GIÁO ÁN HĐNGLL 6

44 363 2
Subrahmanyan Chandrasekhar

Subrahmanyan Chandrasekhar

Tải lên: 11,485 tài liệu

  • Loading...
1/44 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2013, 00:10

Chủ điểm tháng 9 : Truyền thống nhà trờng ========== ***** =========== Tuần 1: Thảo luận nội qui và nhiệm vụ năm học mới. Ngày soạn : / / 200 Ngày dạy : / / 200 I/ Yêu cầu giáo dục : - Giúp học sinh hiểu đợc nội qui của nhà trờng và nhiệm vụ năm học mới. - Có ý thức tôn trọng nội qui và nhiệm vụ năm học mới. - Tích cực rèn luyện , thực hiện tốt nội qui và nhiệm vụ năm học mới. II/ Chuẩn bị : 1, Nội dung : - Một bản nội qui của nhà trờng. - Một bản ghi những nhiệm vụ chủ yếu của năm học . - Một số tiết mục văn nghệ , câu chuyện 2, Hình thức hoạt động : - Nghe giới thiệu về nội qui và nhiệm vụ năm học mới. - Trao đổi , thảo luận trong lớp (chuẩn bị chia lớp theo nhóm) - Văn nghệ. III/ Tiến trình lên lớp . 1, Tổ chức 2, Bài mới . 2.1 Nghe giới thiệu nội qui học sinh 10 điều văn minh trong giao tiếp. - GV nêu 10 điều nội qui học sinh. - Học sinh ghi 10 điều nội qui học sinh vào vở giáo dục công dân. 2.2 , Thảo luận nhóm. - GV chia thành 6 nhóm mỗi nhóm cử 1 nhóm trởng và một th kí , phát cho mỗi nhóm một bảng phụ nhỏ và phấn để th kí ghi lại 1 ý kiến thảo luận của nhóm. Nhóm 1: - Nêu những qui định của ngời học sinh về giờ giấc , chuyên cần. Nhóm 2 : 1 - Nêu những qui định của học sinh về sách vở, dụng cụ và trang phục. Nhóm 3 : - Nêu những qui định của ngời học sinh về ý thức học tập trong các giờ lên lớp, ý thức bảo vệ của công. Nhóm 4: - Là học sinh em phải có ý thức nh thế nào trớc các hoạt động của trờng, của lớp, của Đoàn , Đội và ý thức chấp hành nội qui về luật giao thông? Nhóm 5: - Là ngời học sinh em phải có suy nghĩ gì về các khoản đóng góp do nhà trờng đề ra? Nhóm 6: - Trách nhiệm của ngời học sinh với các tệ nạn xã hội và nếp sống văn hoá mới? GV gọi đại diện từng nhóm lên trình bày ý kiến của nhóm mình toàn lớp cùng nghe và chuẩn bị bổ xung ý kiến. - Thảo luận xong, GV tổng kết lại những ý cơ bản của học sinh và nêu nhiệm vụ năm học mới. - Cho học sinh nhắc lại nhiệm vụ của năm học mới. 2.3, Vui văn nghệ . GV cho học sinh biểu diễn một số tiết mục văn nghệ , những câu chuyện hay ở Tiểu học mà học sinh thích nhất. - Học sinh hát hoặc kể chuyện với hình thức cá nhân hoặc theo nhóm. IV/ Kết thức hoạt động GV tuyên dơng cả lớp về tinh thần tham gia thảo luận - Nhắc nhở học sinh nắm vững nội qui và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học . - Giáo viên đa ra mẫu biểu điểm bình nhật , bình tuần cho học sinh thảo luận thống nhất để cả lớp thực hiện . V/ Rút kinh nghiệm . . 2 Tuần 2: Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp. Ngày soạn : / /200 Ngày dạy : / / 200 I/Yêu cầu giáo dục : - Giúp học sinh hiểu cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của dội ngũ cán bộ lớp. - Bớc đầu có ý thức xây dựng tập thể lớp có thái độ tôn trọng đội ngũ cán bộ lớp. - Rèn luyện kỹ năng nhận nhiệm vụ và kỹ năng tham gia các hoạt động chung của tập thể. II/ Chuẩn bị : 1, Nội dung. - Bảng sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp. - Bảng ghi nhiệm vụ của cán bộ lớp. - Các loại sổ sách ghi chép của cán bộ lớp. 2, Hình thức hoạt động . Có thể chỉ định đội ngũ cán bộ lớp trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ của học sinh hoặc qua biểu hiện, các đặc điểm cá nhân mà GVCN quan sát đợc hàng ngày. - Có thể để học sinh giới thiệu và cho lớp lựa chọn sau đó GVCN quyết định . - Trao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ trớc tập thể lớp. III/ Tiến trình hoạt động . A. Tổ chức : Kiểm tra số lợng . B. Bài mới. 1, Nội dung hoạt động . - Thành lập các tổ , nhóm trong lớp. - Cử ( hoặc bầu ) đội ngũ cán bộ lớp, lớp trởng, các lớp phó , tổ trởng , tổ phó , các cán sự chức năng , cán sự bộ môn. - Xác định chức năng , nhiệm vụ của từng môn học . - Về cách thức làm việc của đội ngũ cán bộ lớp. 2, Hình thức hoạt động . - Để học sinh giới thiệu và cho lớp lựa chọn , GVCN quyết định . - Trao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ trớc tập thể. 3, Tiến trình hoạt động . 3 - Giáo viên chủ nhiệm định hớng cho tập thể lớp về : + Mục đích yêu cầu tổ chức tự quản theo một cơ cấu chặt chẽ nhằm thu hút đợc nhiều học sinh tham gia vào hoạt động tập thể. + Giới thiệu sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp và các quan hệ hoạt động trong đó. + Nêu nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lớp. - Để học sinh giới thiệu : GV ghi lên bảng tên những học sinh đợc lớp đề cử . Sau đó cho tập thể lớp biểu quyết giơ tay xếp số phiếu theo thứ tự từ cao xuống thấp để đợc một danh sách đội ngũ cán bộ lớp. * Danh sách cán bộ lớp + Lớp trởng : Em Đỗ Thị Hiền + Lớp phó : Lu Văn Thành + Lớp phó : Phạm Thị Oanh + Lớp phó : Lâm Tuấn Dũng - Tổ chức giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp. + Em Hiền phụ trách chung , em Thành phụ trách lao động và môn Toán, em Oanh phụ trách môn Văn + văn nghệ + Tài chính , em Dũng phụ trách môn Tiếng Anh . - Em Đỗ Thị Hiền đại diện cho đội ngũ cán bộ lớp bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ mà lớp và cô giáo chủ nhiệm đã giao cho. - Em Nguyễn Thị Nhung đại diện cho học sinh cả lớp chúc mừng dội ngũ cán bộ lớp mới. - Cuối cùng : em Oanh - cán sự văn nghệ cho cả lớp hát bài Lớp chúng mình 4, Kết thúc hoạt động . - GV nhận xét về tinh thần , thái đội tham gia của học sinh trong việc sáng suốt lựa chọn đội ngũ cán bộ lớp và yêu cầu các thành viên trong lớp tích cực ủng hộ và giúp đỡ các bạn hoàn thành nhiệm vụ . - Động viên đội ngũ cán bộ lớp củng cố làm tốt nhiệm vụ đợc giao. IV/ Rút kinh nghiệm : *************************************** Tuần 3 : Nghe giới thiệu về truyền thống nhà trờng Ngày soạn : / / 200 Ngày dạy : / / 200 . 4 I/ Yêu cầu giáo dục : - Giúp học sinh nắm đợc những truyền thống cơ bản của nhà trờng và ý nghĩa của truyền thống đó. - Xác định đợc trách nhiệm của học sinh lớp 6 trong việc phát huy truyền thống. - Xây dựng kế hoạch học tập và hoạt động của các cá nhân và lớp. II/ Chuẩn bị : GV: Sơ đồ về cơ cấu tổ chức nhà trờng , về kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trong trờng. HS: Chuẩn bị một bài hát đã học ở Tiểu học . III/ Tiến trình hoạt động : GV: Nêu lý do sinh hoạt : - Giới thiệu về trờng ( THCS Trực Đại ) Trờng gồm lớp trong đó + Khối 9 : 7 lớp + Khối 8 : 7 lớp + Khối 7 : 7 lớp + khối 6 : 6 lớp. Tổng số học sinh trong toàn trờng là : 1054 em Tổng số giáo viên và cán bộ công nhân viên : 56 Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh : Cô Đặng Thị Hồng. + Ban giám hiệu : - Hiệu trởng : Thầy Trần văn Thiệm - Hiệu phó : Thầy Phạm Ngọc Khả - Hiệu phó : Cô Đặng Thị hải GV giới thiệu các thầy cô giáo là tổ trởng chuyên môn : + Tổ trởng tổ tự nhiên : Thầy Phạm Đức Tuyền, + Tổ trởng tổ xã hội : Cô Nguyễn Thị Thuỷ: - GV nêu những thành tích nổi bật của trờng từ ngày thành lập trờng ( 1969 ) đến nay. - Thành tích học sinh Giỏi, Giáo viên Giỏi. + Nhiều năm liền trờng đều có đồng đội học sinh Giỏi xép thứ hạng cao từ thứ hai đến thứ nhất của Huyện. + Có nhiều thầy cô giáo đợc cấp trên xét đạt danh hiệu Lao động Tiên Tiến và Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh và cấp cơ sở. Tiêu biểu nh thầy Trần Văn Thiệm, Cô Đặng Thị Hải, Cô Bùi Thị Lan . - Học sinh trình bày kết quả su tầm về truyền thống nhà trờng GV đa ra một số câu hỏi cho học sinh thảo luận . 5 * Qua truyền thống nhà trờng em học tập đợc gì? * Em có suy nghĩ gì về phơng hớng phấn đấu của mình để góp phần phát huy truyền thống nhà trờng? * Em hãy nêu sơ lợc về kế hoạch hành động của mình trong năm học mới? Chơng trình văn nghệ với các tiết mục mà học sinh đã chuẩn bị . IV/ Kết thúc hoạt động . - Giáo viên nhận xét về nhận thức của học sinh. - Học sinh năm đợc những nội dung cơ bản nào? - Những truyền thống nào đợc các em thảo luận sôi nổi nhất. - Tuyên dơng và góp ý phê bình đối với việc chuẩn bị và tinh thần tham gia của học sinh trong lớp. V/ Rút kinh nghiệm . . Tuần 4 : Tập các bài hát qui định Ngày soạn / / 200 Ngày dạy : / /200 I/ Yêu cầu giáo dục . - Giúp học sinh : + Hiểu đợc sự cần thiết phải thuộc và nhớ các bài hát qui định cho lứa tuổi học sinh THCS. + Biết cách đọc và luyện tập các bài hát qui định . + Có ý thức phấn khởi, có trách nhiệm học các bài hát. II/ Chuẩn bị : GV: 3 bài hát : - Tiếng hát bạn bè mình - Vui đến trờng. - Mùa thu ngày khai trờng. Chép sẵn 3 bài hát lên bảng. III/ Tiến trình hoạt động : 1, GV nêu lí do buổi tập hát. - Học sinh nêu suy nghĩ của mình. 6 2, Tập hát. - GV giới thiệu 3 bài hát qui định mà học sinh phải thuộc trong thánh 9 đó là bài " Tiếng hát bạn bè mình", Mùa Thu ngày khai trờng", " Vui đến trờng" - Yêu cầu cán sự văn nghệ em Phạm Thị Oanh lên điều khiển lớp tập hát. - Mời lần lợt các nhóm , tổ và một số cá nhân trình bày bài hát. - Những bài hát nào học sinh cha thuộc yêu cầu tự ôn luyện cá nhân hoặc theo nhóm tổ để có thể hát vào những buổi tiếp theo. IV/ Kết thúc hoạt động - Động viên các em học thuộc các bài hát qui định . - Nhận xét buổi tập hát , rút ra những u, nhợc điểm. V/ Cần bổ ích cho học sinh đánh giá kết quả theo chủ điểm. 1, Học sinh tự đánh giá. a, Em thu hoạch đợc gì qua các hoạt động cụ thể thảo luận nội qui và nhiệm vụ năm học mới , tổ chức đội ngũ cán bộ lớp. Nghe giới thiệu về truyền thống nhà trờng . Tập các bài hát qui định. b, Tự xếp loại kết quả hoạt động của bản thân. Tốt : ( . ) Khá ( ) Trung bình : ( ) Yếu : ( . ) 2, Tổ học sinh đánh giá. Tốt : ( . ) Khá : ( . ) Trung bình : ( ) Yếu : ( . ) 3, Giáo viên chủ nhiệm đánh giá. Tốt : ( . ) Khá : ( . ) Trung bình : ( . ) Yếu : ( .) IV/ Rút kinh nghiệm : . 7 Chủ điểm tháng 10 : Chăm ngoan học giỏi ========== ***** ========== Tuần 5 : Nghe giới thiệu th Bác. Ngày soạn : / / 200 Ngày dạy : ./ / 200 I/ Yêu cầu giáo dục : - Giúp học sinh hiểu đợc sự quan tâm , chăm lo của Bác đối với thế hệ trẻ và nội dung , ý nghĩa lời dạy của Bác trong th gửi học sinh cả nớc nhân ngày khai trờng năm học đầu tiên của nớc Việt nam dân chủ cộng hoà tháng 9 năm 1945 và th gửi ngành giáo dục ngày 16 tháng 10 năm 1968. - Có thái độ học tập đúng đắn ,quyết tâm học tập tốt ,rèn luyện tốt theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu . II/ Nội dung và hình thức hoạt động . 1. Nội dung . - Th Bác Hồ gửi nhân dân cả nớc ngày khai giảng năm học đầu tiên của nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà tháng 9 năm 1945 . - Th Bác Hồ gửi ngành giáo dục ngày 15 -10-1968. 2. Hình thức hoạt động . - Nghe giới thiệu hoặc đọc th Bác . - Trao đổi ,thảo luận nội dung chính và ý nghĩa của th Bác. III/ Chuẩn bị : - Giáo viên chuẩn bị th Bác gửi cho học sinh cả nớc nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên tháng 9 năm 1945 . - Th gửi ngành giáo dục 15 - 10 năm 1968 . - Câu hỏi để học sinh thảo luận . - Học sinh trang trí lớp , chuẩn bị chơng trình. IV/ Tiến trình hoạt động : * Hoạt động 1 : Lớp phó văn thể em Oanh cho cả lớp hát bài Nh có Bác trong ngày vui đại thắng 8 * Hoạt động 2 : Em Lu Văn Thành dẫn chơng trình lên tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, chơng trình làm việc . + Em Đỗ Thị Hiền đọc th Bác gửi học sinh nhân ngày khai trờng và th gửi ngành giáo dục 15 tháng 10 năm 1968 . + Trao đổi nội dung và ý nghĩa th Bác . - GVCN tổng kết ý kiến trao đổi , nhắc nhở những nhiệm vụ của học sinh . - Cuối cùng thởng thức một số tiết mục văn nghệ do một số bạn Đội viên trong chi đội trình bày đó là bạn Huế, bạn Luyến, bạn Chi . - Giới thiệu ngời điều khiển chơng trình Em Lu Văn Thành * Hoạt động 3 : Bạn Đỗ Thị Hiền đọc th Bác . * Hoạt động 4 : Trao đổi nội dung và ý nghĩa th Bác với một số câu hỏi sau: 1, Lá th của Bác viết vào dịp nào ? 2, Bác khuyên học sinh phải làm gì? 3, Những câu nào trong th cần chú ý nhất? Vì sao? 4, Em có suy nghĩ gì về nhiệm vụ học tập của mình * Hoạt động 5 : GVCN tổng kết các ý kiến trao đổi nhắc nhở những nhiệm vụ của học sinh trong giai đoạn hiện nay . - Cho học sinh kể và câu chuyện về Bác về thiếu niên nhi đồng với Bác Hồ. * Hoạt động 6 : Tổ chức các tiết mục văn nghệ của học sinh : Nh hát đơn ca , song ca , tốp ca. ( Với tinh thần xung phong ) * Hoạt động 7 : Kết thúc hoạt động : Em Lu Văn Thành nhận xét kết quả hoạt động, tuyên bố kết thúc. V/ Rút kinh nghiệm . 9 Tuần 6 : Lễ giao ớc thi đua (Chăm ngoan học giỏi giữa các tổ ) Ngày soạn : / / 200 Ngày dạy : / / 200 I/ Yêu cầu giáo dục : - Giúp học sinh hiểu ý nghĩa, tác dụng của việc thi đua và năm vững nội dung , chỉ tiêu thi đua : Chăm ngoan học giỏi theo lời Bác dạy . - Tự xác định mục đích, thái độ học tập và quyết tâm thi đua học tập tốt . - Biết tự quản, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để học tập tốt theo chỉ tiêu đề ra . II/ Nội dung và hình thức hoạt động . 1, Nội dung : - Chơng trình hành động Chăm ngoan học Giỏi của lớp . - Đăng kí và giao ớc thi đua của các tổ . - Trình bày văn nghệ theo chủ đề : Chăm ngoan học Giỏi Biết ơn thầy cô giáo . 2, Hình thức : Tổ chức lễ giao ớc thi đua giữa các tổ. III/ Chuẩn bị . - Thống nhất chơng trình hoạt động - Cử ngời điều khiển chơng trình : Em Lâm Tuấn Dũng - Cử ngời trang trí lớp, kê bàn ghế, tiếp khách mời , em Hoàn, em Kiên, em Vân Anh, em Quỳnh. IV. Tiến trình hoạt động *Hoạt động 1. Hát tập thể bài hát : Lớp chúng mình * Hoạt động 2 . Em Dũng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu ,ngời tham dự ,ngời điều khiển nói rõ chơng trình hoạt động . * Hoạt động 3 . Thực hiện chơng trình . + Bạn Đỗ Thị Hiền đại diện các cán bộ lớp trình bày chơng trình kế hoạch chỉ tiêu hành động chăm ngoan học Giỏi của lớp + Chủ toạ - em Dũng cho lớp thảo luận để đi đến thống nhất cụ thể nh sau: 1, Chỉ tiêu về mặt đạo đức : Tốt : 46 em Khá : 0 Không có học sinh nào xếp loại đạo đức Trung bình , yếu. 10 . + Khối 7 : 7 lớp + khối 6 : 6 lớp. Tổng số học sinh trong toàn trờng là : 1054 em Tổng số giáo viên và cán bộ công nhân viên : 56 Tổng phụ trách Đội TNTP. đầu tiên của nớc Việt nam dân chủ cộng hoà tháng 9 năm 1945 và th gửi ngành giáo dục ngày 16 tháng 10 năm 1 968 . - Có thái độ học tập đúng đắn ,quyết tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN HĐNGLL 6, GIÁO ÁN HĐNGLL 6, GIÁO ÁN HĐNGLL 6

Bình luận về tài liệu giao-an-hdngll-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP