Giai thich cơ chế chấn thương

12 1 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 23:23

... Vấn đề đặt ? Nguyên nhân tử vong ? Cơ chế chấn thương ? Thời gian tử vong tổn thương ? Khả cấp cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giai thich cơ chế chấn thương , Giai thich cơ chế chấn thương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn