Bai toan ve Chuyen dong Lop 5.

Charles Ergen
Charles Ergen(11612 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 1677
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2013, 20:10

Mô tả: TOÀN CHUYỂN ĐỘNG BÀI 1 Một ô tô và một xe đạp bắt đầu đi cùng một lúc : Ô tô đi từ A, xe đạp đi từ B: Nếu ô tô và xe đạp đi ngược chiều nhau thì sẽ gặp nhau sau 2 giờ.Nếu ô tô và xe đạp đi cùng chiều. Thi ô tô đuổi kịp xe đạp sau 4 giờ. Biết rằng từ A đến B là 96 km. Hãy tính vận tốc của ô tô và xe đạp. Bài giải A B A B Nếu ô tô và xe đạp đi ngược chiều nhau, thì mỗi giờ chúng gần nhau là 96 : 2 = 48 (km) Từ đó tổng vận tốc của ô tô và xe đạp là 48 km/ giờ. Nếu ô tô và xe đạp cùng chiều thì sau mỗi giờ chúng lại gần nhau: 96 :4= 24(km) Từ đó hiệu vận tốc của ô tô xe đạp là 24km/giờ Vậy vận tốc của ô tô là: (48 + 24) : 2 = 36(km/giờ) Vận tốc của xe đạp là: 48 – 36 = 12(km/giờ) Đáp số: V của ô tô: 36 km/giờ V của xe đạp : 12 km/ giờ Bài 2 Toán vui Một con chó duổi một con thorcachs xa nó 17 bước của chó. Con thỏ ở cách hang của nó 80 bước của thỏ. Khi thỏ chạy được 3 bước thì chó chạy được một bước. Một bước của chó bằng 8 bước của thỏ. Hỏi chó có bắt được thỏ không? Bài giải 80 bước của thỏ bằng 10 bước của chó( 80 : 8 = 10) Như vậy chó ở cách hang thỏ 27 bước chó( 17 + 10 = 27) Nếu chó vừa chạy đến hang thỏ thì thì thỏ đã chạy được 81 bước (3 x 27 = 81)tức là thỏ đã chạy vào hang được 1 bước rồi ( 81 – 80 = 1) Do đó chó không bắt được thỏ. Trả lời: chó không bắt được thỏ.

— Xem thêm —

Xem thêm: Bai toan ve Chuyen dong Lop 5., Bai toan ve Chuyen dong Lop 5., Bai toan ve Chuyen dong Lop 5.

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-toan-ve-chuyen-dong-lop-5

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.141136169434 s. Memory usage = 18.45 MB