Nhung nguyen tac co ban trong quan ly CTXH

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 22:52

MỤC TIÊU GIẢNG DẠY Tự nhận thức là một kỹ năng giúp không chỉ giúp cho Nhân viên công tác xã hội (NVCTXH) hiểu rõ, chấp nhận, yêu mến bản thân mình (nhận diện được mặt mạnh, mạnh yếu, khả năng…) mà còn giúp họ định vị được bản thân trong mối quan hệ với thân chủ với tư cách là người cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, NVCTXH cũng cần được trang bị kỹ năng này để giúp cho thân chủ của họ cũng có kỹ năng nhận thức bản thân. Đây là kỹ năng quan trọng của NVCTXH, vì trong công tác xã hội thực hành thì mối quan hệ giữa thân chủ và NVCTXH là một thành phần quan trọng của tiến trình giúp đỡ và mối quan hệ này là một sự chuyên nghiệp, do đó, NVCTXH cần phải thực hành và phát triển kỹ năng này với tư cách là người cung cấp dịch vụ.Chủ đề này nhằm cung cấp kiến thức, thái độ và kỹ năng về tự nhận thức bản thân cho các NVCTXH để giúp họ có thể nhận diện và chấp nhận bản thân một cách chính xác và sâu sắc, qua đó, có hành động phù hợp trong các hoàn cảnh cụ thể khi làm việc với thân N HỮNG NGUN TẮC CƠ BẢN TRONG QUẢN Lí CƠNG TÁC XÃ HỘI Trên sở nguyên tắc chung quản lý, quản lý cơng tác xã hội đòi hỏi thực sở nguyên tắc riêng để đảm bảo quản lý cơng tác xã hội có hiệu qủa Thứ nhất, nguyên tắc chấp nhận Nội dung nguyên tắc đòi hỏi nhà quản lý cơng tác xã hội nhân viên khuyến khích có trách nhiệm chấp nhận lẫn nhau, đối xử cách phù hợp Điều có nghĩa là, xét khía cạnh đó, đòi hỏi bình đẳng nhà quản lý nhân viên sở Nhà quản lý nhân viên cở sở thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, đó, nhà quản lý công tác xã hội cần phải lắng nghe nhân viên chấp nhận thuộc cá nhân họ, tôn trọng nhân viên thực thể riêng biệt với khứ, lực, văn hố cá tính riêng Bên cạnh đó, nhân viên cần chấp nhận cá tính, cố gắng hiểu cảm xúc cách suy nghĩ nhà quản lý Mục đích nguyên tắc chấp nhận khuyến khích việc vận dụng cách tốt tài nguyên lực nhân viên để sở thực tốt chức nhiệm vụ Chính vậy, cá nhân phải nhìn nhận thực thể riêng biệt có quyền hạn trách nhiệm định tương ứng với vị trí mà họ đảm nhận Tuy nhiên, không nên đồng nghĩa chấp nhận với việc đồng tình với tất sai lầm, điều khơng tốt mà khơng có đánh giá, kiểm chứng góp ý để hồn thiện hai phía Thứ hai, nguyên tắc sách nội quy sở phải xây dựng với tham gia cách dân chủ thành viên Mỗi nhân viên làm việc sở phận tiến trình quản lý Vì vậy, sách nội quy sở phải nhân viên đặt ra, họ phải chủ làm chủ sách, nội quy Có nghĩa là, nhân viên phải tham gia vào việc xây dựng nên sách nội quy sở Các sách nội quy phải cơng khai, sách liên quan đến dịch vụ sở Chỉ sở đó, qúa trình thực hành nghề nghiệp mình, cán cơng tác xã hội tự xây dựng điều chỉnh kế hoạch làm việc cách thích hợp, phù hợp với sách quy chế sở Thứ ba, nguyên tắc truyền thông cởi mở Đối với sở nói chung sở xã hội nói riêng, việc đảm bảo truyền thơng diễn thơng suốt yêu cầu bắt buộc Nhưng sở xã hội, điều trở nên quan trọng cả, lẽ, sở xã hội đơn vị hoạt động chuyên môn lĩnh vực xã hội phức tạp, đòi hỏi mối quan hệ truyền thông phải thông suốt, cởi mở Điều có nghĩa lúc nhân viên chia sẻ ý kiến cảm nghĩ với nhân viên khác lãnh đạo cách thẳng thắn chân thật Không thể thực hoạt động chun mơn tốt khơng có chia sẻ kinh nghiệm khó khăn cơng việc, chí, bất lực thân cán cơng tác xã hội cơng việc Bên cạnh đó, truyền thơng cởi mở tạo điều kiện cho sách thủ tục quản lý thực cách thuận lợi có hiệu Các thơng tin truyền đạt từ xuống xác dễ dàng nhiều mối quan hệ thành viên sở tốt đẹp Nó làm hạn chế thơng tin gây nhiễu, thơng tin mang tính chất "hành lang" khơng có lợi cho hoạt động quản lý Thứ tư, nguyên tắc giá trị ngành công tác xã hội Các giá trị nghề nghiệp tảng để hoạt động sở triển khai đáp ứng đòi hỏi cá nhân, nhóm cộng đồng Các hoạt động quản lý phải thực tảng nguyên tắc ngành giữ gìn giá trị ngành Xét cho cùng, hoạt động quản lý sở hướng tới thực tốt chức chun mơn Do đó, nguyên tắc đạo đức mang tính tảng ngành công tác xã hội phải giữ vững, tránh sai lệch nhận thức hành động, dẫn tới hậu làm giá trị nhân văn ngành Những giá trị nhân văn mà ngành công tác xã hội mang lại cho xã hội hướng tới việc xây dựng xã hội ngày tốt đẹp hơn, hỗ trợ cá nhân, nhóm cộng đồng yếu vươn lên giải vấn đề mà gặp phải Thứ năm, nguyên tắc việc đáp ứng nhu cầu cộng đồng thân chủ Nhu cầu cộng đồng cá nhân cộng đồng tảng cho tồn sở xã hội cung ứng chương trình Cơng tác xã hội tồn để giải vấn đề xã hội Các cán công tác xã hội coi bác sĩ xã hội, sở xã hội xem bệnh viện xã hội Do đó, tồn sở xã hội nhằm giải nhu cầu thuộc mặt trái xã hội như: tăng lực cho cộng đồng yếu kém, giúp cá nhân, gia đình nhóm xã hội giải vấn đề mình, đương đầu với khó khăn Do đó, hoạt động quản lý phải lấy điểm xuất phát từ mục tiêu tồn sở để thực Các nhà quản lý công tác xã hội cần phải nhận thức sâu sắc vai trò, chức nhiệm vụ sở trước họ giao giữ vị trí quản lý Thứ sáu, nguyên tắc mục đích sở Mục đích sở phải hình thành, ghi nhận, nhân viên thấu hiểu sử dụng cách rõ ràng Đây sở phương pháp quản lý mục tiêu Nhà quản lý sở xã hội phải giúp nhân viên nhận thức trọng trách, vai trò sở Từ đó, xây dựng thái độ, động đắn thực hành nghề nghiệp, tránh vi phạm đạo đức nghề Thứ bảy, nguyên tắc trách nhiệm nghề nghiệp Nhà quản lý công tác xã hội chịu trách nhiệm việc cung cấp dịch vụ chuyên môn phù hợp với nhu cầu nhóm đối tượng phục vụ Trách nhiệm nhà quản lý công tác xã hội cao Hơn hết, nhà quản lý sở xã hội phải chịu trách nhiệm cơng việc với thân xã hội đồng nghiệp Do đó, nhà quản lý cần phải sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thách thức với sở mà đảm trách, chí, sai lầm mà nhân viên mắc phải Thứ tám, nguyên tắc uỷ quyền Việc uỷ quyền quản lý cần thiết Điều giúp cho nhà quản lý tránh việc ôm đồm nhiều trách nhiệm công việc Nhưng việc uỷ quyền phải rõ ràng văn Người uỷ quyền phải thực công việc phạm vi uỷ quyền báo cáo thường xuyên cho nhà quản lý Trong trường hợp, người uỷ quyền thực công việc vượt giới hạn uỷ quyền mà gây hậu thiệt hại cho sở người khác người phải chịu trách nhiệm trước sở pháp luật trách nhiệm công việc 9 Thứ chín, ngun tắc sử dụng tài nguyên Để thực vai trò mình, sở xã hội cần có nguồn lực vật chất định Các tài nguyên như: tiền bạc, vật chất, phương tiện nguồn nhân lực phải ni dưỡng, bảo tồn sử dụng xứng đáng với lòng tin cậy xã hội giao cho sở Nếu không xuất phát từ lương tâm nghề nghiệp giá lý đạo đức ngành người làm cơng tác quản lý có lạm dụng sử dụng sai mục đích nguồn lực Do vậy, hoạt động quản lý sở đòi hỏi nhà quản lý phải có cách thức quản lý hợp lý có sở giá lý nguyên tắc ngành nhằm đảm bảo nguồn lực sử dụng lúc, chỗ, tránh nguy tham nhũng xảy 1o Thứ mười, nguyên tắc lượng giá Lượng giá công việc nhằm tổng kết đánh giá bước, khâu tiến trình quản lý, giúp cho nhà quản lý thấy hạn chế, thiếu sót trình làm việc định Việc lượng giá phải tiến hành cách liên tục theo tiến trình chương trình để đạt mục tiêu Điều có nghĩa lượng giá khơng tiến hành bước khâu hay giai đoạn cuối tiến trình quản lý, mà phải tiến hành tất bước, khâu tồn tiến trình Tuỳ thuộc vào tính chất phức tạp khối lượng công việc phải thực mà việc lượng giá tiến hành sơ hay chi tiết ... xã hội cung ứng chương trình Cơng tác xã hội tồn để giải vấn đề xã hội Các cán công tác xã hội coi bác sĩ xã hội, sở xã hội xem bệnh viện xã hội Do đó, tồn sở xã hội nhằm giải nhu cầu thuộc mặt... ràng văn Người uỷ quyền phải thực công việc phạm vi uỷ quyền báo cáo thường xuyên cho nhà quản lý Trong trường hợp, người uỷ quyền thực công việc vượt giới hạn uỷ quyền mà gây hậu thiệt hại cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhung nguyen tac co ban trong quan ly CTXH, Nhung nguyen tac co ban trong quan ly CTXH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn