YÊU CẦU VỀ NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN CỦA NGƯỜI GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

14 15 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 03:08

Bài viết cung cấp một cái nhìn toàn diện về các yêu cầu chuyên nghiệp của các giảng viên đại học trong nước cũng như ở nước ngoài. Kết quả cho thấy các giảng viên đại học cần năm tiêu chuẩn trong thời kỳ hội nhập quốc tế bao gồm : Năng lực chuyên môn; Năng lực giảng dạy; Năng lực phát triển và hướng dẫn các chương trình đào tạo; Khả năng liên hệ với thế giới nghiệp và phát triển nghề nghiệp; Năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng. Yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn người giảng viên đại học thời kỳ hội nhập quốc tế Professional qualifications of the university lecturer during the period of international integration Tóm tắt Bài viết cung cấp nhìn tồn diện u cầu chun nghiệp giảng viên đại học nước nước Kết cho thấy giảng viên đại học cần năm tiêu chuẩn thời kỳ hội nhập quốc tế bao gồm : Năng lực chuyên môn; Năng lực giảng dạy; Năng lực phát triển hướng dẫn chương trình đào tạo; Khả liên hệ với giới nghiệp phát triển nghề nghiệp; Năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng Abstract The article provides a comprehensive view of the professional requirements of university lecturers in the country as well as abroad The results show that university lecturers need five standards during the period of international integration: Professional competence; Teaching capacity; Capacity to develop and guide training programs; Ability to relate to the karmic world and career development; Research capacity of applied science Từ khóa : nghiệp vụ chuyên môn, giảng viên đại học, lực dạy học, lực chuyên môn Keyword: Professional qualifications, university lecturer, Professional competence, Teaching capacity 1/ Đặt vấn đề Đánh dấu q trình hội nhập tồn cầu hóa mạnh mẽ, có phát triển vũ bão kinh tế tri thức Thế kỷ 21 này, trước cạnh tranh khốc liệt phạm vi tồn giới, quốc gia phải tìm cho đường phát triển riêng, khác biệt dựa khai thác lợi : nguồn lực, khoa học cơng nghệ, tài ngun thiên nhiên,… Trong đó, phát triển giáo dục, khoa học công nghệ động lực then chốt cho phát triển nhanh, bền vững quốc gia Lịch sử chứng minh, lợi thuộc quốc gia có chất lượng nguồn nhân lực cao đồng Lý Quang Diệu người có kỳ tích đưa đất nước Singapore từ giới thứ ba vươn lên thứ hệ, với mức thu nhập bình quân đầu người cao hàng đầu giới quốc gia đại hàng đầu giới nói: ‘…yếu tố mang tính định người, khả tự nhiên họ, giáo dục đào tạo Kiến thức việc sở hữu công nghệ cốt yếu việc tạo giàu có.’ (Hồi ký Lý Quang Diệu (1998)) Nghị Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa XI rõ: ‘Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển, ưu tiên trước chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội’ Tiếp đó, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đại học; Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam ban hành thị số 40-CT/TW thực công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cán quản lý giáo dục Đó sách vơ quan trọng dẫn đến giáo dục đại học phải có chuyển đổi, cải tiến để đào tạo nguồn nhân lực cao đáp ứng kịp thời nhu cầu xã hội đất nước Với yêu cầu thực tế nêu trên, mục tiêu viết yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn người giảng viên đại học Việt Nam bối cảnh hội nhập toàn cầu 2/ Tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn người giảng viên đại học nước ngồi Theo Sulman (1986), u cầu chun mơn giảng viên gồm vấn đề sau : Kiến thức lý thuyết thực tiễn; Kiến thức cấu trúc môn học; Kiến thức lập kế hoạch giảng dạy; Kiến thức chương trình yếu tố chương trình; Kiến thức sinh viên, nắm rõ yếu tố sinh viên ‘hiểu’ ‘không hiểu’ ; Nắm rõ phương pháp giảng dạy Theo tác giả Catherine Armstrong (2010), người giảng viên có hai nhiệm vụ giảng dạy nghiên cứu Nhưng trước tiên họ cần quan tâm phát triển kỹ giảng dạy mình, đồng thời với việc tích lũy kinh nghiệm lĩnh vực Các tác giả khác Speck Knipe (2005) quan tâm đến chun mơn nói chung phương pháp giảng dạy đội ngũ giảng viên đại học : có hình thức tạo hội học tập cho sinh viên ; tham gia hoạt động tư vấn, giúp đỡ sinh viên học tập; giám sát hỗ trợ cho sở giáo dục; tham quan thực tế… Các tác giả Maria Hendriks, Hans Luyten, Jaap Scheerens, Peter Sleegers Rien Steen (2000) cho : yêu cầu chuyên môn giảng viên gồm yếu tố niềm tin lực, chất lượng giảng dạy, liên tục trau dồi phát triển tri thức khoa học, kỹ nghề nghiệp, tình cảm nghề nghiệp… Các tác giả trường đại học New Jersey - Mỹ (2000) công bố kỹ sư phạm cần phát triển đội ngũ giảng viên đại học dựa nhiệm vụ, mục tiêu triết lý giáo dục đại học động lực hành vi, truyền thông, dịch vụ kế hoạch hướng dẫn, chiến lược dạy học, đánh giá 3/ Tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn người giảng viên đại học nước Tác giả Trần Bá Hoành (2006) cho rằng, bối cảnh hội nhập nay, giáo viên cần đào tạo trình độ cao học vấn, yêu cầu cao khoa học tự nhiên, kỹ thuật cơng nghệ mà phải trọng đào tạo khoa học xã hội, khoa học giáo dục, đảm bảo cho họ vừa người dạy học, vừa nhà giáo dục Tác giả Nguyễn Văn Lượng (2015) viết ‘Phát triển đội ngũ giảng viên học viên đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ’ cho rằng, giảng viên bối cảnh hội nhập quốc tế cần có tiêu chuẩn : Phẩm chất trị (chấp hành chủ trương, đường lối Đảng, nhà nước có đường lối hội nhập; Giữ vững lĩnh trị,…); Đạo đức nghề nghiệp, lối sống (u nghề, giữ gìn uy tín, phẩm chất, danh dự nhà giáo; tôn trọng kỷ luật, ); Kiến thức, lực chuyên môn (kiến thức chuyên ngành sâu rộng, hiểu biết đa văn hóa,ngoại ngữ tin học không ngừng nâng cao, ); Năng lực sư phạm ( xây dựng kế hoạch giảng dạy, chương trình mơn học; phương pháp đại, ứng dụng cơng nghệ thông tin, ); Nghiên cứu khoa học ( tham gia nghiên cứu khoa học đề tài nghiên cứu khoa học cấp, hội thảo, viết sách , ); Hoạt động thực tiễn, hoạt động trị - xã hội ( tham gia nghiên cứu thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, thực tế sở biệt phái có thời hạn…); Phát triển nghề nghiệp, phát triển thân (có mục tiêu phát triển nghề nghiệp, tự đánh giá thân, tự học tập,…) Hai tác giả Vũ Quang Tuyên Hoàng Mai Khanh khái qt mơ hình người thầy ‘tồn diện’ kỷ XXI sau : Kiến thức học tập người học ( lý thuyết học tập, lý thuyết phát triển người, kiến thức tảng giáo dục, văn hóa, xã hội); Kiến thức sư phạm (phương pháp dạy học, đánh giá, quản lý lớp học, dạy học khác biệt); Kiến thức chun mơn (nội dung chương trình, mục tiêu giảng dạy, kiến thức liên nghành,…) Hội nghị quốc tế giáo dục đại học kỷ XXI nêu lên lực cần có giảng viên đại học mẫu mực, bao gồm: Có kiến thức thông hiểu cách học khác sinh viên; Có kiến thức, lực thái độ việc theo dõi đánh giá sinh viên nhằm giúp sinh viên tiến bộ; Tự nguyện hoàn thiện thân theo ngành nghề mình, biết ứng dụng tiêu chí nghề nghiệp ln cập nhật thành tựu nhất; Biết ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin môn học, ngành học mình; Có khả nhận biết tín hiệu thị trường bên nhu cầu người tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp; Làm chủ thành tựu dạy học; Chú ý đến quan điểm mong ước khách hàng; hiểu tác động nhân tố quốc tế đa văn hóa chương trình đào tạo; Có khả dạy nhiều loại sinh viên khác nhau, thuộc nhóm khác độ tuổi, mơi trường, dân tộc; Có khả bảo đảm giảng khóa, hội thảo xưởng sản xuất với số lượng sinh viên đơng; có khả hiểu chiến lược thính ứng nghề nghiệp cá nhân ) Theo tiêu chuẩn lực giảng viên giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp dự án phát triển giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng Việt nam giai đoạn ( đề án Bộ Giáo dục Đào tạo) người giảng viên cần có tiêu chuẩn sau: Năng lực chun mơn Năng lực dạy học Năng lực phát triển hướng dẫn sử dụng chương trình đào tạo Năng lực quan hệ với giới nghiệp lực phát triển nghề nghiệp Năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng Với tiêu chuẩn, dự án có đề tiêu chí cụ thể sau: Tiêu chuẩn Năng lực chun mơn Tiêu chí Kiến thức chun mơn Đạt trình độ chuẩn đào tạo giảng viên đại học theo quy định Luật Giáo dục đại học; Có kiến thức chuyên mơn sâu rộng, xác, khoa học; thường xun cập nhật kiến thức chuyên môn thông tin, kỹ thuật để nâng cao chất lượng dạy học nghiên cứu khoa học; Có kiến thức liên mơn, liên ngành; hiểu biết thực tiễn khả liên hệ, vận dụng phù hợp vào hoạt động dạy học nghiên cứu khoa học; Tiêu chí Kỹ chun mơn Vận dụng kiến thức chuyên môn vào giải vấn đề thực tiễn nghề nghiệp; Thành thạo kỹ lĩnh vực chuyên môn thường xuyên cập nhật kỹ nghề nghiệp mới; Tiêu chí Thái độ, đạo đức nghề nghiệp Tận tâm với nghề nghiệp, có ý thức tơn trọng kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cơng việc, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo; Có thái độ hành vi giao tiếp, ứng xử mang tính chất mơ phạm, phù hợp với đối tượng giao tiếp sinh viên, đồng nghiệp, giới nghề nghiệp lực lượng xã hội khác; Đáp ứng tuân thủ tuyệt đối chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp lĩnh vực giảng dạy; Có hiểu biết yêu cầu giao tiếp, ứng xử lĩnh vực giảng dạy vận dụng bối cảnh phù hợp; Có hiểu biết tôn trọng khác biệt giới; có kỹ giao tiếp phù hợp với giới; Có hiểu biết tơn trọng văn hóa quốc tế; ứng xử phù hợp quan hệ với đối tác nước ngoài; Tiêu chuẩn Năng lực dạy học Tiêu chí Am hiểu người học hỗ trợ phát triển lực người học Có kiến thức giáo dục học, đặc biệt giáo dục học đại học; kiến thức tâm lý học, đặc biệt tâm lý học giáo dục tâm lý học lứa tuổi niên người trưởng thành; Quan tâm tìm hiểu đặc điểm sinh viên ; kịp thời động viên hỗ trợ sinh viên học tâp phát triển cá nhân; Tư vấn, hướng dẫn sinh viên xác định mục đích học tập, xây dựng kế hoạch học tập cá nhân, vận dụng phương pháp học tập chương trình đào tạo ; Tư vấn, định hướng nghề nghiệp hoạt động phát triển cá nhân cho sinh viên, giúp sinh viên tự khám phá phát huy tiềm thân; Hỗ trợ sinh viên phát triển mối quan hệ với giới nghề nghiệp; Tổ chức phối hợp tổ chức hoạt động phát triển kỹ mềm thái độ nghề nghiệp; hoạt động xã hội phục vụ cộng đồng cho sinh viên; Tiêu chí Xây dựng mục tiêu, kế họach dạy học, tài liệu dạy học Nắm vững triết lý đào tạo, đặc điểm trình dạy học chương trình đào tạo ; Xác định mục tiêu môn học/module đảm bảo bám sát mục tiêu đào tạo chương trình đáp ứng nhu cầu giới nghề nghiệp; Xây dựng đề cương chi tiết môn học/module, thiết kế giảng cho module dạy lý thuyết, module thực tập nghề nghiệp module đồ án bám sát triết lý mục tiêu đào tạo chương trình ; phù hợp đặc thù môn học, đặc điểm người học môi trường đào tạo; Xây dựng giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn tự học cho sinh viên Thường xuyên cập nhật, làm phong phú hệ thống giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn tự học cho sinh viên; Tiêu chí Sử dụng phương pháp, phương tiện dạy học Có hiểu biết phương pháp dạy học đại học nói chung phương pháp, kỹ thuật dạy học theo phong cách riêng; Sử dụng thành thạo có hiệu phương pháp dạy học, đặc biệt giảng dạy kỹ thực hành thực tập nghề nghiệp cho sinh viên, phù hợp với mục tiêu nội dung dạy học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng, đặc điểm người học môi trường đào tạo; Sử dụng thành thạo phương tiện dạy học phù hợp với mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học Thường xuyên cập nhật sử dụng phương tiện dạy học nâng cao hiệu dạy học; Tiêu chí Kiểm tra đánh giá kết học tập sinh viên Nắm vững quy chế đào tạo, hiểu biết loại hình, phương pháp, kỹ thuật kiểm tra đánh giá kết học tập sinh viên theo tiếp cận dựa vào lực; Thực đánh giá trình; Theo dõi, giám sát trình học tập sinh viên hình thức tổ chức dạy học khác nhau; Thiết kế, sử dụng hình thức kiểm tra – đánh giá theo tiếp cận dựa vào lực, đặc biệt ý đánh giá kỹ năng, thái độ nghề nghiệp; Hướng dẫn sinh viên thực tự đánh giá trình học tập (bao gồm sinh viên tự đánh giá thân sinh viên đánh giá lẫn nhau); Giám sát trình tự đánh giá sinh viên để đảm bảo xác, cơng bằng, khách quan; Phối hợp với giới nghề nghiệp đánh giá kết học tập sinh viên bao gồm: phối hợp thiết kế đề cho dự án, đồ án học tập; thường xuyên liên lạc với giới nghề nghiệp nơi sinh viên thực tập/ thực hành để đảm bảo giám sát trình học tập sinh viên; phối hợp đánh giá kết thực hành/ thực tập sinh viên Hướng dẫn giới nghề nghiệp thực đánh giá kết học tập sinh viên, bao gồm : xây dựng hướng dẫn kết học tập sinh viên phạm vi mơn học/module phụ trách; Tư vấn phương pháp kỹ thuật đánh giá kết học tập sinh viên theo tiếp cận dựa vào lực ; Sử dụng kết đánh giá sinh viên, ý kiến phản hồi sinh viên giới nghề nghiệp để điều chỉnh, cải tiến hoạt động dạy học; Tham gia thực kiểm định chất lượng đào tạo Tiêu chí Xây dựng mơi trường học tập Có khả thiết kế, tổ chức, quản lý hoạt động dạy học môi trường dạy học khác nhau: lớp (giảng đường, phòng thí nghiệm) lớp (thực địa, địa điểm thực hành, giới nghề nghiệp…); Xây dựng môi trường học tập thân thiện, cởi mở, khuyến khích tính tích cực, sáng tạo tình thần hợp tác sinh viên; Tiêu chuẩn Năng lực phát triển hướng dẫn sử dụng chương trình đào tạo Tiêu chí Phát triển chương trình đào tạo 1.Hiểu biết quy trình phương pháp, kỹ thuật phát triển chương trình đào tạo để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động nghề nghiệp; 2.Tham gia/tổ chức khảo sát, sử dụng ý kiến bên có liên quan (người sử dụng lao động, cựu sinh viên, chuyên gia ) để phân tích nhu cầu đào tạo xác định yêu cầu đào tạo; phục vụ việc xây dựng điều chỉnh, cập nhật Hồ sơ nghề nghiệp, Hồ sơ lực, chương trình đào tạo; 3.Xây dựng, điều chỉnh, cập nhật nội dung chương trình đào tạo sở Hồ sơ lực, Hồ sơ nghề nghiệp; 4.Thiết kế sử dụng thành thạo công cụ đánh giá chương trình đào tạo; Tiêu chí Thực chương trình đào tạo Thực hướng dẫn triển khai chương trình đào tạo theo quy định định hướng nghề nghiệp ứng dụng; Nghiên cứu, phổ biến, chuyển giao cách tiếp cận cho giảng viên cán quản lý giáo dục thuộc ngành đào tạo khác Trường; Tiêu chuẩn Năng lực quan hệ với giới nghề nghiệp lực phát triển nghề nghiệp Tiêu chí Năng lực quan hệ với giới nghề nghiệp Có kinh nghiệm làm việc giới nghề nghiệp cộng tác với giới nghề nghiệp; Am hiểu văn hóa tổ chức, hoạt động giới nghề nghiệp lĩnh vực chuyên môn; Lập kế hoạch, tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ với giới nghề nghiệp lĩnh vực ngành nghề chun mơn; Thường xun trì mối quan hệ thông tin liên lạc trường đại học giới nghề nghiệp; thu thập thông tin phản hồi từ giới nghề nghiệp để nâng cao chất lượng hiệu hợp tác trường đại học giới nghề nghiệp; Lập kế hoạch, tổ chức thực tham gia hoạt động hợp tác trường đại học giới nghề nghiệp; đặc biệt lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ; thực hành, thực tập sinh viên; Tiêu chí Năng lực phát triển nghề nghiệp Có khả tự đánh giá lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp, kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ; Thường xun tự học, tự bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lĩnh vực chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy học nghiên cứu khoa học; Sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ hoạt động phát triển nghề nghiệp: đọc hiểu tài liệu nước ngoài; trao đổi chuyên môn làm việc trực tiếp với chuyên gia/ học giả nước lĩnh vực chuyên ngành ; tìm kiếm hội hợp tác; trì mối quan hệ thông tin liên lạc với giới nghề nghiệp; Sử dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động phát triển nghề nghiệp: khai thác thông tin nguồn tài nguyên học tập , tài liệu nghiên cứu khoa học mạng Internet; tìm kiếm hội hợp tác; trì mối quan hệ thông tin liên lạc với giới nghề nghiệp; Sử dụng thành thạo phần mềm lĩnh vực chuyên môn phần mềm phục vụ dạy học, nghiên cứu khoa học; Tích cực tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp phát triển nghề nghiệp; Tiêu chuẩn Năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng Tiêu chí Thực nghiên cứu khoa học ứng dụng chuyển giao kết nghiên cứu Phát vấn đề nghiên cứu từ thực tiễn giới nghề nghiệp; Thực chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng, phát triển công nghệ; Nghiên cứu khoa học cơng nghệ phục vụ xây dựng chương trình đào tạo nâng cao chất lượng dạy học; Viết báo xuất tạp chí khoa học nước; viết chuyên đề, báo cáo khoa học, tham luận hội nghị, hội thảo khoa học; Chủ trì phối hợp tổ chức seminar, hội thảo chuyên đề lĩnh vực chuyên môn; Tham gia hoạt động hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học công nghệ; Nắm vững quy định sở hữu trí tuệ thương mại hóa kết nghiên cứu; Thực chuyển giao, thương mại hóa kết nghiên cứu khoa học cơng nghệ Tiêu chí Hướng dẫn sinh viên thực nghiên cứu khoa học ứng dụng Hướng dẫn sinh viên thực nghiên cứu khoa học ứng dụng: xây dựng đề cương, thực báo cáo kết thực dự án/ tập lớn, đồ án học tập, khóa luận tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng; Thực đánh giá kết nghiên cứu khoa học sinh viên 4/ Kết luận Qua phân tích trên, nhà nghiên cứu nước đưa nhiều yêu cầu chuyên môn người giảng viên đại học tùy theo tình hình phát triển điều kiện quốc gia Trong bối cảnh hội nhập quốc tế Việt Nam nay, người giảng viên đại học cần có tiêu chuẩn sau : 1) Năng lực chuyên môn; 2) Năng lực dạy học; 3) Năng lực phát triển hướng dẫn sử dụng chương trình đào tạo; 4) Năng lực quan hệ với giới nghiệp lực phát triển nghề nghiệp ; 5) Năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng 5/ Tài liệu tham khảo Tài liệu nước Bộ Giáo dục Đào tạo, Dự án phát triển giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng Việt nam giai đoạn 2, 2014 Phạm Minh Hạc (1997), Giáo dục nhân cách, đào tạo nhân lực, NXB Quốc gia, Hà Nội Bùi Hiển (2001), Từ điển giáo dục học, NXB Từ điển Bách Khoa Trần Bá Hoành (2002), Bồi dưỡng chỗ bồi dưỡng thường xuyên, Tạp chí giáo dục Trần Kiểm ( 2016), Khoa học quản lý giáo dục - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Giáo dục, Hà Nội Kỷ yếu hội thảo Trường ĐHKHXH&NV - Đại học quốc gia Tp.HCM (2014), Đổi đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục Việt Nam, NXB Đại học quốc gia Tp.HCM Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia (2015) Trường ĐHKHXH&NV Trung tâm nghiên cứu chiến lược sách quốc gia, Phát triển bền vững giáo dục đào tạo nguồn nhân lực đồng sông Cửu Long, NXB Đại học quốc gia Tp.HCM Hoàng Phê ( 1992 ), Từ điển tiếng Việt, Trung tâm từ điển ngôn ngữ, Hà Nội Nguyễn Bá Sơn (2000), Một số vấn đề khoa học quản lý, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Phạm Viết Vượng (2003), Quản lý hành nhà nước quản lý ngành giáo dục đào tạo, NXB Đại học phạm, Hà Nội Lý Quang Diệu, Hồi ký Lý Quang Diệu , NXB trẻ, 2017 Tài liệu nước Thomas Corcoran (2000), Teacher professtional development Glatthorn A (1995), Teacher development, Pergamon Press, London De Rijdt, C., Stess, A.,(2013), Influencing variables and moderators of transfer of learning to the workplace within the area of staff development in higher education, Educational Research Review,8,48 New Jersey City University - College of Education (2010), The Reflective Urban Practitioner (RUP) Tài liệu tham khảo báo điện tử http:/dangcongsan.vn http:/chinhphu.vn http:/hcmussh.edu.vn ... tiêu chuẩn lực giảng viên giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp dự án phát triển giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng Việt nam giai đoạn ( đề án Bộ Giáo dục Đào tạo) người giảng... học hỗ trợ phát triển lực người học Có kiến thức giáo dục học, đặc biệt giáo dục học đại học; kiến thức tâm lý học, đặc biệt tâm lý học giáo dục tâm lý học lứa tuổi niên người trưởng thành; Quan... tham khảo Tài liệu nước Bộ Giáo dục Đào tạo, Dự án phát triển giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng Việt nam giai đoạn 2, 2014 Phạm Minh Hạc (1997), Giáo dục nhân cách, đào tạo nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: YÊU CẦU VỀ NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN CỦA NGƯỜI GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ, YÊU CẦU VỀ NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN CỦA NGƯỜI GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn