luyen hoc sinh gioi lop 3

13 438 17 Gửi tin nhắn cho Max Born
Max Born

Max Born

Tải lên: 11,373 tài liệu

  • Loading...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2013, 09:10

Luyện học sinh giỏi lớp 3 ***************************** Đề bài số 1 ( Thời gian làm bài : 120 phút) I.Toán : (10 Điểm) Bài 1 : ( 2 điểm ) a, Tìm x biết : 408 < x 416 874 x < 882 b, Viết tất cả các số có ba chữ số giống nhau rồi xếp các số lẻ theo thứ tự từ nhỏ đến lớn ,xếp các số chẵn theo thứ tự từ lớn đến nhỏ . Bài 2 : ( 2 điểm ) a, Điền số thích hợp vào ô trống biết rằng tổng các số ở 4 ô liền nhau bằng 200 55 45 65 b, Viết biểu thức sau thành tích của hai thừa số : 10 + 12 + 13 + 19 + 20 + 25 + 26 + 40 Bài 3 : ( 3 điểm ) Số vịt và số thỏ bằng nhau và đếm đợc cả thảy 288 chân . Tìm số vịt và số thỏ . Bài 4 : (1 điểm )Tính nhanh kết quả cuối cùng khi cộng mỗi số sau đây vói 73 rồi lấy kết quả cộng với 27: 444, 567, 678, 777, 895 ,803. Bài 5 : Bài 5 : A Ghi tên tất cả các hình tam giác có trong hình bên B C D E G II. Tiếng Việt : (10 điểm ) Bài 1: (2 điểm ) a, Chép lại đoạn văn sau và gạch dới những từ chỉ sự vật : Từ khung cửa sổ ,Vy thò đầu ra gọi bạn , mắt nheo nheo vì ánh ban mai in trên mặt nớc lấp loáng chiếu dội lên mặt .Chú chó xù lông trắng mợt nh mái tóc búp bê cũng hếch mõm nhìn sang. b, Đặt ba câu trong đó có hình ảnh so sánh để miêu tả cảnh vật . Bài 2 : (2 điểm ) a, Tìm những từ ngữ điền vào chỗ trống để những dòng sau thành câu có mô hình Ai ( cái gì )? là gì ? ( là ai) ? - Con trâu là - Hoa phợng là - là những đồ ding học sinh luôn phải mang theo đến lớp . b, Ghi lại hai câu thành ngữ có hình ảnh so sánh nói về trẻ em mà em biết . Bài3 : ( 6 điểm ) Em hãy kể về gia đình của em . Luyện học sinh giỏi lớp 3 Nguyễn Thị Thu TH Nam Sơn 1 1 Đề số 2 ( Thời gian làm bài : 120 phút ) I. Toán : ( 10 điểm ) Bài 1 : ( 4 điểm ) a, Có bao nhiêu số có ba chữ số , biết rằng chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng đơn vị nhiều hơn chữ số hàng chục là 2? b, Thay dấu * bằng chữ số thích hợp : 63* *2* + 1*7 - *5 --------- --------- *75 5 3 Bài 2 : ( 2 điểm ) Hiệu hai số là 111. Nếu thêm vào số trừ 3 đơn vị thì sẽ đợc số trừ mới bằng 7 1 số bị trừ . Tìm hai số đó . Bài 3: ( 2 điểm ) Trong vờn có 5 cây Cứ 3 cây một dãy Làm sao trồng hai dãy ? Bài 4: ( 2 điểm ) Hãy cắt hình bên thành 2 phần : một phần nhỏ , một phần lớn . Hỏi phần nhỏ có số góc là bao nhiêu ? II. Tiếng Việt : (10 điểm ) Bài 1 : ( 2 điểm ) Đặt câu với mỗi từ sau : học hỏi , bài học , bài làm ,giữ gìn . Bài 2 : ( 2 điểm ) Tìm những sự vật đợc so sánh với nhau trong khổ thơ sau : Thân dừa bạc phếch tháng năm Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao Đêm hè hoa nở cùng sao Tàu dừa chiếc lợc chải vào mây xanh . ( Trần Đăng Khoa ) Bài 3 : ( 6 điểm ) Kể một câu chuyện mà em đã đọc hoặc đã đợc nghe kể về trí thông minh của con ngời . Đề số 3 Luyện học sinh giỏi lớp 3 Nguyễn Thị Thu TH Nam Sơn 1 2 ( Thời gian : 120 phút ) I. Toán : ( 10 điểm ) Bài 1: ( 2 điểm ) Tìm thơng và số d của các phép chia sau đây : 439: 4 763: 5 849 : 6 988: 8 830 : 9 Bài 2 : (2 điểm ) Với ba số 7 , 8 và 56 cùng các dấu x, : , = , hãy lập nên những phép tính đúng Bài 3 : ( 2 điểm ) Thay chữ số thích hợp vào dấu * : a, 1 * 4 b, * * * x 5 - * 7 * * * 5 Bài 4 : ( 3 điểm ) Một vờn cây ăn quả thu hoạch đợc 882 quả vải , số quả cam bằng 3 1 số quả vải , số quả quýt bằng 6 1 số quả cam . Hỏi vờn đó đã thu hoach đợc bao nhiêu quả cam , bao nhiêu quả quýt? Bài 5 : ( 1 điểm ) Kẻ thêm một đoạn thẳng để có một hình chữ nhật và 4 hình tam giác . II Tiếng việt : 10 điểm Bài 1 : ( 2 điểm ) Tìm những hình ảnh so sánh trong những câu thơ dới đây : a, Trẻ em nh búp trên cành b, Ngôi nhà nh trẻ nhỏ Biết ăn ngủ , biết học hành là ngoan . Lớn lên với trời xanh . ( Hồ Chí Minh) ( Đồng Xuân Lan ) c, Cây pơ mu đầu dốc d, Bà nh quả ngọt chín rồi Im nh ngời lính canh Càng thêm tuổi tác càng tơi lòng vàng Ngựa tuần tra biên giới (Võ Thành An ) Dừng đỉnh đèo hí vang. ( Nguyễn Thái Vận ) Bài 2 : ( 2 diểm ) Chép lại các câu sau vào vở , thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp : A, Ông em bố em và chú em đều là thợ mỏ . B, Các bạn đội viên vừa mới đợc kết nạp vào Đội đều là con ngoan trò giỏi . Bài 3: ( 6 điểm ) Kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi bằng lời kể của em . Đề số 4 ( Thời gian : 120 phút ) I. Toán : ( 10 điểm ) Luyện học sinh giỏi lớp 3 Nguyễn Thị Thu TH Nam Sơn 1 3 Bài 1: ( 2 điểm ) Viết tất cả các số có ba chữ số mà tổng các chữ số bằng 4 . Bài 2: ( 2 điểm ) Nối biểu thức với giá trị của nó : 11 Bài 3: ( 4 điểm ) Một cửa hàng có 217 kg đờng và trong ngày đã bán cho khách hàng nh sau : ngời thứ nhất mua 7 1 số lợng đờng , ngời thứ hai mua 6 1 số lợng đờng còn lại, ngời thứ ba mua 5 1 số lợng đờng còn lại sau ngày khi ngời thứ hai mua . a, Em có nhận xét gì về số lợng đờng bán cho ba khách hàng ? b, Còn lại bao nhiêu kg đờng ? A E B Bài 4 : ( 2 diểm ) Có bao nhiêu hình tam giác , hình tứ giác trong hình dới đây ? D G C II. Tiếng việt : 10 điểm Bài 1 : ( 2 điểm ) Đặt dấu chấm vào đoạn văn dới đây rồi viết lại cho đúng quy tắc chính tả : Nghe bố tôi kể lại thì ông tôi vốn là thợ gò hàn vào loại giỏi bây giờ ông tôi đã già yếu nên đi đâu cũng phải chống gậy ông tôi rất thơng con quý cháu nên tôi vô cùng kính yêu ông, có gì quý tôi đều mang biếu ông . Bài 2: ( 2 diểm) Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm : A, Mấy cậu học trò bỡ ngỡ đứng nép bên ngời thân . B, Ông ngoại dẫn tôi đi mua vở, chọn bút . Bài 3 : ( 6 điểm ) Buổi đầu tiên đi học đã để lại ấn tợng không bao giờ phai mờ trong em .Em hãy kể lại buổi đầu em đi học ấy . Luyện học sinh giỏi lớp 3 Nguyễn Thị Thu TH Nam Sơn 1 4 125- ( 85-23) + 14 ( 513 :3) ( 250 : 5 ) + 16 ( 38 x 2) ( 16 x 3) 27 135+ 70 x 2 + 38 313 137 1 77 Đề số 5 ( Thời gian : 120 phút ) I. Toán : ( 10 điểm ) Bài 1: ( 2 điểm ) Tổng hai số chẵn bằng 226. Biết rằng giữa chúng có ba số lẻ , tìm hai số chẵn đó . Bài 2: ( 2 diểm ) Viết thêm hai số nữa vào dãy số : A, 3 ; 9 ; 27 ; B, 256 ; 64 ; 16 ; Bài 3: ( 2 điểm ) Có 6 em nhng chỉ có 5 cái bánh . Làm thế nào để chia đều số bánh này cho mỗi em mà không phải cắt nhỏ mỗi bánh thành 6 phần bằng nhau ? Bài 4 :( 2 điểm) Cắt hình chữ nhật gồm 36 ô vuông dới đây thành 3 mảnh để ghép lại thành một hình vuông . Bài 5: ( 2 diểm ) tính nhanh các tổng sau : 60 + 65 + 70 + 75 + 80 + 85 + 90 + 95 11 + 22+ 33+ 44+ 55+ 66+ 77+ 88 II. Tiếng Việt : 10 điểm Bài 1 : ( 2 diểm ) Đặt câu với mỗi từ sau : Cu mang , nâng đỡ , đoàn kết , thân ái Bài 2 : ( 2 điểm ) Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để bổ sung ý nghĩa cho các từ in đậm: Xuân về , cây cỏ trải một màu trăm hoa đau nhau khoe sắc .Nào chị hoa huệ , chị hoa cúc , chị hoa hồng .bên cạnh cô em vi-ô-lét tím nhạt mảnh mai . Tất cả đã tạo nên một vờn xuân . ( đỏ thắm , trắng tinh , xanh non , vàng tơi , rực rỡ ) Bài 3: ( 6 diểm ) Em hãy kể cho một bạn thân của em ở xa biết về quê hơng em . Luyện học sinh giỏi lớp 3 Nguyễn Thị Thu TH Nam Sơn 1 5 Đề số 6 ( Thời gian : 120 phút ) I. Toán : ( 10 điểm ) Bài 1: ( 2 điểm) Nếu thêm 20 vào 3 1 của một số đã cho thì đợc số gấp đôi số đó . Hỏi s đã cho là số nào ? Bài 2: ( 2 điểm ) Hiệu của 2 số bằng 690 .Nếu xoá chữ số 6 ở hàng đơn vị của số bị trừ thì đợc số trừ . Tìm hai số đó . Bài 3: ( 2 điểm ) ở một trại chăn nuôi có 240 con gà và một số con bò bằng 4 1 số gà .Hỏi có bao nhiêu chân ? Bài 4: ( 2 điểm ) Trong vờn 12 cây Cứ 4 cây một hàng Trồng sao thành 6 hàng Để cho vờn thêm đẹp ? Bài 5: ( 2 điểm ) Hình sau có mấygóc vuông ? có mấy góc không vuông ? II tiếng việt : 10 điểm Bài 1 : ( 1 điểm ) Em có thể đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong các câu sau : A, Hằng năm cứ vào đầu tháng 9 các trờng lại khai giảng năm học mới . B, Sau ba tháng hè tạm xa trờng chúng em lại náo nức tới trờng gặp thầy gặp bạn . Bài 2: ( 1 điểm ) Gạch dới b phận trả lời câu hỏi làm gì ? trong các câu sau : A, Trên đờng làng, học sinh lũ lợt đến trờng . B, Bố em đang cắt tỉa mấy chậu cây cảnh trớc sân nhà . C, Mới sáng tinh mơ, chú gà trống đã gáy vang trên cành ổi bên hồi nhà . Bài 3: ( 2 điểm ) Đặt câu với mỗi từ sau : mùa thu , long lanh , xanh biếc ,tht tha Bài 4: ( 6 điểm ) Viết một đoạn văn nói lên cảm xúc của em về mùa thu ở quê em . Luyện học sinh giỏi lớp 3 Nguyễn Thị Thu TH Nam Sơn 1 6 Đề số 7 ( Thời gian : 120 phút ) I. Toán : ( 10 điểm ) Bài 1: ( 2 điểm) Muốn cân một vật nặng 400 g có thể dùng những quả cân nào trong bốn loại sau : 50g ; 100g ; 200g và 500g ( mỗi loại có thể có nhiều quả cân ). Cách cân nào tiện lợi nhất ? Bài 2: ( 2 điểm ) Tính giá trị các biểu thức : ( 420 -200) : ( 88- 77) +132 125 x 18 + 100 : 25 + 44 Bài 3( 1 điểm ) không tính giá trị mỗi biểu thức , hãy điền dấu thích hợp ( <, > , = ) vào các ô vuông : A, 17 x 21 18 x 20 B , 42 x 36 41 x 37 Bài 3 : ( 3điểm ) Một cửa hàng trong ba ngày bán đợc 317 kg đờng, trong ngày đầu bán đợc 105 kg , ngày thứ hai bán đợc bằng 5 1 ngày thứ nhất . Hỏi ngày thứ ba bán đợc bao nhiêu kg đờng ? Bài 4 : ( 2 điểm ) Cho một hình vuông và bên trong hình có 9 dấu chấm ( hình bên ) . Hãy vẽ thêm hai hình vuông nữa để mỗi dấu chấm. chỉ thuộc phần bên trong của mỗi hình vuông mà thôi. Ii. Tiếng việt : 10 điểm Bài 1 : ( 2 điểm ) Đặt câu với mỗi từ sau : quê hơng , kỉ niệm , tuổi thơ , lòng mẹ Bài 2: ( 1 điểm ) chỉ ra chỗ không hợp lí của tong câu dới đây : A, Tôi thỉnh thoảng đến thăm anh ấy luôn . B, Sau khi dừng lời , tôi xin chúc các vị mạnh khoẻ . Bài 3: ( 1 điểm ) Trong câu : Đi dới rặng sâu , ta sẽ gặp những chiếc lá nghịch ngợm, em có thể thay từ nghịch ngợm bằng từ nào ? a, Tinh nghịch b, bớng bỉnh c, Dại dột Bài 4: ( 6 điểm ) Tả cơn ma , nhà thơ Nguyễn Viết Bình viết : Đã có ai lắng nghe Tiếng ma trong rừng cọ Nh tiếng thác dội về Nh ào ào trận gió. A, Tiếng ma trong rừng cọ đợc so sánh với những âm thanh nào ? Qua sự so sánh ấy , em hình dung tiếng ma trong rừng cọ ra sao ? Đề số 8 Luyện học sinh giỏi lớp 3 Nguyễn Thị Thu TH Nam Sơn 1 7 ( Thời gian : 120 phút) I. Toán : ( 10 điểm ) Bài 1 : ( 1 điểm ) Biết a > b. Hãy điền dấu (>,<,=) thích hợp vào ô trống . a x( b + 1 ) b x ( a + 1) Bài 2 : ( 2 điểm ) Bình lấy một số chia cho 5 thì đợc thơng là 18 và số d là 4 . Hỏi số đó chia cho 8 thì đợc th- ơng là bao nhiêu ? Bài 3 : ( 2 điểm ) Tính giá trị biểu thức sau : ầ, (a : 1 a x 1 ) : 8 b, 128 x ( x x ) + 37 Bài 4 : ( 3 điểm ) Rùa và Thỏ cùng chạy đua trên đoạn đờng dài 120m . Thỏ chạy đợc 3m thì Rùa chạy đợc 1m nên Thỏ chấp Rùa chạy trớc 80m . Hỏi ai đến đích trớc ? Bài 5 : ( 2 điểm ) Hãy cho biết đỉnh A là đỉnh chung của những hình nào? A B C N D II. Tiếng Việt : ( 10 điểm ) Bài 1: ( 2 điểm ) Điền tiếp các từ thích hợp vào ô trống : Từ chỉ các hoạt động của con gnời giúp đỡ nhau Từ chỉ cảm xúc của con ngời với con ngời Quan tâm, . Thơng, . Bài 2 : ( 2 điểm ) Điền tiếp bộ phận câu trả lời câu hỏi Ai hoặc trả lời câu hỏi Làm gì vào chỗ trống : a, Các bạn học sinh trong cùng một lớp b, góp sách vở giúp các bạn học sinh vùng lũ . Bài 3 : ( 6 điểm ) Viết một đoạn văn kể về tình cảm của em đối với mẹ em ( hoặc bố em). Luyện học sinh giỏi lớp 3 Nguyễn Thị Thu TH Nam Sơn 1 8 Đề số 9 ( Thời gian : 120 phút) I. Toán : ( 10 điểm ) Bài 1 : (2 điểm ) Tìm số có 3 chữ số biết chữ số hàng chục là 8, chữ số hàng đơn vị là 5 và tổng các chữ số chia hết cho 3 . Bài 2: ( 2 điểm ) Cho dãy số : 15, 18, 21, , 186, 189 . Hỏi a, Dãy số có bao nhiêu số hạng ? b, Số hạng thứ 10 của dãy là số nào ? Bài 3 : ( 3 diểm ) An có một số viên bi , An cho Dũng 5 1 số bi của mình và cho Bình 2 1 số bi còn lại, cuối cùng An còn 6 viên bi. Hỏi An có tất cả bao nhiêu viên bi ? Bài 4 : ( 2 điểm ) Hãy cắt hình tứ giác dới đây thành 2 mảnh và ghép lại để đợc một hình tam giác. A B C D Bài 5: ( 1 điểm ) Tính nhanh giá trị biểu thức sau đây : 77 x 8 + 15 x 8 + 8 x 8 II. Tiếng việt : ( 10 điểm ) Bài 1 : ( 2 điểm ) Cho các từ sau : cây đa , dòng sông , con đò , mái đình , ngọn núi , phố phờng , gắn bó , nhớ thơng , yêu quý , thơng yêu , bùi ngùi , tự hào . Xếp những từ ngữ trên vào hai nhóm : a, Từ ngữ chỉ sự vật ở quê hơng b, Từ ngữ chỉ tình cảm đối với quê hơng . Bài 2 : ( 2 điểm ) Dùng mỗi từ ngữ sau để đặt 1 câu có mô hình Ai làm gì ? a, chạy nhanh nh ngựa phi . b, hăng say làm việc trên cánh đồng . Bài 3 : ( 6 điểm ) Viết về quê hơng , nhà thơ Đỗ Trung Quân viết : Quê hơng là chùm khế ngọt Cho con treò hái mỗi ngày Quê hơng là đờng đi học Con về rợp bớm vàng bay . Em cảm nhận nh thế nào về đoạn thơ trên ? Luyện học sinh giỏi lớp 3 Nguyễn Thị Thu TH Nam Sơn 1 9 Đề số 10 ( Thời gian : 120 phút) I.Toán : ( 10 điểm ) Bài 1 : ( 1 điểm ) Tìm chữ số thích hợp thay vào x: a, 5x47 < 5137 b, x567 > 8668 Bài 2 : ( 3 điểm ) Ngày mồng một của một thangs nào đó rơi vào ngày chủ nhật .Hỏi : a, Các ngày chủ nhật tiếp theo của tháng đó rơi vào những ngày nào trong tháng ? b, Tháng đó có mấy ngày chủ nhật ? c, Ngày cuối cùng của tháng đó là ngày thứ mấy trong tuần ? Bài 3: ( 3 điểm ) Trên kệ sách có 40 quyển đợc chia thành 2 ngăn , biết rằng 3 1 số sách ngăn thứ nhất bằng 5 1 số sách ở ngăn thứ hai . Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách ? Bài 4 : ( 2 điểm ) Hãy kẻ thêm vào tứ giác ABCD hai đoạn thẳng để đợc 9 hình tứ giác . A B C D Bài 5 : ( 1 điểm ) Khoanh vào chữ cái trớc câu trả lời đúng . Biết x lớn hơn 501 , y bé hơn 502 ta có : a, x > y b, x < y c, x = y II. Tiếng việt ( 10 điểm ) Bài 1 : ( 2 điểm ) Ngắt đoạn văn dới đây thành 5 câu rồi chép lại cho đúng chính tả : Trên nơng, mỗi ngời một việc ngời lớn thì đánh trâu ra cày các bà mẹ cúi lom khom tra ngô các cụ già nhặt cỏ , đốt lá mấy chú bé đi bắc bếp thổi cơm . Bài 2 : ( 2 điểm ) Đặt câu với mỗi từ ngữ sau : cây đa , con đờng làng, hàng tre, dòng sông . Bài 3 : ( 6 điểm ) Viết một đoạn văn nói lên cảm nhận của em về đoạn thơ sau : Những ngôi sao thức ngoài kia Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con Đêm nay con ngủ giấc tròn Mẹ là ngon gió của con suốt đời . ( Trần Quốc Minh ) Luyện học sinh giỏi lớp 3 Nguyễn Thị Thu TH Nam Sơn 1 10 [...]... ngời thân . B, Ông ngoại dẫn tôi đi mua vở, chọn bút .Bài 3 : ( 6 điểm ) Buổi đầu tiên đi học đà để lại ấn tợng không bao giờ phai mờ trong em .Em hÃy kể lại buổi đầu em đi học ấy .Luyện học sinh giỏi lớp 3 Nguyễn Thị Thu TH Nam Sơn 1 4125- ( 85- 23) + 14 ( 5 13 :3) – ( 250 : 5 ) + 16( 38 x 2) – ( 16 x 3) – 27 135 + 70 x 2 + 38 31 3 137 1 77 Đề số 11 ( Thời gian : 120 phút)I.Toán : ( 10... trên nền lá xanh mợt. a, Từ chỉ màu sắc : b, Từ chỉ đặc điểm : Bài 3 : ( 6 điểm ) Kể lại câu chuyện Giấu cày bằng lời kĨ cđa em .Lun häc sinh giái líp 3 Ngun Thị Thu TH Nam Sơn 1 13 Bài 1: ( 2 điểm ) Viết tất cả các số có ba chữ số mà tổng các chữ số bằng 4 .Bài 2: ( 2 điểm ) Nối biểu thức với giá trị của nó : 11 Bài 3: ( 4 điểm ) Một cửa hàng có 217 kg đờng và trong ngày đà bán cho khách...Đề số 13 ( Thời gian : 120 phút)I.Toán : ( 10 điểm ) Bài 1 : ( 2 điểm ) Bình lấy một số chia cho 5 thì đợc thơng băng 18 và số d là 4. Hỏi số đó chia cho 8 thì đợc số d là bao nhiêu ?Bài 2 : ( 2 điểm ) HÃy viết tiếp 5 số vào mỗi dÃy số sau : a, 1, 3, 5, 7, 9, …… b, 1, 2, 3, 5, 8, .Bài 3 : ( 3 điểm ) Nhà Hùng có nuôi gà và nuôi lợn . Hùng đếm... ởng trờng tôi.Bài 3 : ( 6 điểm ) Tả môt cây bóng mát trong sân trờng em .Luyện học sinh giỏi lớp 3 Nguyễn Thị Thu TH Nam Sơn 1 11 Đề số 5( Thời gian : 120 phút )I. Toán : ( 10 điểm ) Bài 1: ( 2 điểm ) Tổng hai số chẵn bằng 226. Biết rằng giữa chúng có ba số lẻ , tìm hai số chẵn đó .Bài 2: ( 2 diểm ) Viết thêm hai số nữa vào dÃy số :A, 3 ; 9 ; 27 ; B, 256 ; 64 ; 16 ; Bài 3: ( 2 điểm ) Có 6... vị bằng 0 và tổng các chữ số của hai số đó là 19 để : a, Tổng của chúng là lớn nhất . b, Tổng của chúng là nhỏ nhất .Bài 2 : ( 3 điểm ) Hai số có tích bằng 1116, nếu tăng thừa số thứ hai thêm 3 đơn vị thì đợc tích mới bằng 1674. Tìm thừa số thứ nhất .Bài 3 : ( 3 điểm ) Hồng trồng đợc nhiều hơn lan 9 cây hoa, biết 71 số cây hoa của Hồng trồng bằng 41 số cây hoa của Lan trồng . Hỏi mỗi... số bánh này cho mỗi em mà không phải cắt nhỏ mỗi bánh thành 6 phần bằng nhau ?Bài 4 :( 2 điểm) Cắt hình chữ nhật gồm 36 ô vuông dới đây thành 3 mảnh để ghép lại thành một hình vuông .Bài 5: ( 2 diểm ) tính nhanh các tổng sau : 60 + 65 + 70 + 75 + 80 + 85 + 90 + 95 11 + 22+ 33 + 44+ 55+ 66+ 77+ 88II. Tiếng Việt : 10 điểm Bài 1 : ( 2 diểm ) Đặt câu với mỗi từ sau : Cu mang , nâng đỡ , đoàn kết... lần số chân lợn. Hỏi nhà Hùng nuôi bao nhiêu con gà ? bao nhiêu con lợn ?Bài 4 : ( 2 điểm ) An có 7 cây hoa. An trồng thành 6 hàng , mỗi hàng có 3 cây. hỏi An trồng nh thế nào ?Bài 5 : ( 1 điểm ) Tính nhanh giá trị của biểu thức: 32 764 + 2467 + 236 - 2467 II. TiÕng viÖt : ( 10 điểm )Bài 1 : ( 2 điểm ) Đặt 2 câu có hình ảnh so sánh các sự vật với nhau : a, b, Bài 2: ( 2 điểm ) Đọc đoạn... chị hoa hồng .bên cạnh cô em vi-ô-lét tím nhạt mảnh mai . Tất cả đà tạo nên một vờn xuân .( đỏ thắm , trắng tinh , xanh non , vàng tơi , rực rỡ )Bài 3: ( 6 diểm ) Em hÃy kể cho một bạn thân của em ở xa biết về quê hơng em .Luyện học sinh giỏi lớp 3 Nguyễn Thị Thu TH Nam Sơn 1 5 . Thị Thu TH Nam Sơn 1 4 125- ( 85- 23) + 14 ( 5 13 :3) ( 250 : 5 ) + 16 ( 38 x 2) ( 16 x 3) 27 135 + 70 x 2 + 38 31 3 137 1 77 Đề số 5 ( Thời gian : 120. vào các ô vuông : A, 17 x 21 18 x 20 B , 42 x 36 41 x 37 Bài 3 : ( 3 iểm ) Một cửa hàng trong ba ngày bán đợc 31 7 kg đờng, trong ngày đầu bán đợc 105 kg ,
- Xem thêm -

Xem thêm: luyen hoc sinh gioi lop 3, luyen hoc sinh gioi lop 3, luyen hoc sinh gioi lop 3

Bình luận về tài liệu luyen-hoc-sinh-gioi-lop-3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP