Kháng chiến chống ngoại xâm

20 222 1 Gửi tin nhắn cho Larry Page
Larry Page

Larry Page

Tải lên: 11,559 tài liệu

  • Loading...
1/20 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2013, 11:10

Bài 19: những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm (từ tk x đến tk xv) 1, cuộc kháng chiến chống Tống thời tiền lê (981) 3, Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lư ợc Mông- Nguyên (TK XIII) 4, Phong trào đấu tranh chống xâm lược đầu TK XV và khởi nghĩa Lam Sơn 2, cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý (1075- 1077) Nội dung Hoạt động Nhóm cuộc kháng chiến chống Tống thời tiền lê (981): Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên (TK XIII): Phong trào đấu tranh chống xâm lược đầu TK XV và khởi nghĩa Lam Sơn: cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý(1075- 1077): Nhúm 1 Nhúm 2 Nhúm 3 Nhúm 4 Hoàn cảnh lịch sử Diễn biến –Kết quả Thắng lợi tiêu biểu Bảng thống kê cuộc kháng chiến chống xâm lược thế kỷ X-XV Hoàn cảnh lịch sử Diễn biến-Kết quả Thắng lợi tiêu biểu Bảng thống kê cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê Nhóm1 -Năm 980 nhân lúc nhà Đinh gặp nhiều khó khăn Nhà Tống âm mưu đưa quân sang xâm lược nước ta -Năm 981Lê Hoàn đã lãnh đạo nhân dân đánh tan quân xâm lược -Sông Bạch Đằng Hoàn cảnh lịch sử Diễn biến-Kết quả Thắng lợi tiêu biểu -Những Năm 70 của thế kỷ XI Quân Tống âm mưu xâm lược nước ta -Năm 1075 Lý Thường Kiệt thực hiện kế sách “tiên phát chế nhân” -Năm 1077 Lý Thường kiệt lãnh đạo nhân dân đánh bại 30 vạn quân Tống - Khâm Châu - Ung Châu -Sông Như Nguyệt Bảng thống kê cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý Nhóm 2 Hoàn cảnh lịch sử Diễn biến –Kết quả Thắng lợi tiêu biểu -Thế kỷ XIII Mông- Nguyên trở thành một thế lực mạnh ba lần mưu đồ thôn tính Đại Việt -Trong vòng 30 năm dưới sự lãnh đạo của các Vua Trần,các tướng lĩnh đặc biệt là Trần Hưng Đạo quân dân nhà Trần đã 3 lần đánh bại quân Mông -Nguyên vào những năm:1258,1285,1287- 1288 -Đông Bộ Đầu,Chương Dương ,Hàm Tử,Tây Kết,Vạn Kiếp -Bạch Đằng Bảng thống kê cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên thế kỷ XIII Nhóm 3 Hoàn cảnh lịch sử Diễn biến –Kết quả Thắng lợi tiêu biểu Bảng thống kê cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh và khởi nghĩa Lam Sơn Nhóm 4 -Năm 1400 Nhà Hồ được thành lâp -Năm 1407 quân Minh sang xâm lược nước ta. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ thất bại -Từ năm 1418- 1427 dưới sự lãnh đạo của lê Lợi,Nguyễn Trãi…nhân dân ta đã đánh đuổi được quân xâm lược. Đất nước được giải phóng. -Chiến thắng Tốt Động Chúc Động , Chi Lăng – Xương Giang IV. Kết luận: 1, nguyên nhân thắng lợi: * Dân tc ta có truyền thống yêu nước ,truyền thống đoàn kết chống giặc của nhân. Nghệ thuật chỉ huy quân sự thiên tài của các Vua hin tướng tài, với những chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo. Biết vận dụng kế thừa những kinh nghiệm chống giặc của các vị anh hùng xưa. *Nghệ thuật kết thúc chiến tranh mềm dẻo nhưng kiên quyết.Tư tưởng nhân nghĩa được đề cao. 2, ý nghĩa lịch sử: -Lần lượt đập tan tham vọng & âm mưu xâm lược của các đế chế phong kiến phương Bắc. Bảo vệ được độc lập toàn vẹn lãnh thổ về chủ quyền quốc gia Dân tộc. -Mở ra một thời kì phát triển mới cho lịch sử dân tộc. -Khẳng định sức mạnh của dân tộc ta, nâng cao lòng tự hào, tự cường chính đáng của Dân tộc ta, củng cố niềm tin cho nhân dân. -Góp phần xây đắp nên truyền thống quân sự Việt Nam, truyền thống chiến đấu chống giặc của dân tộc ta, để lại những bài học kinh nghiệm cho thế hệ sau. Bài tập củng cố Niªn ®¹i Sù kiÖn 981 1075-1077 1258 1285 1287-1288 1418-1427 Kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê Kháng chiến chống Tống thời Lý Kháng chiến chống Mông-Nguyên lần thứ I Kháng chiến chống Mông-Nguyên lần thứ II Kháng chiến chống Mông-Nguyên lần thứ III Khởi nghĩa Lam Sơn Điền nội dung sự kiện ứng với các mốc thời gian sau [...]... Hoạt động Nhóm cuộc kháng chiến chống Tống thời tiền lê (981): Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên (TK XIII): Phong trào đấu tranh chống xâm lược đầu TK XV và khởi nghĩa Lam Sơn: cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý(1075- 1077):Nhúm 1Nhúm 2Nhúm 3Nhúm 4 IV. Kết luận:1, nguyên nhân thắng lợi:* Dân tc ta có truyền thống yêu nước ,truyền thống đoàn kết chống giặc của nhân.ãNghệ... cuộc kháng chiến chống xâm lược thế kỷ X-XV Lễ hội Lam Kinh Hoàn cảnh lịch sửDiễn biến-Kết quảThắng lợi tiêu biểu-Những Năm 70 của thế kỷ XI Quân Tống âm mưu xâm lược nước ta-Năm 1075 Lý Thường Kiệt thực hiện kế sách “tiên phát chế nhân”-Năm 1077 Lý Thường kiệt lãnh đạo nhân dân đánh bại 30 vạn quân Tống-Khâm Châu-Ung Châu-Sông Như Nguyệt Bảng thống kê cuộc kháng chiến chống. .. chỉ huy quân sự thiên tài của các Vua hin tướng tài, với những chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo. Biết vận dụng kế thừa những kinh nghiệm chống giặc của các vị anh hùng xưa.*Nghệ thuật kết thúc chiến tranh mềm dẻo nhưng kiên quyết.Tư tưởng nhân nghĩa được đề cao.2, ý nghĩa lịch sử:-Lần lượt đập tan tham vọng & âm mưu xâm lược của các đế chế phong kiến phương Bắc. Bảo vệ được độc... là Trần Hưng Đạo quân dân nhà Trần đã 3 lần đánh bại quân Mông -Nguyên vào những năm:1258,1285,1287-1288-Đông Bộ Đầu,Chương Dương ,Hàm Tử,Tây Kết,Vạn Kiếp-Bạch ĐằngBảng thống kê cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên thế kỷ XIIINhóm 3 ... tộc.-Khẳng định sức mạnh của dân tộc ta, nâng cao lòng tự hào, tự cường chính đáng của Dân tộc ta, củng cố niềm tin cho nhân dân.-Góp phần xây đắp nên truyền thống quân sự Việt Nam, truyền thống chiến đấu chống giặc của dân tộc ta, để lại những bài học kinh nghiÖm cho thÕ hÖ sau. Thái hậu Dương Vân Nga mời Lê Hoàn ra làm Vua (minh hoạ)VUA LÊ ĐẠI HÀNH Hịch tướng sĩ văn“ Ta thường tới bữa quênăn . 1418-1427 Kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê Kháng chiến chống Tống thời Lý Kháng chiến chống Mông-Nguyên lần thứ I Kháng chiến chống Mông-Nguyên lần thứ II Kháng. những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm (từ tk x đến tk xv) 1, cuộc kháng chiến chống Tống thời tiền lê (981) 3, Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lư ợc
- Xem thêm -

Xem thêm: Kháng chiến chống ngoại xâm, Kháng chiến chống ngoại xâm, Kháng chiến chống ngoại xâm

Bình luận về tài liệu khang-chien-chong-ngoai-xam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP