NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÀM VIỆC NHÓM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

10 14 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 01:27

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên và đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả làm việc nhóm của sinh viên Trường Cao đẳng công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh. NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÀM VIỆC NHÓM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Thanh Lâm TÓM TẮT Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên và đưa một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả làm việc nhóm của sinh viên Trường Cao đẳng công nghệ thông tin thành phớ Hồ Chí Minh Từ khóa: Kỹ năng, kỹ năng làm việc nhóm ĐẶT VẤN ĐỀ Quá trình hội nhập quốc tế Việt Nam đứng trước muôn vàn thời thách thức, điều đề nhu cầu cấp thiết cho giáo dục Việt Nam việc nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng nhân tài Song song với việc nâng cao chất lượng việc đào tạo sinh viên đối tượng cần phải động sáng tạo để tiếp thu kiến thức , phương pháp học tập mẻ Ở bậc cao đẳng, đại học phương pháp làm việc theo nhóm biết đến phương pháp học tập phổ biến Ngày nay, kỹ làm việc nhóm gần khơng thể tách rời với sinh viên, coi hành trang mang theo sinh viên trường Nó trở thành tố chất quan trọng ứng viên muốn thành công Tuy việc rèn luyện kỹ làm việc nhóm cho sinh viên trường đại học cao đẳng nói chung Trường Cao đẳng Cơng nghệ Thơng tin TP HCM nói riêng nhiều bất cập Trong khn khổ viết trình bày kết nghiên cứu thực trạng rèn luyện kỹ làm việc nhóm sinh tư độc lập trao đổi lẫn viên từ đề xuất số biện pháp nhóm Học tập theo nhóm nâng cao hiệu làm việc nhóm cho ln có bàn bạc, tranh luận để sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ tìm chân lý dựa nguồn Thơng tin TP HCM thông tin mà thành viên NỘI DUNG nhóm tìm hiểu; tăng khả hòa nhập, có thêm tinh thần học hỏi; tạo Một số vấn đề lý luận làm việc hội cho thành viên rèn luyện nhóm kỹ mềm 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu 1.1 Khái niệm làm việc nhóm sinh viên Làm việc nhóm phương pháp học tập thành viên 1.3.1 Nhà trường: tương tác, phối hợp chặt chẽ với để giải vấn đề học tập cụ thể đẩy hiệu công việc, phát triển tiềm tất thành viên Một mục tiêu lớn thường đòi hỏi nhiều người làm việc với nhau, làm việc nhóm trở thành định nghĩa quan trọng tổ chức sống 1.2 Lợi ích làm việc nhóm Sinh viên học theo nhóm hoạt động khơng thể thiếu nhà trường Tuy nhiên, để học nhóm mang lại hiệu cao, ngồi việc tổ chức chương trình học phù hợp, nhà trường phải có sở vật chất kỹ thuật đảm bảo cho hoạt động dạy học giảng viên sinh viên, xây dựng hệ thống thư viện cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết đê Làm việc theo nhóm góp sinh viên tự học học theo phần xây dựng tinh thần đồng đội, nhóm Ngồi ra, hoạt động ngoại khuyến khích thành viên khóa phong phú đa dạng góp phần để tự phát biểu quan điểm sinh viên rèn luyện nâng cao kỹ chủ đề thảo luận, từ phát triển hoạt động nhóm học tích cực, sinh viên phải thay đôi suy 1.3.2 Giảng viên Giảng viên người ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành phát triển kỹ làm việc nhóm cho sinh viên thơng qua việc tổ chức dạy học Giảng viên người hướng dẫn sinh viên cách học nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo Với phương pháp dạy học theo nhóm mang tính tương tác khám phá, giảng viên người tổ chức hướng dẫn sinh viên cách học, tạo điểu kiện để sinh viên sẵn sàng hợp tác, giúp đỡ giải nhiệm vụ học tập Hơn nữa, giảng viên thường xuyên quan tâm đến việc kiếm tra, nhận xét đánh giá thái độ làm việc, tinh thần trách nhiệm nghĩ cách học Sinh viên phải ý thức làm chủ thân trình học tập, động sáng tạo, linh hoạt thích nghi nhanh chóng với cách học hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu, có lực tìm kiếm xử lý thơng tin, chịu trách nhiệm với kết học tập yếu tố góp phần hình thành kỹ làm việc nhóm cho sinh viên Bên cạnh đó, sinh viên học tập với niềm say mê hứng thú, khát khao tìm tòi khám phá, học môi trường tương tác, thân thiện, giải nhiệm vụhọc tập ảnh hưởng đến việc hình thành kỹ làm việc nhóm cho sinh viên kết quảhọc tập sinh viên sau tham gia làm việc nhóm tạo hội cho sinh viên thấy rõ ưu nhược điểm mình, giúp họ nỗ lực để Thực trạng kỹ làm việc nhóm sinh sinh viên Trường Cao đẳng Cơng nghệ Thơng tin TP HCM rèn luyện hồn thiện kỹ làm việc Bằng thực tiễn giảng dạy thơng nhóm qua khảo sát điều tra bảng câu hỏi 1.3.3 Giảng viên 100 sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP HCM cho thấy Kỹ học tập hình thành sở hiểu biết sinh viên làm việc nhóm Với phương pháp dạy thực trạng làm việc nhóm sinh viên Trường sau: 2.1 Nhận thức tầm quan trọng kỹ làm việc nhóm sình viên 25% sinh viên thường xuyên làm việc nhóm; 50% sinh viên làm việc nhóm 25% sinh viên làm Trong tổng số 100% sinh viên việc nhóm Với số liệu thấy tiến hành khảo sát có 11,1% sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ sinh viên thích làm việc nhóm; 19,7% Thơng tin TP HCM làm việc theo sinh viên thích làm việc nhóm; 46,2% nhóm Điều dễ dàng lý giải sinh viên tỏ bình thường làm nguyên nhân từ đầu sinh viên việc nhóm, lại 23,3% sinh viên hoàn nhận thức chưa cao vai trò tầm tồn khơng thích làm việc nhóm quan trọng việc làm việc nhóm Với tỷ lệ thấy sinh 2.3 Mức độ hiệu làm việc nhóm viên nhận thức chưa cao vai trò, tầm quan trọng kỹ làm việc nhóm Theo kết khảo sát, có 40% làm việc nhóm tạo hội sinh viên cho kết thực cho sv thể mình, trở nên mạnh cơng việc nhóm cao lại có dạn hơn, tự tin hơn, có trách nhiệm hơn; đến 60% sinh viên cho lượng kiến tăng cường gắn kết thành viên thức thu nhận sau làm việc lóp hơn, giúp thành viên thu nhận nhóm mức trung bình Điều cho nắm vững nhiều kiến thức Mặt thấy sinh viên chủ yếu quan tâm đến kết khác yêu cầu tất yếu xã hội đại cơng việc hồn thành lượng người ngồi tri thức, sức khỏe kiến thức mà nhận được, gây kỹ đặc biệt kỹ làm ảnh hưởng đến thái độ cách thức làm việc nhóm đặt lên hàng đầu việc nhóm sinh viên 2.2 Về mức độ thường xuyên làm việc 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu nhóm sinh viên làm việc nhóm sinh viên Theo số liệu thu thập có Với thực trạng mức độ hiệu làm việc nhóm trên, tơi xếp yếu tố hình thành kỹ xếp thứ hai ảnh hưởng đến việc hình thành kỹ mức độ ảnh hường theo đánh giá sv làm việc nhóm sv theo ba nhóm bao việc quan tâm, hướng dẫn gồm yếu tố nhà trường, giảng viên quản lý việc làm việc nhóm giảng thân sinh viên Kết thu viên Cuối yếu tố nhà trường, sau: sinh viên cho việc tổ chức sv đánh giá thân có ảnh hưởng nhiều đến việc hình thành kỹ hoạt động ngoại khóa quan trọng làm việc nhóm họ, Cụ thể là: sinh viên trọng đến cách học * Vế phía nhà trường: ảnh hưởng nhiều đến việc TT Các yếu tố ảnh hưỏug SL Tỷ lệ Nhà trường chưa trang bị cho sv kiến thức làm việc nhóm 42 25,9 Cơ sở vật chất hạn chế 57 35,1 Nhà trường chưa có nhiều hoạt động ngoại khóa lơi sinh 98 60,4 viên tham gia Bảng 1: Các yếu tố thuộc nhà trường khơng phải chưa có nhiều trường ảnh hưởng đến kỹ làm thực tế sức hấp dẫn thu hút việc nhóm sinh viên: nhiều sinh viên tham gia chưa đáng kể Mặt khác số lượng sinh viên Với kết cho thấy ngun tham gia hoạt động ln bị bó hẹp nhân quan trọng nhân yếu tố ảnh số nhân tích cực, có khiếu hưởng đến hiệu làm việc nhóm hoạt động phong trào đội ngũ cán sinh viên nhà trường chưa có nhiều lớp, Đồn câu lạc hoạt động ngoại khóa lơi sinh viên nguyên nhân lớn mà sinh viên cho Thực tế hoạt động ngoại khóa cản trở đến hiệu rèn luyện kỹ làm việc nhóm em dõi, kiểm tra có người không cố gắng Như vậy, công việc GV * phía giảng viên làm việc nhóm sinh viên không bao Với kết bảng cho thấy thừa, trái lại cần thiết đẻ "giảng viên chưa quan tâm rèn luyện kỹ giúp em rèn luyện kỹ năng, nhờ làm việc nhóm cho sinh viên" mà hoạt việc nhóm đạt hiệu cao sv lựa chọn nhiều yếu tố Vì vậy, sv bày tỏ nguyện vọng Qua trao đối, em cho mong muốn GV thực quan tâm nhận thức kỹ tổchức học theo quan trọng cần rèn luyện cho thân học tập lại khơng có nhiều * phía Sinh viên hội để rèn luyện giảng viên thực chưa mặn mà với vấn đề nên phải rèn luyện cho có hiệu quả, “GV không quản lý, kiểm tra sinh viên tổ chức học nhóm” sinh viên đánh giá ảnh hưởng nhiều đến hiệu làm việc nhóm em Sinh viên cho học theo nhóm mà GV không theo stt Các yếu tố ảnh hưởng SL Tỷ lệ GV chưa biết cách thức tổ chức cho sv làm việc nhóm 25 15,4 GV khơng cho sv học theo nhóm 38 23.4 GV chưa quan tâm rèn luyện KN làm việc nhóm cho sv 87 53,7 GV không quản lý, kiểm tra sv tổ chức học theo nhóm 64 39,5 GV đánh giá thiếu xác, khách quan cơng 69 42,5 Bảng 2: Các yếu tố thuộc GV ánh hưởng đến kỹ làm việc nhóm sinh viên stt Các yếu tố ảnh hưởng SL Tỷ lệ SV chưa nhận thức rõ vai trò kỹ làm việc nhóm 82 48,7 SV chưa tích cực tham gia làm việc nhóm 64 39,5 SV chưa có ý thức rèn luyện kỹ làm việc nhóm 50 30,2 Xác định mục tiêu, nhiệm vụ làm việc nhóm khơng rõ ràng42 25,9 SV tham gia làm việc nhóm nặng tính hình thức 35,8 58 Bảng 3: Các yếu tố thuộc sinh viên ảnh hưởng đến kỹ làm việc nhóm Với kết bảng cho thấy “sinh viên chưa nhận thức rõ vai trò kỹ làm việc nhóm” “SV chưa tích cực tham gia làm việc nhóm” yếu tố sv đánh giá ảnh hưởng nhiều đến việc hình thành kỹ làm việc nhóm Qua trao đổi với số GV, thầy cô nhận xét, em tổ chức học nhóm mang hình thức đối phó học nhóm chưa thật mang lại hiệu Việc dạy học Cao đẳng nhấn mạnh đến tự giác chịu trách nhiệm kết học tập cá nhân dẫn đến cách học Cao đẳng xoay quanh vấn đềlàm đe tự nỗ lực mà đạt kết học tập cao ảnh hưởng khơng nhỏ đến hiệu rèn luyện kỹ làm việc dạng, cần tăng cường đội ngũ giảng viên nhóm sinh chuyên môn trường đủ số lượng nạnh chất lượng để ngày đáp Biện pháp nâng cao hiệu làm việc úng nhiều hon nhu cầu học tập sinh nhóm cho Trường Cao đẳng Công viên Giảng viên giảng dạy cần thường nghệ Thông tin TP HCM xuyên tự trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật kiến thức để cung cấp cho Nhà trường nên tổ chức buổi sinh viên kiến thức hữu ích nhất, ngoại khóa bồi dưỡng cho sinh viên đồng thời thường xuyên nhắc nhở “Kỹ làm việc nhóm”; trọng hướng dẫn sinh viên phương pháp tự công tác nâng cấp bổ sung trang thiết nghiên cứu, tự học cho hiệu đạt cao bị phục vụ dạy học, tạo môi trường để Tạo cho sinh viên hội cộng tác thầy trò có điều kiện thuận lợi phát làm việc theo nhóm, giúp họ làm quen huy hết hiệu phương pháp đào với việc họp tác, với việc tơn trọng quan tạo tín cụ thể là: bổ sung kịp thời tài điểm nhau, biết cách thỏa thuận, đàm liệu, giáo trình phục vụ nghiên cứu phán để đạt tới mục đích chung Giảng giảng dạy mới; tạo diễn đàn khuyến viên cần có kiểm tra - đánh giá kết khích sinh viên mạnh dạn trao dổi, học hoạt động nhóm cách rõ ràng, hỏi lẫn nhau; nâng cấp hệ thống mạng xác, cơng khai thường xun Internet tạo điều kiện thuận lợi quan tâm tới việc rèn luyện kỳ công giảng dạy, học tập nghiên cứu hoạt động nhóm cho sinh viên giảng viên sinh viên; thiết lập phòng đọc theo chun đề phục vụ cơng Về phía sinh viên cần phải thay tác nghiên cứu khoa học phòng học đổi lại cách tư duy, cách suy nghĩ nhóm tạo mơi trường học nhóm cho sinh học tập Để làm điều cần có viên nhìn nhận, đóng góp ý kiến thẳng thắn nhóm trưởng, thành viên tích cực Giảng viên xây dựng đề tài, nhóm Mọi thành viên tập nhóm cách phong phú đa nhóm cần phải có tơn trọng trình bày quan điểm, ý kiến Giữa nghiệm sau lần học nhóm kết thành viên với nên có động viên, thúc mơn học kịp thời bổ sung, điều khen ngợi làm hay, chỉnh cách thức phối hợp hoạt động kể bạn đóng góp thi tìm nhóm để nâng cao chất lượng học cách khen ngợi khích lệ nhau, tổ chức tập SV nhóm phải chặt chẽ, có cấu tổ chức hợp lý hợp thành thể thống nhất, KẾT LUẬN thành viên nhóm trưởng phải phát huy Trên phân tích, đánh tốt vai trò, trách nhiệm giá tổng quát thực trạng làm việc việc thực quy trình học nhóm nhóm số giải pháp thiết thực học tập mơn học nhằm nâng cao hiệu làm việc nhóm cho sinh viên Trường Cao đẳng Công Phân công nhiệm vụ phù hợp với nghệ Thông tin TP HCM Làm việc khả năng, trình độ, sở trường nhóm tiền đề để sinh viên có khả thành viên, người phải nhận rõ trách thích ứng cao với mơi trường làm việc đa nhiệm quy trình học dạng, tạo cho sinh viên làm việc nhóm cách chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo hiệu Và cuối cùng, tiến hành rút kinh TÀT LIỆU THAM KHẢO 1.Nguyễn Ánh Hồng (2004), “Một số vấn dề hoạt động nhóm của sinh viên”, Tạp chí phát triển Giáo dục, (số2) Nguyễn Thị Oanh (2007), Làm việc theo nhỏm, NXB Trẻ Kiều Ngọc Quý (2009), Tồ chức học tập hợp tác nhằm nâng cao hiệu qua phương pháp dạy học theo nhóm tại lóp, Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học John C Maxwell (2008), 17 nguyên tắc vàng làm việc nhóm, NXB Lao động - Xã hội Nguồn Internet, http://kenh14.vn/hoc-duong/de-hoc-nhom-phat-huy-hieu-qua-caonhat-20140123042334253.chn ... nâng cao hiệu làm việc nhóm cho sinh viên Trường Cao đẳng Công Phân công nhiệm vụ phù hợp với nghệ Thơng tin TP HCM Làm việc khả năng, trình độ, sở trường nhóm tiền đề để sinh viên có khả thành. .. Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP HCM rèn luyện hoàn thiện kỹ làm việc Bằng thực tiễn giảng dạy thơng nhóm qua khảo sát điều tra bảng câu hỏi 1.3.3 Giảng viên 100 sinh viên Trường Cao đẳng Công. .. chân lý dựa nguồn Thông tin TP HCM thông tin mà thành viên NỘI DUNG nhóm tìm hiểu; tăng khả hòa nhập, có thêm tinh thần học hỏi; tạo Một số vấn đề lý luận làm việc hội cho thành viên rèn luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÀM VIỆC NHÓM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÀM VIỆC NHÓM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn