Phiếu đánh giá công chức hàng năm

Larry Page
Larry Page(11560 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 3061
22
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2013, 18:10

Mô tả: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------- o0o -------------- Phiếu đánh giá công chức Năm 200 Họ và tên:. Mã số: Chức vụ: Mã ngạch: Bậc:Hệ số lơng: Đơn vị công tác: I/ Tự nhận xét kết quả tu dỡng, rèn luyện: 1/ Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nớc: 2/ Kết quả công tác: 3/ Tinh thần kỷ luật 1 4/ Tinh thần phối hợp trong công tác: 5/ Tính trung thực trong công tác: 6/ Lối sống đạo đức 7/ Tinh thần học tập, nâng cao trình độ: 8/ Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân; Hơng Cần, ngày tháng năm 200 Ngời tự nhận xét 2 II/ ý kiến của tập thể đơn vị III/ Kết quả tổng hợp xếp loại công chức (Phần này do thủ trởng trực tiếp ghi) Stt Nội dung Điểm Xếp loại Ghi chú 1 Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nớc 2 Kết quả công tác 3 Tinh thần kỷ luật 4 Tinh thần phối hợp trong công tác 5 Tính trung thực trong công tác 6 Lối sống đạo đức 7 Tinh thần học tập nâng cao trình độ 8 Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân Xếp loại: Xuất sắc, Khá, Trung bình, Kém. Kết luận: Công chức đạt loại: Thanh Sơn, ngày tháng năm 200. Thủ trởng trực tiếp đánh giá (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 3 . ------------- o0o -------------- Phiếu đánh giá công chức Năm 200 Họ và tên:. Mã số: Chức vụ: Mã ngạch: Bậc:Hệ số lơng: Đơn vị công tác: I/ Tự nhận xét. sắc, Khá, Trung bình, Kém. Kết luận: Công chức đạt loại: Thanh Sơn, ngày tháng năm 200. Thủ trởng trực tiếp đánh giá (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 3

— Xem thêm —

Xem thêm: Phiếu đánh giá công chức hàng năm, Phiếu đánh giá công chức hàng năm, Phiếu đánh giá công chức hàng năm

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu phieu-danh-gia-cong-chuc-hang-nam

Đăng ký

Generate time = 0.319412946701 s. Memory usage = 18.45 MB