GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8 CẢ NĂM

67 555 4 Gửi tin nhắn cho Steve Ballmer
Steve Ballmer

Steve Ballmer

Tải lên: 11,583 tài liệu

  • Loading...
1/67 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2013, 00:10

Giáo án lịch sử lớp 8 Tuần 1 Tiết 1+ 2 Ngày soạn: 23/8 Ngày dạy: Phần I: Lịch sử thế giới Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỷ XVI đến năm 1917) Chơng I: Thời kỳ xác lập của chủ nghĩa T bản (Từ giữa thế kỷ XVI đến nửa sau thế kỷ XIX) Bài 1: Những cuộc cách mạng t sản đầu tiên A/ Mục tiêu: + Kiến thức: - Giúp học sinh nắm đợc: nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa lịch sử của Cách Mạng Hà Lan giữa thế kỷ XVI, Cách mạng Anh giữa thế kỷ XVII. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa anh ở Bắc Mĩ và việc thành lập hợp chủng quốc Mĩ (Hoa Kỳ) - Các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm cách mạng t sản + T tởng: - Bồi dỡng cho học sinh nhận thức đúng đắn về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng. - Nhận thấy chủ nghĩa t bản có mặt tiến bộ, xong vẫn là chế độ bóc lột thay cho chế độ phong kiến. + Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh. - Kỹ năng độc lập suy nghĩ. B/ Thiết bị, tài liệu cần thiết - Bản đồ thế giới - Vẽ, phóng to các lợc đồ trong SGK C/ Tiến trình bài dạy: * Kiểm tra: Sách vở, đồ dùng. * Giới thiệu bài: - Giáo viên nhắc lại những kiến thức đã học ở lớp 7, dẫn dắt chuyển sang bài mới: Trong lòng chế độ phong kiến suy yếu đã nảy sinh và bớc đầu phát triển nền sản xuất của chủ nghĩa t bản Bài hôm nay. * Dạy và học bài mới: - Học sinh đọc mục 1 SGK. ? Nền sản xuất mới đợc ra đời trong điều kiện lịch sử nh thế nào? GV: Trong lòng xã hội phong kiến ., bị chính quyền phong kiến kìm hãm, xong không ngăn đợc sự phát triển của nó. ? (học sinh khá) Vì sao nó không bị ngăn chặn: ? Những sự kiện nào chứng tỏ nền sản xuất mới t bản chủ nghĩa phát triển? I. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu trong các thế kỷ XV-XVII. Cách mạng Hà Lan Thế kỷ XVI 1. Một nền sản xuất mới ra đời. - Trong lòng Xã hội phong kiến đã suy yếu - ở Tây Âu Xã hội các xởng dệt vải, luyện kim, nấu đờng Thuê mớn nhân công Học sinh trả lời Giáo viên nhấn mạnh về sự ra đời của các xởng thủ công, thành thị ngân hàng Đó là nền sản xuất t bản chủ nghĩa. ? Cùng với sự phát triển của sản xuất, sự chuyển biến của XH ra sao? ? Sẽ dẫn tới hậu quả gì? Giáo viên; Đó là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới các cuộc đấu tranh. ? Hãy nêu những biểu hiện mới về kinh tế xã hội ở Tây Âu trong các thế kỷ XV- XVII? (học sinh nhắc lại những kiến thức cơ bản của mục 1) - Giáo viên dẫn dắt chuyển ý: - Cho toàn lớp đọc thầm mục 2. ? Nguyên nhân nào dẫn tới cuộc đấu tranh nhân dân Nê-Đéc- Lan? ? Tóm tắt diễn biến chính của cuộc Cách mạng. - Học sinh tóm tắt. - Giáo viên nhắc lại. ? Kết quả ra sao? Giáo viên: Hà Lan đợc giải phóng tạo điều kiện cho Chủ nghĩa t bản phát triển. ? Cách mạng Hà Lan đợc coi là cuộc Cách mạng T sản? đầu tiên trên thế giới vì sao? (Nó đánh đổ chế độ phong kiến, xây dựng một xã hội mới tiến bộ hơn). - Hớng dẫn học sinh thảo luận nhóm theo câu hỏi. ? Sự phát triển chủ nghĩa T bản ở Anh nh thế nào? - Các mặt phát triển? - Hệ quả khác? ? Vì sao nông dân phải rời bỏ quê hơng đi nơi khác sinh sống? Giáo viên giải thích. ? Em hiểu quý tộc mới nh thế nào/ ? Vẽ sơ đồ về cấu tạo xã hội Anh? Vua(chế độ quân chủ chuyên chế)>< T - Nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất, buôn bán - Các ngân hàng đợc thành lập - Các giai cấp mới: Giai cấp t sản và giai cấp vô sản ra đời. - Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến giai cấp t sản và các tầng lớp nhân dân - Dẫn tới các cuộc đấu tranh 2. Cách mạng Hà Lan TK XVI. + Nguyên nhân: Vào đầu TK XVI vùng đất Nê-Đéc- Lan (Hà Lan và Bỉ) có nền kinh tế t bản chủ nghĩa phát triển nhất Tây Âu. Sự thống trị của vơng Quốc Tây ban Nha ngăn cản. + Diễn biến; Nhân dân Nê-Đéc- Lan nhiều lần nổ dậy mạnh mẽ nhất là cuộc đấu tranh tháng 8-1566 + Kết quả: Bị đàn áp đẫm máu - Đến năm 1581 thành lập nớc cộng hoà Hà Lan. - Đến năm 1648 Nền độc lập của Hà Lan mới chính thức đợc công nhận. + ý nghĩa: - Cách mạng Hà Lan đợc coi là cuộc Cách mạng T sản đầu tiên trên thế giới II. Cách mạng Anh giữa TK XVII. 1. Sự phát triển của Chủ nghĩa t bản ở Anh. - Nhiều công trờng thủ công ra đời. - Nhiều trung tâm lớn về công nghiệp, thơng mại, tài chính đợc hình thành(tiêu biểu là Luân Đôn) - Những phát minh mới về kỹ thuật. - Số đông địa chủ là quý tộc vừa và nhỏ => kinh doanh theo lối t bản đuổi tá điền, thuê nhân công. Họ trở thành tầng lớp quý tộc mới. - Nông dân trở nên nghèo khổ phải đi nơi khác. sản(quý tộc mới) Nông dân lao động Cách mạng Giáo viên: Sự thay đổi về kinh tế, nguyên nhân>< gay gắt.cuộc cách mạng - Giáo viên dựa vào lợc đồ SGK trình bày cuộc nội chiến xảy ra. ? Các đại biểu đã có hành động nh thế nào? (Tố cáo chính sách cai trị của vua sáclơ I.) ? Thái độ của nhân dân nh thế nào? ? cuộc nội chiến bùng nổ vào thời gian nào? kết quả? Cho các nhóm thảo luận giai đoạn 2. Nội dung thảo luận: ? Giai đoạn 2 diễn ra nh thế nào? ? Trớc sức ép của nhân dân, crômoen đã làm gì? ? Mọi quyền hành thuộc về tầng lớp nào? ? Quyền lợi của nông dân, binh lính nh thế nào? ? Cuộc đảo chính tháng 12-1688 đem lại kết quả gi? Giáo viên giải thích: Thế nào là quân chủ lập hiến (Nhà vua không nắm thực quyền, mọi quyền lực quốc gia thuộc về T sản và quý tộc mới Thực chất vẫn là chế độ t bản) ? Cuộc cách mạng t sản Anh đa lại quyền lợi cho ai? Ai lãnh đạo CM? CM có triệt để không? Học sinh đọc câu hỏi của Mác ? Em hiểu nh thế nào về câu nói trên của Mác. 2. Tiến trình cách mạng. a.giai đoạn 1(từ 1662 -1648) - Các đại biểu tố cáo chính sách cai trị độc đoán của Vua SáclơI - Nhân dân ủng hộ quốc hội, lên án nhà vua. - 8-1642 Cuộc nội chiến bùng nổ quân đội quốc hội đánh bại quân đội vua - Giai đoạn 1: Chấm dứt vào năm 1648 b. Giai đoạn 2(1649-1688) - Ngày 30/01/1649 Xác lơ I bị sử tử - Nớc Anh trở thành nớc cộng hoà - Mọi quyền hành thuộc về quý tộc mới và t sản. - Nông dân, binh lính khó khăn đợc hởng một chút quyền lợi => Họ tiếp tục nổi dậy đấu tranh - 12-1699 quốc hội => đảo chính chế độ quân chủ lập hiến ra đời. 3. ý nghĩa lịch sử của cánh mạng t sản Anh giữa thế kỷ XVII. - Cm mở đ ờng cho CNTB phát triển mạnh mẽ hơn, đem lại thắng lợi cho giai cấp t sản và quý tộc mới. * Củng cố hớng dẫn - Giáo viên khái quát nội dung bài học + Sự phát triển của chủ nghĩa T bản + Diễn biến của Cách mạng t sản Anh + Kết quả và ý nghĩa - Hớng dẫn học sinh về học bài - Đọc trớc mục II * Rút kinh nghiệm: Tiết 2 Những cuộc cách mạng t sản (Tiếp) A/ Mục tiêu(Mục tiêu chung) B/ Thiết bị(nh tiết 1) C/ Tiến trình - ổn dịnh - Kiểm tra bài cũ ? Tóm tắt diễn biến của cách mạng t sản Anh? ? ý nghĩa lịch sử của Cách mạng t sản Anh? * Bài mới 1. Giới thiệu baì: Giáo viên dẫn dắt đi vào mục III 2. Dạy và học bài mới: - Giáo viên treo lợc đồ :13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ - Chỉ trên lợc đồ 13 thuộc địa cho học sinh quan sát. Học sinh đọc phần chữ nhỏ SGK ? Vì sao nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mĩ đấu tranh chống thực dân Anh. Thực dân Anh cớp đoạt tài nguyên thuế má nặng nề, độc quyền buôn bán. ? Mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính quốc nảy sinh vì sao? ? Tóm tắt diễn biến của chiến tranh? - Giới thiệu đôi nét về tiểu sử và vai trò của Oasinhtơn - Học sinh đọc đoạn chữ nhỏ SGK - Phân tích một số điểm trong tuyên ngôn độc lập. - Liên hệ thực tế. ? ở Mỹ, Nhân dân lao động có đợc hởng các quyền đã đợc nêu trong tuyên ngôn hay không? - Học sinh đọc tiếp SGK Chiến tranh vẫn tiếp diễn - Học sinh đọc phần chữ nhỏ SGK ? Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ đem lại kết quả nh thế nào? Giáo viên trình bày một số nội dung của - Học sinh đọc đoạn chữ nhỏ SGK III. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở Bắc Mĩ 1. Tình hình các thuộc địa, nguyên nhân của chiến tranh. - Từ đầu thế kỷ XVII đến Thế kỷ XVIII, thực dân Anh đã thống lĩnh 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ. - Kinh tế 13 thuộc địa phát triển theo con đ- ờng t bản chủ nghĩa. - Thực dân Anh tìm mọi cách ngăn cản sự phát triển chủ nghĩa t bản ở các thuộc địa. - Nhân dân đối lập gay gắt với chính quốc. 2. Diễn biến cuộc chiến tranh - Tháng 12-1773 Nhân Dân cảng Bơxtơn tấn công 3 tầu chở chè của Anh. - Từ 5-9 đến 26-10 1774 đại biểu các thuộc địa ở Bắc Mỹ họp hội nghị lục địa - Tháng 4 1775 chiến tranh bùng nổ - 4-7-1776, Tuyên ngôn độc lập dợc công bố Mọi ngời có quyền bình đẳng, quyền lực của ngời da trắng, quyền t hữu tài sản đợc khẳng định - Chiến tranh vẫn tiếp diễn - Ngày 17-10-1777 Quân khởi nghĩa thắng một trận lớn ở Xaratôga 3. Kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. a. Kết quả - Một nớc cộng hoà t sản ra đời với hiến pháp 1787 - Mỹ là nớc cộng hoà liên bang Quốc hội gồm 2 viện: Thợng Viện và hạ viện, nắm quyền lập pháp,=> Quyền dân chủ bị hạn chế. b. ý nghĩa: - đã giải phóng nhân dân Bắc Mỹ khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân, ? Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ có ý nghĩa nh thế nào? Sơ kết bài học: - Giáo viên nhấn mạnh một số ý cơ bản: - Đối lập giữa chế độ phong kiến với sự phát triển của sản xuất t bản chủ nghĩa dẫn tới những cuộc cách mạng t sản tiêu biểu là cách mạng Hà Lan. Cách mạng t sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ. - Nhân dân có vai trò quyết định thắng lợi của cách mạng. - Thắng lợi của Cách Mạng mở ra một kỷ nguyên thời kỳ mới trong lịch sử 4. Củng cố và hớng dẫn Bài 1: Lập niên biểu về cách mạng t sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ Bài 2: Nêu ý nghĩa lịch sử củâ các cuộc cách mạng t sản dầu tiên giáo viên hớng dẫn. 1, Lập niên biểu theo hai cột Niên đại Các sự kiện chính * Rút kinh nghiệm: Ngày .tháng năm . Tuần 2 Tiết:3 Ngày soạn:2/9 Ngày dạy: Cách mạng t sản pháp(1789-1794) A/ Mục tiêu + Kiến thức - Học sinh hiểu biết và hiểu những sự kiện cơ bản và diễn biến của cách mạng qua các giai đoạn, vai trò của nhân dân trong việc đa đến thắng lợi và phát triển của cách mạng. - Nắm đợc ý nghĩa lịch sử của cách mạng t sản. + T tởng Nhận thức tính chất hạn chế của cách mạng t sản Bài học kinh nghiệm rút ra từ cách mạng t sản pháp(1789) + Kỹ năng - Vẽ, sử dụng bản dồ, lập niên biểu, bảng thống kê - Biết phân tích, so sánh các sự kiện, liên hệ kiến thức đang học với cuộc sống. B/ Tài liệu thiết bị - Bản dồ nớc pháp thế kỷ XVIII - Tìm hiểu nội dung các hình trong SGK - Tra cứu các thuật ngữ, khái niệm. C/ Tiến trình * Kiểm tra bài cũ ? Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ có ý nghĩa lịch sử nh thế nào? 1. Giới thiệu bài: GV: Cách mạng t sản đã thành công ở một số nớc nh chúng ta đã học. Cách mạng tiếp tục nổ ra trong đó ở nớc pháp đạt đến sự phát triển cao. Vì sao cách mạng t sản nổ ra và phát triển ở pháp? Cách mạng trải qua những giai đoạn nào? ý nghĩa lịch sử ra sao? Chúng ta cần tìm hiểu . 2. Dạy và học bài mới: - Học sinh độc phần mục 1SGK ? Tính chất lạc hậu của nền nông nghiệp pháp thể hiện ở chỗ nào? ? Nguyên nhân của sự lạc hậu là do đâu? GV: (Do sự bóc lột của phong kiến, địa chủ) ? Chế độ phong kiến đã kìm hãm sự phát triển của công nghiệp, thơng nghiệp ra sao? - Gọi 1 học sinh đọc mục 2 ? Trớc cách mạng pháp là một nớc nh thế nào? ? Giai cấp là gì? ? Đẳng cấp là gì? Có mọi quyền không Phải đóng thuế - Nông dân - T sản - Các tầng lớp nhân dân khác - Không có quyền gì - Phải đóng thuế và làm nghĩa vụ với phong kiến. ? Nhìn vào sơ đồ Em hãy nói rõ vai trò, vị trí, quyền lợi khác nhau của các đẳng cấp. Chỉ ra những nguyên nhân đối lập và quan hệ giữa các đẳng cấp. ? Quan sát hình 5 SGK Hãy miêu tả tình I/ N ớc pháp tr ớc cách mạng 1. Tình hình kinh tế: + Nông nghiệp - Công cụ và phơng tiện canh tác thô sơ lạc hậu. - Ruộng đất: Còn bị bỏ hoang nhiều - Mất mùa, đói kém. + Công thơng nông nghiệp Đã phát triển - Chế độ phong kiến với những chính sách thuế má nặng nề. 2. Tình hình chính trị - xã hội - Trớc cách mạng: Pháp là một nớc quân chủ chuyên chế - Xã hội phong kiến nớc pháp chia bằng 3 đẳng cấp( Nh sơ đồ) Tăng lữ Quý tộc Đẳng cấp thứ 3 cảnh của ngời nông dân trong xã hội pháp lúc bấy giờ? (Giáo viên miêu tả lại- Sách giáo viên) - Quan sát hình 6-7-8 SGK Đọc các nội dung ghi bên dới? ? Nêu một vài điểm chủ yếu trong t tởng của Mông-te , Grutxô, vôn te? - Học sinh đọc nội dung mục 1 ? Sự suy yếu của chế độ quân chủ chuyên chế thể hiện ở những điểm nào? ?Vì sao nhân dân đứng dậy đấu tranh? - Học sinh đọc thầm mục 2 ? Hội nghị 3 đẳng cấp đợc họp ở đâu? ? Không khí hội nghị nh thế nào? ? Đại biểu đẳng cấp 3 họp với nội dung gì? ? Kết quả ra sao? ? Vua và quý tộc hành động nh thế nào? ? Thái độ của nhân dân lao động, binh lính? ? Diễn biến kết qủa mở đầu của cách mạng? - Giáo viên dùng bức tranh tấn công pháo đài nhà tù Baxti.Nói về cuộc đấu tranh của quần chúng. ? Vì sao việc đánh chiếm pháo đài BaXti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng 3. Đấu tranh trên mặt trận t ởng - Mông te-xki-ơ,Ggrutxô nói về quyền tự do của con ngời và dân tộc. - Vôn te: Thể hiện quyết tâm đánh đổ bọn phong kiến thống trị và tăng lữ. II/ Cách mạng bùng nổ 1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế: - Dới thời LuIXVI - Số nợ nhà nớc vay của t bản-vua phải thu nhiều thuế. - Công nghiệp, thơng nghiệp bị đình đốn => công nhân bị thất nghiệp - Nhân dân đấu tranh mạnh mẽ chống phong kiến. 2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng. - Vua triệu tập hội nghị 3 đẳng cấp(1789) tại cung điện Vecsai - 17- 6 đại biểu đẳng cấp 3 họp tuyên bố quốc hội lập hiến. - Vua, quý tộc dùng quân đội uy hiếp - Nhân dân binh lính phản đối. - 14/7 300000 quần chúng pa ri quần chúng đ- ợc vũ trang tấn công chiếm pháo đài, nhà tù Ba-Xti. - Chế độ quân chủ chuyên chế bị giáng đòn đầu tiên quan trọng thắng lợi. Ngày tấn công pháo đài đợc coi là ngày thắng lợi. 3. Củng cố ? Cách mạng t sản pháp đã mở đầu và thắng lợi ra sao? (Giáo viên khái quát lại nội dung bài học 4. Hớng dẫn về nhà: - Học bài, nắm vững vị trí, quyền lợi của 3 đẳng cấp. - Cuộc khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế. - Mở đầu và thắng lợi của cách mạng - Đọc tiếp mục III 5. Rút kinh nghiệm: . Tiết:4 Cách mạng t sản pháp (1789-1791) Tiếp theo mục III A/ Mục tiêu(mục tiêu chung) B/ Tài liệu thiết bị(nh tiết 1) C/ Tiến trình * Kiểm tra bài cũ ? Cách mạng t sản pháp mở đầu thắng lợi nh thế nào? 1. Giới thiệu bài: Giáo viên khái quát lại nội dung mục I, mục II, dẫn dắt vào mục III. 2. Dạy và học bài mới - Đọc nội dung mục 1 ? Cách mạng thắng lợi ở pari có ý nghĩa nh thế nào? ? Thực chất của cách mạng là gì? ? Tuyên ngôn và hiến pháp 1791 phục vụ quyền lợi của ai là chủ yếu? ? Quần chúng có đợc hởng quyền gì không? ? Sự thoả hiệp của giai cấp t sản với phong kiến thể hiện ở điểm nào? ? Vì sao phải thoả hiệp? - Học sinh đọc mục 2 ? Cuộc khởi nghĩa 10-8-1792 của quần chúng đa ra kết quả gì? - Mùa xuân 1793 Anh cùng phong kiến Châu Âu tấn công pháp. ? Trình bày diễn biến chiến sự trên đất pháp từ những năm 1792-1793 ? Vì sao nhân dân pari phải lật đổ phái Gi-Rông- Đanh? - Học sinh đọc mục3 ? Rô- be-spie là ngời nh thế nào? (Giáo viên nêu) ? Những biện pháp của chính quyền Gia- Cô - Banh? ? Em có nhận xét gì về các biện pháp của chính quyền Gia-cô-banh? ? Vì sao sau năm 1974, cách mạng t sản pháp không thể tiếp tục phát triển? Rô- be-spie và các bạn chiến đấu lại bị bắt và bị sử tử. ? ý nghĩa lịch sử của cách mạng t sản III/ Sự phát triển của cách mạng 1. Chế độ quân chủ lập hiến (Từ ngày 14-7-1789 đến ngày 10/08/1792) - Cách mạng thắng lợi ở pari. - Giai cấp t sản lợi dụng sức mạnh của quần chúng nắm chính quyền. - Hạn chế quyền vua và xoa dịu sự căm phẫn của nhân dân. 2.B ớc đầu của nền cộng hoà(từ 21 - 9 1792 đến 2-6 - 1793) - Cuộc khởi nghĩa 10-8-1972 lật đổ nền thống trị của đại t sản, chế độ phong kiến bị xoá bỏ hoàn toàn nền cộng hoà đợc xác lập. - Trong nớc phản động nổi loạn. - Phái Gi-Rông-Đanh chỉ lo củng cố quyền lực. - 2-6-1793 nhân dân pari phải lật đổ phái Gi- Rông-Đanh. 3. Chuyên chính dân chủ cách mạng () - Quốc hội do phái Gia-cô-Banh chiếm đa số cử ra uỷ ban cứu nớc, đứng đầu là Rô- be-spie - Chính quyền cách mạng thi hành nhiều chính sách kiên quyết để trừng trị bọn phản loạn. - Quần chúng phấn khởi. - Liên minh chống pháp bị đánh bại và tan rã ngày 26-6-1794. - Nội bộ phái Gia-cô-banh chia rẽ. - 27-7-1794, T sản pháp cách mạng tiến hành đảo chính. 4. ý nghĩa lịch sử - Cách mạng lật đổ giai cấp phong kiến đ a giai cấp t sản lên nắm quyền xoá bỏ nhiều trở ngại. - Hạn chế: Cha đáp ứng đợc quyền lợi của nhân dân. pháp cuối thế kỷ XVIII? ? Mặt hạn chế của cuộc cách mạng này là gì? 3.Củng cố hớng dẫn - Giáo viên khái quát nội dung bài học - Học bài và đọc trớc bài 3, hớng dẫn học sinh làm câu hỏi 1 SGK 4.Rút kinh nghiệm: . . Ngày .tháng năm . Tuần 3 Tiết:5 Ngày soạn:14/9 Ngày dạy: Bài 3: Chủ nghĩa t bản đợc xác lập- Trên phạm vi thế giới A/ Mục tiêu: + Kiến thức: - Học sinh nắm đợc cách mạng chủ nghĩa-hệ quả - Sự xác lập của chủ nghĩa t bản trên phạm vi thế giới + T tởng: - Sự áp bức, bóc lột của chủ nghĩa t bản đã gây bao đau khổ cho nhân dân lao động thế giới. - Nhân dân thực sự là ngời sáng tạo, chủ nhân của các thành tựu kỹ thuật sản xuất. + Kỹ năng - Khai thác nội dung và sử dụng kênh hình trong SGK - Biết phân tích sự kiện để rút ra kết luận. B/ Tài liệu thiết bị - Tìm hiểu nội dung các kênh hình trong SGK - Đọc và sử dụng các bản đồ trong SGK - Su tầm một số tài liệu tham khảo cần thiết cho bài C/ Tiến trình - Kiểm tra bài cũ ? ý nghĩa lịch sử của cách mạng t sản pháp? 1. Giới thiệu bài (Giáo viên ) 2. Dạy và học bài mới - Học sinh đọc SGK mục 1 I/ Cách mạng công nghiệp 1. Cách mạng công nghiệp anh ? Quan sát hình 12,13 em thấy việc kéo sợi đã thay đổi nh thế nào? ? Khi máy kéo sợi ra đời điều gì xảy ra? (Năng xuất lao động tăng ) ? Máy hơi nớc ra đời có tác dụng nh thế nào? - Cho học sinh đọc đoạn chữ nhỏ trang 19. - Học sinh quan sát hình 15 SGK. ? Nêu kết quả của cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh? ? Em có nhận xét gì về cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh từ 1760=>1840? GV: Đây là cuộc cách mạng công nghiệp=> sản xuất phát triển nhanh chóng - Học sinh đọc mục 2 SGK ? Cách mạng công nghiệp ở Pháp phát triển nh thế nào? - Học sinh đọc phần chữ nhỏ. ? Vì sao cách mạng công nghiệp ở Pháp lại phát triển nhanh hơn? (Nhờ đẩy mạnh sản xuất gang, thép sử dụng nhiều máy hơi nớc. Trong 20 năm. ?Trình bày sự phát triển của cách mạng công nghiệp ở Đức? - Học sinh đọc đoạn chữ nhỏ ? Vì sao cách mạng công nghiệp ở Đức lại phát triển nhanh về tốc độ và năng xuất? (Tiếp thu thành tựu kỹ thuật ở Anh) - Học sinh quan sát 2 lợc đồ (17-18) nêu những biến đổi của Anh sau cách mạng công nghiệp? So sánh? N ớc Anh giữa thế kỷ XVIII - Chỉ có một số trung tâm sản xuất thủ công - Có 4 thành phố trên 50.000 dân - Cha có đờng sắt + Ngành dệt - Máy kéo sợi Giên-Ni. - 1769 ác-carai-tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nớc. - Năm 1785, ét mơn cacrai chế tạo ra máy dệt đầu tiên, năng xuất dệt tăng gần 40 lần. - 1784 Giêm oát hoàn thành việc phát minh ra máy hơi nớc. - Máy móc đợc sử dụng trong giao thông vận tải. => Tầu thuỷ chạy bằng hơi nớc => Xe lửa và đờng sắt. - Từ 1760 1840 ở Anh diễn ra sự chuyển biến từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất bằng máy móc. - Công nghiệp hoá diễn ra đầu tiên ở Anh. Anh từ một nớc nông nghiệp trở thành một nớc công nghiệp phát triển nhất thế giới. 2. Cách mạng công nghiệp ở pháp - Đức + ở pháp - Cách mạng công nghiệp bắt đầu từ 1830 - Trong 20 năm kinh tế pháp đứng thứ 2 sau Anh + ở Đức - Cách mạng công nghiệp ở Đức vẫn diễn ra vào những năm 1840(thế kỷ XX) đã phát triển với tốc độ nhanh và đạt kết quả. - Máy móc đợc sử dụng trong nông nghiệp N ớc Anh nửa đầu đầu thế kỷ XIX - Xuất hiện vùng công nghiệp mới bao trùm hầu hết nớc Anh - Xuất hiện những trung tân khai thác than đá. - Có 14 thành phố trên 50.000 dân - Có mạng lới đờng sắt nối liền các thành phố hải cảng, khu công nghiệp. - sản xuất công nghiệp t bản chủ nghĩa diễn ra nhanh chóng. - Hai giai cấp cơ bản=> T sản => Vô sản hai giai cấp này có mâu thuẫn, không thể hoà giải. [...]... của Mác.2. Tiến trình cách mạng.a.giai đoạn 1(từ 1662 -16 48) - Các đại biểu tố cáo chính sách cai trị độc đoán của Vua SáclơI- Nhân dân ủng hộ quốc hội, lên án nhà vua.- 8- 1642 Cuộc nội chiến bùng nổ quân đội quốc hội đánh bại quân đội vua- Giai đoạn 1: Chấm dứt vào năm 16 48 b. Giai đoạn 2(1649-1 688 )- Ngày 30/01/1649 Xác lơ I bị sử tử- Nớc Anh trở thành nớc cộng hoà- Mọi quyền hành thuộc... Âu tháng 7- 183 0 phong trào cách mạng t sản nổ ra ở Pháp rồi lan ra nhiều nớc: Bỉ, Đức, Italya- ở Đức, Italya: Nhiệm vụ của cách mạng là thống nhất đát nớc, mở đờng cho kinh tế t bản chủ nghĩa phát triển- Mời năm sau cách mạng 184 8- 184 9 cơn bÃo táp cách mạng mới lại bùng lên ở Châu Âu.- Từ 185 9- 187 0:7 quốc gia ở bán đảo italya đà thống nhất thành vơng quốc Italya ? So với kết quả tháng 2,... quả của cách mạng ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10 Nga Năm 1917.A/ Mục tiêu:Mục tiêu chung+ Kiến thức: Giúp học sinh nắm đợc quá trình xây dựng chính quyền xô viết và chống thù trong giặc ngoài.- ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10+ T tởng: Tình thần và ý thức đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng+ Kỹ năng: Kỹ năng sử dụng bản đồ nớc Nga, phân tích ý nghĩa lịch sử B/ Phơng tiện dạy học-... Cuộc khởi nghĩa ngày 18- 3- 187 1. Sự thành lập công xÃ.+ Nguyên nhân:- S phản bội của giai cấp t sản- Ngày 18- 03- 187 1 quần chúng pari tiến hành khởi nghĩa.- Khởi nghĩa 18- 03- 187 1 là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới lật đổ chính quyền của giai cấp t sản => đa giai cấp vô sản lên nắm quyền.- Ngày 26-03- 187 1 tiến hành bầu cử hội đồng công xÃ- Ngày 28- 03- 187 1 hội đồng công xà đợc... mạng tháng 10 đà đem lại kết quả tiến bộ nh thế nào?4. Củng cố:- Giáo viên nhấn mạnh những diễn biến chính của cách mạng tháng 10 5. Hớng dẫn:- Về nhà: Lập bảng niên biểu các sự kiện chính của cách mạng Nga từ tháng hai đến tháng mời.Thời gian, sự kiện, kết quả, ý nghĩaD/ Rút kinh nghiệm: . Ngày .tháng năm . Tuần 12 Tiết 23Ngày soạn: Ngày dạy:Bài 15: Cách mạng tháng mời Nga năm 1917... nghĩa ngày 18- 3- 187 1?? Tờng thuật cuộc khởi nghĩa ngày 18/ 03/ 187 1- Sử dụng bản đồ vùng ngoại ô Pari bổ xung bài tờng thuật. Chín phủ t sản cho ChiE đứng đầu? Vì sao khởi nghĩa 18- 03- 187 1 đa tới sự thành lập công xÃ?Tính chất cuộc Khởi nghĩa 18- 03- 187 1 là gì?? Vì sao hội đồng công xà đợc nhân dân nhiệt liệt hởng ứng?- Giáo viên sử dụng sơ đồ bộ máy hội đồng công xÃ(Treo trên bảng) hớng... phong trào công nhân từ 184 8 187 0+ T tởng: Giáo dục học sinh - Lòng biết ơn các nhà sáng lập ra chủ nghĩa khoa học Lý luận cách mạng soi đờng cho giai cấp công nhân đấu tranh - Tinh thần quốc tế chân chính, tinh thần đoàn kết của giai cấp công nhân.+ Kỹ năng:- Biết phân tích, đánh giá về quá trình phát triển của phong trào công nhân- Biết tiếp cận với văn kiện lịch sử Tuyên ngôn của Đảng cộng... các nớc:+ 187 5 Đảng xà hội dân chủ Đức+ 187 9 Đảng công nhân Pháp+ 188 3 Nhóm giải phóng lao động ngời Nga ra đời.2. Quốc tế thứ hai( 188 9-1914)- Sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX nhiều tổ chức chính đảng của giai cấp công nhân ra đời hỏi phải thống nhất lực l-ợng trong tổ chức quốc tế mới để thống nhất lực lợng và lÃnh đạo phong trào vô sản quốc tế- 14/07/ 188 9 Quốc tế thứ... Nhân dân Xô Viết đà vợt qua- Năm 1920 Hồng Quân đà đánh tan ngoại xâm và nội phản.3. ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10- Đối với nớc Nga:Làm thay đổi vận mệnh đất nớc và số phận con ngời, đa nhân dân lao động lên nắm chính quyền, thiết lập nhà nớc xà hội chủ nghĩa đầu tiền trên thế giới.- Đối với thế giới:Có ảnh hởng to lớn đến toàn thế giới => Biến cố lịch sử trọng đại nhất ở thế kỷ... Củng cố- Giáo viên khái quát tình hình các nớc Anh, Pháp, Đức đà học.- So sánh sự khác nhau giữa các nớc Anh, Pháp, Đức.5. Hớng dẫn- Đọc tiếp phần còn lại + T tởng: Giáo dục học sinh lòng tin vào năng lực lÃnh đạo, quản lý nhà nớc của giai cấp vô sản, lòng căm thù đỗi với giai cấp bóc lột.+ Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng trình bày, phân tích một sự kiện lịch sử - Su tầm các tài liệu lịch sử có liên . Giáo án lịch sử lớp 8 Tuần 1 Tiết 1+ 2 Ngày soạn: 23 /8 Ngày dạy: Phần I: Lịch sử thế giới Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỷ XVI đến năm 1917). nghĩa phát triển - Mời năm sau cách mạng 184 8- 184 9 cơn bão táp cách mạng mới lại bùng lên ở Châu Âu. - Từ 185 9- 187 0: 7 quốc gia ở bán đảo italya đã thống
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8 CẢ NĂM, GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8 CẢ NĂM, GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8 CẢ NĂM

Bình luận về tài liệu giao-an-lich-su-8-ca-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP