Lịch giảng lý thuyết ung thư học kì i 2017 2018

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 23:22

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Bộ môn: Ung thư ĐTĐH-01: Lịch giảng LT/TH LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT HỌC KỲ I - LỚP NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Ung thư Số ĐVHT/Tín chỉ: Ung thư LT: TH: 1 Đối tượng (khối, lớp, ngành): Sinh viên đa khoa Y5 Số sinh viên: 160 SVY5 + 38 VB2 Thời gian: Từ: 23/8/2017 đến: 28/8/2017 Nội dung: T T Thời gian Sáng t4: 23/8 7h30-9h10 Địa điểm ThS Đào Tiến Lục Giảng đường ThS Hoàng Mạnh Thắng Giảng đường - Cơ chế sinh bệnh tiến triển tự nhiên bệnh ung thư - Phòng bệnh ung thư - Ung thư da ThS Phạm Quỳnh Nga Giảng đường ThS Hà Hải Nam Giảng đường Sáng t5: 24/8 7h30-9h10 - U lympho Giảng đường 9h20-11h30 - Ung thư phổi ThS Nguyễn Thị Thu Hường ThS Trần Trung Bách Chiều t4: 23/8 13h30-15h00 15h10- 17h30 Giảng viên - Các phương pháp chẩn đoán bệnh ung thư - Ung thư đại trực tràng - Ung thư gan 9h20-11h00 Số tiết LT TH Tên chủ đề/bài học Giảng đường GV ký Chiều t5: 24/8 13h30-15h00 - Điều trị chăm sóc giảm nhẹ ung thư ThS Đỗ Trọng Thủy Giảng đường - Dịch tễ học nguyên nhân gây bệnh ung thư ThS Trịnh Lê Huy Giảng đường - Điều trị bệnh ung thư PGS.TS Vũ Hồng Thăng Giảng đường 9h20-11h00 Chiều t6: 25/8 13h30-15h00 - Ung thư vú ThS Trịnh Lê Huy Giảng đường - Ung thư dày ThS Nguyễn Thị Vượng ThS Đào Tiến Lục Giảng đường 15h10- 17h30 Sáng t2: 28/8 7h30-9h10 - Ung thư cổ tử cung - Ung thư khoang miệng ThS Nguyễn Xuân Hậu Giảng đường 9h20-11h00 - Ung thư vòm mũi họng Cộng 30 ThS Nguyễn Văn Đăng Giảng đường 15h10- 17h30 Sáng t6: 25/8 7h30-9h10 Giảng đường Điều kiện thi hết môn/học phần: Sinh viên không vắng 20% số tiết học Hình thức thi hết môn (test máy, tự luận, vấn đáp ): test máy Cách tính điểm (trọng số điểm q trình, số điểm thi kết thúc mơn học/học phần Cơng thức tính điểm học phần): Điểm Lý thuyết (thi trắc nghiệm cuối kỳ máy tính trung thâm khảo thí) Điểm Lâm sàng = 70% x điểm thi lâm sàng + 30% điểm trình Ghi khác: Điểm lý thuyết = đơn vị học trình, điểm lâm sàng= đơn vị học trình Hà Nội, ngày tháng năm2017 TRƯỞNG BỘ MÔN (Ký, ghi rõ họ tên) GIÁO VỤ ĐẠI HỌC (Ký, ghi rõ họ tên) TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Bộ môn: Ung thư ĐTĐH-01: Lịch giảng LT/TH LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT HỌC KỲ I- LỚP NĂM HỌC 2017-2018 Mơn: Ung thư Số ĐVHT/Tín chỉ: Ung thư LT: TH: 1 Đối tượng (khối, lớp, ngành): Y5 đa khoa Số sinh viên: 208 Thời gian: Từ: 23/8/2017 đến: 28/8/2017 Nội dung: T T Thời gian Sáng t4: 23/8 7h30-9h10 9h20-11h00 Chiều t4: 23/8 13h30-15h00 15h10- 17h30 Sáng t5: 24/8 7h30-9h10 9h20-11h30 Số tiết LT TH Tên chủ đề/bài học Giảng viên - Cơ chế sinh bệnh tiến triển tự nhiên bệnh ung thư - Phòng bệnh ung thư - Ung thư da 2 ThS Hà Hải Nam - Điều trị chăm sóc giảm nhẹ ung thư ThS Đỗ Trọng Thủy Giảng đường - Dịch tễ học nguyên nhân gây bệnh ung thư ThS Trịnh Lê Huy Giảng đường - Các phương pháp chẩn đoán bệnh ung thư - Ung thư đại trực tràng - Ung thư gan ThS Đào Tiến Lục Giảng đường ThS Hoàng Mạnh Thắng Giảng đường Giảng đường ThS Phạm Quỳnh Nga Địa điểm Giảng đường Giảng đường GV ký Chiều t5: 24/8 13h30-15h00 - Điều trị bệnh ung thư 15h10- 17h30 - Ung thư vú Sáng t6: 25/8 7h30-9h10 - Ung thư dày 9h20-11h00 - Ung thư cổ tử cung Chiều t6: 25/8 13h30-15h00 - Ung thư khoang miệng 15h10- 17h30 - Ung thư vòm mũi họng Sáng t2: 28/8 7h30-9h10 - U lymphơ ác tính - Ung thư phế quản phổi Cộng 30 9h20-11h00 PGS.TS Vũ Hồng Thăng ThS Nguyễn Thị Vượng Giảng đường ThS Nguyễn Thị Vượng Ths Đào Tiến Lục Giảng đường ThS Nguyễn Xuân Hậu ThS Nguyễn Văn Đăng Giảng đường ThS Nguyễn Thị Thu Hường ThS Trần Trung Bách Giảng đường Giảng đường Giảng đường Giảng đường Giảng đường Điều kiện thi hết môn/học phần: Sinh viên khơng vắng q 20% số tiết học Hình thức thi hết môn (test máy, tự luận, vấn đáp ): test máy Cách tính điểm (trọng số điểm trình, trọng số điểm thi kết thúc mơn học/học phần Cơng thức tính điểm học phần): Điểm Lý thuyết (thi trắc nghiệm cuối kỳ máy tính trung thâm khảo thí) Điểm Lâm sàng = 70% x điểm thi lâm sàng + 30% điểm trình Ghi khác: Điểm lý thuyết = đơn vị học trình, điểm lâm sàng= đơn vị học trình Hà Nội, ngày tháng năm2017 GIÁO VỤ ĐẠI HỌC TRƯỞNG BỘ MÔN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) ... ĐTĐH-01: Lịch giảng LT/TH LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT HỌC KỲ I- LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 Mơn: Ung thư Số ĐVHT/Tín chỉ: Ung thư LT: TH: 1 Đ i tượng (kh i, lớp, ngành): Y5 đa khoa Số sinh viên: 208 Th i gian: Từ:... mơn học/ học phần Cơng thức tính i m học phần): i m Lý thuyết (thi trắc nghiệm cu i kỳ máy tính trung thâm khảo thí) i m Lâm sàng = 70% x i m thi lâm sàng + 30% i m trình Ghi khác: i m lý thuyết. .. Giảng viên - Cơ chế sinh bệnh tiến triển tự nhiên bệnh ung thư - Phòng bệnh ung thư - Ung thư da 2 ThS Hà H i Nam - i u trị chăm sóc giảm nhẹ ung thư ThS Đỗ Trọng Thủy Giảng đường - Dịch tễ học
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch giảng lý thuyết ung thư học kì i 2017 2018 , Lịch giảng lý thuyết ung thư học kì i 2017 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn