Kết luận

1 5 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 23:23

Kết luận 1.Nguyên nhân tử vong nạn nhân suy hô hấp cấp sở có heroin rợu ethanol máu 2.Các vết xây sát da quanh mũi miệng, trán má bên phải đợc hình thành tác động tơng hỗ với vật có bề mặt thô ráp Dấu vết tụ máu thành ngực gãy nhiều xơng sờn bên trái đợc hình thành tác động đè ép nhiều lần vật tày có diện giới hạn 3.Số lợng đặc điểm chất chứa dày nạn nhân cho phép kết luận thời điểm chết nạn nhân sau lần ăn cuối khoảng đến 4.Loại hình chết Y Pháp : Căn đặc điểm tổn thơng thể nạn nhân, tình tiết diễn biến vụ việc, cho phép nhận định nạn nhân bị ngộ độc rợu heroin TL/ Giám Đốc định viên Xác nhận chữ ký ký bên Giám TS
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết luận , Kết luận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn