Bai toan ve Chuyen dong Lop 5.

1 1,779 8 Gửi tin nhắn cho Charles Ergen
Charles Ergen

Charles Ergen

Tải lên: 11,612 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2013, 20:10

TOÀN CHUYỂN ĐỘNG BÀI 1 Một ô tô và một xe đạp bắt đầu đi cùng một lúc : Ô tô đi từ A, xe đạp đi từ B: Nếu ô tô và xe đạp đi ngược chiều nhau thì sẽ gặp nhau sau 2 giờ.Nếu ô tô và xe đạp đi cùng chiều. Thi ô tô đuổi kịp xe đạp sau 4 giờ. Biết rằng từ A đến B là 96 km. Hãy tính vận tốc của ô tô và xe đạp. Bài giải A B A B Nếu ô tô và xe đạp đi ngược chiều nhau, thì mỗi giờ chúng gần nhau là 96 : 2 = 48 (km) Từ đó tổng vận tốc của ô tô và xe đạp là 48 km/ giờ. Nếu ô tô và xe đạp cùng chiều thì sau mỗi giờ chúng lại gần nhau: 96 :4= 24(km) Từ đó hiệu vận tốc của ô tô xe đạp là 24km/giờ Vậy vận tốc của ô tô là: (48 + 24) : 2 = 36(km/giờ) Vận tốc của xe đạp là: 48 – 36 = 12(km/giờ) Đáp số: V của ô tô: 36 km/giờ V của xe đạp : 12 km/ giờ Bài 2 Toán vui Một con chó duổi một con thorcachs xa nó 17 bước của chó. Con thỏ ở cách hang của nó 80 bước của thỏ. Khi thỏ chạy được 3 bước thì chó chạy được một bước. Một bước của chó bằng 8 bước của thỏ. Hỏi chó có bắt được thỏ không? Bài giải 80 bước của thỏ bằng 10 bước của chó( 80 : 8 = 10) Như vậy chó ở cách hang thỏ 27 bước chó( 17 + 10 = 27) Nếu chó vừa chạy đến hang thỏ thì thì thỏ đã chạy được 81 bước (3 x 27 = 81)tức là thỏ đã chạy vào hang được 1 bước rồi ( 81 – 80 = 1) Do đó chó không bắt được thỏ. Trả lời: chó không bắt được thỏ.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai toan ve Chuyen dong Lop 5., Bai toan ve Chuyen dong Lop 5., Bai toan ve Chuyen dong Lop 5.

Bình luận về tài liệu bai-toan-ve-chuyen-dong-lop-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP