Atlat sinh lý Netter

191 9 0
  • Loading ...
1/191 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2019, 16:25

Atlas Sinh Lý Học Netter John T.Hansen Bruce M Koeppen Nhóm dịch TBUMP Cuốn sách dịch từ Netter’s atlas of human physiology Nội dung atlas bao gồm hình ảnh minh họa sinh động, cụ thể kèm theo thích ngắn gọn, đầy đủ sinh lý thể người, giúp nâng cao hiệu học tập sách giáo trình sinh lý học ứng dụng vào lâm sàng nhiều Cuốn atlas bao gồm phần: tim mạch, thận, tiêu hóa, hơ hấp, nội tiết, thần kinh, Do kiến thức hạn hẹp nhóm dịch nên sách khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong bạn đọc lượng thứ đóng góp ý kiến để sách lần sau hoàn thiện Các ý kiến đóng góp xin gửi Email: trinhngocphatc2hh2@gmail.com Chúc bạn học tập tốt! Xin chân thành cảm ơn! Trưởng nhóm chỉnh sửa chi tiết Trịnh Ngọc Phát K43 TBUMP Tham gia biên dịch Nguyễn Thị Cúc K45 Vũ Thúy Hằng K45 Lê Thị Khánh Linh K45 Tạ Chính Nghĩa K43 Lê Thị Ngọc K45 Nguyễn Thị Sim K45 Nguyễn Thanh Tâm K45 Nguyễn Phương Thủy K45 Phạm Quỳnh Trang K45 Thay mặt nhóm dịch _TNP_ K43 TBUMP Tổng quan Các khoang dịch thể Tim: cấu trúc, hệ dẫn truyền, hoạt động điện, chu chuyển tim Tuần hoàn vành 12 Huyết động 13 Vi tuần hoàn 16 Huyết áp điều hòa huyết áp 18 Tuần hoàn thai 22 Giải phẫu thận 23 Cấu trúc cầu thận lọc cầu thận 24 Thanh thải thận 26 Tái hấp thu Natri 29 Tiết ADH 30 Cô đặc nước tiểu 31 Pha loãng nước tiểu 32 Hệ Renin-Angiotensin-Aldosteron 33 Đáp ứng với tăng, giảm thể tích dịch ngoại bào 34 Bài tiết Kali 36 Calci phosphat 37 Tái hấp thu sản xuất HCO3- 38 Nephron 40 Thực quản chỗ nối dày thực quản 41 Hệ thần kinh ruột phân bố thần kinh tự chủ 44 Vận động ruột 48 Các hormon hệ tiêu hóa 49 Dạ dày: cấu trúc, cảm giác no đói, vận động tiêu hóa dày 50 Ruột non: cấu trúc, vận động 57 Ruột già: cấu trúc, vận động đại tiện 61 Tuyến nước bọt: cấu trúc tiết nước bọt 65 Tụy: cấu trúc tiết 67 Gan túi mật: cấu trúc chức 69 Tiêu hóa, hấp thu chất dinh dưỡng 75 Phổi đường dẫn khí 80 Cơ hô hấp 84 Các thể tích phổi 85 Cơ học hô hấp 86 Tuần hoàn phổi, Đơn vị phế nang mao mạch tuần hoàn phổi 92 Thống khí/Tưới máu 95 Surfactant 97 Trao đổi O2 CO2 98 Điều hòa hơ hấp 101 Vai trò phổi thăng toan kiềm hoạt động gắng sức 102 Bệnh phổi tắc nghẽn bệnh phổi hạn chế 104 Tổng quan hoạt động điều hòa tiết hormon 107 Vùng đồi tuyến yên 109 Tuyến giáp 114 Tuyến thượng thận: vỏ tủy 117 Tuyến tụy nội tiết 124 Tuyến cận giáp 128 Tuyến sinh dục: nam nữ 129 Đại não 136 Các loại tế bào hệ thần kinh 137 Hàng rào máu não 138 Synap 139 Dịch não tủy 145 Tủy sống 147 Hệ thần kinh ngoại vi 149 Vùng đồi, hệ viền, vỏ đại não 152 Tiểu não 156 Thụ thể cảm giác da 158 Các đường phản xạ cảm giác thể 160 Các đường cảm giác 164 Các giác quan: thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác 167 Cơ vân (cơ xương) 177 Cơ tim 183 Cơ trơn 185 Tổng quan hệ tim mạch Sinh lý tim mạch Phân bố thể tích máu Phân bố sức cản mạch máu Tĩnh mạch (64%) Các động mạch nhỏ tiểu động mạch (47%) Não Phổi (9%) Mao mạch (27%) Động mạch lớn (19%) Mao mạch: 5% Động mạch nhỏ tiểu ĐM Tim thời kì tâm trương (7%) (8%) Động mạch lớn (7%) Huyết áp ĐMP: 25/10 mmHg (huyết áp trung bình 15mmHg) Tĩnh mạch 7% Phổi Huyết áp ĐMC: 120/80 mmHg (huyết áp trung bình 95mmHg) Tuần hồn vành Gan dày ruột Huyết áp tĩnh mạch thấp (vai trò chứa máu) Cơ vân Huyết áp tuần hồn hệ thống cao (vai trò cung cấp máu) Thận Da quan khác Hình 1.1 Tổng quan hệ tim mạch Hệ tim mạch gồm tim hệ mạch Tim bơm máu vào tuần hoàn phổi để trao đổi O2 CO2 vào tuần hoàn hệ thống để cung cấp oxy dinh dưỡng cho mô khác thể Ở trạng thái nghỉ, cung lượng tim xấp xỉ 5L/p tuần hoàn phổi tuần hoàn hệ thống Lưu lượng máu (Q) (1 phần cung lượng tim) phần trăm tương đối O2 tiêu thụ phút (VO2) cho hệ quan trạng thái nghỉ mơ tả hình Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Vòng đại tuần hồn xếp theo kiểu song song (não, tim, dày ruột ) Tùy thuộc vào chuyển hóa nhu cầu, Q VO2 điều chỉnh Hầu hết lưu lượng máu tập trung tĩnh mạch (64%) quay trở lại tim phải Sức cản mạch chức động mạch nhỏ tiểu động mạch SINH LÝ TIM MẠCH Các khoang dịch thể Dịch nội bào (ICF) Trọng lượng thể Tổng lượng nước thể Màng tể bào Dịch ngoại bào (ECF) Dịch kẽ 9L Thành mao mạch Huyết tương Hình 1.2 Các khoang dịch thể Tổng lượng nước thể (tính cho người 60 kg) màng tế bào chia thành ngăn: dịch nội bào dịch ngoại bào Thành mao mạch lại chia dịch ngoại bào thành huyết tương (trong lòng mạch) dịch kẽ Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Dịch kẽ không bao gồm dịch xung quanh tế bào mà dịch xương mơ liên kết đặc SINH LÝ TIM MẠCH Van Cấu trúc tim Lá van trước (ĐMC) van Lá van sau Lá van trước (ĐMC) ĐM chủ lên Các TM phổi trái Tĩnh mạch phổi P Thân ĐM phổi Đm chủ lên Lỗ ĐM vành Nhĩ trái Lá van Trước Van ĐMC Lá van sau (không vành) Tiểu nhĩ phải Lá trái Van ĐMC Lá phải Luồng thân ĐMP TM chủ Phần nhĩ thất Vách màng Nón ĐM Thất phải Phần gian thất Cơ nhú trước phải (cắt) Dải băng điều hòa Nhĩ phải Van ba Dải băng vách Lá van trước (kéo lên) Lá van vách (trong) Dải băng bờ vách Thất trái Lá van sau Thất phải Cơ nhú trước phải (cắt) Cơ nhú sau phải Vách liên thất Thất trái Hình 1.3 Cấu trúc tim Tim cấu tạo gồm buồng, van, vách tim Tim phải nhận máu từ đại tuần hoàn bơm máu vào vòng tiểu tuần hồn Tim trái nhận máu trở lại từ tiểu tuần hoàn bơm máu vào đại tuần hoàn Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Công việc thất trái lớn đáng kể so với thất phải, tương ứng với thành dày Hệ thống dẫn truyền đặc biệt tim SINH LÝ TIM MẠCH Động mạch chủ A Bên phải Phần nhĩ thất Phần gian thất Vách liên thất màng Van động mạch phổi Tĩnh mạch chủ Nút xoang nhĩ (AV) Nút nhĩ thất (AV) Đường liên nút trước Bó nhĩ thất chung (bó His) Nhánh bó phải Đường liên nút Các sợi Purkinje Đường liên nút sau Dải băng điều hòa Cơ nhú trước Sợi nối tắt Bó phụ Kent (cầu Kent) Cầu Kent: cấu trúc bất thường, cho gây hội chứng Wolff-Parkinson-White Tĩnh mạch chủ Vòng van B Bên trái Vách màng Phần gian thất Phần nhĩ thất Van ĐMC Lá van sau Lá van trái Lá van phải Động mạch chủ Thân động mạch phổi Tĩnh mạch chủ Sợi Mahaim Bó Bachmann Nhánh bó trái Các tĩnh mạch phổi phải Cơ nhú trước Van (đã cắt) Các sợi Purkinje Vách liên thất Cơ nhú sau Hình 1.4 Giải phẫu hệ thống dẫn truyền đặc biệt Cơ tim tồn dạng: sợi co giãn tế bào dẫn truyền đặc biệt (không co giãn lan truyền sóng khử cực nhanh chóng qua tồn buồng tim) Điện hoạt động nút xoang nhĩ (SA), vai trò "nhạc trưởng" tim Xung động sau dẫn truyền tới nút nhĩ thất (AV) sau tới bó His Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Từ đây, điện hoạt động lan nhanh chóng thơng qua nhánh phải trái bó His vào hệ thống lưới Purkinje Hoạt động điện tim SINH LÝ TIM MẠCH Điện hoạt động Nút xoang nhĩ (SA) Cơ nhĩ Nút nhĩ thất (AV) Bó chung Nhánh bó Sợi Purkinje Cơ tâm thất Điện hoạt động tế bào nút xoang nhĩ Điện Điện hoạt động tế bào tâm thất Điện Đi Đi Dòng ion Dòng ion Đi vào Hình 1.5 Đi vào Hoạt động điện tim Sự bơm máu bình thường qua buồng tim đòi hỏi lan truyền điện hoạt động qua hệ thống dẫn truyền tim tâm nhĩ, tâm thất với thời gian xác Tần số tim thiết lập tự động tế bào nút SA Tần số phát xung nút SA điều chỉnh hệ thần kinh tự chủ Kích thích giao cảm nút SA làm tăng dòng Na+ Ca2+ vào tế bào, làm khử cực tế bào, làm tăng nhịp tim Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Kích thích phó giao cảm làm tăng dòng K+ ra, làm tái cực tế bào làm giảm nhịp tim Điện hoạt động tâm thất có giai đoạn khử cực kéo dài kênh Ca2+ chậm Giai đoạn cao nguyên kéo dài ngăn ngừa tetany tim tần số tim cao Sinh Lý Thần Kinh Hệ thống tiền đình: Dải tiền đình tủy Các tận kích thích Các tận ức chế Trên Trong Ngồi Nhân tiền đình Dưới Chóp Chi Thân Các sợi lên bó dọc Bụng Tới tiểu não Lưng Chi Đuôi Định khu thân thể nhân tiền đình ngồi Hạch tiền đình Thần kinh Nơron vận động (kiểm soát cổ) Dải tiền đình Các sợi từ mào thính giác (kích thích quay tròn) tủy ngồi Nơron trung gian kích thích Nơron trung gian ức chế Các sợi từ vết thính giác (kích thích trọng lực) Các sợi tiền đình tủy bó dọc Tận kích thích đến lưng Tới gấp Tới duỗi Tận ức chế Tới trục Tận kích thích Dải tiền đình tủy ngồi Đoạn tủy cổ Tới trục Đoạn tủy thắt lưng Tận ức chế Nơron trung gian ức chế Synap kích thích Tới gấp Tới duỗi Hình 6.37 Dải Tiền Đình Tủy Thơng tin từ quan tiền đình sử dụng để trì ổn định đầu trì thăng tư Các sợi trục truyền thơng tin tiền đình tới nhân tiền đình cầu não sợi trục thứ phân phối thông tin tới vị trí: tủy sống (kiểm sốt cơ), tiểu não (thùy nhộng), cấu tạo lưới (trung tâm nôn), nhãn cầu vỏ não (nhận thức tri giác) Hình biểu diễn đường tủy sống Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark 172 Sinh Lý Thần Kinh Hệ thống vị giác: Thụ thể A Lưỡi B Cắt qua nhú đài Nhú Các nụ vị giác Ống tuyến vị giác Tuyến vị giác (tuyến Von Ebner) C Nụ vị giác Nhú nấm Biểu mô Màng đáy Đám rối thần kinh Nhú đài Vi nhung mao Lỗ vị giác Các sợi thần kinh xuất phát từ nụ vị giác Tế bào vị giác Nguyên bào sợi Sợi TK lớn Màng đáy Thể liên kết Các hạt Tế bào Schwan Sợi TK nhỏ Biểu mô Collagen Vi nhung mao Khoảng gian bào Sợi TK lớn D Chi tiết lỗ vị giác Hình 6.38 E Chi tiết đáy tế bào nhận cảm Thụ Thể Vị Giác Các nụ vị giác lưỡi đáp ứng với kích thích hóa học đa dạng Các tế bào vị giác, giống nơron, bình thường tích điện âm bên tế bào bị khử cực kích thích, từ giải phóng tín hiệu để khử cực nơron kết nối với chúng Một nụ vị giác đơn độc đáp ứng với nhiều kích thích cảm giác vị giác gồm ngọt, mặn, chua đắng Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark 173 Hệ thống vị giác: Đường dẫn truyền Sinh Lý Thần Kinh Nhân bụng sau (VPM) đồi thị Vỏ não cảm giác (ngay vùng mặt) Vùng hạ đồi bên Thể hạnh nhân Vùng vị giác cầu não Nhân trung não Nhân vận động thần kinh sinh ba Thần kinh sinh ba (V) Thần kinh hàm (V2) Thần kinh hàm (V3) Cầu não Hạch chân bướm Thần kinh đá lớn Hạch gối Thần kinh mặt (VII) Thần kinh trung gian Hạch tai Thần kinh lưỡi Nhân bó đơn độc Thừng nhĩ Thần kinh thiệt hầu Nhú nấm Nhú Nhú đài Hành não (phần dưới) Hạch đá (dưới) thần kinh thiệt hầu Hạch nút (dưới) thần kin lang thang Thần kinh lang thang (X) Hình 6.39 Nắp mơn Thanh quản Thần kinh quản Các Đường dẫn truyền Vị Giác Mô tả đường hướng tâm từ thụ thể vị giác tới thân não, cuối cùng, tới vỏ não cảm giác hồi sau trung tâm Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark 174 Hệ thống khứu giác: Thụ thể A Phân bố niêm mạc khứu Sinh Lý Thần Kinh Hành khứu Mảnh sàng xương sàng (màu xanh) Thành mũi Vách mũi B Thiết đồ qua niêm mạc khứu giác Mảnh sàng Tế bào Schwan Tuyến khứu giác Sợi trục thần kinh khứu giác không myelin Màng đáy Tế bào chống đỡ Lưới nội bào Nhân Tế bào khứu giác Sợi nhánh Thể liên kết Bọng khứu giác Nhung mao Lơng khứu giác Dịch nhầy Hình 6.40 Thụ Thể Khứu Giác Các tế bào cảm thụ biểu mô khứu giác đáp ứng với mùi hương cách khử cực Giống nụ vị giác, tế bào khứu giác đáp ứng với nhiều mùi hương Có mùi cảm nhận được: mùi hoa, tinh dầu (VD: lê), xạ hương, long não (VD: bạch đàn), mùi thối rữa, mùi hăng (VD: giấm, bạc hà) Chất tiết từ tuyến khứu giác (tuyến Bowman) giúp lưu giữ mùi hương mới, khử bỏ mùi hương cũ để mùi nhận Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark 175 Hệ thống khứu giác: Con đường Sinh Lý Thần Kinh Các sợi vào tới hành khứu Các sợi vào từ hành khứu tới nối tiếp trung ương hành khứu bên đối diện Tế bào hạt (bị kích thích ức chế tế bào hình mũ ni chùm) Tế bào hình mũ ni Quá trình quặt ngược Tế bào chùm Tế bào quanh quản cầu Quản cầu Các sợi thần kinh khứu giác Các sợi từ hành khứu bên đối diện Các sợi đến hành khứu bên đối diện Mép trắng Vân khứu giác Tam giác khứu củ khứu Chất thủng trước Vân khứu giác ngồi Nhân bó khứu ngồi Thùy hình lê Móc Thể hạnh nhân (bóng) Hồi cạnh hải mã Niêm mạc khứu Dải khứu Nhân khứu trước Các thần kinh khứu giác Hành khứu Mảnh sàng xương sàng Hình 6.41 Thần Kinh Khứu Giác (I) Các kích thích khứu giác phát sợi thần kinh biểu mô khứu giác truyền tới hành khứu (chi tiết sơ đồ tiếp nối biểu diễn hình trái) Tín hiệu tích hợp qua dải khứu tập trung tới mép trắng (1 số đường chiếu tới hành khứu bên đối diện, đường màu xanh) tận tam giác khứu bên (củ khứu) số sợi trục sau chiếu tới vỏ não khứu giác nguyên thủy (thùy hình lê), hồi cạnh hải mã thể hạnh nhân Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark 176 sinhlýlýcơcơ Sinh Cơ xương : cấu tạo nhân tế bào vệ tinh màng màng tế bào cơ tương sợi gân Màng Màng nội bó sợi Màng chu Xơ mỏng Xơ dày Cầu ngang sợi tơ cấu trúc tơ Sarcomere: đơn vị co duỗi Giản đồ chiều sợi tơ Sắp xếp chiều thể phía Mặt cắt ngang cho tương quan xơ sợi tơ vị trí tương ứng Hình 7.1 Cấu tạo xương Cơ xương đặc trưng cho cử động theo ý muốn Sợi (tế bào cơ) tế bào nhiều nhân, chứa thành phần co duỗi được, gọi xơ Nhiều xơ cấu tạo nên sợi tơ Nhiều sợi tơ tạo nên sợi cơ, nhiều sợi hình thành nên Sự xếp đặn sợi tơ tạo nên vân quan sát kính hiển vi Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark 177 Sinh lý Cơ xương : lưới nội tương Phóng to đoạn sợi để quan sát cấu trúc tương thể vùi ống ngang (T) túi bên (hầm tận ) lưới nội bào ba Vạch Z Dải I Dải A ty thể nhân máy golgi tương Xơ sợi tơ màng đáy collagen Hình 7.2 màng tế bào Lưới nội tương Lưới nội tương tạo thành mạng lưới phức tạp tế bào kho dự trữ Ca2+ nội bào Lưới tương chứa kênh ca2+, ca2+-ATPase, kênh Ca2+ chậm (protein calsequestrin) Màng tế bào lõm sâu vào tạo thành ống ngang (ống T), ống T với ống dọc bể chưa tận tạo nên ba (triad) Sự khử cực màng tế bào theo ống T gây nên giải phóng ca2+ từ lưới nội tương (xem hình 7.3) Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark 178 Sinh lý Cơ xương : Cặp kích thích-co I Xơ mỏng Xơ dày cầu ngang Vạch Z lưới nội bào Xung điện màng tế bào cơ tương Ca2+ đẩy Bể chứa tận lưới nội tương ống ngang (ống T) Bể chứa tận lưới nội tương Xung điện dọc theo màng tế bào từ đĩa tận vận động (tiếp hợp thần kinh cơ) sau dọc theo ống ngang đến tác động vào mạng lưới nội tương làm giải phóng ca2+ gây khởi đầu co hoạt động mái chèo cầu ngang trượt lên xơ Hình 7.3 Kết hợp kích thích-co Xung từ neuron vận động làm giải phóng acetycholin (ACh) chỗ nối thần kinh Mỗi recepter ACh màng tế bào sợi kênh cation, mở gắn với ACh Khi Na+ từ tế bào vào tế bào qua kênh, màng tế bào khử cực điện hoạt động tạo Điện hoạt động lan truyền khắp sợi đến nơi mà màng tế bào bị lõm vào cách chuyên biệt gọi ống ngang (ống T) Ống T nằm cạnh bể chứa tận lưới nội tương (SR), nên sóng khử cực lan theo ống T gây giải phóng Ca2+ từ lưới nội tương Những khu vực khác lưới nội tương chứa kênh Ca2+-ATPase, với vai trò tạo điều kiện thuận lợi cho giải phóng nhanh Ca2+ gây nên co Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark 179 Sinh lý Cơ xương : Cặp kích thích-co II Đơn vị co duỗi Vạch Z giãn Dải I Vạch Z Dải I Dải A vùng H Vạch Z co Dải A Vạch Z Dải A Dải I vùng H Dải A Dải I vùng H vùng H Trong suốt thời kì co cơ, xơ mỏng tơ trượt sâu xơ dày, làm đường Z lại gần làm cho sarcomere ngắn lại Dải A giữ nguyên chiều rộng, dải I hẹp lại Vùng H hẹp lại khơng xơ mỏng lấn lên chúng Sợi tơ cơ, kéo theo sợi (tế bào cơ), bó sợi cơ, tất trở nên dày Các diễn biến xảy ngược lại thời kì giãn Hình 7.4 Cơ co giãn Khi co, trượt lên xơ actin myosin dẫn đến co Việc trượt lên nhờ gắn vào theo chu kỳ xơ actin myosin (cầu nối ngang) Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark 180 Sinh lý Cơ xương : Cặp kích thích-co I Vạch Z Đầu myosin Xơ mỏng Xơ dày (myosin) Một phân tử ATP gắn lên đầu myosin, làm tách khỏi phân tử actin Thủy phân phần ATP (ADP~Pi) này, "trả lại" đầu myosin tạo nên vị trí liên kết có lực cao với actin.Nếu nồng độ Ca2+ cao cầu nối nhanh chóng hình thành, làm xơ actin myosin trượt lên Nếu mức Ca2+ không cao nữa, giãn Khi nghỉ, ATP gắn với nhóm đầu myosin thủy phân phần để tạo vị trí liên kết có lực cao với actin đầu myosin Tuy nhiên nhóm đầu myosin gắn lên actin tropomyosin chẹn vị trí gắn actin Chú ý: hình mơ tả cầu nối, q trình xảy tất hầu hết cầu nối Ca2+ giải phóng từ lưới nội tương (do điện hoạt động) gắn lên Troponin Sự kết hợp làm di chuyển tropomyosin bộc lộ vị trí gắn với myosin phân tử actin Một cầu nối hình thành Sau đó, ADP Pi giải phóng, đầu myosin gập lại Xơ myosin xơ actin trượt lên Hình 7.5 Cơ chế hóa sinh co Sự co lại xơ kết cửa tương tác actin myosin Ở trạng thái nghỉ ngơi, myosin ngăn chặn khỏi tương tác với actin protein điều hòa tropomyosin, che vị trí gắn myosin xơ actin Khi Ca2+ giải phóng từ lưới nội tương, gắn với protein điều hòa khác, troponin Troponin liên kết chặt chẽ với tropomyosin, troponin gắn ca2+, thay đổi hình thể làm di chuyển tropomyosin, mục đích làm bộc lộ vị trí gắn myosin sợi actin Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark 181 Cơ xương: quan hệ chiều dài-căng Sự thay đổi kích thước đơn vị vận động Đơn vị vận động nhỏ : thực cử động tinh tế (VD, ngón tay mắt) Neuron vận động Sinh lý Neuron vận động Đơn vị vận động lớn: thực cử động thô (VD giữ tư thế) Tổng hợp đáp ứng với tần số kích thích tăng dần đáp ứng kích thích Quan hệ chiều dài-căng Cơ co tối đa Xơ dày bị nén vạch Z Các xơ mỏng đan vào Sức căng tăng lên khơng tăng kích thích Vạch Z Vạch Z Căng Cơ co, trên, xơ mỏng đan vào phần Sức căng phát triển mức tối đa kích thích Cơ nghỉ ngơi Tất hầu hết cầu nối có hiệu lực Sức căng phát triển đạt tối đa kích thích Cơ kéo dài Ít cầu nối có hiệu lực Sức căng phát triển kích thích Cơ giãn tối đa Một vài khơng cầu nối có hiệu lực Sức căng tối thiểu khơng có kích thích chiều dài sarcomere (micromet) Hình 7.6 Phân loại căng quan hệ chiều dài- căng Lực co hay sức căng tạo xương bị biến đổi số chế Đầu tiên, nhiều đơn vị vận động huy động Được thể bảng cùng, đơn vị vận động đại diện cho tất sợi chịu kích thích từ neuron vận động riêng lẻ Kích thích nhiều neuron vận động làm cho lượng lớn đơn vị vận động co lại, sinh nhiều sức căng Thứ hai, tần suất kích thích sợi riêng lẻ tăng làm tăng sức căng tạo sợi Q trình gọi cộng dồn Nó thể bảng giữa, kết việc ca2+ nội bào trì nồng độ cao, kết có kích thích với tần số cao Cuối cùng, sức căng tạo chứng co giật đơn lẻ thay đổi chức chiều dài sarcomere Thể bảng phía mức độ chồng chéo xơ dày xơ mỏng thay đổi chức chiều dài sarcomere Điều làm ảnh hưởng đến số lượng cầu nối hình thành, căng tăng lên Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark 182 Cơ tim: cấu trúc Sinh lý nguyên bào sợi mao mạch sợi tơ sợi nhân màng đáy thể liên kết màng tế bào Lưới nội tương Ty thể Vạch bậc thang Kết nối chặt (Dải bịt) khoảng gian bào tương túi pinocytolic Glycogen Lipid sợi tơ xơ mỏng Xơ dày Hình 7.7 Mơ hình cấu trúc tim Cơ tim, giống xương, có vân ngang, chất xếp đặn xơ actin myosin Sợi tim phân nhánh ghép cặp điện học với tế bào khác khe tiếp hợp nằm vạch bậc thang Màng tế bào tim chứa có ống ngang (T) giống xương Tuy nhiên lưới nội tương không phức tạp xương, đơi (thay ba) hình thành ống T lưới nội tương Cặp kích thích- co tim tương tự xương, trình hình thành cầu nối hoạt động theo chu kì Mặc dù mức Ca2+ nội bào điều khiển co xương tim, có số khác biệt quan trọng Cơ xương co phụ thuộc vào lượng Ca2+ giải phóng từ lưới nội tương, thay đổi nồng độ Ca2+ ngoại bào không làm thay đổi đáng kể lực co xương Ngược lại, Ca2+ vào tế bào tim từ dịch ngoại bào cần thiết cho giải phóng Ca2+ từ lưới nội tương, giảm nồng độ Ca2+ ngoại bào làm giảm lực co tim Tần số lực co tế bào tim tăng lên chất chủ vận beta-adrenergic Chất chủ vận Beta- adrenergic khơng có ảnh hưởng xương Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark 183 Sinh lý Cơ trơn: Cấu trúc Các hốc nhân Tế bào trơn co ty thể Hình 7.8 thể đặc Khung xương tế bào Cấu trúc trơn Sợi tơ khơng tìm thấy tế bào trơn Thay vào , xơ actin neo vào màng tế bào neo vào thể đặc tế bào chất Sợi myosin tương tác với sợi actin làm tế bào co Tế bào trơn khơng có ống T Thay vào hốc nhỏ có chức tương tự ống T nơi đưa Ca2+ ngoại bào vào tế bào Cơ trơn có nhiều chức năng, chí quan, có khả thay đồi hình thái tình cần thiết (VD, phì đại, trường hợp số lượng khe tiếp hợp thay đổi) Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark 184 Sinh lý Cơ trơn: Cặp kích thích-co dòng chảy canxi phosphory hóa chu kì co protein vận chuyển canxi (calmodulin) Trạng thái "cài then" kênh kết hợp actin (dephosphoryl hóa ) Hình 7.9 Cặp kích thích-co trơn Cả Ca2+ ngoại bào ca2+ giải phóng từ lưới nội tương tham gia điều hòa co trơn Khi nồng độ Ca2+ nội bào cao, myosin kinase (chuỗi nhẹ) phosphoryl hóa myosin, cho phép actin myosin tương tác với Sợi actin trượt myosin giai đoạn co trơn tương tự xương Miễn nồng độ Ca2+ nội bào cao, chu kì co tiếp tục Dephosphoryl hóa myosin nhờ myosin phosphorylase gắn với actin làm chậm chu kỳ co cơ, dẫn đến trạng thái cài then (latch state) (tức là, co trương lực mà không thủy phân ATP) Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark 185 Cơ trơn: Cặp kích thích-co Bảng 7.1 Sinh Lý So sánh cấu trúc chức loại Cơ tim Cơ xương Cơ trơn Cấu trúc Hình thái dài, hình trụ phân nhánh Hình thoi Nhân nhiều, vị trí gần màng tế bào (thỉnh thoảng 2) trung tâm một, trung tâm Sarcomere Ống T có, tạo vân có, tạo vân khơng có, tạo thành ba lưới nội tương có, hình thành đơi lưới nội tương không, hốc Tiếp hợp điện học tế bào không Sự tái tạo Phân bào có, thơng qua tế bào vệ tinh có, vạch bậc thang có chứa khe tiếp hợp có, khe tiếp hợp khơng có khơng có Khơng khơng có có Ca2+ gắn với Troponin Ca2+ gắn với Troponin không Sinh Lý Sự cần thiết Ca2+ ngoại bào cho co Điều hòa hình thành cầu nối Kiểm sốt co Neuron vận động Tích hợp nên co giật tần số kích thích tăng lên có Sự căng thay đổi với đan xen vào xơ có Thần kinh tự chủ; chất chủ vận beta-Adrenegic khơng (*) có Ca2+ -calmodulin, hoạt động myosin kinase phosphoryl hóa myosin thần kinh tự chủ, hormon có có Các khác biệt cấu trúc chức xương, tim, trơn (*) tim bị co cứng (tetany), lực co tăng kích thích tăng cao nồng độ Ca2+ nội bào tăng lên, tượng gọi "hiệu ứng bậc thang" (treppe) Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Chỉnh sửa chi tiết by _TNP_ Chúc bạn học tốt! 186 ... Tuần hồn sau sinh Hình 1.22 Tuần hồn trước sinh sau sinh Hình tóm tắt lại tuần hồn trước sinh sau sinh Sau sinh, máu không qua thai mà tràn vào phổi Do đó, luồng thơng (shunt) trước sinh có nhiệm... từ Netter s atlas of human physiology Nội dung atlas bao gồm hình ảnh minh họa sinh động, cụ thể kèm theo thích ngắn gọn, đầy đủ sinh lý thể người, giúp nâng cao hiệu học tập sách giáo trình sinh. .. khác điều chỉnh số tác nhân phụ thuộc vào nhu cầu sinh lý mô Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark 17 SINH LÝ TIM MẠCH Kiểm soát huyết áp Vasopressin giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Atlat sinh lý Netter, Atlat sinh lý Netter

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn