Đổi mới phương thức tự sự trong văn xuôi hư cấu Việt Nam đương đại

172 8 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2019, 12:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI   - NGUYN TH THU HNG ĐổI MớI PHƯƠNG THứC Tự Sự TRONG VĂN XUÔI HƯ CấU VIệT NAM ĐƯƠNG ĐạI Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 9.22.01.21 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Hạnh Mai PGS.TS Mai Thị Hương Hà Nội - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết quả, số liệu trình bày Luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng ii LỜI CẢM ƠN Để có cơng trình nghiên cứu này, xin chân thành cảm ơn T.S Trần Hạnh Mai PGS TS Mai Thị Hương, những người thầy đã chi dẫn, định hướng, khích lệ suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy, Cô ở bộ môn Văn học Việt Nam đại, Khoa Ngữ văn, những người đã gợi mở cho nhiều ý tưởng giúp đỡ trình nghiên cứu Xin cảm ơn Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học sư phạm Hà Nội đã tạo mọi điều kiện thuận lợi suốt trình học tập hoàn thành luận án Xin chân thành cảm ơn những người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã động viên suốt chặng đường vừa qua Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng iii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3 Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp mới luận án Cấu trúc luận án CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Khái niệm phương thức tự .6 1.2 Tình hình nghiên cứu phương thức tự văn xuôi hư cấu Việt Nam đương đại 14 Tiểu kết chương .28 CHƯƠNG KHÁT VỌNG DÂN CHỦ HÓA VÀ SỰ ĐA DẠNG HÓA CÁC DẠNG THỨC TỰ SỰ 29 2.1 Tiền đề lịch sử - xã hội nhu cầu giải phóng cá tính sáng tạo khai mở tiềm tự 29 2.1.1 Tiền đề lịch sử - xã hội 29 2.1.2 Nhu cầu giải phóng cá tính khai mở tiềm tự 37 2.2 Nỗ lực dân chủ hóa nhìn nghệ thuật: đa dạng hóa kiểu dạng tự 49 2.2.1 Tự khách quan - khả tín 49 2.2.2 Tự chủ quan - bất khả tín 57 Tiểu kết chương .75 iv CHƯƠNG NỖ LỰC ĐỔI MỚI QUAN NIỆM VỀ NHÂN VẬT .76 3.1 Nhân vật phi lý tưởng 76 3.1.1 Nhân vật phức hợp, tính cách đa diện 76 3.1.2 Nhân vật bé nhỏ, cô đơn .82 3.2 Nhân vật khước từ ngun tắc điển hình hóa .89 3.2.1 Nhân vật kỳ ảo, phi nhân dạng 89 3.2.2 Nhân vật mơ hình, bị tẩy trắng, bị xóa bỏ 101 Tiểu kết chương 109 CHƯƠNG ĐỔI MỚI QUAN NIỆM VỀ THỂ LOẠI, THỰC HÀNH NHỮNG KỸ THUẬT MANG DẤU ẤN CÔNG NGHỆ .111 4.1 Những thử nghiệm lai ghép, làm thể loại .111 4.1.1 Giả lịch sử 113 4.1.2 Nhại trinh thám 116 4.1.3 Giả tự truyện 123 4.1.4 Phiếm huyền thoại .126 4.2 Những kĩ thuật mang dấu ấn công nghệ .130 4.2.1 Cắt dán, chồng xếp văn .130 4.2.2 Kỹ thuật bàn phím .140 Tiểu kết chương 146 KẾT LUẬN .147 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Văn học hoạt động tinh thần nằm văn hóa kiến tạo tùy thuộc thời đại lịch sử cụ thể Từ sau 1975, Việt Nam bước vào ky nguyên mới: ky nguyên phát triển bối cảnh đất nước hòa bình, thống nhất, hợi nhập ngày sâu rợng với giới Từ hoàn cảnh chiến tranh khắc nghiệt - mợt trạng thái sống bất bình thường - chúng ta trở lại quỹ đạo thời bình Nhiều nhu cầu mới nảy sinh, nhiều vấn đề cần nhận thức lại Cơng c̣c đổi mới tồn diện Đảng phát đợng nhằm đưa nước ta khỏi c̣c khủng hoảng nghèo đói tụt hậu sau nhiều thập ky bị chiến tranh tàn phá nặng nề Cơ chế kinh tế thị trường áp dụng thay cho chế kinh tế bao cấp Giao lưu mở đa chiều, cuộc sống vận động, biến đổi nhanh chóng với trải nghiệm mới, nhiều thành tựu cũng nhiều phức tạp, vấp váp Tất đều đổ bóng vào văn chương nghệ thuật Đã có khơng ít cơng trình nghiên cứu về văn học giai đoạn từ góc độ khác nhau, từ cấp độ khái quát đặc điểm, quy luật, vận động chung văn học, thể loại đến cấp độ tác giả, tác phẩm cụ thể Luận án chúng chọn nghiên cứu phương thức tự văn xuôi hư cấu (tức tiểu thuyết truyện ngắn, bộ phận có thành tựu trội) giai đoạn một hướng tiếp cận vừa có tính chất tổng kết văn học sử, vừa có thể diễn giải tương đối kỹ lưỡng về những tác phẩm tiêu biểu theo gợi dẫn từ bộ công cụ lý luận văn học đại Phương thức tự một nội dung nằm lĩnh vực Tự học giới nghiên cứu văn học đại quan tâm Sự vận động, biến đổi phương thức tự cho phép nhìn nhận, đánh giá văn học một giai đoạn, một thời đại, một trào lưu, một tác giả một cách bản, sống động Văn xuôi hư cấu Việt Nam từ giữa thập ky 80 trở đã có vận động mạnh mẽ, đạt nhiều giá trị nghệ thuật, dư luận ghi nhận, nhiều người quan tâm nghiên cứu Lịch sử văn học có thể nhìn nối tiếp những trường phái, trào lưu văn học, mà cốt lõi những quan niệm khác về người Trong văn xuôi, khuynh hướng bền vững nhìn nhận biểu đạt về người qua phương thức tự Suốt chiều dài lịch sử văn học dân tộc đã từng xuất nhiều trường phái văn chương khác về bản, quan niệm tự vẫn ổn định: coi trọng nội dung kể cách kể Hình thức thường gặp một câu chuyện có đầu có cuối với cấu trúc cốt truyện biến chuyển theo tính cách, số phận nhân vật , tất trình bày mợt thực khả tín Văn xuôi đương đại ngày có xu hướng coi trọng việc kiến tạo văn bản, tức hình thức thể câu chuyện khơng chi chăm chú ở nội dung Nhiều tác giả văn học cố gắng khẳng định quan niệm: thân cách viết đã nội dung, chủ đề quan trọng tác phẩm Giới nghiên cứu, đó có thêm những góc độ tiếp cận mới Khảo nghiệm từ tác phẩm Phạm Thị Hoài, Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Tạ Duy Anh, Hồ Anh Thái, Nguyễn Thị Thu Huệ, Phan Thị Vàng Anh, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Việt Hà, Châu Diên, Đoàn Minh Phượng, Phan Việt, Thuận, Nguyễn Danh Lam, Thùy Dương, Ngũn Đình Tú chúng tơi nhận thấy có xuất một biến chuyển đáng chú ý về phương thức tự Luận án, chính thế, với tên gọi “Đổi phương thức tự văn xuôi hư cấu Việt Nam đương đại”, chọn nghiên cứu vấn đề với mong muốn nắm bắt miêu tả trúng đổi mới có tính bứt phá mạnh mẽ văn xuôi Việt Nam giai đoạn sau 1986 so với truyền thống Việc sâu khai thác cách thức kiến tạo văn sở đáng tin cậy giúp làm sáng tỏ đặc điểm mợt hệ hình thẩm mĩ mới hình thành Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án tập trung nhận diện lý giải những khía cạnh bản, bật đổi mới phương thức tự văn xuôi hư cấu (truyện ngắn tiểu thuyết ) từ 1986 đến như: chi phối nguyên tắc tự đối với điểm nhìn trần thuật, kiểu nhân vật, cách ứng xử với thể loại, kỹ thuật tạo lập văn Để làm rõ những điểm mới phương thức tự giai đoạn này, chúng có tham khảo, đối sánh với giai đoạn văn học trước 1986 mợt số loại hình nghệ thuật thời điện ảnh, sân khấu 2.2 Phạm vi nghiên cứu Luận án khảo sát truyện ngắn, tiểu thuyết (tức văn xuôi hư cấu đương đại) tiêu biểu từ 1986 đến dư luận chú ý hoặc có những nỗ lực cách tân bật về phương thức tự (theo Phụ lục) Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu Một là, nhận diện, miêu tả lý giải những nét đổi mới phương thức tự văn xuôi hư cấu Việt Nam từ 1986 đến nay, khẳng định hình thành mợt khuynh hướng thẩm mĩ mới đời sống văn chương đương đại Hai là, đánh giá ý nghĩa đổi mới đối với tiến trình văn học dân tợc, góp phần khẳng định thành tựu văn học Việt Nam đương đại 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Luận án tập trung giải nhiệm vụ sau đây: Một là: Xác định những khái niệm công cụ làm điểm tựa lý thuyết cho việc triển khai đề tài, ở những thuật ngữ lý thuyết tự học Hai là: Nhận diện, lý giải nguyên dẫn đến đổi mới phương thức tự văn xuôi hư cấu đương đại Ba là: Khảo sát những tác giả, tác phẩm tiêu biểu (theo Phụ lục) cho đổi mới phương thức tự sự, qua đó, làm rõ phương diện đổi mới văn xuôi hư cấu giai đoạn từ 1986 đến Bốn là: Chi một số học hữu ích đối với việc sáng tạo tiếp nhận văn học, hướng tới mợt nhìn dân chủ, cở mở, nới rợng khung thẩm mĩ thời đại Phương pháp nghiên cứu Trong luận án này, chúng vận dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu, đó có phương pháp chính sau đây: - Trước hết, luận án phối kết hợp phương pháp phân tích tác phẩm văn học: Theo loại thể, theo thao tác thi pháp học, tự học - Phương pháp cấu trúc - hệ thống: Nhìn nhận đổi mới phương thức tự gắn kết với đổi mới tồn bợ nền văn học dân tợc giai đoạn sau 1975 từ quan niệm về thực, quan niệm về nhà văn, về công chúng, về ngôn từ văn học; mối liên hệ với mợt số loại hình nghệ thuật khác điện ảnh, âm nhạc, sân khấu - Phương pháp liên ngành: Nhìn văn học quan hệ với văn hóa học, tâm lý học, ký hiệu học Điều giúp cắt nghĩa thấu đáo tinh thần thời đại, tương tác văn hóa thể văn học - Phương pháp so sánh: So sánh với chặng đường văn học trước 1975 để thấy rõ những vận động, biến đổi văn học giai đoạn sau 1975 So sánh những khuynh hướng thẩm mĩ giữa tác giả thời để làm rõ đa dạng phương thức tự văn xi hư cấu đương đại Đóng góp luận án - Luận án cơng trình đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu về những đổi mới phương thức tự văn xuôi hư cấu Việt Nam đương đại - Qua khảo sát phương thức tự những tác phẩm tiêu biểu, luận án góp phần làm sáng tỏ diện mạo vận động ở bề sâu tư 152 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Thái Phan Vàng Anh (2017),“Tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI - Lạ hóa chơi”, NXB Đại học Huế, Huế Lại Nguyên Ân (1986), “Truyện ngắn Nguyễn Minh Châu những năm 1980”, Tạp chí Văn học (3) Lại Nguyên Ân (1998), Sống với văn học thời, NXB Văn học, Hà Nội Lại Nguyên Ân (1999), 150 thuật ngữ văn học, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội Tạ Duy Anh (1999), “Tiểu thuyết - nhìn cuối ky”, Báo Văn hóa (496) Lê Huy Bắc (2013), Văn học hậu đại - lí thuyết tiếp nhận, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội Lê Huy Bắc (Chủ biên) (2013), Phê bình văn học hậu đại Việt Nam, NXB Tri thức, Hà Nội Mai Huy Bích (1987), “Đề tài gia đình văn xi những năm gần đây”, Văn nghệ 21/11 Nguyễn Thị Bình (2015), Văn xi Việt Nam sau 1975, NXB Đại 10 học Sư phạm Hà Nội Phạm Khánh Cao (1988)- Nguyễn Khải, Từ kịch cách mạng đến 11 tiểu thuyết “Gặp gỡ ći năm” báo Văn nghệ (23) Hồng Cát (2000), “Tiểu thuyết Hồ Quý Ly – thưởng thức cảm 12 nhận”, Tạp chí Sách (11) Trần Duy Châu (1994), “Từ đâu đến Nỗi buồn chiến tranh”, Tạp chí 13 14 Cộng sản (10) Đỗ Hữu Châu (1999), Từ vựng ngữ nghĩa, NXB Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Minh Châu (1987), “Hãy đọc lời điếu cho một giai đoạn 15 văn nghệ minh họa”, Báo Văn nghệ (49, 50) Nguyễn Văn Dân (2002), Văn học phi lý, NXB Văn hóa thông tin, 16 Hà Nội Nguyễn Văn Dân (2013), Chủ nghĩa đại văn học nghệ 153 17 thuật, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội Nguyễn Hồng Dũng (2016), Ảnh hưởng của chủ nghĩa hậu đại đối với tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2010, Luận án Tiến 18 sĩ, Đại học Huế, Huế Cao Việt Dũng (2006), Lời tựa cho “T tích”, NXB Hội Nhà 19 văn Công ty Nhã Nam, Hà Nội Trần Thanh Đạm (1988), “Nghĩ về một xu đổi mới đời 20 sống văn chương nay”, báo Văn nghệ (1) Đặng Anh Đào (1990), “Từ nguyên tắc đa âm tới một số 21 tượng văn học Việt Nam”, Tạp chí Văn học (6) Đặng Anh Đào (1994), Bài phê bình “Khi ơng tướng về hưu xuất 22 hiện”, Tài người thưởng thức, NXB Hội nhà văn, Hà Nội Đặng Anh Đào (2001), Đổi nghệ thuật tiểu thuyết phương Tây 23 đại, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Tiến Đức (2011), Loại hình nội dung tiểu thuyết Việt Nam 24 sau năm 1975, Luận án tiến sĩ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội Nguyễn Đăng Điệp (chủ biên) (2012), Lịch sử văn hóa -cái nhìn 25 nghệ thuật Nguyễn Xuân Khánh, NXB Phụ nữ, Hà Nội Alain Robbe-Grillet (2009), Sự thật diễn giải (Nguyễn Thị Từ 26 Huy dịch), NXB Hội Nhà văn, Hà Nội Văn Giá (2005), Thử nhận diện tiểu thuyết ngắn Việt Nam gần đây,n 27 báo Văn nghệ (26) Nguyễn Đức Hạnh (2008), Tiểu thuyết Việt Nam thời kì 1965 – 28 1975 nhìn từ góc độ thể loại, NXB Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Thị Thúy Hằng (2013), Luận án tiến sĩ, Con người cá 29 nhân văn xuôi Việt Nam sau 1975, trường ĐHSP Hà Nội Lê Thị Thúy Hằng (2016), Luận án tiến sĩ, Ngun lí đới thoại 30 tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2010, trường Đại học Huế Phạm Hoa (1989), “Chim én bay, mợt cách nhìn về chiến tranh”, 31 báo Văn nghệ ngày 16/9 Nguyễn Hòa (1987), “Suy tư từ một thời xa vắng”, báo Văn nghệ 32 ngày 5/12 Hoàng Ngọc Hiến (1999), Năm giảng thể loại, NXB Giáo 154 33 dục, Hà Nợi Hồng Ngọc Hiến (2003), Nhập mơn văn học phân tích thể loại, NXB 34 35 Đà Nẵng Đỗ Đức Hiểu (2000), Thi pháp đại, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội Phạm Thị Hoài (1989), Viết phép ứng xử, Tạp chí Sơng Hương 36 37 (39), tr 68 Tơ Hồi (1983), “Đọc Mưa mùa hạ”, Báo Văn nghệ (154) Hoàng Thị Huệ (2012), Luận án tiến sĩ, Khuynh hướng tiểu thuyết ngắn văn học đương đại Việt Nam (từ 1986 đến nay), học viện Khoa 38 học xã hội, Hà Nội Bùi Công Hùng (1988), “Văn học tham gia chống tiêu cực”, Tạp chí 39 40 Văn học (5,6) Mai Hương (1999), Văn học – cách nhìn, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội Đỗ Văn Khang (1991), “Nghĩ đọc tiểu thuyết Thân phận 41 tình yêu”, Báo Văn nghệ (43) Milan Kundera (2001), Tiểu luận, NXB Văn hóa thông tin, Trung 42 tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội Milan Kundera (2001), Nghệ thuật tiểu thuyết, Những di chúc bị phản bội, NXB Văn hóa thông tin, Trung tâm văn hóa ngôn ngữ 43 Đông Tây, Hà Nội Nguyễn Văn Long (2003), Văn học Việt Nam thời đại mới, 44 NXB Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Văn Long Trịnh Thu Tuyết (2007), Nguyễn Minh Châu công đổi Văn học Việt Nam sau 1975, NXB Đại học 45 sư phạm Hà Nội Đỗ Quang Lưu (2000), Tập nghiên cứu bình luận, Văn học chọn lọc, 46 NXB Hà Nội Phương Lựu (1989), “Đổi mới từ những học cách mạng”, báo 47 Văn nghệ (9) Tạ Ngọc Liễn (1988), “Về mối quan hệ giữa sử văn”, báo Nhân 48 dân ngày 28/8 Yuri Lotman (2004), Cấu trúc văn nghệ thuật, Trần Ngọc Vương, Trịnh Bá Đĩnh, Nguyễn Thu Thủy dịch, NXB Đại học quốc gia Hà Nội 155 49 Cao Minh (1989), “Kịch Lưu Quang Vũ những vấn đề đời 50 sống”, báo Người Hà Nội, ngày 11/11 Eleazar Moiseevich Melentinsky (2004), Thi pháp huyền thoại (Trần 51 Nho Thìn Song Mợc dịch), Đại học quốc gia Hà Nội Trần Thị Mai Nhân (2012), Những đổi tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000, Luận án Tiến sĩ, Đại học sư phạm, TP Hồ 52 Chí Minh Đặng Quốc Nhật (1980), “Mấy nét về đề tài chiến tranh tiểu thuyết 53 Đất trắng”, Báo Văn nghệ quân đội (6) Nguyễn Đăng Na (2001), Văn xuôi tự Việt Nam thời trung đại, NXB Giáo 54 dục, Hà Nội Lê Thanh Nga (2006), “Những vấn đề thực truyện lịch sử 55 Nguyễn Huy Thiệp”, Tạp chí Khoa học (24B), Đại học Vinh Nguyên Ngọc (1990), “Đôi nét về mợt tư văn học mới 56 hình thành”, Tạp chí Văn học (4), tr 25-29 Nguyên Ngọc (1991), “Văn xuôi sau sau 1975, thử thăm dò đôi nét 57 về quy luật phát triển”, Tạp chí Văn học (4), tr -13 Nguyên Ngọc (2003), Bài thuyết trình tại Trường Đại học Diderot 58 – “Pari VII Văn học Việt Nam đâu”, talawas.org Mai Ngữ (1988), “Cái tâm tài người viết”, báo Quân đội nhân 59 dân ngày 27/8 Lã Nguyên (1988), “Nguyễn Minh Châu những trăn trở 60 đổi mới tư nghệ thuật”, Tạp chí Văn học (2), tr.53-67 Lã Nguyên (2007), “Những dấu hiệu chủ nghĩa hậu đại văn học Việt Nam qua sáng tác Nguyễn Huy Thiệp 61 Phạm Thị Hoài ”, Tạp chí Nghiên cứu văn học (12), tr 12-38 Lã Nguyên (2016), “Quá trình tiếp thu tư tưởng lý luận văn nghệ nước vào Việt Nam từ đầu ky XX”, Báo cáo tổng 62 hợp đề tài cấp Nhà nước Lã Nguyên (2013), “Nguyễn Huy Thiệp bước ngoặt Văn học Việt Nam sau 1975”, Kỷ yếu Hội thảo Phát triển văn học Việt Nam bối cảnh đổi hội nhập quốc tế, Viện Văn học 156 63 Lã Nguyên (Tuyển dịch) (2017), Lí luận văn học- vấn đề 64 65 đại, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội Phạm Xn Ngun (2001), “Đọc Hờ Quý Ly”, Tạp chí Tia sáng (1) Phạm Xuân Nguyên (Biên soạn) (2001), Đi tìm Nguyễn Huy Thiệp, 66 NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội Phạm Xuân Nguyên (2016), "Tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh nhìn 67 68 từ Mỹ", Báo Văn hóa Nghệ An (18/7) Nhiều tác giả (1983), Số phận tiểu thuyết, NXB Tác phẩm mới, Hà Nội Nhiều tác giả (1988), Nguyễn Huy Thiệp - tác phẩm dư luận, 69 NXB Thành phố Hồ Chí Minh Nhiều tác giả (2001), Những vấn đề lý luận lịch sử văn học 70 NXB Khoa học xã hội, Hà Nội Nhiều tác giả (2002), Từ điển thuật ngữ văn học, NXB Đại học 71 Quốc gia, Hà Nội Nhiều tác giả (2013,) Văn học hậu đại - lý thuyết tiếp 72 nhận, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội Nhiều tác giả (2003), Văn học hậu đại thế giới - vấn đề lí thút, NXB Hợi Nhà văn, Trung tâm văn hóa ngôn ngữ 73 Đông Tây, Hà Nội Nhiều tác giả (2006), Văn học Việt Nam sau 1975 - vấn đề 74 nghiên cứu giảng dạy, NXB Giáo dục, Hà Nội Nhiều tác giả (2012), Phi lý hậu đại trò chơi, NXB Hợi 75 Nhà văn, Hà Nội Lê Thành Nghị (1986), Thời xa vắng, tâm nóng bỏng, báo Văn 76 nghệ (17/12) Đỗ Hải Ninh (2012), Luận án tiến sĩ, Tiểu thuyết có khuynh hướng tự 77 truyện văn học Việt Nam đương đại, trường ĐHSP Hà Nội Trần Thị Mai Nhi (1994), Văn học đại – văn học Việt Nam 78 giao lưu gặp gỡ, NXB Văn học, Hà Nội Mai Hải Oanh (2009), Những cách tân nghệ thuật tiểu thuyết 79 Việt Nam đương đại, NXB Hội nhà văn, Hà Nội Lê Lưu Oanh (2006), Văn học loại hình nghệ thuật, NXB Đại 157 80 học sư phạm Hà Nội Đào Đông Phong (2003), “Sự xuất người môi giới văn hóa mới thẩm mĩ hóa đời sống thường nhật”, Tạp chí Tranh 81 luận văn nghệ (6) Kim Nguyên Phủ (2003), “Đừng động vào, treentreen bánh gato”, 82 Tạp chí Tranh luận văn nghệ (6) Nguyễn Hải Phương (2016), Tiểu thút Việt Nam đương đại - 83 Nhìn từ góc độ diễn ngôn, NXB Giáo dục, Hà Nội Gennadii Nikolaevich Poxpelop (1985), Dẫn luận nghiên cứu văn học (Trần Đình Sử - Lại Nguyên Ân - Lê Ngọc Trà dịch), NXB 84 Giáo dục, Hà Nội Roland Barthes (1997), “Cái chết tác giả” (Trần Đình Sử 85 dịch), http://phebinhvanhoc.com.vn Roland Barthes (1997) Độ không của lối viết (Nguyên Ngọc dịch), 86 NXB Hội Nhà văn, Hà Nội Viktor Borisovich Shklovsky (2012), Nghệ thuật thủ pháp, 87 (Huyền Giang dịch), Tạp chí Phê bình văn học (26/4) Viktor Borisovich Shklovsky (2004), Sự đỏng đảnh của phương 88 pháp (Đỗ Lai Thúy dịch), NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nợi Chu Văn Sơn (2006), “Cách tân: tìm mới hay tơi” – Tạp 89 90 chí Tia sáng (24), tr 55-58 Trần Đình Sử (1998), Dẫn luận thi pháp học, NXB Giáo dục, Hà Nợi Trần Đình Sử (2015), Tự học sớ vấn đề lí luận lịch sử 91 (Tập 1,2), NXB Đại học Sư phạm Hà Nợi Trần Đình Sử (2010), “Giải cấu trúc nghiên cứu phê bình văn 92 học”, Báo Văn nghệ, Hội Nhà văn (34) Trần Đăng Suyền (1983), “Mợt cách nhìn c̣c sống hơm nay”, Báo 93 Văn nghệ (15) Trần Đăng Suyền (1985), “Phải chăm lo cho từng người”, Báo 94 Văn nghệ (40) Trần Đăng Suyền (2004), Nhà văn - thực đời sống cá tính sáng tạo, NXB Văn học, Hà Nợi 158 95 Trần Đăng Suyền (2013), Chủ nghĩa thực Văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, NXB Giáo dục, Hà Nội 96 Phạm Xuân Thạch (2005), Nỗi buồn chiến tranh - viết chiến tranh thời hậu chiến, từ chủ nghĩa anh hùng đến nhu cầu đổi bút pháp, Ky yếu hội thảo khoa học ky niệm 30 năm giải phóng miền Nam thống đất nước, Hà Nội 97 Hồ Anh Thái (2007), Trả lời phỏng vấn “Tơi khơng giải thiêng hình 98 tượng Đức Phật”, Vnexpress ngày 28/5 Trần Quang Thái (2011), Chủ nghĩa hậu đại – vấn đề 99 nhận thức luận, NXB Tổng hợp, Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Việt Thắng (2000), Truyện ngắn vấn đề lý thuyết thực tiễn thể loại, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 100 Vân Thanh (1986), “Một mảnh đời cuộc sống hôm qua Mùa rụng vườn”, Tạp chí văn học (3) 101 Phùng Gia Thế (2016), Những dấu hiệu của chủ nghĩa hậu đại văn xuôi Việt Nam đương đại (Giai đoạn 1986 – 2012), Đại học Quốc gia, Hà Nội 102 Nguyễn Huy Thiệp (1990), Tiểu luận “Khoảng trống lấp tư tưởng nhà văn”, nguồn Sông Hương (42) 103 Bích Thu (2006), “Một cách tiếp cận tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Nghiên cứu văn học (11), tr 15-28 104 Bích Thu (2015), Văn học Việt Nam đại sáng tạo tiếp nhận, NXB Văn học, Hà Nội 105 Phạm Thị Thu (2016), Luận án tiến sĩ, Parody/nhại tiểu thuyết Việt Nam đương đại, trường ĐHSP Hà Nội 106 Đinh Văn Thuần (2016), Luận án tiến sĩ, Mối quan hệ văn học thực qua tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986 , trường Đại học Khoa học – Xã hội Nhân văn, Hà Nội 107 Nguyễn Văn Thuấn (2012), Luận án tiến sĩ, Liên văn sáng tác Nguyễn Huy Thiệp, Học viện KHXH, Hà Nội 108 Thuận (2006), Khi nhà văn yên vị tức lúc ngòi bút bất lực, 159 vietbao.vn/vanhoa 109 Đoàn Cầm Thi, “Chiến tranh, tình yêu, tình dục văn học Việt 110 Nam đương đại ”, nguồn: website www.evan.com.vn Trần Viết Thiện (2012), Luận án tiến sĩ, Sự tương tác thể 111 loại văn xuôi Việt Nam từ 1986 đến nay, Đại học sư phạm Hà Nội Tzevan Todorov (2004), Thi pháp văn xuôi (Đặng Anh Đào Lê Hồng 112 Sâm dịch), NXB Đại học Sư phạm Hà Nợi Hồng Ngọc Tuấn, Về tiểu thuyết thế kỉ XX, http://www.tienve 113 org/home/literature/viewLiterature.do? action=viewArtwork&artworkId=241 Nguyễn Thanh Tuấn (2012), Alain Robbe Grillet nhà lí luận tiểu thuyết mới,http://www.sachhay.org/diem-sach/ChiTiet/840/alain-robbe- 114 grillet-nha-ly-luan-tieu-thuyet-moi Nguyễn Văn Tùng (2009), Lí luận tiểu thuyết Việt Nam thế kỷ XX, 115 NXB Giáo dục, Hà Nội Phùng Văn Tửu (2001), Tiểu thuyết Pháp bên thềm thế kỷ XXI, NXB 116 Thành phố Hồ Chí Minh Phùng Văn Tửu (2002), Tiểu thuyết đường đổi nghệ thuật, 117 NXB Tri thức, Hà Nội Bùi Thanh Trùn (2006), ́u tớ kì ảo văn xi đương đại Việt 118 Nam, Luận án Tiến sĩ, Viện văn học Bùi Thanh Truyền (2008),“ Song đề truyền thống – đại điểm nhìn nghệ thuật truyện giả cổ tích truyện cũ viết lại thời kì đổi 119 mới”, Tạp chí Nghiên cứu văn học (2) Bùi Thanh Trùn (2006), “Sự hời sinh yếu tố kì ảo văn xuôi đương đại Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu văn học (11) 120 Lê Phong Tuyết (1999 ), “Alain Robbe Grillet mợt tiểu thuyết mới”, Tạp chí Văn học (3) 121 Lê Phong Tuyết (2004), “Văn đàn Pháp mười năm trở lại đây”, Tạp chí Nghiên cứu văn học (1), tr.41-49 122 Eco Umberto (2004), Đi tìm thật biết cười (Vũ Ngọc Thăng dịch), NXB Hội nhà văn – Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, 160 Hà Nội 123 Tiền Trung Văn (2006), “Những vấn đề lí thuyết M Bakhtin về tính phức điệu”, Tạp chí Nghiên cứu văn học (6), tr.35-48 124 Viện văn học (1990), Văn học thực, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 125 Viện văn học (2002), Nhìn lại văn học Việt Nam thể kỉ XX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 126 Tường Vy (2010), “Các nhà văn trẻ Việt Nam: Bất ngờ với đề tài trinh thám”, Nguồn: http://www.sggp.org.vn/cac-nha-van-tre-vietnam-bat-ngo-voi-de-tai-trinh-tham-88848.html 127 Trần Quốc Vượng (1997), Cơ sở Văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội 128 Lê Ngọc Y (1986), “Đọc Đám cưới khơng có giấy giá thú”, Tạp chí văn học, tr.460 129 Lê Mỹ Ý (2007), “Nguyễn Bình Phương – người bước lên chuyến tàu số phận”, evan com https://vnexpress.net/giai-tri/nguyenbinh-phuong-nguoi-buoc-len-chuyen-tau-so-phan-2140235.html 130 Đỗ Ngọc Yên, “Về mới văn chương hôm nay”, http://www.tienve.org/ home/viet/viewVietJournals.do?action=viewArtwork&artworkId=23 2.Tiếng Anh Anthony Trollope (1968), An autobiography, Oxford University Press, London Axelrod M (1999), The Poetics of Novels, Fiction and its execution, Palgrave Macmillan, London Barthes R (1971), From Work to Text, worrydream.com Mieke Bal (1985), Narratology: Introduction to the Theory of Narrative Cuddon J.A (1992), Dictionary of literary terms and literary theory, Penguin Book, London Flowler A (1982), Kinds of Literature, Clarendon Press, Oxford 1PL PHỤ LỤC Danh mục tác phẩm khảo sát Phan Thị Vàng Anh (1994), Khi người ta trẻ, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội Phan Thị Vàng Anh (1995), Hội chợ, NXB Trẻ, Hà Nội Phan Thị Vàng Anh (2004), Nhân trường hợp chị thỏ bông, NXB Hội 10 11 12 13 14 15 16 17 Nhà văn, Hà Nội Tạ Duy Anh (1999), Đi tìm nhân vật, NXB Văn hóa dân tợc, Hà Nợi Tạ Duy Anh (2004), Thiên thần sám hối, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng Tạ Duy Anh (2004), Bớ cục hồn hảo, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội Tạ Duy Anh (2004), Truyện ngắn chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội Tạ Duy Anh (2005), Lão Khổ, NXB Hội Nhà văn, Hà Nợi Tạ Duy Anh (2008), Trò đùa của số phận, NXB Tổng hợp, Đồng Nai Tạ Duy Anh (2010), Giã biệt bóng tới, NXB Hợi Nhà văn, Hà Nội Phạm Hải Anh (2007), Người vớt phù du (Tập truyện ngắn), NXB Trẻ, Hà Nội Y Ban (2003), Chợ rằm gốc dâu cổ thụ, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội Y Ban (2005), Bức thư gửi mẹ Âu Cơ, NXB Thanh niên, Hà Nội Nguyễn Bảo (2005), Thượng Đức, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội Triệu Bôn (1989), Một phút nửa đời người, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nợi Mạc Can (2004), Tấm ván phóng dao, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội Nguyễn Minh Châu (1977), Lửa từ nhà, NXB Văn học 18 19 Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Châu (1977), Miền cháy, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội Nguyễn Minh Châu (1982), Những người từ rừng ra, NXB 20 Văn học, Hà Nội Nguyễn Minh Châu (1983), Người đàn bà chuyến tàu tốc hành 21 (Tập truyện ngắn), NXB Tác phẩm mới, Hà Nội Nguyễn Minh Châu (1983), Bến quê (Tập truyện ngắn), NXB Tác 22 phẩm mới, Hà Nội Nguyễn Minh Châu (1987), Mảnh đất tình u, NXB Tác phẩm mới, 23 Hà Nợi Ngũn Minh Châu (1989), Cỏ lau (Tập truyện vừa), NXB Văn học, 24 25 Hà Nội Nguyễn Việt Chiến (2018), Mùa khát, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội Đỗ Chu (1989), Mảnh vườn xưa hoang vắng (Tập truyện vừa), NXB Tác phẩm mới, Hà Nội 2PL 26 27 28 29 30 Châu Diên (2003) Người sông Mê, NXB Hội Nhà văn, Hà Nợi Đỗ Hồng Diệu (2005), Bóng đè, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng Thùy Dương (2009), Nhân gian, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội Tiến Đạt (2009), Thể xác lưu lạc, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội Trung Trung Đinh (2006), Lạc rừng, NXB Văn học, Công ty văn hóa 31 32 Đông A, Hà Nội Phong Điệp (2009), Blogger, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội Xuân Đức (2006), Bến đò xưa lặng lẽ, NXB Văn hóa Sài Gòn, Thành 33 34 phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mộng Giác (2007), Sông Côn mùa lũ tập 1,2,3, NXB Văn học, Hà Nợi Vũ Đình Giang (2007), Song song, NXB Văn nghệ, Thành phố Hồ 35 36 37 Chí Minh Lê Minh Hà (2006), Truyện cổ viết lại, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh Lê Minh Hà (2012), Những gặp gỡ không ngờ, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh Lê Minh Hà (2017), Cổ tích cho ngày (Tập truyện ngắn), NXB 38 39 40 41 42 43 Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Việt Hà (2005), Khải huyền muộn, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội Nguyễn Việt Hà (2006), Cơ hội của chúa, NXB Hội Nhà văn, Hà Nợi Hồng Quốc Hải (1998), Huyền Trân cơng chúa, NXB Thuận Hóa, Thừa Thiên Huế Võ Thị Hảo (2003), Đêm bướm ma, NXB Phụ nữ, Hà Nội Võ Thị Hảo (2005), Hồn trinh nữ, NXB Phụ nữ, Hà Nội Võ Thị Hảo (2005), Giàn thiêu, NXB Phụ nữ, Trung tâm Văn hóa 44 45 46 47 48 49 50 Trùn thơng Võ thị, Hà Nợi Hồng Việt Hằng (2010), Một bàn tay đầy, NXB Phụ nữ, Hà Nợi Phạm Thị Hồi (1986), Thiên sứ, NXB Trẻ, Thành phố Hờ Chí Minh Phạm Thị Hồi (1989), Mê lộ, NXB Tổng hợp Phú Khánh, Khánh Hòa Tơ Hồi (2006), 101 truyện ngày xưa, NXB Phụ nữ, Hà Nội Tô Hoài (2006), Ba người khác, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng Lê Anh Hồi (2010), @ tình, NXB Văn học, Hà Nội Nguyễn Trí Huân (1978), Năm 1975 họ sống thế, NXB Quân đội 51 52 53 nhân dân, Hà Nội Nguyễn Trí Huân (1989), Chim én bay, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huệ (1992), Cát đợi, NXB Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huệ (1994), Hậu thiên đường, NXB Hội Nhà văn, 54 55 Hà Nội Dương Hướng (1990), Bến không chồng, NXB Hội Nhà văn, Hà Nợi Dương Hướng (2007), Dưới chín tầng trời, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội 3PL 56 57 58 59 60 Nguyễn Kiên (1992) Một cảnh đời, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội Nguyễn Khải (1979), Cha Con , NXB Tác phẩm mới, Hà Nội Nguyễn Khải (1982), Gặp gỡ cuối năm, NXB Tác phẩm mới, Hà Nội Nguyễn Khải (1985), Thời gian của người, NXB Tác phẩm mới, Hà Nội Nguyễn Khải (1986) Điều tra chết, NXB Tác phẩm mới, 61 Hà Nợi Ngũn Khải (1989), Một cõi nhân gian bé tí, NXB Văn nghệ, Thành 62 phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khải (1995), Hà Nội mắt (Tập truyện ngắn), NXB 63 64 65 66 Hà Nội Nguyễn Khải (2006), Thượng đế cười, NXB Hợi Nhà văn, Hà Nợi Ma Văn Kháng (1985), Mùa rụng vườn, NXB Phụ nữ, Hà Nội Ma Văn Kháng (1988), Côi cút cảnh đời, NXB Công an nhân dân, Hà Nội Ma Văn Kháng (1990), Đám cưới khơng có giấy giá thú, NXB Lao động, Hà 67 Nội Ma Văn Kháng (1992), Heo may gió lộng (Tập truyện ngắn), NXB 68 Hội Nhà văn, Hà Nội Ma Văn Kháng (2014), Trăng soi sân nhỏ (Tập truyện ngắn), NXB 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Quân đội nhân dân, Hà Nội Ma Văn Kháng (1999), Ngược dòng nước lũ, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nợi Nguyễn Xuân Khánh (2006), Mẫu thượng ngàn, NXB Phụ nữ, Hà Nội Nguyễn Xuân Khánh (2007), Hồ Quý Ly, NXB Phụ nữ, Hà Nội Nguyễn Xuân Khánh (2012), Đội gạo lên chùa, NXB Phụ nữ, Hà Nội Lê Minh Khuê (1994), Tập truyện ngắn, NXB Văn học, Hà Nội Chu Lai (1990), Vòng tròn bội bạc, NXB Thanh niên, Hà Nội Chu Lai (1992), Ăn mày dĩ vãng, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội Chu Lai (1993), Phố, NXB Hà Nội, Hà Nội Chu Lai (2000), Ba lần lần, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội Nguyễn Danh Lam (2005), Bến vô thường, NXB Hội Nhà văn, Hà Nợi Ngũn Danh Lam (2005), Giữa vòng vây trần gian, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội Nguyễn Danh Lam (2010), Giữa dòng chảy lạc, Nhà xuất Văn 81 nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Danh Lam (2014), Cuộc đời ngồi cửa, NXB Hợi Nhà văn, 82 83 Hà Nội Lý Lan (2008), Tiểu thuyết đàn bà, NXB Văn học, Hà Nợi Đồn Lê (1988), Ćn gia phả để lại, NXB Tác phẩm mới, Hà Nội 4PL 84 85 86 87 Đoàn Lê (1990), Thành hoàng làng xổ sớ ­ NXB Phụ Nữ, Hà Nợi Đồn Lê (1999), Nghĩa địa xóm chùa, NXB Hợi Nhà văn, Hà Nợi Đồn Lê (2003), Lên ruồi, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội Văn Lê (2008), Mùa hè giá buốt, NXB Văn hóa Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí 89 Minh Nguyễn Thế Hồng Linh (2005), Chuyện của thiên tài, NXB Hợi Nhà văn, Công ty Văn hóa Đông A, Hà Nội Thái Bá Lợi (1981), Họ thời với ai, NXB Quân đội nhân dân, Hà 90 91 92 93 94 95 96 Nội Thái Bá Lợi (2010), Minh sư, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội Lê Lựu (1986), Thời xa vắng, NXB Tác phẩm mới, Hà Nội Lê Lựu (1989), Đại tá không biết đùa, NXB Thanh niên, Hà Nội Lê Lựu (1993), Chuyện làng cuội, NXB Hội Nhà văn, Hà Nợi Lê Lựu (1995), Sóng đáy sơng, NXB Văn học, Hà Nội Lê Lựu (2000), Hai nhà, NXB Văn học, Hà Nội Sương Nguyệt Minh (2014), Miền hoang, NXB Trẻ, Thành phố Hồ 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Chí Minh Nguyễn Một (2012), Ngược mặt trời, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội Bảo Ninh (1990), Nỗi buồn chiến tranh, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội Bảo Ninh (2015), Tập truyện ngắn, NXB Công an nhân dân, Hà Nợi Dạ Ngân (2005) Gia đình bé mọn, NXB Phụ nữ, Hà Nội Nguyễn Trọng Oánh (1979), Đất trắng, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội Nguyễn Trọng Oánh (2001), Mây cuối chân trời, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội Đỗ Phấn (2016), Rong chơi miền ký ức, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Bình Phương (1991), Vào cõi, NXB Thanh niên, Hà Nợi Nguyễn Bình Phương (1994), Những đứa trẻ chết già, NXB Văn học, 106 107 108 109 110 111 Hà Nội Nguyễn Bình Phương (1999), Người vắng, NXB Văn học, Hà Nợi Ngũn Bình Phương (2000), Trí nhớ suy tàn, NXB Thanh niên, Hà Nợi Ngũn Bình Phương (2004), Bả giời, NXB Qn đợi nhân dân, Hà Nợi Ngũn Bình Phương (2005), Thoạt kỳ thủy, NXB Văn học, Hà Nội Nguyễn Bình Phương (2006), Ngồi, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng Nguyễn Bình Phương (2014), Mình họ, NXB Trẻ, Thành phố Hờ 88 Chí Minh 112 Đồn Minh Phượng (2007), Mưa kiếp sau, NXB Văn học, Hà Nội 113 Đoàn Minh Phượng (2010), Và tro bụi, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh 114 Bùi Việt Sỹ (1990), Người đưa đường chân, NXB Thanh niên, Hà 5PL Nội 115 Hồ Anh Thái (1989), Trong sương hồng ra, NXB Phụ nữ, Hà Nội 116 Hồ Anh Thái (1989), Người xe chạy ánh trăng, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội 117 Hồ Anh Thái (1998), Tiếng thở dài qua rừng kim tước, NXB Văn học, 118 119 120 121 122 123 124 125 Hà Nội Hồ Anh Thái (2006), Cõi người rung chuông tận thế, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng Hồ Anh Thái (2006), Mười lẻ đêm, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng Hồ Anh Thái (2007), Đức Phật, nàng Savitri tôi, NXB Thanh Niên, Hà Nội Hồ Anh Thái (2011), SBC săn bắt chuột, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh Đào Thắng (2004), Dòng sơng Mía, NXB Trẻ, Thành phố Hờ Chí Minh Đặng Thân (2011), 3.3.3.9 [những mảnh hồn trần], NXB Hội Nhà văn, Hà Nội Nguyễn Quang Thiều (1991), Cỏ hoang, NXB Công an nhân dân, Hà Nội Nguyễn Huy Thiệp (2001), Những người thợ xẻ (Tập truyện ngắn), NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội 126 Nguyễn Huy Thiệp (2017), Những gió Hua Tát (Tập truyện 127 128 129 130 131 ngắn), NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh Thuận (2005), Chinatown, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng Thuận (2005), Paris 11 tháng 8, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng Thuận (2007), T tích, NXB Hợi Nhà văn, Hà Nội Thuận (2008), Vân Vy, NXB Hội Nhà văn, Hà Nợi Thuận (2013), Thang máy Sài Gòn, Nhã Nam &NXB Hội Nhà văn, Hà Nội 132 Đỗ Tiến Thụy (2017), Con chim Joong bay từ A đến Z, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh 133 Khuất Quang Thụy (1989), Góc tăm tới ći cùng, NXB Hợi Nhà văn, Hà Nội 134 Khuất Quang Thụy (2006), Những tường lửa, NXB Hội Nhà văn, 135 136 137 138 Hà Nội Khuất Quang Thụy (2010), Đối chiến, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội Nguyễn Văn Thọ (2009), Quyên, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội Hương Trà (2003), Nhật thực, NXB Công an nhân dân, Hà Nội Nguyễn Khắc Trường (1990), Mảnh đất người nhiều ma, NXB Hội Nhà văn, Hà Nợi 139 Ngũn Đình Tú (2002) Hồ sơ tử tù, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 140 Ngũn Đình Tú (2010), Kín, NXB Văn học, Hà Nợi 141 Ngũn Đình Tú (2011), Phiên bản, NXB Văn học, Hà Nợi 6PL 142 Ngũn Đình Tú (2013), Hoang tâm, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội 143 Nguyễn Đình Tú (2014), Xác phàm, NXB Trẻ, Thành phố Hờ Chí Minh 144 Nguyễn Ngọc Tư (2006), Cánh đồng bất tận, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh 145 Đỗ Minh Tuấn (2009), Thần thánh bươm bướm, NXB Văn học, Hà Nội 146 Nguyễn Mạnh Tuấn (1982), Đứng trước biển, NXB Tác phẩm mới, Hà Nội 147 Nguyễn Mạnh Tuấn (1985), Cù lao Tràm, NXB Hải Phòng, Hà Nội 148 Trần Văn Tuấn (1988), Một trường hợp đời, NXB Tác phẩm mới, 149 150 151 152 153 154 Hà Nội Nhật Tuấn (2006), Đi nơi hoang dã, NXB Văn học, Hà Nợi Vũ Xn Tửu (2006), Hình bóng đàn bà, NXB Văn nghệ, Thành phố Hờ Chí Minh Hòa Vang (1996), Sự tích ngày đẹp trời, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội Phạm Hải Vân (2009), Thợ may, phamhaivan.vnweblogs.com Nguyễn Viện (2002), Rồng rắn, Tổ hợp xuất miền đông Hoa Kỳ Nguyễn Viện (2015), Em có bí mật mail cho anh, Nhà xuất Sống, Hoa Kỳ 155 Bão Vũ (2003), Hoang đường, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội 156 Trần Trọng Vũ (2014), Thành phố bị kết án biến mất, Nhà xuất Văn hóa thông tin, Hà Nội 157 Nhiều tác giả (1995), 45 truyện ngắn, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội 158 Nhiều tác giả (2001), Truyện ngắn bốn bút nữ, NXB Văn học, Hà Nội ... Bảo Ninh, Tạ Duy Anh, Hồ Anh Thái, Nguyễn Thị Thu Huệ, Phan Thị Vàng Anh, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Việt Hà, Châu Diên, Đoàn Minh Phượng, Phan Việt, Thuận, Nguyễn Danh Lam, Thùy Dương,... thực” [34; 256] Theo quan sát chúng tôi, xung quanh tượng sáng tác 21 gây tranh cãi tập trung nhiều những ý kiến liên quan đến đổi mới phương thức tự Hiện tượng gây tranh cãi nhiều chắc... tự sự thể kiện có thật hay mang tính hư cấu bởi một hay nhiều người kể chuyện hướng đến một hay nhiều người nghe chuyện (narratee) Roland Barthes Jean Francios Lyotard (1991) với việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới phương thức tự sự trong văn xuôi hư cấu Việt Nam đương đại, Đổi mới phương thức tự sự trong văn xuôi hư cấu Việt Nam đương đại

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn