Giải thích cơ chế chấn thương ( CKI)

48 3 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 23:23

Chẩn đoán Y Pháp kết luận giám định ?  Buộc tội  Gỡ tội  Chung chung Chẩn đoán Y Pháp : 1/ Tình trạng suy hơ hấp cấp chấn thương ngực kín có mảng sườn di động : Gãy nhiều xương sườn hai bên, có nhiều xương sườn bên phải gãy hai nơi, tụ máu đụng dập mô phổi 2/ Đa chấn thương đầu mặt ngực bụng, tứ chi tác động vật tày có diện giới hạn 3 / Bệnh lý xơ gan mức độ nặng lao phổi ổn định Kết luận Nguyên nhân trực tiếp gây tử vong cho anh Nguyên Văn Phước suy hô hấp cấp hậu chấn thương ngực kín có mảng sườn di động chấn thương phần mềm nhiều vùng thể tác động vật tày có diện giới hạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải thích cơ chế chấn thương ( CKI) , Giải thích cơ chế chấn thương ( CKI)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn