30 đề toán lớp 2 kì 2

36 24 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2019, 09:08

ĐỀ 1Bài 1: (1 điểm) Viết tiếp số vào chỗ chấm cho thích hợp:a)216; 217; 228; ..........; ..............;b)310; 320; 330; ..........; ...............;2 (1 điểm) Cho số : 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết theo thứ tự từ bé đến lớn : A. 37, 28, 39, 72, 93 , 81 C. 28, 37, 39, 72, 81, 93 B. 93, 81,72, 39, 37, 28 D. 39, 93, 37, 72, 28, 81Bài 3: (1 điểm) Hoàn thành bảng sau:Đọc sốViết sốTrămChụcĐơn vịBảy trăm chín mươi790…………………………………………………….935Bài 4: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:1m = .........dm 519cm = …….m…....cm2m 6 dm = ……..dm14m 8m = ............ §Ị lun to¸n **** Líp : 2D =========================================== ================================= ĐỀ Bài 1: (1 điểm) Viết tiếp số vào chỗ chấm cho thích hợp: a) 216; 217; 228; ; ; b) 310; 320; 330; ; .; 2/ (1 điểm) Cho số : 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết theo thứ tự từ bé đến lớn : A 37, 28, 39, 72, 93 , 81 C 28, 37, 39, 72, 81, 93 B 93, 81,72, 39, 37, 28 D 39, 93, 37, 72, 28, 81 Bài 3: (1 điểm) Hoàn thành bảng sau: Đọc số Viết số Trăm Chục Đơn vị Bảy trăm chín mươi 790 …………………………………………………… 935 Bài 4: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1m = dm 519cm = …….m… cm 2m dm = …… dm 14m - 8m = Bài 5: (2 điểm) Đặt tính tính: 84 + 19 62 - 25 536 + 243 879 - 356 Bài (0,5 điểm) Khoanh vào chữ hình tơ màu A D C B số vng Bài 7) Tìm x:(1 điểm) a) x : = b) × x = 12 + Bài 8: Cho hình tứ giác ABCD hình vẽ: A 3cm B 2cm 4cm D 6cm C a/ Tính chu vi hình tứ giác ABCD Đề luyện toán **** Lớp : 2D =========================================== ================================= Bài 9:) Đội Một trồng 350 cây, đội Hai trồng đội Một 140 Hỏi đội Hai trồng ? ĐỀ Bài : Nối số thích hợp với trống: a) < 70 b) 70 > 40 50 60 70 Bài : Đặt tính tính 52 + 27 54 – 19 60 30 33 + 59 71 – 29 Bài : Tìm X a) X – 29 = 32 b)X + 55 = 95 Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ trống : a) dm = …… cm 40 cm = …… dm b) 1m = ……… cm 60 cm = …… dm Bài 5: Lớp 2A có tất 28 học sinh, xếp thành hàng Hỏi hàng có học sinh? §Ị lun to¸n **** Líp : 2D =========================================== ================================= Bài - Trong hình bên: Có … hình tam giác Có … hình tứ giác ĐỀ I/ Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết đúng: 1/ Số gồm: trăm chục đơn vị viết là: A 632 B 602 C.603 2/ Số liền trước 300 số: A 301 B 302 C 299 3/ Chữ số số 345 có giá trị là: A 400 B C 40 4/ x : có kết là: A B C 5/ Đồng hồ ? A 14 20 phút B 10 10 phút C 10 phút 6/ Chu vi hình tam giác ABC là: A 25 cm B 15 cm C 35 cm B D 623 D 298 D A cm 6cm cm C Đề luyện toán **** Lớp : 2D =========================================== ================================= II/ Phần tự luận: 1/ Đặt tính tính: 68 + 24 354 + 343 90 – 72 762 – 350 2/ Tìm x X- 37 = 45 X + 28 = 92 x + x +x = 15 2/ Tính giá trị biểu thức: a 36 : x = ……………… …………………………… b x : = ……………… ……………………………… 3/ Con gấu nặng 184 kg, sư tử nặng gấu 15 kg Hỏi sư tử nặng ki-lô-gam ? ……………………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………… 4/ Viết số liến trước, số liền sau vào chổ trống cho thích hợp : Số liền trước Số cho Số liền sau ……………………… 525 ……………………… ……………………… 499 ……………………… 5/ Viết số sau theo thứ tự từ bé đến lớn : 265 ; 397 ; 663 ; 458 …………………………………………………………………………………………… 6/ Số ? x6 25 :5 x6 24 :4 Đề luyện toán **** Lớp : 2D =========================================== ================================= 7/ Giải toán : a) Đội Một trồng 350 cây, đội Hai trồng đội Một 160 Hỏi đội Hai trông ? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… b) Lớp em có 32 bạn, xếp thành hàng Hỏi hàng có bạn ? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ĐỀ Bài 1:Tính nhẩm 2x6=… 15 : = … Bài 2:Đặt tính tính 356+212 857-443 x =… 24 : =… 27 : =… x =… 96- 148 20 : =… x =… 459+237 721 -398 Đề luyện toán **** Lớp : 2D =========================================== ================================= Bài 3:Tính x +15= + giờ= Bài 4: Tìm x X x =35 30 : : = 24km : 4= x + 15 = 74 + 25 615 - X = 253 Bài 5: Có 24 bút chì màu ,chia cho nhóm Hỏi nhóm có bút chì màu? Bài 6: Mỗi chuồng có thỏ Hỏi chuồng có thỏ ? Bài 7: Điền số ? 1dm = ….…cm 1m = …… dm 1km = …… m 1m = …… mm 1cm = …….mm 10cm = ….dm 10dm = ….m 1000m = ….km 1000mm = … m 10mm = ….cm Bài 8: Điền dấu (+, -, x, :) vào trống để phép tính đúng: = 10 15 = 30 Bài 9: Hình bên có hình: a) ……… tứ giác b) ……… tam giác ĐỀ §Ị lun to¸n **** Líp : 2D =========================================== ================================= A PHẦN CƠ BẢN Bài 1/ Khoanh vào chữ đặt trước kết đúng: Chu vi hình tam giác là: A cm B 24 cm C cm D 12 cm > 401 399 < 359 505 = Bài Đặt tính tính: 247 + 25 91 - 25 Bài 2/ 701 688 456 456 972 - 430 532 + 245 Bài 4/ lớp học có 32 học sinh, xếp thành hàng Hỏi hàng có HS ? Bài 5/ Tìm x 100 + x = 28 X + X + X = 12 x – 327 = 582 Câu 6/ Đọc số sau : a/ 105:……………………………………… b/ 234:……………………………………… c/ 396:……………………………………… c/ 424:……………………………………… Câu 7/ Viết số : 439 ; 972 ; 394 ; 521 a,/ Theo thứ tự từ lớn đến bé b/ Theo thứ tự từ bé đến lớn ……………………………… Câu 8/Tính nhẩm ……………………………………… 400 + 300 = Câu 9/ Đặt tính tính 800 – 200 = 4x5 = 35 : = Đề luyện toán **** Líp : 2D =========================================== ================================= 464 + 27 94 – 75 318 + 141 784 – 403 Câu 10/ Tìm x : X : = 25 : x = 12 + x – 28 = 59 Câu 11/ Tính 24 + 16 – 26 =………… x : = …………… =………… = …………… Câu 12/ Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời : A hình tam giác hình tứ giác B hình tam giác hình tứ giác C hình tam giác hình tứ giác Câu 13/ Bài tốn Có 25 cam để vào đĩa, đĩa có cam Hỏi có đĩa cam B PHẦN NÂNG CAO C©u 1/a TÝnh nhanh: 1) + + + 10 + 13 + 16 + 19 2) 59 – 24 + 11 + 24 b Điền chữ số thích hợp vào dấu ? + 123 = 456 Câu 2/ a) Với bốn chữ số 0, 5, 8, Hãy viết tất số có hai chữ số khác ? b) Tìm số biết lấy số cộng với 27 hiệu số lớn có hai chữ số với số bé có hai ch s ging Đề luyện toán **** Líp : 2D =========================================== ================================= Câu 3/ a) Tìm a, b, c, d = ? b/ Tìm x biết: 38 < x + 31 < 44 11 14 18 a b c 44 d 69 < x +45 < 71 Câu 4/ Tổng kết năm học, lớp 2A, 2B, 2C có tất 19 học sinh giỏi Biết lớp 2B có học sinh giỏi lớp 2C có học sinh giỏi Hỏi lớp 2A có học sinh giỏi ? Câu 5/Cho tam giác ABC có độ dài cạnh AB 12 cm Tổng độ dài cạnh BC CA độ dài cạnh AB cm a) Tìm tổng độ dài hai cạnh BC CA b) Tính chu vi hình tam giác ABC ĐỀ Câu1 : Đặt tính tính 736 + 38 = 353 + 47 = 100 – 65 = 100 – = Câu : Số ? a) ; ; ; ; Đề luyện toán **** Líp : 2D =========================================== ================================= b) 10 ; 12 ; 14 ; ………… ; ………… c) 18 ; 19 ; 20 ; …………….;…………… Câu 3: Tìm X a) 35 - X = 25 b) x X = 27 Câu : Anh cân nặng 50kg, em nhẹ anh 15 kg Hỏi em cân nặng kg ? Câu : Mỗi nhóm có học sinh có nhóm Hỏi có tất học sinh? ĐỀ Bài1 : Tính 453+246 = ……… 752-569 =……… Bài : Đặt tính tính 575-128 492-215 Bài : Tìm X a, X - 428 = 176 X + 215 = 772 146+725 =…… 972-146=………… 143+279 452 -238 X x + X = 28 +2 10 §Ị lun to¸n **** Líp : 2D =========================================== ================================= Viết vào chỗ chấm thích hợp: Câu 4: Viết số a) Sáu trăm chín mươi lăm: b) Tám trăm linh tư Câu 5: Chọn mm, cm, dm, hay m viết vào chỗ chấm thích hợp Bạn Nam lớp em cao 15 Câu 6: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 504; 506; 508; .; ; b) 711; 713; 715; ; ; II, Phần tự luận: Câu 1: Đặt tính tính: 376 + 43 856 - 548 57 + 25 91 - 28 Câu 2: Tính: 45 m : = …………………… 40 : : = Câu 3: Tìm x 638 - x = 205 32 cm : =………………… x + = x- 253 = 436 Câu 4: a) Hai tổ công nhân có 367 người, tổ có 152 người Hỏi tổ hai có người? b) Lớp 2A có 27 học sinh chia thành tổ Hỏi tổ có học sinh ĐỀ 18 I - Phần trắc nghiệm Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời Câu 1: Khoanh tròn vào số bé số sau: 583; 538; 588; 885; 385; 358 Câu 2: trăm + chục + đơn vị = ……… Cần điền vào chỗ chấm số: A 963 B 693 C 396 D 936 Câu 3: Cho biết số bị trừ 485, số trừ 72 Hiệu hai số là: A 417 B 413 C 457 D 557 Câu 4: Chu vi hình tam giác có độ dài cạnh u bng 9cm l: 22 Đề luyện toán **** Lớp : 2D =========================================== ================================= A 18 cm B 27 cm C 24 cm D dm II - Phần tự luận Câu 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 707; …….; 709; …… ; ………; 712; …… ; ………; 715 Câu a/ Đặt tính tính: 495 -– 251 465 + 172 815 -298 427 +125 b/ Tính: x + 152 20 x : 259 -125 + 29 Câu 7: Một cửa hàng buổi sáng bán 475l dầu, buổi chiều bán nhiều buổi sáng 124l dầu Hỏi buổi chiều cửa hàng bán lít dầu? Câu 8: Giải tốn theo tóm tắt sau: Đoạn dây dài: 362 cm Cắt đi: : 25 cm Còn lại : … cm ? Câu 9: Trong hình bên: a Có hình vng? ………………………… ………………………… b Có hình tam giác? ………………………… ………………………… ĐỀ 19 Bài 1: Tớnh nhm 23 Đề luyện toán **** Lớp : 2D =========================================== ================================= x = …… 18 : = …… x = …… 10 : = …… x = …… 24 : = …… x = …… 20 : = …… Bài 2: Đặt tính tính 654 + 344 342 – 212 729 + 113 474 – 463 Bài 3: So sánh 321 298 < 302 310 30 - 40 - > 658 648 599 597 + 1000 998 + = Bài 4: Một trường tiểu học có 265 học sinh nam 234 học sinh nữ Hỏi trường tiểu học có tất học sinh ? Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước kết Số hình tứ giác có hình vẽ ? A B C D ĐỀ 20 I PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ (A,B,C,D)đặt trước kết Câu 1: Sáu trăm, bốn chục, bảy đơn vị hợp thành số nào? A 467 B 674 C 647 Câu 2: Số liền sau số 539 số nào? A 538 B 540 C 541 Câu 3: Câu đúng? A Muốn tìm số bị chia ta lấy thương cộng với số chia B Muốn tìm số bị chia ta lấy thương trừ số chia C Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia Câu 4: Tìm đáp số tốn: Lớp 2A có 36 học sinh chia thành tổ học tập Hỏi tổ có học sinh? 24 Đề luyện toán **** Lớp : 2D =========================================== ================================= A học sinh B học sinh C học sinh Câu 5: Hình tơ màu M M số ô vuông? N N P P A Hình M B Hình N C Hình P D Cả hình M,N,P Câu 6: Câu nói ngày? A 18 sáng B 17 chiều B C tối D 10 tối Câu 7: Câu thích hợp? A Chiếc bàn học sinh cao m B Quãng đường dài 20dm C Chiếc bút bi dài khoảng 15cm D Chiếc thước kẻ dài khoảng 1km Câu 8: Đồng hồ chỉ: A 10 phút B 15 phút C 10 15 phút D 30 phút Câu 9: Tờ giấy bạc 1000 đồng đổi tờ giấy bạc 500 đồng? A tờ B tờ C tờ D tờ Câu 10: … cm = 1m Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A 10 B 100 C 1000 Câu 11: Viết số sau thành tổng trăm, chục, đơn vị: 580 = …………………………………………… Câu 12:Viết số sau theo thứ tự từ lớn đến bé : 807 ; 870 ; 846 ; 864 ; 888 ; 880 ………………………………………………………………………………… B.Phần tự luận: Câu 1: Đặt tính tính 146 + 20 443 + 34 585 - 42 298 - 48 ………… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ……… Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 100 cm =……m 1m =……mm 24cm – 4cm + 30cm=…… 30cm + 7cm – 37cm =…… Câu 3: Tìm x 25 §Ị lun to¸n **** Líp : 2D =========================================== ================================= x - 34 = 49 x x = 36 x +12 -23 = 63 Câu 4: Nhà trường chia 50 bàn ghế vào lớp Mỗi lớp chia Hỏi có lớp nhận bàn ghế ? (2 điểm) Câu 5: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài cạnh : AB = 35cm, BC =15 cm, AC = 45cm ĐỀ 21 I Trắc nghiệm khách quan * Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: Số 801 đọc là: A Một trăm linh tám B Tám trăm linh C Tám trăm mười Số liền sau 835 là: A 834 Một ngày có giờ? A 12 B 838 B 24 C 836 C 36 Kết phép tính 68 + 24 - 12 là: A 80 B 92 C 90 Kết phép tính x + là: A 72 B 47 C 37 1km = m Số thích hợp điền vào chỗ trống là: A 10m B 100m C 1000m Hình tam giác có độ dài cạnh 8cm Chu vi hình tam giác là: A 24cm B 16cm C 20cm Hình bên có hình vuông? A B C II Trắc nghiệm t lun 26 Đề luyện toán **** Lớp : 2D =========================================== ================================= Tính: 156 73 312 875 + + 38 39 251 Tính: x – 11 = 20 : x = = = Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a/ 95 ; 100 ; 105; b/ 254 ; 244 ; 234 ; Tìm x: x x = 19 – x x + 16 = 84 - 46 x x + x = 17-2 Năm bố 36 tuổi, ông nhiều bố 27 tuổi Hỏi ông năm tuổi? ĐỀ 22 I Phần trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời Câu Số 251 đọc là: A Hai trăm lăm mươi mốt B Hai trăm năm mươi mốt C Hai trăm năm mốt Câu Số Bảy trăm linh tư viết là: A 74 B 740 C 704 Câu Chữ số số 190 có giá trị bằng: A 90 B 900 C Câu Số lớn số 938; 983; 839; 893 là: A 983 B 938 C 893 Câu Con lợn nặng 74kg Con dê nhẹ lợn 19kg Vậy dê nặng: A 93kg B 55kg C 65kg Câu Đồng hồ ? A 12 10 phút 11 12 B 12 phút 10 C II Phần tự luận 27 Đề luyện toán **** Lớp : 2D =========================================== ================================= Câu Đặt tính tính: 565 + 182 487 - 43 413 + 241 Câu Tính chu vi hình tam giác biết cạnh tam giác 5cm Câu Quãng đường AB dài 167km Quãng đường CD ngắn quãng đường AB 15km Hỏi quãng đường CD dài ki-lô-mét ? Câu 10 Tìm số có hai chữ số biết hiệu chữ số hàng chục chữ số hàng đơn vị tích hai chữ số 24 ĐỀ 23 I.Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời Bài 1:Trong số 348; 483; 384; 834; 843 số lớn là: A.834 B.483 C.843 Bài 2:Số gồm : trăm chục đơn vị viết là: A.127 B.172 C.127 Bài 3:Tờ giấy bạc 1000 đồng đổi thành tờ giấy bạc 500 đồng ? A tờ C.172 B.2 tờ Bài 4: Chu vi hình tam giác ABC có độ dài cạnh: AB = 34 cm; BC = 20 cm;AC = 16 cm A 70 cm B 54 cm C 60cm Bài 5:Trong hình vẽ bên có: A hình tam giác hình tứ giác B hình tam giác hình tứ giác C hình tam giác hỡnh t giỏc 28 Đề luyện toán **** Lớp : 2D =========================================== ================================= II Tự luận Bài 1: Đặt tính tính 254 + 235 46 + 64 768 – 523 80 – 54 Bài 2: Tìm x 467 + x = 877 x – 214 = 612 x:5=3 x x = 20 Bài : a) Có 40 kg gạo chia vào túi, túi chứa kg Hỏi có túi gạo ? b)Bể thứ chứa 768 lít nước, bể thứ hai chứa bể thứ 235 lít Hỏiể thứ hai chứa lít nước ? Bài : Viết phép chia có thương số chia ĐỀ 24 Bài 1:Tính nhẩm 20 x = … 15 : = … Bài 2:Đặt tính tính 356+212 30 x =… 24 : =… 27 : =… x =… 20 : =… 50 x =… 857-443 96-48 59+27 29 Đề luyện toán **** Líp : 2D =========================================== ================================= Bài 3:Tính x +15= 30 : : = + giờ= 24km : 4= Bài 3: Tìm x X x - 10 = 35 x + 15 – 26 = 174 25 + 29 + x = 95 Bài 4: Có 24 bút chì màu ,chia cho nhóm Hỏi nhóm có bút chì màu? Bài 6: Tìm số biết lấy số nhân với 18 cộng ĐỀ 25 Phần I: 1/ Đúng ghi (Đ), sai ghi (S) vào a/ Số liền sau 891 890 dần c/ Các số 289, 305, 350, 355 xếp theo thứ tự tăng b/ Số lớn có ba chữ số 999 d/ 900đồng – 200đồng = 700đồng 2/ Nối số với tổng thích hợp 675 900 + 80 + 440 600 + 70 + 989 400 + 40 404 400 + 3/ Khoanh vào số lớn 542 ; 429 ; 529 ; 490 4/ Khoanh vào chữ trước kết (1đ) a/ …… mm = 1m 1km = ……… m b/ x + 39 = ? A/ 100; A/ 61; B/ 10; B/ 71; C/ 1000 C/ 70 Phần II: 1/ 1/ đặt tính tính: 90 – 32 59 + 35 425 + 343 789 – 255 30 Đề luyện toán **** Lớp : 2D =========================================== ================================= 2/ Tìm x biết x - 27 = 63 x:4=5 285 –x = 123 3/ Tính 40 : x = ……………… x + 59 = ……………… = ……………… = ……………… 4/ Bể thứ chứa 885l nước, bể thứ hai chứa bể thứ 215l nước Hỏi bể thứ hai chứa lít nước? 5/ Tính chu vi hình tứ giác MNPQ có độ dài cành 5dm ĐỀ 26 BÀI 1: Tính 925 – 420 BÀI 2: Tìm y y + 300 = 800 – 995 85 48 + 15 63 – 17 y – 500 = 200 503 + 354 732 + 55 600 – y = 300 BÀI 3: Số? +3 -2 +5 -3 201 13 23 BÀI 3: Khối lớp hai có 102 học sinh Khối lớp ba có 127 học sinh Hỏi hai khối có học sinh? 31 Đề luyện toán **** Lớp : 2D =========================================== ================================= BÀI 4: Kẻ thêm đoạn thẳng để hình tam giác ĐỀ 27 Bài 1: Tính nhẩm x = 28 : = x = 400 + 500 = x = 35 : = 32 : = 800 - 200 = Bài 2: a)Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 2m = dm ; 1m = .cm ; 1km = m ; 8cm = mm a) Xếp số sau : 348 , 843 , 328 , 238, 838 theo thứ tự từ bé đến lớn: Bài 3: Đặt tính tính 47 + 39 ; 975 - 352 ; 82 – 35 ; 243 + 526 Bài 4: Điền dấu >,
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 đề toán lớp 2 kì 2, 30 đề toán lớp 2 kì 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn