ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ NHẬP KHẨU Ô TÔ ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY HINO MOTORS VIỆT NAM

99 5 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2019, 16:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ NHẬP KHẨU Ô TÔ ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CƠNG TY HINO MOTORS VIỆT NAM Ngành: Tài – Ngân hàng – Bảo hiểm Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Vũ Thị Hương Giang Người hướng dẫn: TS Nguyễn Xuân Nữ Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ có tiêu đề “Ảnh hưởng thuế nhập ô tô đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Hino Motors Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị nghiên cứu Hà Nội, tháng năm 2018 Tác giả luận văn tốt nghiệp Sinh viên Vũ Thị Hương Giang MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẨU 1.1 Tổng quan ngành công nghiệp ô tô tải Việt Nam 1.1.1 Khái niệm ô tô tải 1.1.2 Tình hình sản xuất xe tải thị trường Việt Nam 1.1.3 Tình hình nhập xe tải nguy22ên vào thị trường Việt Nam 11 1.1.4 Tình hình tiêu thụ xe tải thị trường Việt Nam 15 1.2 Những vấn đề sách thuế nhập xe tải Việt Nam 19 1.2.1 Thuế nhập 19 1.2.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến sách thuế nhập xe tải Việt Nam 20 1.2.2.1 Đặc điểm kinh tế xã hội Việt Nam 20 1.2.2.2 Bối cảnh kinh tế quốc tế 24 1.2.2.3 Các cam kết quốc tế liên quan đến thuế nhập xe tải 25 1.2.3 Vai trò sách thuế nhập ô tô 29 1.2.4 Chính sách thuế nhập xe tải Việt Nam 30 1.2.5 Chính sách thuế nhập xe tải số nước khu vực ASEAN 33 2.1 Giới thiệu khái quát công ty Hino Motors Việt Nam 35 2.1.1 Sơ lược công ty mẹ Hino Motors Nhật Bản 35 2.1.2 Công ty Liên doanh TNHH Hino Motors Việt Nam 36 2.1.3 Tình hình sản xuất kinh doanh năm gần 40 2.2 Ảnh hưởng thuế nhập đến hoạt động sản xuất kinh doanh HMV 43 2.2.1 Ảnh hưởng hiệp định tự thương mại tới hoạt động sản xuất kinh doanh HMV 43 2.2.2 Lộ trình giảm thuế model xe HMV theo biểu thuế nhập ưu đãi đặc biệt Việt Nam để thực hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2015 -2017 48 2.2.3 Ảnh hưởng thuế nhập tới giá thành 51 2.2.4 Ảnh hưởng thuế nhập tới doanh số thị phần 53 2.2.5 Ảnh hưởng thuế nhập tới doanh thu lợi nhuận 57 2.3 Đánh giá chung ảnh hưởng thuế nhập đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 59 2.3.1 Ảnh hưởng tích cực 59 2.3.2 Ảnh hưởng tiêu cực 61 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÁC TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ NHẬP KHẨU TỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CẢU CÔNG TY HINO MOTORS VIỆT NAM 64 3.1 Định hướng phát triển chung công ty 64 3.1.1 Tiêu chí hoạt động công ty 64 3.1.2 Định hướng hoạt động nhập 66 3.2 Những giải pháp nhằm tăng cường tác động tích cực sách thuế nhập tới hoạt động kinh doanh công ty Hino Motors Việt Nam 67 3.2.1 Tăng tỉ lệ nội địa hóa 68 3.2.2 Nhập thêm xe nguyên từ thị trường sản xuất khác khối ASEAN 69 3.2.3 Khuyến khích mạng lưới đại lý hoạt động hiệu mở rộng thị trường 71 3.2.4 Sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing) 73 3.3 Một số kiến nghị nhà nước sách thuế Nhập 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt ACFTA AEC AFTA AKFTA ATIGA CBU CEPT CKD CPTPP EFTA FTA GDP GVW HMV KLTBTTK MFN TNHH BGTVT VAMA VJEPA WTO Tiếng Anh ASEAN – China Free Trade Area ASEAN Economic Community ASEAN Free Trade Area ASEAN – Korea Free Trade Area ASEAN Trade in Goods Agreement Completely Built Up Tiếng Việt Khu vực mậu dịch tự ASEAN Trung Quốc Cộng đồng kinh tế ASEAN Khu vực mậu dịch tự ASEAN Khu vực mậu dịch tự ASEAN Hàn Quốc Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN Xe sản xuất hoàn toàn nước nhập nguyên Việt Nam Common Effective Chương trình ưu đãi thuế quan có Preferential Tariff hiệu lực chung Completely Knocked Down Xe lắp ráp nước với 100% nguyên liệu nhập Comprehensive and Hiệp định đối tác toàn diện tiến Progressive Agreement for xuyên Thái Bình Dương Trans-Pacific Partnership European Free Trade Hiệp hội mậu dịch tự châu Âu Association Free trade agreement Hiệp định thương mại tự Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội Gross Vehicle Weight Tổng trọng lượng toàn Hino Motors Việt Nam Công ty Hino Motors Việt Nam Khối lượng toàn theo thiết kế Most favoured nation Nguyên tắc tối huệ quốc Trách nhiệm hữu hạn Bộ Giao Thông Vận Tải Vietnam Automobile Hiệp hội Nhà sản xuất Ơ tơ Manufacturers Association Việt Nam Vietnam – Japan Economic Hiệp định đối tác kinh tế Việt Partnership Agreement Nam-Nhật Bản World Trade Organization Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Các dòng sản phẩm HMV 40 Bảng 2: Thuế suất thuế nhập cho xe tự đổ nguyên theo hiệp định thương mại tự 45 Bảng 3: Thuế suất ưu đãi cho dòng xe tự đổ loại CKD 46 Bảng 4: Lộ trình giảm thuế cho dòng xe HMV theo cách tính CKD 49 Bảng 5: Lộ trình giảm thuế xe HMV theo cách tính linh kiện rời rạc 50 Bảng 6: Giá model xe HMV từ năm 2015 tới năm 2017 52 Bảng 7: Thị phần HMV tỉnh có đại lý 57 Bảng 8: Tổng doanh thu lợi nhuận giai đoạn 2014 -2017 59 Bảng 9: Biểu thuế cho dòng xe Hino với ứng dụng thùng khác 62 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Số lượng xe sản xuất nước giai đoạn 2010-2017 10 Biều đồ 2: Số lượng xe tải nguyên nhập năm 2010 -2017 12 Biểu đồ 3: So sánh số lượng xe nguyên nhập theo nguồn gốc nhập 14 Biểu đồ 4: Tổng thị trường tiêu thụ xe tải Việt Nam 15 Biểu đồ 5: Tình hình tiêu thụ xe tải nước theo nguồn gốc 17 Biểu đồ 6: Số lượng xe tiêu thụ số thương hiệu lớn 18 Biểu đồ 7: Tốc độ tăng trưởng GDP 22 Biểu đồ 8: Tình hình xuất nhập Việt Nam 23 Sơ đồ 1: Cơ cấu máy quản lý điều hành 37 Biểu đồ 9: Doanh số bán lẻ HMV 1998 -2017 41 Biểu đồ 10: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 43 Biểu đồ 11: So sánh doanh số bán lẻ HMV với toàn thị trường Việt Nam 53 Biểu đồ 12: So sánh thị phần Hino qua năm 54 Biểu đồ 13: Doanh số bán lẻ nhà sản xuất xe tải Nhật Bản Việt Nam 55 Biểu đồ 14: So sánh doanh số bán lẻ số thương hiệu tới từ nước khác Việt Nam 56 Biểu đồ 15: Thuế suất trung bình cho đơn vị xe nhập 58 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bài viết nghiên cứu "Ảnh hưởng thuế nhập ô tô đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Hino Motors Việt Nam" cách nghiên cứu sơ lược tổng quan ngành ô tô tải Việt Nam, sau sâu vào sách thuế nhập Việt Nam bối cảnh thực cam kết thuế quan theo lộ trình quy định hiệp định thương mại tự đa phương song phương mà Việt Nam ký kết Từ đánh giá ảnh hưởng sách thuế nhập đến tồn ngành tơ tải Việt Nam Từ chương 2, người viết tập trung vào ảnh hưởng thuế nhập xe tải đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Hino Motors Việt Nam Sau giới thiệu vê công ty lĩnh vực hoạt động , tình hình phát triển suốt trình từ thành lập Việt Nam đến năm 2017, người viết tập trung nghiên cứu tác động thuế nhập phương diện khác nhau, giá thành, chi phí, doanh thu lợi nhuận, sau tác động tới doanh số thị phần , đặc biệt doanh số thị phần đặt hệ quy chiếu để so sánh với công ty khác Việt Nam, từ đánh giá mức độ ảnh hưởng công ty phạm vi tổng quát Trong chương 3, người viết tập trung đưa khuyến nghị cho công ty TNHH Hino Motors Việt Nam để cơng ty tận dụng triệt để lợi mà sách giảm thuế nhập mang lại Thêm vào đó, kiến nghị cho nhà nước sách thuế nhập dược đưa để làm tiền đề cho phát triển ngành sản xuất kinh doanh xe tải Việt Nam LỜI MỞ ĐẨU Sự cần thiết ý nghĩa đề tài nghiên cứu Chính sách mở cửa kinh tế Đảng Nhà nước tạo tiền đề cho kinh tế đối ngoại phát triển, giúp Việt Nam hòa vào xu phát triển chung khu vực giới Trong hoạt động xuất nhập giữ vai trò quan trọng, nhân tố phát huy sức mạnh kinh tế nước Để đạt thành công đó, cơng cụ điều hành, điều tiết vĩ mơ kinh tế thông qua điều tiết thuế suất xuất nhập khẩu, sách thuế xuất nhập đóng vai trò quan trọng việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập từ hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Riêng với hoạt động nhập nói riêng, có tác động trực tiếp định đến sản xuất đời sống nước Nhập đóng vai trò bổ sung hàng hóa nước khơng sản xuất hay sản xuất không đủ chất lượng, nhập đóng vai trò thay hàng hóa mà sản xuất nước khơng có lợi nhập Như vậy, nhập bổ sung kịp thời thiếu hụt thị trường nội địa, nhập đóng vị trí quan trọng việc thúc đẩy xuất cung ứng vật tư, máy móc thiết bị cần thiết cho sản xuất, nhập tạo điều kiện thuận lợi việc chuyển dịch kinh tế quốc gia, nhờ có nhập mà hoạt động thương mại phát triển hơn, ngân hàng, vận tải, bảo hiểm …cũng thêm hội để hướng giới bên ngoài, mở rộng quy mô, tăng cường tiềm lực phát triển kinh tế đất nước Ngành công nghiệp xe thương mại (xe tải) khơng giữ vị trí quan trọng việc thúc đẩy kinh tế quốc dân phát triển thông qua đáp ứng nhu cầu giao thơng vận tải, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh thương mại mà ngành kinh tế mang lại lợi nhuận cao nhờ sản xuất sản phẩm có giá trị vượt trội Sớm nhận thức tầm quan trọng ngành công nghiệp này, nước phát triển Mỹ, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc,…đã trọng phát triển ngành công nghiệp xe thương mại riêng q trình cơng nghiệp hóa để phục vụ khơng nhu cầu nước mà xuất sang thị trường khác Đứng trước thực tế hàng năm nước ta bỏ hàng triệu tỷ đồng để nhập xe thương mại xuất lại gần số với mặt hàng này, 76 Chính sách thuế xuất nhập phải tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh điều kiện mới, đồng thời bảo đảm quản lý tốt hoạt động nhập đảm bảo nguồn thu ngân sách từ hoạt động nhập cho phù hợp với cải cách toàn diện hệ thống thuế nước ta Để phù hợp với nội dung cần bổ sung quy định giá tính thuế, kê khai, nộp thuế cách rõ ràng, chặt chẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ dàng xác định nghĩa vụ thuế thực nộp thuế đầy đủ nghiêm túc theo luật quy định Đồng thời phải tiếp tục việc hoàn thiện tổ chức, quản lý thực sách thuế, giảm thiểu phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế quốc gia Trong điều kiện Việt Nam trình hội nhập với khu vực giới đòi hỏi sách thuế phải phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế, thông lệ quốc tế Tham gia vào khối liên kết kinh tế, ký cam kết ưu đãi thuế nhập khẩu, ưu đãi tối huệ quốc hiệp định thương mại Việt Nam với nước, ưu đãi đặc biệt với nước ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản thời gian qua thời gian tới hiệp định thương mại tự Việt Nam – EU, Việt Nam – EFTA, Việt Nam - Israel Các cam kết sở pháp lý, thể rõ ràng sách thuế nhập phân biệt theo mức độ Việt Nam với nước, tạo thuận lợi cho đàm phán với nước khu vực giới Để hồn thiện sách thuế nhập cần số giải pháp điều chỉnh sách cụ thể sau: - Chủ động tiến trình hội nhập, đảm bảo quán cam kết với tổ chức kinh tế khu vực quốc tế, cần phải hoạch định phương án cam kết tổng thể Các cam kết thuế cần tính tốn để đảm bảo đưa đàm phán phải đạt mục tiêu cuối sản xuất nước đứng vững phát triển thực hội nhập, mở cửa thị trường, tự hóa thương mại - Việc sửa đổi quy định hệ thống sách thuế sắc thuế phải tiến hành cách thận trọng khoảng thời gian xác định để đảm bảo không gây hụt hẫng cho nguồn thu ngân sách, đồng thời tạo điều kiện 77 cho doanh nghiệp có đủ thời gian chuẩn bị thích ứng với thay đổi sách cạnh tranh Việc cải cách sách thuế cho cơng hội nhập quốc tế đòi hỏi thời hạn dài, sách thuế đòi hỏi đáp ứng yêu cầu đặt cho hệ thống sách có chức điều chỉnh vĩ mô kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Việc giảm thuế suất dần tiến tới từ bỏ thuế đánh vào xe nhập nguyên tránh khỏi Việt Nam thức tham gia hiệp ước thương mại khu vực WTO Giảm thuế dần giúp tăng dần sức ép, giúp doanh nghiệp làm quen có sách lược tự lực sản xuất, nâng cao dần sức cạnh tranh để không bị thất bại hội nhập Khi đề cập đến giải pháp nhiều chuyên gia tỏ lo sợ sụt giảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước, nhiên việc hồn tồn khơng đáng ngại mà nguồn thu giảm hạng mục tạo điều kiện thuận lợi để phát triển cho hạng mục khác Khi Việt Nam tuân thủ theo cam kết quốc tế điểm mạnh để thu hút doanh nghiệp nước đến đầu tư phát triển, bên cạnh theo lộ trình giảm thuế người dân hưởng lợi dễ dàng tiếp cận với sản phẩm có chất lượng tốt với giá thành rẻ Điều quan tâm biểu thuế nhập ơtơ tiến trình cắt giảm để phù hợp với WTO, tổ chức kinh tế khác, thỏa thuận song phương Nhưng xuất phát từ mức cam kết ràng buộc này, kết hợp với lộ trình hội nhập để xây dựng tiến trình cắt giảm thuế Việc xây dựng tiến trình tùy thuộc ý chí chủ quan nhà hoạch định sách dựa sở khả thích ứng kinh tế Do vậy, cam kết cắt giảm nên tính mức độ giảm bình qn tính khoảng thời gian lại q độ bước đến hội nhập đầy đủ, để từ nhà doanh nghiệp tự cân đối, tự cắt giảm theo tiến trình hội nhập chung cách chủ động từ việc xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn, ngắn hạn, kế hoạch phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa thị trường sản phẩm - Việc xây dựng hồn thiện sách thuế nhập phải dựa nguyên tắc khuyến khích nhập bảo hộ có trọng điểm, có thời hạn số ngành sản xuất nước Thông qua hệ thống mức thuế xác định cách khoa 78 học, hợp lý phù hợp với trình độ phát triển sản xuất, hệ thống sách thuế thực vai trò khuyến khích nhập mặt hàng nguyên liệu đầu vào, bảo hộ hữu hiệu hướng cho ngành có lợi cạnh tranh hay ngành sản xuất mũi nhọn kế hoạch cơng nghiệp hóa đất nước - Các biện pháp ưu tiên, ưu đãi, miễn giảm có ý nghĩa việc khuyến khích đầu tư, thực điều tiết vĩ mô, chuyển dịch cấu kinh tế thực sách xã hội, đặc biệt trình chuyển đổi kinh tế Tuy nhiên cần xác định thời hạn miễn giảm cụ thể sau hạn chế chuyển dần sang thực biện pháp khác để đảm bảo tính trung lập vai trò phân bổ nguồn lực thuế, đảm bảo tính cơng đảm bảo cam kết hội nhập khu vực giới Việc hoàn thiện sách thuế thuế nhập cần hướng vào vấn đề sau: + Xây dựng mức bảo hộ khác cho ngành sản xuất nước, nhằm bảo vệ, hỗ trợ tối đa cho ngành có khả cạnh tranh xuất khẩu, khắc phục tình trạng bảo hộ tràn lan làm cho kinh tế hoạt động hiệu + Giảm số lượng mức thuế nhập xuống Điều học hỏi từ nước Malaysia, việc họ đơn giản cách quy định mức thuế suất thuế nhập cho mặt hàng xe tải khiến thị trường trở nên phong phú đa dạng hơn, từ thúc đẩy ngành cơng nghiệp tự động hóa phát triển Sự chênh lệch mức yêu cầu bảo hộ ngành sản xuất Thuế suất cao tối đa nên chiếm khoảng 10% tổng danh mục hàng nhập chịu thuế (trích xuất kiến nghị từ hiệp hội xe tải Việt Nam VAMA) Và để phù hợp với yêu cầu hội nhập ta phải giảm dần mức thuế cao giảm số lượng mức thuế mặt hàng mà khơng có tiềm lợi chưa có khả sản xuất năm tới, mặt hàng nguyên liệu vật tư quan trọng chủ yếu cho sản xuất ngành nhấn mạnh cạnh tranh xuất thiết bị đặc biệt chuyên dùng cho ngành quốc phòng, an ninh, y tế, giao thơng, nông nghiệp Với việc giảm số lượng mức thuế nhập khẩu, có mặt hàng tăng thuế nhập khẩu, có mặt hàng nhập giảm thuế Đối với mặt hàng 79 mà Việt Nam mạnh cạnh tranh xuất tăng thuế suất thuế nhập khẩu, mặt hàng tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng chuyển sang thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng mặt hàng mà mức thuế nhập cao mức cần thiết giảm mức thuế suất nhập Điều tạo điều kiện để Việt Nam hòa nhập tốt vào hệ thống thuế quan nước ASEAN thực đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Ngoài ra, để khuyến khích phát triển cơng nghiệp sản xuất tơ phụ tùng phục vụ nhu cầu nước xuất khẩu, Nhà nước cần tiến hành điều chỉnh sách thuế hợp lý, đặc biệt cần điều chỉnh sách thuế nhập linh kiện phụ tùng ôtô Theo biểu thuế suất nhập khẩu, mức thuế suất nhập linh kiện thấp nhiều so với mức thuế suất nhập xe nguyên Thực tế cho thấy rằng, trì theo phương thức doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ơtơ nước khơng có động lực để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa khơng khuyến khích việc sản xuất phụ tùng nước Vì vậy, cần nâng cao mức thuế nhập linh kiện dùng cho lắp ráp ôtô… buộc doanh nghiệp phải tự chuyển sang sản xuất phụ tùng nước Hiện nay, phận quan trọng động cơ, hộp số, phận tuyến ôtô, chưa có đơn vị sản xuất nước; cần xem xét giảm thuế nhập phận để đáp ứng nhu cầu lắp rắp nước, giảm bớt chi phí giá thành sản phẩm - Về miễn giảm thuế: Trong điều kiện mở cửa, thu hút vốn đầu tư nước ngồi để phát triển, Nhà nước ta có quy định xét miễn, giảm thuế cho số trường hợp Điều cần thiết, song quy định cần trình bày cụ thể, chặt chẽ Vì việc quy định miễn thuế nhập cần phải ghi rõ hàng hóa có liên quan tới khuyến khích đầu tư nước ngồi, phục vụ liên doanh liên kết - Thực đồng thuế nhập với thuế giá tri gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt loại thuế khác: Đến thời điểm nay, ngành kinh tế nước ta chưa đạt trình độ phát triển đồng đều, thể mức độ khác hiệu sản xuất tỷ 80 lệ lợi nhuận, đòi hỏi mức độ khác trợ giúp Nhà nước, bảo hộ, điều tiết Trong điều kiện vậy, sách thuế bị chi phối chưa thể tính tốn mức thuế suất dựa mức lợi nhuận bình quân ngành Việc tham gia vào q trình hội nhập đòi hỏi phải xây dựng hệ thống thuế trung lập thể rõ việc đơn giản mức thuế để tạo điều kiện phân bổ nguồn lực cách hợp lý, khuyến khích nhà sản xuất đầu tư vào lĩnh vực có lợi so sánh, đạt hiệu sản xuất cao, có khả cạnh tranh với hàng hóa nước Một hệ thống thuế trung lập rõ ràng tao điều kiện thu ngoài, khơi Việc đơn giản mức thuế suất cần thực cụ thể với sắc thuế Cùng với việc giảm số lượng mức thuế suất giảm dần thuế suất thuế nhập khẩu, cần nhanh chóng mở rộng thuế tiêu thụ đặc biệt, áp dụng thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân…Với biện pháp nguồn thu NSNN bị giảm sút giảm thuế nhập phần bù đắp loại thuế khác - Đổi tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện tuyên truyền sách thuế nhập tơ Những nội dung sách thuế nhập nêu thực tốt công tác tổ chức, kiểm tra việc thi hành sách, luật pháp thuế xuất nhập khơng đổi hồn thiện Yếu tố người có vai trò định việc thực sách thuế nhập ơtơ Ngồi việc tổ chức hoạch định sách thuế nhập ơtơ, việc nghiên cứu, triển khai quy định, thông lệ quốc tế liên quan đến hội nhập, đến sách thuế nhập khẩu, sách hải quan cơng tác tổ chức thực có tính định đến hiệu cơng tác đổi mới, hồn thiện sách Tổ chức tốt công tác đào tạo, huấn luyện tuyên truyền chế độ, sách chế thuế nhập ôtô, thủ tục hải quan mặt hàng nhập ôtô nhằm nâng cao lực cho Cơ quan Hải quan cộng đồng doanh nghiệp để thực tốt sách thuế, sách hải quan xu Cơng khai, minh bạch sách, chế thực sách liên quan đến thuế nhập ôtô yêu cầu cần thiết Nhưng công khai, minh bạch 81 cần thiết phải đào tạo, huấn luyện cho cán công chức hải quan làm tốt vai trò người trọng tài vừa bảo vệ quyền lợi Nhà nước, vừa bảo quyền lợi đáng doanh nghiệp; mặt khác, phải đào tạo, huấn luyện để doanh nghiệp nhận thức thống sách, chế liên quan đến thuế nhập ơtơ, sách hải quan hàng nhập ơtơ Từ đó, thực chuyển trách nhiệm pháp lý cho doanh nghiệp tự khai báo, tính thuế, nộp thuế tự chịu trách nhiệm pháp lý số liệu khai báo Việc sửa đổi, bổ sung hồn thiện sách thuế nhập cách thường xuyên, kịp thời cần thiết, để phù hợp với tình hình thay đổi thị trường nước Tuy nhiên cần có thời gian cho doanh nghiệp thích ứng kịp thời, tránh gây cho doanh nghiệp việc thiếu hiểu biết sách Nhà nước cần làm cách kiên việc cải cách hành để đảm bảo sách có lĩnh vực nhập nói chung sách thuế nhập nói riêng thực cách nghiêm minh Tóm lại, điều kiện nước ta ngày hội nhập với khu vực giới, việc hồn thiện sách thuế nhập yếu tố quan trọng góp phần đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao khả cạnh tranh vị Việt Nam giới Xuất phát từ mục tiêu tổng quát mục tiêu cụ thể, quan điểm u cầu cụ thể, thuế nhập ơtơ nói chung tơ tải nói riêng cần phải hồn thiện nhằm nâng cao hiệu thích ứng với điều kiện kinh tế hội nhập đầy đủ vào khu vực giới Trong chương nêu số giải pháp dựa tảng lý luận thực tiễn từ làm cho thuế nhập ôtô tương lai đạt mục tiêu, yêu cầu đề Bên cạnh đó, đưa điều kiện để tổ chức thực thi giải pháp nhằm hoàn thiện thuế nhập ôtô ỏ Việt Nam thời gian tới đòi hỏi khách quan nhằm đưa sách thực thi có hiệu thực tiễn 82 KẾT LUẬN Trong vòng năm từ năm 2014 đến năm 2017, thị trường xe tải Việt Nam chứng kiến biến động nhanh mạnh chất lượng khối lượng lớn lịch sử ngành xe tải Việt Nam Tác động dẫn đến thay đổi phần lớn từ sách Nhà nước Chính phủ, việc ký kết thực hiệp định thương mại tự đa phương song phương sách thuế quan từ từ thay đổi, đặc biệt sách thuế nhập khẩu, kéo theo nhiều tác động tới doanh nghiệp sản xuất xe nước Có doanh nghiệp lợi nhiều mất, có doanh nghiệp lại bị nhiều lợi Để đánh giá đâu lợi, đâu có lẽ phải cần thêm khoảng thời gian nữa, việc doanh nghiệp lợi từ mức thuế nhập giảm chưa tính lợi cạnh tranh doanh nghiệp khác có mức thuế giảm sâu hơn, tương tự trường hợp doanh nghiệp giảm thuế nhập lại bị sách khác làm khó phương thức nhập hồn tồn khơng phải lợi Đối với công ty TNHH Hino Motors Việt Nam, xét mức thuế suất nhập qua phân tích thấy rõ lợi khoảng thời gian này, mà mức thuế suất giảm theo Hiệp định đối tác Việt Nam – Nhật Bản lại đặt hoàn cảnh mức thuế suất dòng xe tải tới từ ASEAN giảm 0% năm 2018 thật đánh giá lợi đơn lẻ Vì vậy, việc hồn thiện sách thuế nhập với thay đổi điều chỉnh hợp lý góp phần cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh, gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp nói chung cơng ty TNHH Hino Motors Nhật Bản nói riêng Bước trước thềm năm 2018, xe tải nhập nguyên từ nước ASEAN Việt Nam áp dụng mức thuế suất nhập 0%, nhiều dòng thuế linh kiện xe tải nhập chịu mức thuế từ 3% đến 25% nên việc sản xuất lắp ráp nước phải chịu thuế suất cao, điều dẫn đến giá thàn sản xuất xe nước tăng cao, làm xe nước khó cạnh tranh với xe nhập nguyên từ nước ASEAN, việc cần phải điều chỉnh biểu thuế việc vô cấp thiết để giúp doanh nghiệp cơng ty TNHH Hino Motors Việt Nam cạnh trang cơng thị trường Nói rộng ra, sách thuế nhập 83 trở thành yếu tố then chốt tạo nên thị trường năm tới Trong chun đề tơi có số phân tích ảnh hưởng thay đổi thuế suất sách thuế nhập đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nêu số đề nghị góp phần hồn thiện sách Mặc dù nhiều thiếu sót tơi hy vọng đề nghị góp phần vào việc nâng cao hiệu sách thuế nhập cải thiện tình hình hoạt động Cơng ty TNHH Hino Motors Việt Nam 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Bộ Tài chính, Biểu thuế xuất khẩu, nhập thuế GTGT hàng nhập khẩu, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2014 Hoàng Hồng Thắm, Biểu thuế Xuất khẩu-Nhập 2015, NXB Lao động, 2015 Bộ Tài chính, Biểu thuế bảng giá tối thiểu tham chiếu để tính thuế hàng hóa nhập 2015, NXB Tài chính, 2015 Bộ Tài chính, Chú giải chi tiết mã HS biểu thuế xuất khẩu-nhập khẩu, NXB Tài chính,2016 Bộ tài chính, Tổng hợp biểu thuế xuất nhập ưu đãi ưu đãi đặc biệt, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập ưu đãi ưu đãi đặc biệt Việt Nam 2017, NXB Tài chính,2017 Bộ Tài chính, Biểu thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt hàng hóa xuấtnhập 2018, NXB Tài chính, 2018 Bộ Tài chính, Thơng tư số 21/2012/TT-BTC, Thuế suất ưu đãi, biểu thuế nhập ưu đãi đặc biệt Việt Nam để thực Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2012-2015, 2012 Chính phủ, Nghị định số 122/2016/NĐ-CP, Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập ưu đãi, Danh mục hàng hóa mức thuế tuyệt đối , thuế hỗn hợp, thuế nhập hạn ngạch thuế quan, ngày 01 tháng 09 năm 2016 Chính phủ, Nghị định số 125/2016/NĐ-CP, việc ban hành Biểu thuế nhập ưu đãi đặc biệt Việt Nam để thực Hiệp định Việt Nam Nhật Bản Đối tác kinh tế giai đoạn 2016-2019, ngày 01 tháng 09 năm 2016 10 Chính phủ, Nghị định số 125/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập ưu đãi, 85 Danh mục hàng hóa mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập hạn ngạch thuế quan, ngày 16 tháng 11 năm 2017 11 Chính phủ, Nghị định số 133/2016/NĐ-CP, việc ban hành Biểu thuế nhập ưu đãi đặc biệt Việt Nam để thực Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2016-2019, ngày 01 tháng 09 năm 2016 12 Quốc hội, Luật số: 107/2016/QH13, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, ngày 06 tháng năm 2016 13 Bộ công thương, Sổ tay cho doanh nghiệp Việt Nam, Hiệp định thương mại tự Việt Nam-Liên Minh châu Âu EVFTA, tháng 05 năm 2016 14 VCCI, Tóm lược Hiệp định Đối tác xun Thái Bình Dương (TPP), NXB Cơng thương, 2016 15 Nguyễn Quốc Toản, Một số vấn đề phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Công thương, 2015 16 Ban đạo liên ngành hội nhập quốc tế kinh tế, Tổng quan tổ chức thương mại giới hiệp định thương mại tự do, NXB Công thương, 2015 17 VCCI, Rà soát pháp luật Việt Nam với cam kết Hiệp định thương mại tự Việt Nam - EU Hải quan Tạo thuận lợi thương mại, NXB Công thương, 2016 18 NXB Công thương, Sổ tay văn quy phạm pháp luật hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, NXB Công thương, 2014 19 Ban thư ký WTO, Tổng quan vấn đề Tự hóa thương mại dịch vụ, NXB Ủy ban Quốc gia Hợp tác kinh tế quốc tế, 2001 20 Trần Văn Hóa; Nguyễn Văn Lịch, Hiệp định thương mại tự ASEAN+3 & Tác động tới kinh tế - thương mại Việt Nam, NXB Thế giới, 2006 21 GS.TS Hoàng Văn Châu, Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) vấn đề tham gia Việt Nam, NXB Bách Khoa Hà Nội, 2014 86 II Tài liệu từ Internet 22 Công ty cổ phần chứng khốn Châu Á – Thái Bình Dương, 2015, Báo cáo phân tích ngành tơ, https://www.apec.com.vn/Handler/fxPresentation 23 Song Trang, 2016, Ba giải pháp phát triển thị trường ô tô Việt, http://enternews.vn/ba-giai-phap-phat-trien-thi-truong-o-to-viet-6629.html 24 Vietnamnet.vn, 2017, Cuộc chiến giành 'ngôi vương' thị trường xe tải, http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/cuoc-chien-gianh-ngoivuong-tren-thi-truong-xe-tai-376189.html 25 Daehan.vn, 2017, Ai thống trị thị trường xe tải, http://daehan.vn/vn/aithong-tri-thi-truong-xe-tai.html 26 Hiệp Nguyễn, Vietnamese News, Thị trường xe tải: Giảm tải trọng, tăng số lượng, https://cpm-vietnam.com/Thi-truong-xe-tai-Giam-tai-trong-tangso-luong/ 27 Hương Lê, 2017, Những điều cần biết thị trường ôtô Việt Nam từ ngày 1/1/2018, https://news.zing.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-thi-truong-oto-vietnam-tu-ngay-112018-post806504.html 28 http://ototambinh.com, 2018, Thị trường xe tải: cạnh tranh tải trọng, http://ototambinh.com/tin-tuc/thi-truong-xe-tai-cuoc-canh-tranh- cua-tai-trong.html 29 Mỹ Anh, 2017, Thị trường xe tải Việt trước thềm Euro 4, https://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe-may/thi-truong-xe-tai-viet-truoc-themeuro-4-3666617.html 30 Vietnamnet.vn, 2017, Cuối năm, xe tải nhẹ giá mềm chiếm ưu thị trường, http://vietnamnet.vn/vn/chuyen-trang/oto-xemay/cuoi-nam-xe-tainhe-gia-mem-chiem-uu-the-thi-truong-414013.html 31 An Tuấn, 2017, Thị Trường Xe Tải Việt Nam Xuống Dốc Không Phanh, https://otogiaiphong.com/bai-viet/236-thi-truong-xe-tai-viet-nam-xuongdoc-khong-phanh 87 32 Việt Dũng, 2017, Xe tải Nhật đổ bộ, doanh nghiệp nội sẵn sàng?, https://vietnambiz.vn/xe-tai-nhat-do-bo-doanh-nghiep-noi-da-san-sang17057.html 33 Lê Tú, 2017, Isuzu gia nhập thị trường xe tải Việt Nam, https://miennamauto.vn/isuzu-gia-nhap-thi-truong-xe-tai-chuyen-dungviet-nam/ 34 Vama.org.vn, Hiệp hội nhà Sản xuất ô tô Việt Nam, http://vama.org.vn/ 35 Hân Nguyễn, 2017, Thành Công phân phối xe tải, xe buýt Hyundai Việt Nam, https://baomoi.com/thanh-cong-phan-phoi-xe-tai-xe-buyt-hyundai- tai-viet-nam/c/23398447.epi 36 Nguyễn Trường, 2015, Thấy thị trường xe tải qua việc siết chặt tải trọng Bộ GTVT?, http://cafef.vn/doanh-nghiep/thay-gi-thi-truong-xe-tai-quaviec-siet-chat-tai-trong-cua-bo-gtvt-20150524234808249.chn 37 Pha Lê, 2017, Số phận ô tô nội đâu, đâu thuế giảm 0%?, http://cafef.vn/so-phan-cua-o-to-noi-di-dau-ve-dau-khi-thue-giam-con-020171127083821178.chn 38 Tuấn Nguyễn, 2017, Ơ tơ cũ hết đường Việt Nam, hội vàng cho xe nội địa, http://cafef.vn/o-to-cu-het-duong-ve-viet-nam-co-hoi-vang-cho-xenoi-dia-20171129072901249.chn 39 Dothanhauto.com, 2016, Quy định thuế nhập xe tải sử dụng xe tải, http://www.dothanhauto.com/tin-tuc/tin-thi-truong/quy-dinh-ve-thue- nhap-khau-va-tieu-chuan-su-dung-xe-tai-67 40 Phúc Vinh, 2015, Từ 20/12, thuế nhập ôtô tải tăng lên 50%, https://news.zing.vn/tu-2012-thue-nhap-khau-oto-tai-se-tang-len-50post602942.html 41 Autodaily.vn, 2017, Ô tô, xe tải cũ Việt Nam dự kiến áp thuế 150 200% cộng thêm chục ngàn USD, http://zhengdamotors.com.vn/o-to-xetai-cu-ve-viet-nam-du-kien-ap-thue-150-200-cong-them-chuc-ngan-usd92d.html 88 42 Hoàng Lâm, 2017, Đề xuất giảm mạnh thuế nhập linh kiện ô tô từ năm 2018 – 2022, http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuocsong/2017-08-22/de-xuat-giam-manh-thue-nhap-khau-linh-kien-o-to-tunam-2018-2022-46956.aspx 43 Vietnamnet.vn, 2017, Thuế nhập ô tô Asean 0%: Ngân sách 'bốc hơi' 22.000 tỷ, http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/thue-nhap-o-toasean-0-ngan-sach-boc-hoi-hon-22-000-ty-395199.html 44 Vietnamnet.vn, 2017, Thuế nhập ô tô 0%: Xe giảm giá?, http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/thue-nhap-khauo-to-ve-0-xe-nhu-the-nao-se-duoc-giam-gia-406002.html 45 Trang web Bộ Tài Chính, Dự thảo cơng văn việc Chính sách thuế nhập linh kiện ô tô giai đoạn 2018 -2020 http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/cd/dtvb/dtdlyk/dtdlyk_chitie t?id=13622&_afrLoop=32385009883476982#!%40%40%3F_afrLoop%3 D32385009883476982%26id%3D13622%26_adf.ctrlstate%3De0ob04moj_4 46 Xehinovietnam.com.vn, 2017, Thuế nhập khẩu ô tô số 0% giá xe tải Hino có bị ảnh hưởng không?, http://xehinomiennam.com/thuenhap-khau-khau-o-to-ve-con-so-0-gia-xe-tai-hino-co-bi-anh-huong-khong/ 47 Nha Trang, 2017, Thuế nhập giảm, đại gia ô tô rục rịch tăng nhập, bớt lắp, https://vietnammoi.vn/thue-nhap-khau-giam-dai-gia-o-to-ruc-richtang-nhap-bot-lap-16028.html 48 Tổng Cục Thống Kê, https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217 49 Phương Chi, 2017, Thaco vượt qua "ông lớn" thành doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam, ngày bán 340 xe ô tô, http://cafef.vn/thacovuot-qua-5-ong-lon-thanh-doanh-nghiep-tu-nhan-lon-nhat-viet-nam-moingay-ban-340-xe-o-to-20170119172004466.chn 50 Hyundai Thành Công, https://hyundai-thanhcong.vn/ 51 Isuzu Việt Nam, http://isuzu-vietnam.com/ 89 52 Vụ hợp tác kinh tế đa Phương, 2009, Xu đặc điểm thoả thuận thương mại tự (FTAs) khu vực song phương tiến trình tham gia FTA Việt Nam, http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/nr091019080134/nr091019085342/n r091019084401/ns091029135559 53 Thu Hiền Doãn, 2015, Các hiệp định thương mại tự hệ mới: Cơ hội thách thức kinh tế Việt Nam, http://enternews.vn/cac-hiep-dinhthuong-mai-tu-do-the-he-moi-co-hoi-va-thach-thuc-cua-nen-kinh-te-vietnam-90312.html 54 Trung tâm WTO, 2015, EVFTA thách thức với Việt Nam thiết lập vận hành thiết chế bảo đảm thực thi cam kết hiệu quả, http://www.trungtamwto.vn/vn-eu-fta/evfta-va-nhung-thach-thuc-voi-vietnam-trong-thiet-lap-va-van-hanh-cac-thiet-che-bao-dam 55 Duy Khang, 2017, Hiệp định Thương mại tự Việt Nam - EU: Chủ động nắm bắt hội, http://daidoanket.vn/thi-truong/hiep-dinh-thuong-mai-tudo-viet-nam-eu-chu-dong-nam-bat-co-hoi-tintuc389874 56 Tạp chí tài chính, 2017, Vai trò hiệp định thương mại tự hệ thương mại quốc tế, http://www.trungtamwto.vn/tin-tuc/vai-trocua-cac-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-he-moi-trong-thuong-mai-quoc-te 57 Báo quốc tế, 2017, Việt Nam lợi từ Hiệp định thương mại tự do?, http://baoquocte.vn/viet-nam-duoc-loi-gi-tu-cac-hiep-dinh-thuong- mai-tu-do-45395.html 58 Châu Như Quỳnh, 2018, Sắp ký Hiệp định thương mại tự Việt Nam với nước châu Âu, http://dantri.com.vn/kinh-doanh/sap-ky-hiep-dinhthuong-mai-tu-do-giua-viet-nam-voi-4-nuoc-chau-au20180125083520721.htm 59 Báo Tuổi Trẻ, 2018, Nhiều hiệp định thương mại tự có hiệu lực năm 2018, https://tuoitre.vn/nhieu-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-co-hieuluc-trong-nam-2018-20180201215723351.htm 90 60 Báo diễn đàn doanh nghiệp, 2018, Doanh nghiệp sẵn sàng đón đầu hội từ EVFTA?, http://www.trungtamwto.vn/vn-eu-fta/doanh-nghiep-dasan-sang-don-dau-co-hoi-tu-evfta 61 Trung tâm WTO, 2018, Văn kiện Hiệp định EVFTA Tóm tắt chương, http://www.trungtamwto.vn/vn-eu-fta/van-kien-hiep-dinh-evfta- va-cac-tom-tat-tung-chuong 62 Effects of Tariffs, 2017, http://vle.du.ac.in/mod/booN k/view.php?id=12854&chapterid=27534 63 The impact of import tariff on Vietnam’s automobile sector, 2017, https://www.ukessays.com/essays/marketing/the-impact-of-import-tariffon-vietnams-automobile-sector-marketing-essay.php 64 Koushan Das, 2018, Vietnam to Reduced Import Tariffs on Automobiles from ASEAN from 2018, http://www.vietnam-briefing.com/news/vietnamreduced-import-tariffs-automobiles-asean-2018.html/ 65 Priyam Saraf, 2017, How import tariffs on cars affect competitiveness? The case of India and Pakistan, http://blogs.worldbank.org/psd/how-doimport-tariffs-cars-affect-competitiveness-case-india-and-pakistan 66 Việt Nam News, 2017, Imports threaten Vietnam car makers, Vietnamnews.vn/bizhub/374053/imports-threaten-vn-car-makers.html ... hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Xuất phát từ thực tế nêu trên, tác giả chọn đề tài nghiên cứu Ảnh hưởng thuế nhập ô tô đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Hino Motors Việt Nam Tình... nhập ô tô đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Hino Motors Việt Nam" cách nghiên cứu sơ lược tổng quan ngành ô tô tải Việt Nam, sau sâu vào sách thuế nhập Việt Nam bối cảnh thực cam kết thuế. .. tác động tích cực thuế nhập tới hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Hino Motors Việt Nam 5 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ TẢI VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHẬP KHẨU XE TẢI TẠI VIỆT NAM
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ NHẬP KHẨU Ô TÔ ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY HINO MOTORS VIỆT NAM, ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ NHẬP KHẨU Ô TÔ ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY HINO MOTORS VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn