xem sản phẩm chiết có khơng có chứa lọai hợp chất tự nhiên Phân lập: Đầu tiên bột chiết kiệt với eter dầu hỏa Dung dịch chiết gộp chung lại, thu hồi dung mơi có cao eter dầu hỏa có chưa loại hợp chất có tính khơng phân cực Bột lại chiết tiếp cloroform, thu hồi dung môi, thu cao cloroform chứa loại hợp chất có tính phân cực trung bình Tiếp theo, bột chiết với etyl acetate thu cao etyl acetate, chưa lọa hợp chất có tính phân cực Cuối bột chiết với metanol butanol thu cao metanol ( cao butanol) chứa loại hợp chất có tính phân cực mạnh Căn vào tính phân cực dung mơi hợp chất thiên nhiên, dự đoán diện loại hợp chất có độ phân cực khác lọai cao Bột Chiết kiệt với etyl acetate Lọc, thu hồi dung mơi Cao eter dầu hỏa Bột lại ( Chứa hợp chất có tính phân cực kém) Cao cloroform Chiết kiệt với cloroform Lọc, thu hồi dung môi Bột lại ( Chứa hợp chất có tính phân cực trung bình) Chiết kiệt với etyl acetate Lọc, thu hồi dung mơi Bột lại Cao etyl acetate Chiết kiệt với metanol butanol Lọc, thu hồi dung mơi ( Chứa hợp chất có tính phân cực khá) Cao metanol ( butanol) Bột lại Chiết kiệt với nước ( Chứa hợp chất có tính phân cực mạnh ) Lọc, thu hồi dung môi Cao nước Bột lại bỏ ( Chứa hợp chất có tính phân cực mạnh ) • Trong cao eter dầu hỏa: có hydrocacbon béo thơm ( triglycerid, alcan mạch carbon dài, alcol béo, ester béo, acid béo, ), thành phần tinh dầu (monoterpen, sesquiterpen, vài diterpen bay được), sterol thực vật Bột lại (phytosterols), chất màu thực vật caroten Chiết kiệt với metanol butanol kiệt với nước Lọc, thu- hồiChiết dung môi Lọc, thu hồi dung mơi ( Chứa hợp ( Chứa chấthợp có chất có tính ( Chứa hợp chất có tính tính phânphân cực cực )mạnh ) phân cực mạnh ) • • • Trong cao cloroform cao etyl acetate: có sesquiterpen, diterpen, coumarin, aglycon hợp chất glycosid bị thủy phân, monoglycosid ( mang phân tử đường), số alcaloid loại base yếu Trong cao metanol cao nước: có chất màu thực vật clorophyl, glycosid (saponin ), alcaloid dạng muối tứ cấp, kết hợp với acid hữu cơ, acid hữu cơ, muối amin, tannin, carbon hydrat có trọng lượng phân tử nhỏ monosacarid, oligosacarid, số polysacarid như: pectin, chất nhầy, chất gôm, protein thực vật, muối vơ NaCl, KCl, CaCl2, Quy trình chủ yếu điều chế loại cao có độ phân cực khác Trong thực tế, phòng thí nghiệm có kinh phí hạn chế, muốn nghiên cứu thành phần hóa học chất có cây, người ta thường sử dụng dung môi etanol metanol ( có giả thành rẻ) để chiết kiệt hết hợp chất có bột Sau đuổi dung môi Thu cao alcol thô Từ cao etanol thô chứa tất loại hợp chất hữu có cây, sử dụng kĩ thuật chiết rắn-lỏng lỏng-lỏng với loại dung mơi có tính phân cực khác để điều chế loại cao có độ phân cực khác Một số phương pháp xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu 3.1 Phổ hồng ngoại Bức xạ hồng ngoại vùng xạ nằm vùng ánh sáng thấy vi sóng Bức xạ hồng ngoại có tần số khoảng 430 THz – 300 GHz thường hấp thụ phân tử hợp chất hữu chuyển thành lượng dao động phân tử Sự hấp thụ lượng tử hóa tạo thành dãy phổ dao động phân tử Trong nghiên cứu cấu trúc hợp chất hữu thường sử dùng vùng phổ có số sóng từ 4000 đến 400 cm-1 Tần số hay bước sóng hấp thụ phụ thuộc vào khối lượng nguyên tử, liên kết cấu trúc phân tử Điều kiện cần để phân tử hấp thụ xạ hồng ngoại chuyển thành trạng thái kích thích dao động phải có thay đổi momen lưỡng cực điện dao động 3.2.Phổ UV-VIS Khi hấp thụ xạ điện từ, điện tử nằm obitan liên kết σ nhảy lên obitan phản liên kết σ* có mức lượng cao nhất, ứng với bước sóng 120–150 nm, nằm vùng tử ngoại xa Các điện tử π điện tử p (cặp điện tử tự do) nhảy Mức lượng 26 lên obitan phản liên kết π* có mức lượng lớn hơn, ứng với bước sóng nằm vùng tử ngoại 190–400 nm hay vùng khả kiến 400–800 nm tùy theo mạch liên hợp phân tử 3.3 Phổ khối lượng phương pháp nghiên cứu chất bằngcách đo xác khối lượng phân tử chất Mẫu nghiên cứu Ion hóa phân tử Phân tách ion Bộ phận ghi nhận 3.4 Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) Một số loại hạt nhân hoạt động cách tự quay quanh trục hạt nhân mang điện tích dương nên chúng giống nam châm nhỏ (Hình 5.1), chúng tương tác với từ trường bên ngồi Khơng phải tất hạt nhân mà hạt nhân có số spin lẻ (1H, 13C, ) có đặc trưng Nếu khơng có tác động từ trường bên ngồi spin hạt nhân hạt nhân có từ tính định hướng theo vơ số phương Khi mẫu chất khảo sát có chứa hạt nhân đặt vào hai cực nam châm mạnh (từ trường B0), hạt nhân bị định hướng theo hướng nam châm: song song chiều song song ngược chiều với từ trường nam châm Một số phương pháp kiểm định hoạt tính sinh học: 4.1 Phương pháp đánh giá hoạt tính diệt tế bào ung thư Phương pháp 1: Phương pháp MTT (3-[4,5-dimetylthiazol-2-yl]-2,5diphenyltetrazol brom) Hoạt tính diệt tế bào ung thư hợp chất xác định theo phương pháp MTT (3-[4,5-dimetylthiazol-2-yl]-2,5-điphenyltetrazol brom) Ba dòng tế bào ung thư người dự kiến sử dụng HL-60 (human acute promyeloid leukemia ung thư máu), PC-3 (human prostate cancer - ung thư tuyến tiền liệt), SNU-C5 (human colon cancer - ung thư ruột kết) nuôi cấy môi trường RPMI 1640 bổ sung 10% huyết phổi bò (fetal bovine serum) penicillin/streptomycin (tương ứng 100 U/mL 100 mg/mL) 37 °C môi trường % CO2 làm ẩm Các tế bào phát triển theo cấp số nhân sử dụng thí nghiệm Phương pháp MTT tiến hành sau: Các dòng tế bào ung thư người (HL-60; × 105 tế bào/mL, PC-3; × 105 tế bào/mL, and SNU-C5; × 105 tế bào/mL) xử lý ngày với hợp chất nồng độ 0,01, 0,1, 1, 10, 50 100 μM với cặn chiết nồng độ 0,01, 0,1, 1, 10, 50 100 μg/mL Sau q trình ủ, 0,1 mg (50 µL dung dịch mg/mL) MTT (Sigma, Saint Louis, MO, USA) bổ sung vào giếng tế bào sau đo tiếp tục ủ 37°C 4h Các phiến tiến hành ly tâm 1000 vòng/phút phút nhiệt độ phòng sau mơi trường loại bỏ cách cẩn thận Sau đó, dimetylsunfoxit (150 µL) cho vào giếng để hòa tan tinh thể formazan Các phiến đọc sau bước sóng 540 nm thiết bị đọc vi phiến (Amersham Pharmacia Biotech., USA) Tất thí nghiệm tiến hành lặp lại lần giá trị trung bình tính tốn Kết biểu thị phần trăm ức chế tạo giảm cường độ hấp phụ xử lý với chất thử so sánh với đối chứng âm Đường cong phụ thuộc nồng độ xây dựng nồng độ ức chế 50 phần trăm (IC50) xác định cho mẫu thử cho dòng tế bào Giá trị IC50 < 100 µM với chất IC50 < 100 µg/ml với cặn chiết coi có hoạt tính Phương pháp Phương pháp Monks thử độ độc tế bào in vitro Phương pháp thử độ độc tế bào in vitro Viện Ung thư Quốc gia Hoa Ky (National Cancer Institute - NCI) xác nhận phép thử độ độc tế bào chuẩn nhằm sàng lọc, phát chất có khả kìm hãm phát triển diệt tế bào ung thư điều kiện in vitro Phép thử thực theo phương pháp Monks Phép thử tiến hành xác định hàm lượng protein tế bào tổng số dựa vào mật độ quang học (Optical Density - OD) đo thành phần protein tế bào nhuộm Sulforhodamine B (SRB) Giá trị OD máy đo tỉ lệ thuận với lượng SRB gắn với phân tử protein, lượng tế bào nhiều (lượng protein nhiều) giá trị OD lớn Phép thử thực điều kiện cụ thể sau: - Chất thử (10 μL) pha DMSO 10% đưa vào giếng khay 96 giếng để có 20, 4, 0,8 0,16 μg/mL - Trypsin hóa tế bào thí nghiệm để làm rời tế bào đếm buồng đếm để điều chỉnh mật độ cho phù hợp với thí nghiệm - Thêm vào giếng thí nghiệm lượng tế bào phù hợp (trong 190 μL mơi trường) để chúng phát triển vòng từ 3-5 ngày - Một khay 96 giếng khác chất thử có tế bào ung thư (180 μL) sử dụng làm đối chứng ngày Sau giờ, đĩa đối chứng ngày cố định tế bào Trichloracetic acid - TCA Sau giai đoạn ủ tủ ấm CO2 tế bào cố định vào đáy giếng TCA 30 phút, nhuộm SRB vòng 37oC Đổ bỏ SRB giếng thí nghiệm rửa lần 5% axit axetic để khô không khí nhiệt độ phòng - Cuối cùng, sử dụng dung dịch tris (hydroxymethyl)aminomethane 10 mM để hòa tan lượng SRB bám nhuộm phân tử protein, đưa lên máy lắc đĩa lắc nhe 10 phút sử dụng máy ELISA Plate Reader (Bio-Rad) để đọc kết hàm lượng màu chất nhuộm SRB thông qua: [OD (chất khử) - [OD (ngày 0)]*100] % Tế bào sống sót = [OD (đối chứng âm) – [OD (ngày 0)] % Tế bào bị ức chế = 100% - % Tế bào sống sót Phổ hấp thụ bước sóng 515 nm Khả sống sót tế bào có mặt chất thử xác định thông qua công thức sau: Các phép thử lặp lại lần để đảm bảo tính xác Ellipticine (Sigma) sử dụng làm chất đối chứng dương thử nghiệm nồng độ 10, 2, 0,4 0,08 μg/mL DMSO 10% sử dụng đối chứng âm Giá trị IC50 xác định nhờ vào phần mềm máy tính TableCurve Phương pháp 3: Phương pháp WST-8 Viện Y học tự nhiên, Đại học Toyama, Nhật Bản Ngồi ra, hoạt tính gây độc tế bào thử nghiệm theo phương pháp WST-8 Viện Y học tự nhiên, Đại học Toyama, Nhật Bản: Các dòng tế bào A549 (ung thư phổi), HeLa (ung thư cổ tử cung) TIG- (tế bào thường) trì mơi trường MEMα (Wako pure chemicals Ind Ltd., Osaka, Japan); PANC-1 PSN-1 (ung thư tuyến tụy) bảo quản môi (ung thư tuyến tụy) bảo quản môi trường DMEM (Wako pure chemicals Ind., Ltd., Osaka, Japan) Các môi trường bổ sung 10% fetal bovine serum - FBS (Gibco BRL Products Gaithersburg, MD) 1% dung dịch kháng sinh (Sigma- Aldrich Inc., St Louis, U.S.A.) Tế bào phát triển theo cấp số nhân thu thập 2×103 tế bào 100 μL môi trường đưa vào giếng khay 96 giếng (Corning Inc., NY, U.S.A ) Sau ủ 24 tủ ấm 5% CO2 37oC để cố định tế bào, tế bào xử lý với nồng độ khác mẫu thử môi trường tương ứng chúng (100 μL) Sau 72 giờ, môi trường thay đổi 10% WST-8 cuối đếm % tế bào sống sót cách đo mật độ quang 450 nm 5-Fluorouracil dùng làm đối chứng dương 4.2 Phương pháp đánh giá hoạt tính kháng viêm Phương pháp 1: Những chủng vi khuẩn nấm kiểm định gây bệnh người thường sử dụng: - Bacillus subtilis (ATCC 6633): Là trực khuẩn gram (+), sinh bào tử, thường không gây bệnh - Staphylococcus aureus (ATCC 13709): Cầu khuẩn gram (+), gây mủ vết thương, vết bỏng, gây viêm họng, nhiễm trùng có mủ da quan nội tạng; - Escherichia coli (ATCC 25922): Gram (-), gây số bệnh đường tiêu hoá viêm dày, viêm đại tràng, viêm ruột, viêm lỵ trực khuẩn - Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442): Gram (-), trực khuẩn mủ xanh, gây nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng da niêm mạc, gây viêm đường tiết niệu, viêm màng não, màng tim, viêm ruột - Candida albicans (ATCC 10231): Là nấm men, thường gây bệnh tưa lưỡi trẻ em bệnh phụ khoa - Lactobacillus fermentum (Lp B14): Gram (+), loại vi khuẩn đường ruột lên men có ích, thường có mặt hệ tiêu hoá người động vật - Enterococcus faecium (B650): Gram (+), vi khuẩn gây bệnh viêm đường tiết niệu, viêm ruột thừa, viêm màng tim, viêm màng não Cách tiến hành: Thực dựa phương pháp vi định lượng môi trường lỏng Đây phương pháp thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định nấm nhằm đánh giá mức độ khángkhuẩn mạnh yếu mẫu thử thông qua giá trị thể hoạt tính MIC (nồng độ ức chế tối thiểu), IC50 (nồng độ ức chế 50%), MBC (nồng độ diệt khuẩn tối thiểu) - Mẫu ban đầu pha lỗng DMSO nước cất vơ trùng thành dãy 05 nồng độ 128 μg/ml, 32 μg/ml, 8μg/ml, 2μg/ml, 0,5μg/ml - Chuẩn bị dung dịch vi khuẩn nấm với nồng độ 5.105CFU/ml tiến hành thử - Chuẩn bị mẫu đối chứng: mẫu đối chứng (+) kháng sinh pha nước cất theo nồng độ 10mg/ml khử trùng màng lọc Millipore 0,22μm; tiến hành bước nghiệm tương tự chất thử khác Mẫu đối chứng (-) chất thử thay nước cất vô trùng - Sau 24h đọc giá trị MIC mắt thường Giá trị MIC xác định giếng có nồng độ chất thử thấp gây ức chế hoàn toàn phát triển vi sinh vật - Giá trị IC50 tính toán dựa số liệu đo độ đục tế bào máy quang phổ bước sóng λ = 492nm phần mềm xử lý chuyên dụng Thí nghiệm lặp lại với n = Phương pháp 2: Thử hoạt tính ức chế vi khuẩn phương pháp khuếch tán đĩa thạch Phương pháp thử hoạt tính ức chế vi khuẩn phương pháp Hadacek et al (2000) Chủng vi khuẩn sau hoạt hóa từ ống chủng gốc môi trường LB đặc, khuẩn lạc cấy chuyển sang ml môi trường LB lỏng lắc qua đêm nhiệt độ 37oC Đĩa thử hoạt tính chuẩn bị cách cấy trải 200 μL dịch khuẩn, nồng độ tương đương 4-5 × 108 CFU/ml lên bề mặt đĩa petri có chứa mơi trường LB đặc, để khơ đục 5-6 giếng, đường kính khoảng mm cho giếng cách khoảng 2-3 cm Chuẩn bị dịch chiết thử cách hòa tan cặn chiết methanol mẫu thực vật Dimethyl Sulfoxide (DMSO) thành nồng độ theo yêu cầu Bổ sung 50 μL dịch chiết thử vào giếng thạch đĩa petri giữ đĩa thí nghiệm nhiệt độ phòng tiếng, tới dịch chiết từ giếng khuếch tán môi trường nuôi cấy vi khuẩn; sau đó, đặt đĩa vào tủ ấm 37oC 24 Đối chứng dương dung dịch kháng sinh (Ampicilin 0,1 mg/ml với E coli P mirabillis; Kanamycin mg/ml với S aureus P vulgaris); đối chứng âm DMSO Hoạt tính ức chế khuẩn đánh giá cách đo bán kính (BK) vòng ức chế vi sinh vật cơng thức: BK (mm) = D-d; D = đường kính vòng vơ khuẩn d = đường kính lỗ khoan thạch Thí nghiệm lặp lại ba lần lấy giá trị bán kính trung bình 4.3 Phương pháp đánh giá hoạt tính chống oxi hóa Phương pháp 1: Thơng qua phản ứng bao vây gốc tự (DPPH) Hoạt tính chống oxy hóa mẫu xác định thơng qua phản ứng bao vây gốc tự (DPPH) Phản ứng tiến hành theo phương pháp Shela et al (2003) Dựa nguyên tắc 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) có khả tạo gốc tự bền dung dịch EtOH bão hoà Khi cho chất thử nghiệm vào hỗn hợp này, chất có khả làm trung hoà bao vây gốc tự làm giảm cường độ hấp thụ ánh sáng gốc tự DPPH Hoạt tính chống ơxy hố đánh giá thông qua giá trị hấp thụ ánh sáng dịch thí nghiệm so với đối chứng đọc máy Elisa bước sóng 515 nm Các mẫu có biểu hoạt tính (SC ≥ 50%) thử nghiệm để tìm giá trị SC50 Giá trị SC50 xác định thông qua nồng độ chất thử % hoạt động chất thử mà 50% gốc tự tạo DPPH trung hòa chất thử Phương pháp 2: Dựa vào lượng khử Năng lực khử xác định theo phương pháp Oyaizu (1986) với vài hiệu chỉnh nhỏ Nhiều thể tích khác dịch chiết trộn với đệm phosphate pH = 6,6 để đạt thể tích cuối 1,5ml trước thêm 0,5 ml K3(Fe[CN3]) 1% Hỗn hợp ủ 50oC 20 phút, sau thêm 0,5ml TCA 10% ml nước cất, cuối 0,4ml AlCl3 0,1% thêm vào Độ hấp thu quang học xác định bước sóng 700nm Độ hấp thu quang học cao lực khử mạnh Kết tính tốn giá trị IC50, lượng mẫu làm tăng độ hấp thu quang học lên 0,50 Phương pháp 3: Xác định khả chống oxi hóa mơ hình dầu - nước Hệ nhũ tương dầu - nước chuẩn bị gồm: 10% dầu Olive, 85% nước 0,5% Tween 40 Hỗn hợp đồng hóa tốc độ 10.000 rpm phút (IKA, T18B, Ultra - Turax, Germany) Chính xác 2ml dịch chiết trộn với 10ml hệ nhũ tương dầu – nước chứa ống nhựa 50 ml có nắp đật, đặt tủ ổn nhiệt 50oC, trình oxi hố chất béo quan sát hàng ngày Hàm lượng hydroperoxide xác định theo phương pháp Richards Hultin (2002) Hàm lượng hydroperoxide xác định dịch chiết chất béo theo phương pháp Bligh and Dyer (1959) Kết tính tốn hàm lượng hydroperoxide từ đường chuẩn Cumene hydroperoxide (HPO) nồng độ từ 0-120 nmol/ml Đề xuất trình tổng hợp: Sản phẩm thô sau tách từ thực vật Dạng hỗn dịch Cô quay chân không Dạng tinh dầu Loại dung môi CO2 lỏng Cao ( Sản phẩm chính, sản phẩm phụ, chất vô cơ, ) Tinh dầu ( sản phẩm chính, sản phẩm phụ, chất vơ cơ, ) Sản phẩm chính, sản phẩm phụ g phân quang học (thực racemic hóa) biến đồng phân vơ ích thành có Loại ích bỏ sản phẩm phụ, tạp chất Sản phẩm Sản phẩm với hiệu suất cao Ứng dụng sản phẩm chiết: 6.1.Tinh dầu: Làm thơm phòng với tinh dầu Khử mùi thức ăn Massage body Sử dụng tinh dầu để đuổi chuột, bọ, côn trùng Tinh dầu sử dụng để giảm mùi hôi chân, ngâm tay Làm mượt tóc,nuỗi dưỡng chân tóc, giữ ẩm cho da 6.2 Saponin: Giảm Cholesterol Giảm nguy ung thư Tăng cường khả miễn dịch Chất chống oxy hóa Giảm nguy ung thư đại tràng Tác dụng bổ, tăng cường sinh lực: họ nhân sâm Long đờm, trị ho 6.3 Ancaloid: Kích thích hệ thần kinh trung ương: Cafeine, nicotine,… Ức chế thần kinh trung ương: Morphine,… Kích thích thần kinh giao cảm: ephefrin,… Kích thích thần kinh phó giao cảm, tê liệt thần kinh phó giao cảm Tăng hạ huyết áp: hydrastine, reserpine,… Tác dụng lên tim: quinidine,… Gây tê chỗ: Cocaine,… Diệt kí sinh trùng: Quinin,… Trị sốt rét Chữa lỵ, trị sán 6.4 Flavonid: Kháng khuẩn, diệt nấm Tăng sức bền thành mạch máu Chống ung thư vòm họng Chống dị ứng Chống co giật, giảm đau Lợi mật Giãn mạch, giãn phế quản 6.5 Carotenoid: Tác dụng chống lão hóa Chống cơng gốc tự Chống bệnh tim mạch Được dùng sản xuất màu thực phẩm 6.6 Tanin: Làm máu đông lại, ngừng chảy nên ứng dụng làm thuốc đơng máu thuốc săn se da Có tính kháng khuẩn, kháng virus, dùng điều trị bệnh viêm ruột, tiêu chảy Thuốc súc miệng niêm mạc miêng, họng bị viêm loét chữa vết loét người bệnh nằm lâu Ứng dụng để giải độc trường hợp ngộ độc alcaloid kim loại nặng 6.7 Glycozid: Tác dụng glycozit tim làm tăng sức co bóp tim người lành lẫn người bệnh,làm tăng trương lực tim, làm ngắn chiều dài sợi tim bị căng, giãn làm tăng trương lực tim, giảm thể tích kích thước tim; làm chậm nhịp tim Glycozit đắng có tác dụng kích thích ngon miệng Bên cạnh kích thích ngon miệng làm cho khả tiêu hố tăng lên Có tác dụng chữa ho, sát trùng, giảm đau ...MỤC LỤC Định danh: Cây cỏ thường có chứa hợp chất thiên nhiên như: steroid, alcaloid, flavonoid, glycosid, saponin,
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TÌM HIỂU VỀ CÁC SẢN PHẨM CHIẾT TÁCH, BÀI TÌM HIỂU VỀ CÁC SẢN PHẨM CHIẾT TÁCH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn