Bài giảng điện tử : Hoạt động hô hấp - sinh học lớp 8

33 2,385 3 Gửi tin nhắn cho Steve Ballmer
Steve Ballmer

Steve Ballmer

Tải lên: 11,583 tài liệu

  • Loading...
1/33 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2013, 10:10

Copy 2009 by Mr.sinh – Y!M : giaoducvn Còn nhiều tài liệu và giáo án trên website : http://giaoduc.ws Vai trò của hô hấp đối với cơ thể sống ? Đáp án : - Không ngừng cung cấp O 2 cho tế bào để oxi hoá các chất dinh dưỡng, giải phóng ra năng lượng cho các hoạt động sống, của tế bào, của cơ thể; đồng thời thải CO 2 ra khỏi tế bào, cơ thể. - Hô hấp gắn liền với sự sống Ti t 22:ế HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào ? - Sự thở. - Sự trao đổi khí ở phổi. - Sự trao đổi khí ở tế bào. (Thông khí ở phổi) Ti t 22:ế HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP I. THÔNG KHÍ Ở PHỔI Ý nghĩa của sự thông khí ? Ti t 22:ế HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP I. THÔNG KHÍ Ở PHỔI - Giúp không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới Ti t 22:ế HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP I. THÔNG KHÍ Ở PHỔI Thực chất của hoạt động thông khí là gì? - Giúp không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới Ti t 22:ế HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP I. THÔNG KHÍ Ở PHỔI - Thông khí ở phổi là nhờ cử động hô hấp - Giúp không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới 1. Cử động hô hấp Ti t 22:ế HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP I. THÔNG KHÍ Ở PHỔI 1. Cử động hô hấp Ti t 22:ế HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP I. THÔNG KHÍ Ở PHỔI - Thông khí ở phổi là nhờ cử động hô hấp - Giúp không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới 1. Cử động hô hấp Một cử động hô hấp gồm có những động tác nào? a. Khái niệm Ti t 22:ế HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP I. THÔNG KHÍ Ở PHỔI - Thông khí ở phổi là nhờ cử động hô hấp - Giúp không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới 1. Cử động hô hấp a. Khái niệm Cử động hô hấp gồm: - 1 lần hít vào - và 1 lần thở ra [...]... cơ quan hô hấp trong sự phối hợp hoạt động như thế nào?b. Vai trò của các cơ quan hô hấp trong cử động hô hấp Ti t 2 2: HOẠT ĐỘNG HÔ HẤPI. THÔNG KHÍ Ở PHỔIThực chất của hoạt động thông khí là gì? - Giúp không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới Ti t 2 2: HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào ? - Sự thở. - Sự trao đổi khí ở phổi. - Sự trao đổi khí ở tế bào.(Thông khí... Hình 21.4BPO2 = 104 mHgPCO2 = 40 mHgPO2 = 40 mHgPCO2 = 46 mHg Ti t 2 2: HOẠT ĐỘNG HÔ HẤPI. THÔNG KHÍ Ở PHỔI - Thông khí ở phổi là nhờ cử động hô hấp - Giúp không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới1. Cử động hô hấp Một cử động hô hấp gồm có những động tác nào?a. Khái niệm Ti t 2 2: HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP Hình 21.4APO2 = 106 mHgPCO2 = 40 mHgPO2 = 40 mHgPCO2 = 46 mHg II.... đổi khí ở tế bàoO2 khuếch tán từ máu  nước mô  tế bàoCO2 khuếch tán từ tế bào  nước mô  máu Ti t 2 2: HOẠT ĐỘNG HÔ HẤPI. THÔNG KHÍ Ở PHỔI - Thông khí ở phổi là nhờ cử động hô hấp - Giúp không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới1. Cử động hô hấp 2. Nhịp hô hấp Số cử động hô hấp trong một phút.O2CO2N2Hơi nướcKhí hít vào 20,96% 0,02% 79,02% ÍtKhí thở ra 16,40% 4,10% 79,50%... chế nào?1. Cơ chế trao đổi khí Ti t 2 2: HOẠT ĐỘNG HÔ HẤPI. THÔNG KHÍ Ở PHỔIÝ nghĩa của sự thông khí ? Cử động hô hấp Hoạt động của các cơ hô hấp Vai trò các cơ hô hấp V Lồng ngựcHít vàoThở ra - Cơ liên sườn ngoài co. - Cơ hoành co.Nâng sườn lên, lồng ngực rộng về 2 bên và phía trước.Mở rộng lồng ngực phía dưới.Tăng - Cơ liên sườn ngoài giãn. - Cơ hoành giãn.Hạ sườn và thu lồng ngực... nồng độ thấp (P thấp) a. Trao đổi khí ở phổi2. Sự trao đổi khí O2 khuếch tán từ phế nang  máuCO2 khuếch tán từ máu  phế nangb. Sự trao đổi khí ở tế bào Ti t 2 2: HOẠT ĐỘNG HÔ HẤPI. THÔNG KHÍ Ở PHỔI1. Cử động hô hấp Vai trò của hô hấp đối với cơ thể sống ? Đáp án : - Không ngừng cung cấp O2 cho tế bào để oxi hoá các chất dinh dưỡng, giải phóng ra năng lượng cho các hoạt động sống,... 20 30 40 60145 - 149150 - 154155 - 159160 - 164165 - 169 - 280 0312535003625 - 2900315034003650 - - 272530253325 - - 240025502700215023502550 - 207522502425 - 200021752350 - 155016501750 - Dung tích sống thay đổi theo yếu tố nào? II. SỰ TRAO ĐỔI KHÍ Ở PHỔI VÀ TẾ BÀO1. Cơ chế trao đổi khíCác chất khí khuếch tán từ nơi có nồng độ cao (P cao)  nồng độ thấp (P thấp) a. Trao đổi... nơi có nồng độ cao (P cao)  nồng độ thấp (P thấp) a. Trao đổi khí ở phổi2. Sự trao đổi khí O2 khuếch tán từ phế nang  máuCO2 khuếch tán từ máu  phế nang c. Dung tích khíKhí lưu thông trong hô hấp thường và hô hấp sâu ? II. SỰ TRAO ĐỔI KHÍ Ở PHỔI VÀ TẾ BÀO1. Cơ chế trao đổi khíCác chất khí khuếch tán từ nơi có nồng độ cao (P cao)  nồng độ thấp (P thấp) a. Trao đổi khí ở phổi2. Sự trao... ĐỘNG HÔ HẤP Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào ? - Sự thở. - Sự trao đổi khí ở phổi. - Sự trao đổi khí ở tế bào.(Thông khí ở phổi) 2. Nhịp hô hấp Nhịp hô hấp là gì? Copy 2009 by Mr .sinh – Y!M : giaoducvnCòn nhiều tài liệu và giáo án trên website : http://giaoduc.ws ... thể. - Hô hấp gắn liền với sự sống II. SỰ TRAO ĐỔI KHÍ Ở PHỔI VÀ TẾ BÀO1. Cơ chế trao đổi khíCác chất khí khuếch tán từ nơi có nồng độ cao (P cao)  nồng độ thấp (P thấp) a. Trao đổi khí ở phổi2. Sự trao đổi khí O2 khuếch tán từ phế nang  máuCO2 khuếch tán từ máu  phế nangb. Sự trao đổi khí ở tế bàoSự trao đổi khí ở tế bào xảy ra như thế nào? Đánh dấu vào câu trả lời đúng:1. Sự thông... đúng:1. Sự thông khí ở phổi do:a. Lồng ngực nâng lên hạ xuống.b. Cử động hô hấp hít vào thở ra.c. Thay đổi thể tích lồng ngực.d. Cả a, b, c.2. Thực chất sự trao đổi khí ở phổi và tế bào l : a. Sự tiêu dùng O2 ở tế bào cơ thể.b. Sự thay đổi nồng độ các chất khí.c. Chênh lệch nồng độ các chất khí dẫn đến khuếch tán.d. Cả a, b, c. + Dung tớch sng thay i tựy theo:ãGii tớnhãTuiã Tm vúcãTỡnh . Cử động hô hấp a. Khái niệm Cử động hô hấp gồm: - 1 lần hít vào - và 1 lần thở ra Ti t 2 2: HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP Cử động hô hấp Hoạt động của các cơ hô hấp. cử động hô hấp gồm có những động tác nào? a. Khái niệm Ti t 2 2: HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP I. THÔNG KHÍ Ở PHỔI - Thông khí ở phổi là nhờ cử động hô hấp - Giúp không
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử : Hoạt động hô hấp - sinh học lớp 8, Bài giảng điện tử : Hoạt động hô hấp - sinh học lớp 8, Bài giảng điện tử : Hoạt động hô hấp - sinh học lớp 8

Bình luận về tài liệu bai-giang-dien-tu-hoat-dong-ho-hap-sinh-hoc-lop-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP