giao an dien tu ngu van 9

36 908 2
Đặng Thị Hoàng Yến

Đặng Thị Hoàng Yến

Tải lên: 11,504 tài liệu

  • Loading...
1/36 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2013, 22:10

2. 2. ý ý nào nói đúng nhất về cấu tạo các đoạn thơ của bài nào nói đúng nhất về cấu tạo các đoạn thơ của bài Khúc hát ru những Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ em bé lớn trên lưng mẹ Nguyễn Khoa Điềm? Nguyễn Khoa Điềm? A. Mỗi đoạn đều được mở đầu bằng hai câu thơ giống nhau và kết thúc bằng A. Mỗi đoạn đều được mở đầu bằng hai câu thơ giống nhau và kết thúc bằng lời ru trực tiếp của người mẹ lời ru trực tiếp của người mẹ B. Mỗi đoạn có hai phần: 7 câu đầu nói về hoàn cảnh, công việc của người B. Mỗi đoạn có hai phần: 7 câu đầu nói về hoàn cảnh, công việc của người mẹ, 4 câu sau nói lên tình cảm và khát vọng của người mẹ mẹ, 4 câu sau nói lên tình cảm và khát vọng của người mẹ C. Có sự phát triển ngày càng cao, càng rộng lớn của tình cảm, khát vọng C. Có sự phát triển ngày càng cao, càng rộng lớn của tình cảm, khát vọng của người mẹ qua các lời hát ru của người mẹ qua các lời hát ru D. Cả A,B,C đều đúng. D. Cả A,B,C đều đúng. 1. 1. ý ý nào sau đây nào sau đây không đúng không đúng với nội dung tư tưởng được thể hiện qua bài thơ với nội dung tư tưởng được thể hiện qua bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ Nguyễn Khoa Điềm? Nguyễn Khoa Điềm? A. Thể hiện tình yêu quê hương, đất nước thiết tha A. Thể hiện tình yêu quê hương, đất nước thiết tha B. Thể hiện ý chí chiến đấu cho độc lập, tự do của dân tộc B. Thể hiện ý chí chiến đấu cho độc lập, tự do của dân tộc C. Thể hiện niềm tự hào về truyền thống chiến đấu của cha ông C. Thể hiện niềm tự hào về truyền thống chiến đấu của cha ông D. Thể hiện khát vọng và niềm tin chiến thắng giặc Mĩ, thống nhất đất nước D. Thể hiện khát vọng và niềm tin chiến thắng giặc Mĩ, thống nhất đất nước Bài 2. Cảm nhận của em về hình ảnh người mẹ Tà-ôi trong bài thơ Bài 2. Cảm nhận của em về hình ảnh người mẹ Tà-ôi trong bài thơ Khúc hát Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm Nguyễn Khoa Điềm . . Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:  M«n: ng÷ v¨n 9 M«n: ng÷ v¨n 9 Gi¸o viªn:Hµ ThÞ H»ng Gi¸o viªn:Hµ ThÞ H»ng 2. Giọng điệu của bài thơ được biểu hiện như thế nào? 2. Giọng điệu của bài thơ được biểu hiện như thế nào? A.Ngang tàng, phóng khoáng pha chút nghịch ngợm A.Ngang tàng, phóng khoáng pha chút nghịch ngợm B. Trữ tình nhẹ nhàng, phù hợp với đối tượng được miêu tả B. Trữ tình nhẹ nhàng, phù hợp với đối tượng được miêu tả C. Nhẹ nhàng, sâu lắng, nhẹ nhàng C. Nhẹ nhàng, sâu lắng, nhẹ nhàng D. Hào hùng, hoành tráng, phù hợp với đối tượng miêu tả D. Hào hùng, hoành tráng, phù hợp với đối tượng miêu tả 1. 1. ý ý nào sau đây nào sau đây đúng nhất đúng nhất với vẻ đẹp của hình ảnh những người lính lái xe trong với vẻ đẹp của hình ảnh những người lính lái xe trong thi phẩm: Bài thơ về tiểu đội xe không kính ? thi phẩm: Bài thơ về tiểu đội xe không kính ? A. Có tư thế hiên ngang và tinh thần dũn cảm A. Có tư thế hiên ngang và tinh thần dũn cảm B. Có những iềm vui sôi nổi của tuổi trẻ trong tình đòng đội B. Có những iềm vui sôi nổi của tuổi trẻ trong tình đòng đội C. Có ý chí chiến đấu vì miền Nam ruột thịt C. Có ý chí chiến đấu vì miền Nam ruột thịt D. Cả A, B, C đều đúng D. Cả A, B, C đều đúng Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: Ngày 15 tháng 11 năm 2007 Ngày 15 tháng 11 năm 2007 Bài 12. Văn bản Bài 12. Văn bản : : ánh trăng ánh trăng (Nguyễn Duy) (Nguyễn Duy) Tiết 58. Đọc Hiểu văn bản Tiết 58. Đọc Hiểu văn bản I I . Đọc Chú thích . Đọc Chú thích 1. Đọc: Giọng nhẹ nhàng, trầm lắng, thiết tha như lời tâm tình thủ thỉ ánh trăng (Nguyễn Duy) Hồi nhỏ sống với đồng với sông rồi với bể hồi chiến tranh ở rừng vầng trăng thành tri kỉ Trần trụi với thiên nhiên hồn nhiên như cây cỏ ngỡ không bao giờ quên cái vầng trăng tình nghĩa Từ hồi về thành phố quen ánh điện cửa gương vầng trăng đi qua ngõ như người dưng qua đường Thình lình đèn điện tắt phòng buyn-đinh tối om vội bật tung cửa sổ đột ngột vầng trăng tròn Ngửa mặt lên nhìn mặt có cái gì rưng rưng như là đồng là bể như là sông là rừng Trăng cứ tròn vành vạnh kể chi người vô tình ánh trăng im phăng phắc đủ cho ta giật mình. Ngµy 15 th¸ng 11 n¨m 2007 Ngµy 15 th¸ng 11 n¨m 2007 Bµi 12. V¨n b¶n Bµi 12. V¨n b¶n : : ¸nh tr¨ng ¸nh tr¨ng (NguyÔn Duy) (NguyÔn Duy) I. §äc Chó thÝch:– I. §äc Chó thÝch:– TiÕt 58. §äc HiÓu v¨n b¶n– TiÕt 58. §äc HiÓu v¨n b¶n– NguyÔn Duy (1948) NguyÔn Duy (1948) 1. §äc: 2. Chó thÝch: a.T¸c gi¶: ý ý nào sau đây nào sau đây không đúng không đúng về nhà thơ về nhà thơ Nguyễn Duy Nguyễn Duy A Tên khai sinh là Nguyễn Duy Nhuệ. Sinh năm 1948. B. Quê ở Quảng Xá, nay thuộc Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá. C. Làm thơ từ năm 1950, hầu như các tác phẩm của ông đều viết về người lính và chiến tranh. Được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2000. D. Năm 1966, Nguyễn Duy gia nhập quân đội, vào binh chủng thông tin, tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường. E. Sau năm 1975, ông chuyển về làm báo Văn nghệ giải phóng. G. Nguyễn Duy được trao giải nhất cuộc thi thơ của báo Văn nghệ năm 1972 1973. I. Đọc chú thích I. Đọc chú thích Ngày 9 tháng 11 năm 2007 Ngày 9 tháng 11 năm 2007 Bài 12. Văn bản Bài 12. Văn bản : : ánh trăng ánh trăng (Nguyễn Duy) (Nguyễn Duy) Tiết 58. Đọc Hiểu văn bản Tiết 58. Đọc Hiểu văn bản Nguyễn Duy giao lưu với khán giả hát xẩm ở Hà Nội 1. Đọc: 2. Chú thích: a.Tác giả: . (NguyÔn Duy) (NguyÔn Duy) I. §äc Chó thÝch:– I. §äc Chó thÝch:– TiÕt 58. §äc HiÓu v¨n b¶n– TiÕt 58. §äc HiÓu v¨n b¶n– NguyÔn Duy ( 194 8) NguyÔn Duy ( 194 8). thơ về nhà thơ Nguyễn Duy Nguyễn Duy A Tên khai sinh là Nguyễn Duy Nhuệ. Sinh năm 194 8. B. Quê ở Quảng Xá, nay thuộc Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá. C. Làm
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an dien tu ngu van 9, giao an dien tu ngu van 9, giao an dien tu ngu van 9

Bình luận về tài liệu giao-an-dien-tu-ngu-van-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP