Bài thơ : Nghe lời cô giáo

30 1,997 2
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,605 tài liệu

  • Loading...
1/30 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2013, 19:10

Mục tiêu chính nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo nhỡ, đặc biệt là ngôn ngữ nói. Đồng thời phát triển ở trẻ 4 lĩnh vực sau: • Phát triển nhận thức: trẻ hiểu nội dung bài thơ. • Phát triển thẩm mỹ: Trẻ cảm nhận được cái hay cái đẹp qua các hình ảnh minh hoạ… • Phát triển thể chất: Trẻ được vận động qua các trò chơi. • Phát triển tình cảm xã hội: Trẻ thích đến lớp,yêu cô yêu bạn… 1.Giáo án điện tử 2.Đài Catset 3.Băng chuẩn bài thơ: “Nghe lời cô giáo” 4.Đàn Organ ghi bài hát: “Trường chúng cháu là trường Mầm non,vui đến trường” 5.Hai bức tranh minh hoạ bài thơ đã được cắt rời 6.Mỗi trẻ một bức tranh gồm nhiều hình ảnh minh hoạ bài thơ và một số hình ảnh khác 1 2 3 Lớp chúng mình đang tìm hiểu chủ đề gì? Đến lớp chúng mình Đến lớp chúng mình được tham gia những được tham gia những hoạt động nào? hoạt động nào? Những bài thơ nào bé đã được làm quen trong chủ đề trường mầm non? . chuẩn bài th : Nghe lời cô giáo 4.Đàn Organ ghi bài hát: “Trường chúng cháu là trường Mầm non,vui đến trường” 5.Hai bức tranh minh hoạ bài thơ đã được. giáo nhỡ, đặc biệt là ngôn ngữ nói. Đồng thời phát triển ở trẻ 4 lĩnh vực sau: • Phát triển nhận thức: trẻ hiểu nội dung bài thơ. • Phát triển thẩm mỹ:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thơ : Nghe lời cô giáo, Bài thơ : Nghe lời cô giáo, Bài thơ : Nghe lời cô giáo

Bình luận về tài liệu bai-tho-nghe-loi-co-giao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP