tiết 29(bài 20): TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ

11 2,634 22 Gửi tin nhắn cho Owen Chamberlain
Owen Chamberlain

Owen Chamberlain

Tải lên: 11,567 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2013, 11:10

Ta đã biết bầu khí quyển chúng ta có rất nhiều chất khí, nhưng chúng phân thành từng lớp khác nhau, Tại sao lai như vậy. Chúng phân thành từng lớp như thế do điều kiện gì? Muốn biết được điều đó ta nghiên cứu bài 20 Tiết 29(bài 20): TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? Muốn biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bằng bao nhiêu lần, ta so sánh khối lượng mol của khí A với khối lượng mol của khí B. d A/B = M A M B Chú ý: - Nếu d A/B > 1 thì khí A nặng hơn khí B. - Nếu d A/B = 1 thì khí A có khối lượng bằng khí B. - Nếu d A/B < 1 thì khí A nhẹ hơn khí B. Thí dụ: Khí oxi nặng hay nhẹ hơn khí hiđro bằng bao nhiêu lần. 16 2 32 2 2 22 / === H O HO M M d Khí oxi nặng hơn khí hiđro là 16 lần. Bài tập: Khí clo(Cl 2 ) nặng hay nhẹ hơn: khí Cacbonic(CO 2 ), khí hiđro sunfua(H 2 S), khí nitơ(N 2 ) bằng bao nhiêu lần. Khí clo nặng hay nhẹ hơn khí cacbonic bằng: 6,1 44 71 2 2 22 / === CO Cl COCl M M d Khí clo nặng hơn khí hiđro là 1,6 lần. Bài tập: Khí clo(Cl 2 ) nặng hay nhẹ hơn: khí Cacbonic(CO 2 ), khí hiđro sunfua(H 2 S), khí nitơ(N 2 ) bằng bao nhiêu lần. Khí clo nặng hay nhẹ hơn khí hiđro sunfua bằng: 1,2 34 71 2 2 22 / === SH Cl SHCl M M d Khí clo nặng hơn khí hiđro sunfua là 2,1 lần. Khí clo nặng hay nhẹ hơn khí nitơ bằng: 5,2 28 71 2 2 22 / === N Cl NCl M M d Khí clo nặng hơn khí nitơ là 2,5 lần. 2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí? Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần, ta so sánh khối lượng mol của chất khí A(M A ) với khối lượng “mol không khí” là 29g. Trong không khí hai chất khí chiếm tỉ lệ cao nhất đó là khí nitơ và khí oxi. Trong đó có 0,8mol khí nitơ và 0,2mol khí oxi Từ đó ta có: M kk = (28 x 0,8) + (32 x 0,2) 29g ≈ Ta có công thức sau: 29 / A BA M d = Thí dụ: Khí CO 2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ? 52,1 29 44 29 2 2 / ≈== CO kkCO M d Khí CO 2 nặng hay nhẹ hơn không khí 1,52 lần ? BÀI TẬP: Có những khí sau: N 2 , O 2 , Cl 2 ; CO; SO 2 . Hãy cho biết a. Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần? b. Những khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần? a. N 2 : 14 2 28 2 2 / === H CO HCO M M d Khí nitơ nặng hơn khí hiđro 14 lần O 2 : 16 2 32 2 2 22 / === H O HO M M d Khí oxi nặng hơn khí hiđro 16 lần CO: 14 2 28 2 2 / === H CO HCO M M d Khí cacbon oxit nặng hơn khí hiđro 14 lần SO 2 : 32 2 64 2 2 22 / === H SO HSO M M d Khí lưu huỳnh đioxit nặng hơn khí hiđro 32 lần b. N 2 : 97,0 29 28 29 2 2 / === N kkN M d Khí nitơ nhẹ hơn không khí 0,97 lần O 2 : 1,1 29 32 29 2 2 / === O kkO M d Khí nitơ nặng hơn không khí 1,1 lần Cl 2 : 45,2 29 71 29 2 2 / === Cl kkCl M d Khí clo nặng hơn không khí 2,45 lần CO: 97,0 29 28 29 / === CO kkCO M d Khí cacbon oxit nhẹ hơn không khí 0,97 lần SO 2 : 2,2 29 64 29 2 2 / === SO kkSO M d Khí lưu huỳnh đioxit nặng hơn không khí 2,2 lần [...]... Cl2: 45,229712922/===ClkkClMd Khí clo nặng hơn không khí 2,45 lầnCO: 97,0292829/===COkkCOMd Khí cacbon oxit nhẹ hơn không khí 0,97 lầnSO2: 2,229642922/===SOkkSOMd Khí lưu huỳnh đioxit nặng hơn không khí 2,2 lần Ta đã biết bầu khí quyển chúng ta có rất nhiều chất khí, nhưng chúng phân thành từng lớp khác nhau, Tại sao lai như vậy. . bài 20 Tiết 29(bài 20): TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? Muốn biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bằng. sánh khối lượng mol của khí A với khối lượng mol của khí B. d A/B = M A M B Chú ý: - Nếu d A/B > 1 thì khí A nặng hơn khí B. - Nếu d A/B = 1 thì khí
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 29(bài 20): TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ, tiết 29(bài 20): TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ, tiết 29(bài 20): TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ

Bình luận về tài liệu tiet-29-bai-20-ti-khoi-cua-chat-khi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP