VĂN HÓA ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƯƠNG

14 11 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 01:15

Trong bất cứ nền hành chính nào thủ tục hành chính là công cụ không thể thiếu để điều chỉnh hoạt động quản lý nhà nước với công dân, tổ chức được đưa vào trật tự cần thiết. thủ tục hành chính càng đơn giản thì tránh được sự phiền hà, sách nhiễu, rút ngắn được thời gian, làm cho công việc được giải quyết nhanh chóng. Song, trong quá trình thực hiện công việc liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, việc phối hợp công tác giữa các phòng, ban tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đạt hiệu quả chưa cao dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công việc chung cũng như chưa thực sự đảm bảo đúng tiến độ theo quy trình giải quyết đã quy định trong thủ tục hành chính. Bài viết tập trung tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn, tồn tại trong việc phối hợp xử lý công việc chung từ đó đề ra những cách thức, biện pháp đảm bảo theo quy định đối với quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương. VĂN HĨA ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG TRONG CƠNG TÁC PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƢƠNG CULTURE FOR QUALITY ASSURANCE IN THE COORDINATING COURT OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING OF BINH DUONG PROVINCE NGUYỄN KIỀU UYÊN PHƢƠNG TÓM TẮT Trong hành thủ tục hành cơng cụ khơng thể thiếu để điều chỉnh hoạt động quản lý nhà nước với công dân, tổ chức đưa vào trật tự cần thiết thủ tục hành đơn giản tránh phiền hà, sách nhiễu, rút ngắn thời gian, làm cho công việc giải nhanh chóng Song, q trình thực cơng việc liên quan đến giải thủ tục hành chính, việc phối hợp cơng tác phòng, ban Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương đạt hiệu chưa cao dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ hồn thành cơng việc chung chưa thực đảm bảo tiến độ theo quy trình giải quy định thủ tục hành Bài viết tập trung tìm hiểu thuận lợi, khó khăn, tồn việc phối hợp xử lý công việc chung từ đề cách thức, biện pháp đảm bảo theo quy định quy trình giải thủ tục hành Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương Từ khóa: Văn hóa chất lượng, đảm bảo chất lượng, thủ tục hành chính, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương ABSTRACT In any administrative system, administrative procedures are an indispensable tool for regulating the state management of citizens and organizations in the necessary order The simpler the administrative procedures, the less troublesome, the shorter the time, the faster the work However, during the implementation of the work related to administrative procedures, the coordination between the departments at the Department of Education and Training of Binh Duong province is not effective enough to affect the progress The completion of the work as well as not really ensure the progress according to the process set out in the administrative procedures The article focuses on the advantages, disadvantages and the existence of coordination in handling common work, thus setting out the ways and means of ensuring compliance with the procedures for settling administrative procedures at Department of Education and Training of Binh Duong province Key words: quality culture, quality assurance, administrative procedures, Binh Duong Department of Education and Training Đặt vấn đề Nói đến thủ tục nói đến quy trình cách thức giải cơng việc Thực tế, để thực có hiệu công việc định cần tiến hành loạt hoạt động theo thứ tự trước sau cách thức thực bước theo quy định chặt chẽ, thống thủ tục hành “Trình tự, cách thức giải công việc quan hành nhà nước có thẩm quyền mối quan hệ nội hành mối quan hệ quan hành nhà nước với tổ chức cơng dân” Thủ tục hành liên quan đến thể chế quản lý, tổ chức máy, chế độ công vụ, quy chế làm việc phối hợp quan hành Việc thực thi quy trình thủ tục hành khơng đơn thực phạm vi cá nhân mà tổ hợp tập thể, nhiều phòng-ban hợp tác nhiều khâu quy trình gắn kết thành dây chuyền quan hệ mật thiết Do đó, để chất lượng đầu tức kết thực thủ tục có đảm bảo hiệu hay không phải phụ thuộc phần lớn từ công đoạn thu nhận hồ sơ ban đầu, kết đầu khâu thành phần khơng thể thiếu tích cực hợp tác thành viên tập thể nhằm đảm bảo văn hóa chất lượng đạt yêu cầu tối thiểu đạt mức ngày cao việc giải thủ tục hành Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương 2 Nền tảng lý thuyết 2.1 Văn hóa chất lƣợng Trong nhiều định nghĩa văn hóa chất lượng (VHCL), định nghĩa EUA2 (2006) toàn diện dễ hiểu VHCL loại văn hóa tổ chức việc nâng cao chất lượng xem việc làm thường xuyên VHCL bao gồm yếu tố riêng biệt: (1) Yếu tố văn hóa/tâm lý gồm giá trị, niềm tin, mong đợi cam kết chất lượng; (2) Yếu tố quản lý gồm quy trình xác định rõ nhằm nâng cao chất lượng điều phối nỗ lực cá nhân Khi nói đến VHCL chất lượng giá trị xác định rõ ràng mà người tổ chức tin tưởng, hiểu biết, chia sẻ cam kết phấn đấu cải tiến liên tục để đạt theo quy trình cụ thể (Lê Đức Ngọc, 2008) Muốn xác định giá trị chất lượng, cần xác định mục tiêu phải đạt hoạt động, đến thực nhằm đạt mục tiêu, đánh giá hiệu đạt mục tiêu tiếp tục xây dựng mục tiêu cấp độ cao theo chu kỳ vòng tròn Văn hóa chất lượng (VHCL) hiểu tập hợp thói quen, niềm tin hành vi liên quan đến chất lượng mà thành viên tổ chức chia sẻ; phát triển hoạt động quản lí chất lượng liên tục, thường xuyên, ngắn hạn dài hạn đơn vị nhằm tạo “mơi trường chất lượng” Khi nói đến VHCL chất lượng giá trị xác định rõ ràng mà người tổ chức tin tưởng, hiểu biết, chia sẻ cam kết phấn đấu cải tiến liên tục để đạt theo quy trình cụ thể (Lê Đức Ngọc, 2008) Ngồi ra, VHCL hiểu tham gia rộng rãi nhiều người hoạt động có liên quan đến chất lượng; bao hàm quy trình cơng cụ nhằm xây dựng hệ thống quản lí chất lượng mang nét đặc trưng riêng tổ chức Tóm lại, định nghĩa VHCL hệ thống giá trị, chuẩn mực thói quen làm việc có chất lượng định hình thành viên đơn vị nhằm thực công việc giao cách tốt 2.2 Thủ tục hành 2.2.1 Khái niệm Nói đến thủ tục nói đến quy trình cách thức giải cơng việc Thực tế, để thực có hiệu cơng việc định cần tiến hành loạt hoạt động theo thứ tự trước sau cách thức thực bước theo quy định chặt chẽ, thống Theo nghĩa chung nhất, thủ tục phương thức, cách thức giải cơng việc theo trình tự định, thể lệ thống nhất, gồm loạt nhiệm vụ liên quan chặt chẽ với nhằm đạt kết mong muốn Hoạt động quan nhà nước cần phải tuân theo pháp luật, có quy định trình tự, cách thức sử dụng thẩm quyền quan để giải công việc theo chức nhiệm vụ giao Khoa học pháp lý gọi quy phạm thủ tục Về mặt nguyên tắc, để tiến hành quản lý hành nhà nước có hiệu quả, quan hành phải đảm bảo tuân thủ cách nghiêm túc quy tắc, chế độ, phép tắc pháp luật quy định Những quy tắc, chế độ, phép tắc quy định trình tự, cách thức sử dụng thẩm quyền quan hành thực chức quản lý hành cơng Những quy định gọi thủ tục hành Vậy, thủ tục hành “Trình tự, cách thức giải cơng việc quan hành nhà nước có thẩm quyền mối quan hệ nội hành mối quan hệ quan hành nhà nước với tổ chức cơng dân” 2.2.2 Đặc điểm thủ tục hành Thứ nhất, thủ tục hành điều chỉnh quy phạm thủ tục - sở pháp lý cho quan nhà nước thực chức Thứ hai, thủ tục hành trình tự thực thẩm quyền hoạt động quản lý hành nhà nước Thứ ba, thụ tục hành đa dạng phức tạp Tính đa dạng phức tạp biểu sau: + Do nhiều quan công chức nhà nước thực hiện; + Quy định quyền nghĩa vụ bên tham gia mối quan hệ hành chính, bao gồm cơng việc Nhà nước công dân; + Việc quy định thủ tục hành phải kết hợp với khn mẫu ổn định tương đối chặt chẽ với biện pháp thích ứng cho loại cơng việc loại đối tượng; + Nền hành nhà nước chuyển từ hành cai quản sang hành phục vụ tác động mạnh mẽ vào thủ tục hành chính; + Thực chủ yếu cơng sở nhà nước, gắn liền với công tác văn thư tổ chức ban hành, quản lý văn bản, giấy tờ; + Do chủ thể quan hành nhà nước xây dựng để giải công việc nên phụ thuộc nhiều vào ý chí chủ quan chủ thể ban hành; + Trong bối cảnh trình hội nhập khu vực quốc tế nay, thủ tục hành có yếu tố nước ngồi cần phải phù hợp với thông lệ quốc tế Thứ tư, thủ tục hành có tính động so với quy phạm nội dung luật hành chính, đòi hỏi phải thay đổi nhanh để thích ứng phù hợp với nhu cầu thực tế đời sống xã hội 2.2.3 Ý nghĩa thủ tục hành Thủ tục hành có vai trò quan trọng quản lý hành nhà nước Nếu khơng có thủ tục hành sách, chủ trương Đảng Nhà nước ban hành khó thực thi Có thể nói thủ tục hành cơng cụ phương tiện để đưa pháp luật vào đời sống Ý nghĩa thủ tục hành đươc biểu qua khía cạnh bản: - Là tiêu chuẩn hành vi cho công dân cán bộ, cơng chức, viên chức hành thực quyền nghĩa vụ mình, bảo đảm hoạt động chặt chẽ, thuận lợi, chức máy hành - Đảm bảo định hành đưa vào thực tế đời sống xã hội; - Đảm bảo cho định hành thi hành thống kiểm tra tính hợp pháp hợp lý định hành thơng qua thủ tục hành chính; - Là cơng cụ điều hành cần thiết tổ chức hành chính; - Xây dựng thủ tục hành khoa học góp phần vào trình xây dựng triển khai luật pháp; - Giúp cho việc thực nguyên tắc dân chủ quản lý; thể trách nhiệm nhà nước nhân dân; - Là biểu trình độ văn hoá, mức độ văn minh hành 2.2.4 Nguyên tắc thực thủ tục hành nhà nƣớc Muốn quản lý hành nhà nước có hiệu quả, quan quản lý hành nhà nước cần thực đầy đủ yêu cầu mang tính nguyên tắc sau: - Nguyên tắc thẩm quyền - Ngun tắc xác, khách quan, cơng minh - Ngun tắc cơng khai hóa thủ tục hành - Nguyên tắc bên tham gia thủ tục hành phải bình đẳng trước pháp luật - Nguyên tắc đơn giản, tiết kiệm Trong đó, Nguyên tắc thẩm quyền thể rõ thủ tục hành Theo đó, có quan nhà nước, cơng chức nhà nước có thẩm quyền pháp luật quy định thực thủ tục hành định phải thực trình tự với phương tiện, biện pháp hình thức pháp luật cho phép Chính quan nhà nước đề thủ tục để giải công việc nguyên tắc phù hợp với chức quản lý giao theo thẩm quyền pháp luật quy định, có nghĩa vụ thực thủ tục ban hành Nghĩa vụ thực thủ tục hành đòi hỏi cần có quy định rõ ràng chế độ cộng vụ quy chế làm việc để tránh tình trạng vơ trách nhiệm cơng tác, nhằm giảm bớt phiền hà cho người dân trình giải cơng việc có liên quan đến cơng dân Nhà nước phải quy rõ trách nhiệm cán bộ, công chức việc tiếp nhận giải đơn thư khiếu kiện nhân dân, để đảm bảo yêu cầu không đùn đẩy trách nhiệm từ quan, đơn vị, cá nhân sang quan, đơn vị, cá nhân khác “Những cơng việc có đủ hồ sơ, thủ tục, quan có thẩm quyền phải giải kịp thời theo quy định pháp luật, không trì hỗn hình thức nào, kể trường hợp khơng giải phải nói rõ lý để dân biết Nếu hồ sơ thủ tục chưa đầy đủ, phải hướng dẫn cụ thể để đương lại nhiều lần Những công việc liên quan đến nhiều phận quan thủ trưởng quan phải để quy chế phối hợp giải nội quan để cơng dân, tổ chức có u cầu làm đầu mối tiếp xúc, nhận hồ sơ giải công việc” (Quyết định 93/2007/QĐTTg ngày 22/6/2007 Thủ tướng Chính phủ) Nguyên tắc thẩm quyền liên quan đến nguyên tắc trách nhiệm quan, người có thẩm quyền: Các định ban hành không thủ tục phải bị đình chỉ, sửa đổi bãi bỏ quan, người ban hành định bị truy cứu trách nhiệm 2.3 Văn hóa đảm bảo chất lƣợng việc giải thủ tục hành Thể rõ nghĩa vụ quan nhà nước thực thủ tục hành nhà nước 2.3.1 Quy định rõ chế độ công vụ Thủ tục hành liên quan đến thể chế quản lý, tổ chức máy, chế độ công vụ, quy chế làm việc phối hợp quan hành Do vậy, quan hành nhà nước phải quy định cách hợp lý thể chế quản lý thích hợp, phân cơng, phân nhiệm rõ ràng để tránh tình trạng vơ trách nhiệm, giảm bớt phiền hà giải công việc Cụ thể quan phải xây dựng quy chế hoạt động chuẩn quan để tổ chức điều hành hoạt động nội quan suôn sẻ làm cứ, cần phải nêu rõ mục tiêu hoạt động, chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo quan phòng ban chức liên quan phối hợp họ với q trình giải cơng việc cho dân 2.3.2 Cơng khai hóa thủ tục hành nhà nƣớc - Niêm yết công sở; - Thông qua phương tiện thơng tin đại chúng; - Các chương trình phổ biến pháp luật; - Bản thân quan công chức nhà nước phải gương mẫu thực hiện; - Không tuỳ tiện thay đổi bổ sung thủ tục thiếu 2.3.3 Thƣờng xuyên rà soát thủ tục hành nhà nƣớc Các quan nhà nước cần rà sốt thủ tục hành liên quan đến hoạt động quan văn quy phạm pháp luật cấp có thẩm quyền 2.3.4 Thực đầy đủ giai đoạn giải công việc cụ thể Gồm giai đoạn: - Khởi xướng vụ việc; - Xem xét định giải vụ việc; - Thi hành định xử lý; - Khiếu nại xem xét lại định ban hành phát có tình tiết 2.3.5 Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có lực đạo đức cơng vụ thực thủ tục cải cách hành Cụ thể là: - Về trình độ nghiệp vụ: Phải được đào tạo chuyên môn lĩnh vực công tác bố trí cơng việc phù hợp chun mơn; - Về đạo đức công vụ: Phải nhận thức rõ chất hành phục vụ để thực thi thái độ hành vi phải thể rõ tính phục vụ tận tình hết trách nhiệm - Có phân cơng trách nhiệm rõ ràng hợp tác chặt chẽ trình giải thủ tục hành chính: + Quy định rõ ràng trách nhiệm quan, công chức việc thực thủ tục hành chính; + Quy định phương thức phối hợp phận quan; + Quy định phương thức phối hợp quan nhà nước Thực trạng khó khăn văn hóa đảm bảo chất lƣợng cơng tác phối hợp giải thủ tục hành Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dƣơng 3.1 Thực trạng văn hóa chất lƣợng việc phối hợp giải thủ tục hành Sở Giáo dục Đào tạo 3.1.1 Nhận thức đại phận công chức tầm quan trọng văn hóa chất lƣợng chƣa đồng thấp VHCL thể nhiều cấp độ: ý thức/mong muốn, hiểu biết thực hoạt động nhằm nâng cao chất lượng công việc thân hỗ trợ kịp thời cho nhu cầu đồng nghiệp, lãnh đạo đồng thời góp phần hồn thành cơng việc chung đơn vị, làm hài lòng đáp ứng nhu cầu xã hội Tuy nhiên, vấn đề từ nhận thức đến hành động để đảm bảo chất lượng mức thấp chưa đồng đại phận cơng chức Bởi việc thực thi quy trình thủ tục hành khơng đơn thực phạm vi cá nhân mà tổ hợp tập thể, nhiều phòng-ban hợp tác nhiều khâu quy trình gắn kết thành dây chuyền quan hệ mật thiết Do đó, để chất lượng đầu tức kết thực thủ tục có đảm bảo hiệu hay không phải phụ thuộc phần lớn từ công đoạn thu nhận hồ sơ ban đầu kết đầu khâu thành phần Chính thế, VHCL thể việc người có ý thức, mong muốn, niềm tin vào việc cải tiến, điều chỉnh liên tục nhằm đạt yêu cầu tối thiểu đạt mức ngày cao hơn, nhận thức tầm quan trọng việc đóng góp vào mục tiêu chung lợi ích lâu dài cho thân tập thể 3.1.2 Văn hóa cơng sở mang tính hình thức, chƣa vào nề nếp Trong quan, tổ chức, đơn vị có xây dựng văn hóa, nội quy cơng sở, hiểu quy tắc, chuẩn mực cán công chức với công dân cán công chức với nhau, nhằm phát huy tối đa lực để đạt hiệu cao hoạt động công vụ Tuy nhiên, số đơn vị quy định văn hóa cơng sở, nội quy quan chưa tuân thủ thực cách triệt để, dẫn đến tác phong làm việc thái độ phục vụ đội ngũ cán công chức chưa vào nề nếp, làm ảnh hưởng sâu sắc đến hiệu quả, chất lượng giải công việc hiệu lực quản lý quan hành nhà nước địa phương 3.1.3 Mức độ tham gia thành viên có liên quan vào hoạt động đảm bảo chất lƣợng Để đảm bảo chất lượng công việc thể rõ nét văn hóa đảm bảo chất lượng, cá nhân khơng dừng mức có ý thức/mong muốn mà cần phải đạt mức độ cao hơn, hiểu biết thực yêu cầu công việc giao thân cá nhân Từ người biết lên kế hoạch, thực tham gia hành động cải tiến định kỳ công việc, nhiệm vụ ngày cách tự nguyện (với quy trình/sáng kiến/kỹ thực cải tiến) Cụ thể hơn, phải có khả tự đánh giá tiếp thu ý kiến đánh giá từ bên ngồi/các đối tượng có liên quan cơng việc để xác định thực trạng, mức độ đáp ứng công việc mình, rút kinh nghiệm, khắc phục, sửa chữa sai sót Ở cấp độ cao hơn, người biết chia sẻ kết lợi ích việc cải tiến, học hỏi kinh nghiệm cải tiến nhau, đóng góp ý kiến, sáng kiến để đồng nghiệp, đơn vị khác để cải tiến đề xuất hỗ trợ 3.1.4 Vai trò ngƣời lãnh đạo cơng tác đảm bảo chất lƣợng nói dung việc phối hợp thực thủ tục hành Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dƣơng nói riêng Hoạt động quản lý chất lượng yêu cầu thiết yếu trình tổ chức, hoạt động người lãnh đạo, chất lượng đóng vai trò cốt lõi phát triển bền vững đơn vị Quản lý chất lượng trình nghiêm ngặt, liên tục đòi hỏi người lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược với tâm cao, thái độ, tinh thần lĩnh người biết quan tâm, thấu hiểu tập thể Một nhiệm vụ quan trọng nhà lãnh đạo phải lựa chọn mơ hình, hệ thống quản lý chất lượng phù hợp cho đơn vị, để từ đảm bảo trình “Hoạch định- Thực hiện- Kiểm tra- Hành động cải tiến” lâu dài ổn định Bên cạnh đó, để đảm bảo chức trách, nhiệm vụ phân cơng, bố trí cơng việc cách rõ ràng phòng-ban nội quan, Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 35/QĐ-SGDĐT ngày 13/01/2016 việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đơn vị thuộc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương Đây sở để đơn vị (phòng-ban) chủ động cơng tác tham mưu, xây dựng triển khai thực nhiệm vụ công tác; tăng cường phối hợp, kết hợp đơn vị có liên quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động thực nhiệm vụ phân công Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cập nhật từ văn quy phạm pháp luật để ban hành Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 việc cơng bố danh mục thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải Sở Giáo dục Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã Trong đó, số lượng thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải Sở Giáo dục Đào tạo 43 thủ tục Trong đó, có số thủ tục điều chỉnh cập nhật, thay bãi bỏ phù hợp với tình hình thực tế phù hợp với phân cấp quản lý Sở Giáo dục Đào tạo Song, với 43 thủ tục công khai, việc cập nhật, bổ sung văn hướng dẫn cụ thể, kèm quy trình phối hợp nội Sở Giáo dục Đào tạo chưa kịp thời ban hành dẫn đến xảy số bất cập, chồng chéo văn hướng dẫn cũ – mới, công tác phối hợp phòng-ban gặp khó khăn việc cập nhật, nắm bắt thông tin chưa đồng cá nhân, đơn vị, hệ lụy việc khiến cho việc hướng dẫn, thực thi thủ tục đến công dân, tổ chức chưa thống Khó khăn - Nhận thức văn hóa đảm bảo chất lượng cơng chức hạn chế, cơng tác tun truyền, phát động chưa quan tâm mức, dạng hình thức - Nhân mỏng, phụ trách nhiều mảng, thường xuyên cơng tác bên ngồi dẫn đến hạn chế thời gian giải cơng việc cơng việc cần hỗ trợ, phối hợp với đồng nghiệp - Có xây dựng quy trình đảm bảo chất lượng, chưa thực liệt đồng bộ; chưa có rà soát, theo dõi, kiểm tra đánh giá mức độ thực cải tiến - Thủ tục hành cơng khai đơi nhiều thơng tin khái quát, chưa cụ thể nên thực văn hướng dẫn phòng – ban có quy định riêng, đặc thù gây chồng chéo chưa đồng Đề xuất-Kết luận Để trình phối hợp giải cơng việc nói chung cơng tác phối hợp giải thủ tục hành phòng-ban nói riêng, u cầu cá nhân phải có ý thức, trách nhiệm tuân thủ văn hóa đảm bảo chất lượng công việc Muốn thực điều đó, đơn vị Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương cần phải quán triệt nội quy quan, chấn chỉnh nâng cao văn hóa cơng sở đến tồn thể cán cơng chức Văn hóa cơng sở biểu bật xã hội văn minh, hoạt động công vụ có nề nếp, kỷ cương; người cơng chức thấy rõ trách nhiệm ln tự nguyện làm tròn nhiệm vụ, hồn thành tốt phần việc quan, đơn vị giao cho Bên cạnh yếu tố mang tính chun mơn, kỷ luật tác động trực tiếp đến hiệu giải công việc người dân yếu tố văn hóa cơng sở giữ vai trò quan trọng Tăng cường phổ biến rộng rãi cho tất công chức hiểu giá trị, ý nghĩa lợi ích việc đảm bảo chất lượng cơng việc nói chung công tác thực giải thủ tục hành đơn vị nói riêng Thứ hai, phải ban hành tổ chức thực quy chế, quy định cụ thể việc thực khâu thủ tục hành chính, quy định rõ nhiệm vụ cá nhân, thời gian đảm bảo thực quy trình, quy định kiểm tra, đánh giá chất lượng, quy định xây dựng phát triển văn hóa chất lượng, quy trình ISO đơn vị Thứ ba, triển khai kiểm tra, giám sát định kì, trọng đánh giá từ bên ngồi đơn vị (ví dụ: tiến hành kiểm tra chéo phòng-ban, Sở với nhau) để xác định mặt tích cực điểm hạn chế, điển hình tiêu biểu đơn vị hoạt động đảm bảo chất lượng thực thi thủ tục hành nói chung Thứ tư, tổ chức sơ kết, tổng kết xây dựng phát triển văn hóa chất lượng, phát điển hình tiêu biểu để phổ biến nhân rộng, đồng thời mặt hạn chế đưa biện pháp cải tiến Một số đề xuất cụ thể, cần thiết văn hóa đảm bảo chất lƣợng cơng tác phối hợp giải thủ tục hành Sở Giáo dục Đào tạo: - Ban hành thực thi nghiêm túc nội quy quan quy định văn hóa cơng sở; - Đăng tải tài liệu liên quan đến Văn hóa cơng sở, văn hóa chất lượng, quy tắc ứng xử văn hóa đơn vị website; - Tăng cường tuyên truyền, tham khảo học hỏi kinh nghiệm hay công tác giải hiệu quy trình thực thủ tục hành từ đơn vị bạn; - Tiếp tục áp dụng theo quy trình đánh giá chất lượng ISO thủ tục hành chính, nhiên cần rà sốt, cập nhật lại quy trình, điều chỉnh biểu mẫu phù hợp với yêu cầu thực tế với quy định hành; - Công khai quy định, quy trình thực hiện, cá nhân phụ trách, thành phần nhân có trách nhiệm liên quan đến công tác phối hợp, thời gian thực phận, thời điểm tiến hành kiểm tra, đánh giá, báo cáo định kỳ cho lãnh đạo tình hình kết thực thủ tục hành đơn vị; - Có đủ nguồn lực đảm bảo khâu theo quy trình, quy định thủ tục hành - Phối hợp kiểm tra, đánh giá chéo nội phòng-ban Sở với nhau; Tạo chế biện pháp nêu gương, khuyến khích để người tự giác phấn đấu cải tiến, chia sẻ kinh nghiệm hay với đồng nghiệp, đơn vị khác; - Có hỗ trợ, tư vấn thường xuyên chuyên gia; quan tâm, động viên lãnh đạo tạo động lực thúc đẩy đến hành động cá nhân tạo sóng “động lực chung” đơn vị Kết luận: Để củng cố nâng cao văn hóa đảm bảo chất lượng nói chung cơng tác phối hợp giải thủ tục hành nói riêng, u cầu tập thể, đơn vị hành phải thấm nhuần quy tắc hành động, thói quen tất cán lãnh đạo, cán quản lý nhân viên qua thực tốt nhiệm vụ mình, cơng tác chung tập thể, đơn vị nhằm tạo môi trường làm việc chủ động, hợp tác, sáng tạo khơng ngừng cải tiến, góp phần phục vụ đáp ứng nhu cầu liên quan đến công tác giải thủ tục hành cơng dân toàn xã hội TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Duy Mộng Hà Bùi Ngọc Quang, 2015 Thực trạng xây dựng văn hóa chất lượng Trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Phát triển KH&CN Tập 18, Số X5-2015: 132-139 [2] Lê Đức Ngọc (2008) Xây dựng văn hóa chất lượng tạo nội lực cho sở đào tạo đáp ứng yêu cầu thời đại chất lượng Tạp chí Thơng tin khoa học giáodục, Số 36 [3] TS Nguyễn Ngọc Hiến (chủ biên): Vai trò nhà nước cung ứng dịch vụ cơng NXB Văn hóa -Thơng tin, Hà Nội, 2002 [4] Nghị số 38/NQ-CP ngày 04/5/1994 Chính phủ cải cách bước thủ tục hành việc giải công việc cho công dân tổ chức [5] Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 -2020 [6] Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 việc công bố danh mục thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải Sở Giáo dục Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã [7] Quyết định số 35/QĐ-SGDĐT ngày 13/01/2016 việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đơn vị thuộc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương [8] Quyết định 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực chế cửa liên thơng quan hành nhà nước địa phương ... nội quan, Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 35/QĐ-SGDĐT ngày 13/01/20 16 việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đơn vị thuộc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình... phù hợp với phân cấp quản lý Sở Giáo dục Đào tạo Song, với 43 thủ tục công khai, việc cập nhật, bổ sung văn hướng dẫn cụ thể, kèm quy trình phối hợp nội Sở Giáo dục Đào tạo chưa kịp thời ban hành... tạo nội lực cho sở đào tạo đáp ứng yêu cầu thời đại chất lượng Tạp chí Thơng tin khoa học giáodục, Số 36 [3] TS Nguyễn Ngọc Hiến (chủ biên): Vai trò nhà nước cung ứng dịch vụ cơng NXB Văn hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: VĂN HÓA ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƯƠNG, VĂN HÓA ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn