Nhiệm vụ của đoàn thanh niên vladimir ilyich lenin

15 10 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2019, 21:28

Vladimir Ilyich Lenin Nhiệm vụ đoàn niên Vladimir Ilyich Lenin Nhiệm vụ đoàn niên Chào mừng bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ MỤC LỤC Nhiệm vụ đoàn niên Vladimir Ilyich Lenin Nhiệm vụ đoàn niên (diễn văn đại hội iii toàn nga đoàn niên cộng sản nga ngày tháng mười 1920) [1] (Lê-nin đại hội hoan hô nhiệt liệt) Các đồng chí, hơm nay, tơi muốn nói với đồng chí nhiệm vụ Đoàn niên cộng sản, nhân đó, vấn đề tổ chức niên nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa, nói chung, cần phải tổ chức Càng cần phải nói đến vấn đề này, theo ý nghĩa đó, nói nhiệm vụ thật xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa, niên Bởi rõ ràng hệ người lao động đào tạo xã hội tư chủ nghĩa, giỏi giải nhiệm vụ phá huỷ móng chế độ tư già cỗi dựa bóc lột Giỏi họ giải nhiệm vụ xây dựng chế xã hội có khả giúp cho giai cấp vô sản giai cấp cần lao giữ lấy quyền tay đặt móng vững chắc, hệ khởi công điều kiện mới, hồn cảnh khơng quan hệ người bóc lột người nữa, xây dựng Cho nên, đề cập đến nhiệm vụ niên theo quan điểm đó, tơi phải nói nhiệm vụ niên nói chung, đồn niên cộng sản tổ chức khác nói riêng, tóm gọn từ Nhiệm vụ là: học tập Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nhiệm vụ đoàn niên Vladimir Ilyich Lenin Rõ ràng "một từ", chưa giải đáp vấn đề chủ yếu quan trọng là: học học nào? Nhưng tồn vấn đề chỗ với việc cải tạo xã hội tư già cỗi, việc dạy dỗ, giáo dục rèn luyện hệ mới, hệ xây dựng xã hội cộng sản, để nguyên trước Việc dạy dỗ, giáo dục rèn luyện niên phải xuất phát từ vật liệu mà xã hội cũ để lại cho Chúng ta xây dựng chủ nghĩa cộng sản từ tổng số kiến thức, tổ chức thiết chế số dự trữ nhân lực vật lực mà xã hội cũ để lại cho Chỉ có cải tổ triệt để việc dạy dỗ, việc tổ chức giáo dục niên, có thể, cố gắng hệ trẻ đạt kết xây dựng nên xã hội không giống xã hội cũ, tức xã hội cộng sản Cho nên, phải nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề phải dạy niên phải học họ thật muốn tỏ xứng đáng với danh hiệu niên cộng sản, phải chuẩn bị cho niên họ biết xây dựng đến hoàn thành triệt để nghiệp mà bắt đầu Tơi phải nói lời giải đáp đầu tiên, - vậy, - tự nhiên nhất, Đoàn niên toàn thể niên nói chung muốn theo chủ nghĩa cộng sản, phải học chủ nghĩa cộng sản Nhưng lời giải đáp "học chủ nghĩa cộng sản" chung chung Vậy cần để học chủ nghĩa cộng sản? Chúng ta phải rút tổng số kiến thức chung để có kiến thức chủ nghĩa cộng sản? đây, có loạt nguy đe doạ Những nguy thường xuất ngay, vấn đề học chủ nghĩa cộng sản đặt không hay lý giải cách phiến diện Lẽ tự nhiên nhìn, người ta nghĩ học chủ nghĩa cộng sản nắm vững tổng số kiến thức trình bày sách giáo khoa trước tác chủ nghĩa cộng sản Nhưng định nghĩa việc học chủ nghĩa cộng sản thật thô thiển thiếu sót Nếu học chủ nghĩa cộng sản nắm trình bày tác phẩm sách nói chủ nghĩa cộng sản dễ tạo tên mọt sách hay kẻ khoác lác chủ nghĩa cộng sản thường nguy hại tổn thất cho chúng ta; người đó, học nhiều đọc nhiều điều trình bày sách chủ nghĩa cộng sản, lại khơng có khả kết hợp tất kiến thức lại khơng có khả hành động chủ nghĩa cộng sản mong muốn Một tệ nạn tai hoạ lớn mà xã hội tư chủ nghĩa già cỗi để lại cho chúng ta, tách rời hoàn toàn sách thực tiễn sống, có sách mà miêu tả cách đẹp đẽ đời, phần nhiều sách dối trá giả nhân giả nghĩa ghê tởm nhất, chúng miêu tả cho cách sai lệch xã hội tư chủ nghĩa Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nhiệm vụ đoàn niên Vladimir Ilyich Lenin Cho nên thấm nhuần cách giáo điều điều viết sách nói chủ nghĩa cộng sản sai lầm lớn Ngày nay, diễn văn, báo đơn nhắc lại trước người ta nói chủ nghĩa cộng sản, diễn văn, báo gắn liền với công tác hàng ngày mn màu mn vẻ Khơng có cơng tác, khơng có đấu tranh, kiến thức sách chủ nghĩa cộng sản rút từ sách tác phẩm chủ nghĩa cộng sản, khơng có chút giá trị cả, kiến thức tiếp tục tình trạng tách rời trước lý luận thực tiễn, tình trạng đặc trưng ghê tởm xã hội tư sản cũ Nguy lớn nữa, bắt đầu nắm lấy hiệu chủ nghĩa cộng sản Nếu không kịp thời hiểu mối nguy không hướng tồn cơng tác nhằm trừ bỏ đi, tồn nửa triệu hay triệu nam nữ niên, sau học chủ nghĩa cộng sản theo lề lối trên, tự xưng người cộng sản, đem lại tổn thất to lớn cho nghiệp chủ nghĩa cộng sản vấn đề đặt trước mắt phải làm mà kết hợp tất điều để dạy chủ nghĩa cộng sản? Chúng ta phải lấy nhà trường cũ, khoa học cũ? Nhà trường cũ tuyên bố muốn đào tạo người có trình độ văn hố tồn diện dạy mơn khoa học nói chung Chúng ta biết điều dối trá hồn tồn, tồn xã hội trước xây dựng dựa phân chia loài người thành giai cấp, thành người bóc lột người bị bóc lột Lẽ tự nhiên toàn nhà trường cũ, thấm nhuần đầy đủ tinh thần giai cấp, nên truyền thụ kiến thức cho giai cấp tư sản mà Mỗi lời nói phù hợp với lợi ích giai cấp tư sản Trong trường học đó, hệ trẻ cơng nhân nơng dân giáo dục mà chủ yếu bị huấn luyện để phục vụ lợi ích giai cấp tư sản Người ta giáo dục họ để đào tạo cho giai cấp tư sản tớ việc đem lại lợi nhuận cho bọn chúng mà không quấy rầy đến cảnh yên ổn thói ăn khơng ngồi chúng Cho nên, trừ nhà trường cũ, tự đặt cho nhiệm vụ lấy nhà trường cũ cần thiết cho để đạt giáo dục cộng sản chủ nghĩa chân mà thơi đây, tơi nói đến lời trích, lời buộc tội nhà trường cũ mà ta thường nghe thấy thường đưa đến giải thích hồn tồn sai lầm Người ta nói nhà trường cũ nhà trường dạy lối sách vở, theo kỷ luật hà khắc, học gạo Cái đúng, phải biết phân biệt rõ nhà trường cũ có chỗ xấu chỗ có lợi cho ta; phải biết rút cần thiết cho chủ nghĩa cộng sản Nhà trường cũ nhà trường dạy lối sách vở, bắt buộc người ta phải nắm mớ kiến thức không cần thiết, thừa không sinh động Những kiến thức nhồi đầy đầu óc hệ trẻ biến họ thành tên quan lại đúc khuôn Nhưng bạn phạm sai lầm nghiêm Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nhiệm vụ đoàn niên Vladimir Ilyich Lenin trọng từ muốn rút kết luận cho trở thành người cộng sản mà không cần thấm nhuần kiến thức lồi người tích luỹ Thật sai lầm nghĩ cần thấm nhuần hiệu cộng sản, kết luận khoa học cộng sản, không cần phải thấm nhuần tổng số kiến thức mà thân chủ nghĩa cộng sản kết Chủ nghĩa mác thí dụ rõ ràng chủ nghĩa cộng sản phát sinh từ tổng số kiến thức nhân loại Các đồng chí đọc nghe nói lý luận cộng sản, khoa học cộng sản, - chủ yếu Mác sáng tạo nên, - khơng nghiệp người, người nhà xã hội chủ nghĩa thiên tài kỷ XIX; học thuyết trở thành học thuyết hàng triệu hàng chục triệu người vô sản toàn giới, người áp dụng học thuyết đểu đấu tranh chống chủ nghĩa tư Và đồng chí đặt câu hỏi sau đây: học thuyết Mác chiếm hàng triệu hàng chục triệu trái tim người giai cấp cách mạng nhất, đồng chí nghe câu trả lời nhất: Mác dựa vào móng vững kiến thức mà loài người nắm chủ nghĩa tư bản; sau nghiên cứu quy luật phát triển xã hội loài người, Mác hiểu chủ nghĩa tư phát triển tất nhiên đưa đến chủ nghĩa cộng sản - điều - chứng minh chân lý đó, Mác dựa việc nghiên cứu xã hội tư cách xác nhất, tỉ mỉ nhất, sâu sắc nhất, nhờ việc nắm vững đầy đủ tất mà khoa học trước cung cấp Tất mà xã hội loài người sáng tạo ra, Mác nghiền ngẫm lại cách có phê phán, khơng bỏ sót điểm Tất mà tư tưởng loài người sáng tạo ra, Mác nghiền ngẫm lại, phê phán, thông qua phong trào công nhân mà kiểm tra lại; Mác nêu kết luận mà kẻ bị hạn chế khuôn khổ tư sản hay bị thành kiến tư sản trói buộc, khơng thể rút Chẳng hạn, nói đến văn hố vơ sản[2], khơng nên qn điều Nếu khơng hiểu rõ có hiểu biết xác văn hố sáng tạo tồn q trình phát triển lồi người việc cải tạo văn hố xây dựng văn hố vơ sản khơng phải nhiên mà có, khơng phải người tự cho chuyên gia văn hố vơ sản, phát minh Đó hồn tồn điều ngu ngốc Văn hố vơ sản phải phát triển hợp quy luật tổng số kiến thức mà lồi người tích luỹ ách thống trị xã hội tư bản, xã hội bọn địa chủ xã hội bọn quan liêu Tất đường đó, lớn nhỏ, đã, tiếp tục đưa tới văn hố vơ sản, trị kinh tế học Mác hoàn chỉnh lại, cho ta thấy xã hội loài người đến đâu, cho ta thấy đường độ tới đấu tranh giai cấp, tiến tới mở đầu cách mạng vô sản Khi nghe thấy đại biểu niên số người bênh vực giáo dục thường Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nhiệm vụ đoàn niên Vladimir Ilyich Lenin hay đả kích nhà trường cũ, lập luận nhà trường cũ nhà trường học gạo, phải bảo họ phải lấy nhà trường cũ hay Chúng ta khơng nên lấy nhà trường cũ phương pháp nhồi nhét vào đàu óc niên nhiều kiến thức mà chín phần mười vơ ích phần mười lại sai lệch; nhiên, khơng có nghĩa bo bo vào kết luận cộng sản học tập hiệu cộng sản Không xây dựng chủ nghĩa cộng sản Người ta trở thành người cộng sản biết làm giàu trí óc hiểu biết tất kho tàng tri thức mà nhân loại tạo Chúng ta không cần lối học gạo, cần mở mang hoàn thiện trí óc người học kiến thức việc bản, chủ nghĩa cộng sản trở thành trống rỗng, chiêu rỗng tuếch, người cộng sản anh khoe khoang khoác lác tầm thường, tất kiến thức thu nhận không nghiền ngẫm ý thức Những kiến thức đó, đồng chí khơng nên hấp thụ cách giản đơn; đồng chí phải hấp thụ có phê phán, đầu óc đồng chí khơng phải chất đầy mớ hổ lốn vơ ích, mà để làm giàu trí óc am hiểu việc thực tế, khơng có am hiểu việc thực tế khơng thể trở thành người đại có học thực Người cộng sản cậy nắm kết luận sẵn có mà muốn khoe khoang chủ nghĩa cộng sản, lại không làm công tác nghiêm chỉnh, khó khăn to lớn, không lý giải việc mà cần xem xét với tinh thần phê phán, người cộng sản thật đáng buồn Một thái độ hời hợt thật có hại Nếu tơi thấy tơi hiểu biết tơi tìm cách để hiểu biết nhiều nữa, có người nói người cộng sản, khơng cần phải biết điều vững cả, người khơng giống người cộng sản chút Nhà trường cũ đào tạo tớ cần thiết cho bọn tư bản; biến nhà khoa học thành người bắt buộc phải viết, phải nói theo ý muốn bọn tư Cho nên, phải vứt bỏ nhà trường cũ Nhưng phải vứt bỏ nó, phải phá huỷ nó, có phải khơng nên rút nhà trường cũ tất cần thiết mà lồi người tích luỹ cho người hay khơng? Có phải khơng cần phải biết phân biệt cần thiết cho chủ nghĩa tư với cần thiết cho chủ nghĩa cộng sản hay không? Để thay lối giáo dục cũ thi hành xã hội tư sản trái với ý chí đa số, đưa kỷ luật tự giác công nhân nông dân, người kết hợp lòng căm thù xã hội cũ với tâm, với lực, với ý chí sẵn sàng đồn kết tổ chức lực lượng đấu tranh này, để từ ý chí hàng triệu, hàng chục triệu người sống lẻ loi, rời rạc, phân tán khắp đất nước mênh mơng, mà xây dựng nên ý chí thống nhất, khơng có ý chí thống đó, chắn bị đánh bại Khơng có đồn kết đó, khơng có kỷ luật tự giác cơng nhân Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nhiệm vụ đoàn niên Vladimir Ilyich Lenin nơng dân, nghiệp khơng có hy vọng Khơng có đó, khơng thể thắng bọn tư bọn địa chủ toàn giới Ngay việc củng cố móng, làm được, hồ xây dựng móng xã hội mới, cộng sản chủ nghĩa Cũng trừ nhà trường cũ, căm phẫn cách hồn tồn đáng cần thiết, coi trọng ý chí sẵn sàng phá huỷ đi, phải hiểu cần thay lối học cũ, lối nhồi sọ cũ, lối giáo dục cũ, nghệ thuật biết hấp thụ toàn kiến thức nhân loại hấp thụ cho chủ nghĩa cộng sản, đồng chí, khơng điều học thuộc lòng, mà điều đồng chí nghiền ngẫm lại kết luận tất nhiên rút quan điểm giáo dục đại Đó cách đặt nhiệm vụ nói đến nhiệm vụ học chủ nghĩa cộng sản Để giải thích cho đồng chí rõ điểm đồng thời đề cập đến vấn đề phải học tập nào, xin kể thí dụ thực tiễn Tất đồng chí biết sau nhiệm vụ quân sự, nhiệm vụ bảo vệ nước cộng hồ, nhiệm vụ đặt cho nhiệm vụ kinh tế Chúng ta biết xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa không khôi phục công nghiệp nông nghiệp, khôi phục nguyên cũ Phải khôi phục công nghiệp nông nghiệp sở đại, phù hợp với khoa học tối tân Các đồng chí biết sở điện lực, khắp đất nước, tất ngành công nghiệp nơng nghiệp điện khí hố, đồng chí hồn thành nhiệm vụ đồng chí xây dựng cho thân xã hội hội cộng sản chủ nghĩa, mà hệ trước xây dựng Nhiệm vụ đặt cho đồng chí kiến thiết kinh tế nước, tổ chức lại khôi phục nông nghiệp lẫn công nghiệp sở kỹ thuật đại dựa khoa học, kỹ thuật đại điện lực Các đồng chí hồn tồn hiểu việc điện khí hố khơng thể người mù chữ thực được, mà biết chữ khơng thơi khơng đủ khơng phải cần biết điện lực gì: phải biết áp dụng mặt kỹ thuật, điện lực vào công nghiệp nông nghiệp vào nhiều ngành khác công nghiệp nông nghiệp Phải tự học lấy điều đó, phải dạy điều cho tồn thể hệ người lao động lớn lên Đó nhiệm vụ người cộng sản giác ngộ, niên tự cho người cộng sản hoàn toàn hiểu rõ gia nhập Đồn niên cộng sản, nhận nhiệm vụ giúp đảng xây dựng chủ nghĩa cộng sản giúp toàn thể trẻ xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa Họ phải hiểu điều thực sở học vấn đại, họ khơng có học vấn đó, chủ nghĩa cộng sản nguyện vọng mà thơi Thế hệ trước có nhiệm vụ phải lật đổ giai cấp tư sản Nhiệm vụ chủ yếu lúc phê phán giai cấp tư sản, phát động quần chúng căm thù giai cấp tư sản, nâng cao ý thức giai cấp, biết tập hợp lực lượng lại Thế hệ có nhiệm vụ phức tạp Nhiệm vụ đồng chí khơng Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nhiệm vụ đoàn niên Vladimir Ilyich Lenin phải tập hợp tất lực lượng để ủng hộ quyền cơng nơng chống xâm lược bọn tư Cái đó, đồng chí phải làm Các đồng chí hiểu rõ điều mà người cộng sản thừa hiểu nhiệm vụ Nhưng chưa đủ Các đồng chí phải xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa Xét nhiều phương diện phần đầu cơng việc làm xong Quá khứ bị phá huỷ, điều cần thiết Mảnh đất dọn mảnh đất hệ niên cộng sản phải xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa Trước mắt đồng chí nhiệm vụ xây dựng đồng chí làm tròn nhiệm vụ đó, nắm vững tất kiến thức đại, biết biến chủ nghĩa cộng sản từ công thức, lời dạy, phương pháp, thị, cương lĩnh có sẵn học thuộc lòng thành thực tế sinh động, kết hợp với công tác trực tiếp đồng chí, đồng chí biết lấy chủ nghĩa cộng sản làm kim nam cho công tác thực tiễn Đó nhiệm vụ mà đồng chí phải làm để rèn luyện, giáo dục, dìu dắt tồn hệ trẻ Tất nam nữ niên phải người xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa mà đồng chí người số hàng triệu người xây dựng Nếu đồng chí khơng lơi tồn thể quần chúng niên cơng nơng vào nghiệp xây dựng đó, đồng chí xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa lẽ tất nhiên tơi nói đến vấn đề phải giáo dục chủ nghĩa cộng sản nà đặc điểm phương pháp Trước hết, tơi nói đến vấn đề đạo đức cộng sản Các đồng chí phải tự giáo dục thành người cộng sản Nhiệm vụ Đoàn niên phải tổ chức hoạt động thực tiễn để học tập, tổ chức lại, tập hợp lại, đấu tranh, tầng lớp niên tự giáo dục đồng thời giáo dục cho tất công nhận họ người dẫn đường lối, để trở thành người cộng sản Phải làm cho toàn nghiệp giáo dục, rèn luyện dạy dỗ niên ngày trở thành nghiệp giáo dục đạo đức cộng sản niên Nhưng có đạo đức cộng sản hay khơng? Có ln lý cộng sản hay khơng? Tất nhiên có Người ta thường bảo khơng có đạo đức chúng ta, giai cấp tư sản buộc tội người cộng sản bác bỏ thứ đạo đức Đó cách đánh lộn sòng khái niệm làm cơng nhân nông dân bị lầm lạc Theo ý nghĩa bác bỏ đạo đức, bác bỏ luân lý? Theo ý nghĩa mà giai cấp tư sản tuyên truyền, cho đạo đức giới luật Thượng đế mà có Về điểm này, tất nhiên biết rõ giới tu hành, bọn địa chủ giai cấp tư sản viện danh nghĩa Thương đế để bảo vệ quyền lợi bóc lột chúng Hoặc giả, khơng nói đạo đức quy tắc luân lý, giới luật Thượng đế mà ra, chúng lại giải thích đạo đức Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nhiệm vụ đoàn niên Vladimir Ilyich Lenin câu tâm hay nửa tâm, mà câu giống với giới luật Thương đế Tất thứ đạo đức, xuất phát từ quan niệm nhân loại, giai cấp, bác bỏ Chúng ta nói lừa bịp, dối trá, nhồi sọ công nhân nơng dân để mưu lợi ích riêng cho bọn địa chủ bọn tư Chúng ta nói đạo đức hoàn toàn phục tùng lợi ích đấu tranh giai cấp giai cấp vô sản Đạo đức từ lợi ích đấu tranh giai cấp giai cấp vô sản mà Xã hội cũ xây dựng áp bọn địa chủ bọn tư tất công nhân nông dân Chúng ta phải phá huỷ tất đó, phải lật đổ bọn áp đi; muốn làm thế, phải thực đoàn kết Đấng Thương đế khơng tạo đồn kết Sự đồn kết đó, có cơng xưởng, nhà máy, có giai cấp vơ sản huấn luyện thức tỉnh sau giấc ngủ dài trước kia, tạo Chỉ giai cấp thành hình phong trào quần chúng bắt đầu phong trào dẫn tới tình hình mà thấy nay, thắng lợi cách mạng vô sản nước yếu nhất, ba năm đương đầu với giai cấp tư sản toàn giới Và thấy cách mạng vô sản dâng lên tồn giới Bây giờ, nhờ kinh nghiệm mình, nói có giai cấp vơ sản sáng tạo sức mạnh đồn kết để lơi kéo theo giai cấp nơng dân phân tán tản mạn, sức mạnh chống lại tất công bọn bóc lột Chỉ có giai cấp giúp quần chúng lao động đoàn kết lại, thắt chặt hàng ngũ, triệt để bảo vệ, triệt để củng cố, triệt để xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa Đó lý nói rằng: chúng ta, đạo đức xã hội lồi người khơng thể có được; lừa bịp Đối với chúng ta, đạo đức phải phục tùng lợi ích đấu tranh giai cấp giai cấp vô sản Nhưng đấu tranh giai cấp gì? Là lật đổ Nga hồng, lật đổ bọn tư bản, thủ tiêu giai cấp tư Và giai cấp, nói chung, gì? Đó điều làm cho phận xã hội chiếm hữu lao động người khác Nếu phận xã hội chiếm hữu tất ruộng đất, thấy có giai cấp địa giai cấp nông dân Nếu phận xã hội có nhà máy cơng xưởng, có cổ phần tư phận khác lao động cơng xưởng đó, thấy có giai cấp tư giai cấp vô sản Đuổi cổ bọn Nga hồng khơng khó, vài ngày đủ Đuổi cổ bọn địa chủ khơng khó lắm, việc vài tháng làm rồi; đuổi cổ bọn tư khơng khó Nhưng thủ tiêu giai cấp khó khăn khơng thể so sánh được; phân chia công nhân nơng dân Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nhiệm vụ đoàn niên Vladimir Ilyich Lenin tồn Nếu người nông dân cày cấy mảnh đất giữ làm riêng số thóc lúa thừa, nghĩa số thóc lúa mà đàn gia súc không cần dùng đến, lúc mà tất người khác khơng có cơm ăn, lúc anh nơng dân biến thành kẻ bóc lột Giữ số thóc lúa nhiều cang có lợi nhiêu; người khác mặc cho họ đói: "họ đói bao nhiên, ta bán lúa đắt nhiêu" Phải làm để tất người phải lao động theo kế hoạch chung mảnh đất chung, công xưởng nhà máy chung theo quy tắc chung Điều liệu thực khơng? Các đồng chí thấy giải vấn đề không dễ dang đuổi cổ Nga hoàng, bọn địa chủ bọn tư đây, phải làm để giai cấp vô sản cải tạo, giáo dục lại phận nơng dân, lơi kéo theo người nông dân lao động, để đập tan sức phản kháng nơng dân giàu có làm giàu nghèo khổ người khác Như có nghĩa nhiệm vụ đấu tranh giai cấp vô sản chưa phải kết thúc sau lật đổ Nga hoàng, đuổi cổ bọn địa chủ bọn tư bản; nhiệm vụ chế độ mà gọi chun vơ sản Cuộc đấu tranh giai cấp tiếp diễn; có thay đổi hình thức Đây đấu tranh giai cấp giai cấp vô sản nhằm ngăn cản bọn bóc lột cũ trở lại, nhằm thống quần chúng nông dân chưa giác ngộ, sống tản mạn, vào khối Cuộc đấu tranh giai cấp tiếp tục, nhiệm vụ làm cho tất lợi ích phải phục tùng đấu tranh Và đạo đức cộng sản phải phục tùng nhiệm vụ Chúng ta nói rằng: đạo đức góp phần phá huỷ xã hội cũ bọn bóc lột góp phần đồn kết tất người lao động chung quanh giai cấp vô sản sáng tạo xã hội người cộng sản Đạo đức cộng sản đạo đức phục vụ đấu tranh ấy, đạo đức nhằm đoàn kết người lao động chống bóc lột, chống chế độ tư hữu nhỏ, chế độ tư hữu nhỏ trao cho cá nhân thành lao động toàn thể xã hội sáng tạo Ruộng đất tài sản chung Nhưng, tài sản chung này, lấy phần, phần tơi sản xuất gấp đơi số lúa cần thiết cho đầu chỗ lúa thừa nào? Nếu tơi tự nhủ có nhiều người bị đói người ta mua đắt tơi? Như có phải hành động người cộng sản không? Khơng, hành động kẻ bóc lột, kẻ tư hữu Cần phải đấu tranh chống lại hành động Nếu để việc tất giật lùi đến chỗ phục hồi quyền bọn tư bản, quyền giai cấp tư sản, nhiều lần xảy cách mạng trước Và muốn ngăn cản việc khơi phục quyền bọn tư giai cấp tư sản, phải cấm lối bn bán khơng đáng, muốn thế, phải khơng vài cá nhân làm giàu lưng người khác; muốn thế, người lao động phải đoàn kết với giai cấp vô sản thiết lập xã hội cộng sản chủ nghĩa Đó đặc trưng chủ yếu nhiệm vụ Đoàn niên cộng sản tổ chức niên cộng sản Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nhiệm vụ đoàn niên Vladimir Ilyich Lenin Xã hội cũ xây dựng nguyên tắc sau đây: anh cướp đoạt người khác người khác cướp đoạt anh; anh làm cho khác hưởng người khác làm cho anh hưởng; anh làm chủ nô anh làm nô lệ Và dễ hiểu người đào tạo xã hội đó, nói, bú mẹ nhiễm phải tâm lý, tập quán quan điểm sau đây: chủ nô, nô lệ, tiểu chủ, viên chức nhỏ, quan lại nhỏ, người trí thức, tóm lại, người lo nghĩ riêng khơng quan tâm đến người khác Nếu cày cấy mảnh đất tơi tơi khơng phải quan tâm đến người khác; người khác có bị đói, tốt, bán lúa với giá đắt Nếu tơi có chút địa vị thày thuốc, kỹ sư, giáo viên, viên chức, tơi chẳng cần đến người khác Có thể nhờ nịnh nọt bợ đỡ kẻ quyền thế, giữ vững địa vị tơi tơi nhoi lên, trở thành nhà tư sản Một tâm lý thế, tâm trạng người cộng sản Khi công nhân nông dân chứng tỏ với sức mạnh thân mình, có khả tự bảo vệ xây dựng xã hội mới, lúc bắt đầu giáo dục mới, cộng sản chủ nghĩa, giáo dục đấu tranh chống kẻ bóc lột, giáo dục liên minh với giai cấp vơ sản chống bọn ích kỷ bọn tiểu chủ, chống tâm lý tập quán khiến người ta nói rằng: tơi kiếm lợi nhuận tơi, ngồi chẳng có đáng tơi ý Đấy lời giải đáp vấn đề hệ niên phải học tập chủ nghĩa cộng sản Thế hệ niên học chủ nghĩa cộng sản biết gắn liền bước học tập, giáo dục rèn luyện với đấu tranh không ngừng người vô sản người lao động chống lại xã hội cũ bọn bóc lột Khi người ta nói đạo đức với chúng ta, trả lời: người cộng sản, tất đạo đức nằm kỷ luật đồn kết keo sơn đấu tranh tự giác quần chúng chống bọn bóc lột Chúng ta khơng tin vào đựa đức vĩnh viễn bóc trần tất dối trá câu chuyện hoang đường đạo đức Đạo đức giúp xã hội loài người tiến lên cao hơn, khỏi ách bóc lột lao động Muốn đạt mục đích đó, phải hệ niên người bắt đầu trở thành người giác ngộ, hoàn cảnh đấu tranh có kỷ luật liệt chống lại giai cấp tư sản Trong đấu tranh này, hệ đào tạo người cộng sản chân chính: hệ phải làm cho bước việc học tập, rèn luyện giáo dục phục tùng đấu tranh gắn liền với đấu tranh Giáo dục niên cộng sản khơng phải nói cho họ nghe diễn văn êm dịu phép tắc đạo đức Khơng phải giáo dục Khi người ta thấy cha mẹ sống ách bọn địa chủ bọn tư nào, người ta chịu chung nỗi đau khổ với người mở đầu chiến chống bọn bóc lột, người ta thất muốn tiếp tục đấu tranh phải hy sinh to lớn để bảo vệ thắng lợi giành thấy rõ bọn địa chủ bọn tư kẻ thù tợn nào, - Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nhiệm vụ đoàn niên Vladimir Ilyich Lenin người ta tự rèn luyện hồn cảnh để trở thành người cộng sản Cơ sở đạo đức cộng sản đấu tranh để củng cố hồn thành cơng xây dựng chủ nghĩa cộng sản Đó sở việc rèn luyện, học tập giáo dục cộng sản Đó lời giải đáp vấn đề phải học tập chủ nghĩa cộng sản Chúng ta không tin vào việc rèn luyện, giáo dục học tập việc đóng khung nhà trường tách rời sống sôi Chừng công nhân nơng dân bị bọn địa chủ bọn tư áp bức, chừng nhà trường tay bọn địa chủ bọn tư bản, hệ niên đui mù tăm tối Nhà trường phải đem lại cho niên kiến thức bản, dạy cho họ biết tự tạo quan điểm cộng sản, phải đào tạo họ thành người có học thức Nhà trường phải làm cho niên, học tập, trở thành người tham gia đấu tranh giải phóng người bị bóc lột Đồn niên cộng sản xứng đáng với danh hiệu đồn thể hệ cộng sản trẻ tuổi, gắn liền bước học tập, giáo dục rèn luyện với việc tham gia đấu tranh chung tất người lao động chống lại bóc lột Vì đồng chí biết rõ chừng nước Nga nước cộng hồ cơng nhân nhất, mà tất nước khác giới tồn trật tự tư sản cũ yếu kẻ thù, ln ln đứng trước đe doạ công mới, biết đoàn kết lại hành động trí thắng lợi đấu tranh sau này, mạnh hơn, thật trở thành vô địch Cho nên, người cộng sản, tức phải tổ chức đoàn kết toàn thể hệ niên, phải làm gương mẫu giáo dục kỷ luật đấu tranh Lúc đồng chí bắt đầu hồn thành cơng xây dựng lâu dài xã hội cộng sản chủ nghĩa Để làm cho đồng chí thấu triệt điểm nữa, tơi kể thí dụ Chúng ta tự xưng người cộng sản Người cộng sản nào? Danh từ cộng sản gốc tiếng la-tinh Com-mu-ni-xơ nghĩa chúng Xã hội cộng sản, xã hội tất chung: ruộng đất, nhà máy, lao động chung cua người Chủ nghĩa cộng sản Liệu lao động chung không, người cày cấy mảnh đất riêng mình? Khơng thể chốc lát mà sáng tạo lao động chung Không thể Lao động chung từ trời rơi xuống Phải nỗ lực, chịu khổ, sáng tạo Nó hình thành q trình đấu tranh đây, khơng dựa vào sách cũ được, chẳng tin vào sách cũ cần phải có kinh nghiệm sống thân Khi Côn- tsắc Đê-ni-kin từ Xi-bi-ri từ phía Nam tiến đến, nơng dân theo chúng Chủ nghĩa bơn-sê-vích khơng làm cho họ hài lòng người bơn-sê-vích mua thóc họ với giá quy định Nhưng nơng dân nếm mùi quyền Cơn- tsắc Đê-ni-kin Xi-bi-ri họ hiểu họ khơng cách lựa chọn khác: với bọn tư để chúng đem họ làm nô lệ cho bọn địa chủ, theo công nhân người, Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nhiệm vụ đoàn niên Vladimir Ilyich Lenin thực ra, không hứa hẹn rừng vàng biển bạc cả, người đòi hỏi kỷ luật sắt ý chí kiên chiến đấu gay go, lại người giải phóng họ khỏi ách nơ lệ bọn tư bọn địa chủ Ngay nông dân dốt nát, qua kinh nghiệm thân hiểu rõ thấy điều nhờ rèn luyện gian khổ, họ trở nên người tự giác ủng hộ chủ nghĩa cộng sản Đoàn niên cộng sản phải lấy kinh nghiệm làm sở cho tồn hoạt động Tơi giải đáp vấn đề phải học tập phải lấy nhà trường cũ khoa học cũ Tôi cố gắng giải đáp vấn đề phải học nào: cách gắn chặt bước cộng tác nhà trường, bước giáo dục, rèn luyện học tập với đấu tranh tất người lao động chống lại bọn bóc lột Bằng thí dụ rút kinh nghiệm cơng tác số tổ chức niên, tơi trình bày cụ thể với đồng chí phải tiến hành cơng tác giáo dục cộng sản Mọi người nói đến việc tốn nạn mù chữ Các đồng chí biết khơng thể xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa nước có người mù chữ Chính quyền xơ-viết lệnh, đảng hiệu định, huy động số cán ưu tú để làm nhiệm vụ này, chưa đủ Phải làm để hệ niên đảm đương công việc Chủ nghĩa cộng sản chỗ nam nữ niên thuộc Đoàn niên tự nhủ rằng: công việc chúng tôi, tập hợp lại nơng thơn tốn nạn mù chữ cho hệ lớn lên khơng có người mù chữ Chúng ta cố gắng làm để hoạt động tích cực hệ niên phải dành cho cơng việc Các đồng chí biết khơng thể biến đổi nhanh chóng nước Nga mù chữ dốt nát thành nước Nga có học thức được; Đoàn niên gánh vác nhiệm vụ đó, tồn thể niên lao động lợi ích chung, Đồn niên đó, gồm 40 vạn nam nữ niên, có quyền gọi Đồn niên cộng sản Đồn có nhiệm vụ hấp thụ kiến thức đó, phải giúp đỡ niên tự lực khỏi vòng tối tăm ngu muội Đã đồn viên Đồn niên phải đem tồn cơng tác tồn sức lực phục vụ nghiệp chung Đó giáo dục cộng sản Chính qua q trình cơng tác vậy, mà người niên, nam hay nữ, trở thành người cộng sản chân Chỉ họ đạt kết thực tiễn công tác này, họ trở thành người cộng sản Chúng ta lấy thí dụ cơng tác làm vườn rau vùng ngoại Đó công tác hay sao? Đấy nhiệm vụ Đoàn niên cộng sản Nhân dân bị đói, cơng xưởng nhà máy có nạn đói Để khỏi nạn đói, phải phát triển trồng rau, lao động nông nghiệp làm theo kiểu cũ Và phải làm đẻ phần tử giác ngộ bắt tay vào việc, lúc đồng chí thấy số lượng diện tích vườn rau tăng Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nhiệm vụ đoàn niên Vladimir Ilyich Lenin thêm kết tốt đẹp Đoàn niên cộng sản phải tham gia tích cực vào cơng việc Mỗi tổ chức hay chi đoàn Đoàn niên phải coi nhiệm vụ nhiệm vụ thân Đồn niên cộng sản phải đội sung kích, đội mà việc biết giúp đỡ, có tinh thần chủ động có sáng kiến Đồn phải làm cơng nhân thấy đoàn gồm người mà học thuyết họ có lẽ khó hiểu có lẽ chưa thể tin được, công tác thực tế hoạt động họ chứng minh với họ người cho đường đắn Nếu Đoàn niên cộng sản tổ chức công tác tất lĩnh vực, tức đồn lạc vào đường cũ, đường tư sản Phải gắn liền giáo dục với đấu tranh người lao động chống bọn bóc lột, để giúp họ giải vấn đề học thuyết chủ nghĩa cộng sản đặt Các đoàn viên đoàn phải dùng tất rảnh rỗi để cải tiến vườn rau, để tổ chức nhà máy hay cơng xưởng việc học tập cho niên, v.v Chúng ta muốn làm cho nước Nga nghèo nàn, khổ trở thành nước giàu có Và phải làm để Đoàn niên cộng sản gắn liền việc rèn luyện, học tập giáo dục với lao động cơng nhân nơng dân, khơng tự giam trường học khơng tự hạn chế việc đọc sách báo tài liệu cộng sản Chỉ lao động với công nhân nông dân, người ta trở nên người cộng sản chân Phải làm cho người thấy đoàn viên Đoàn niên người có học thức đồng thời biết lao động Khi tất người thấy trừ bỏ kỷ luật cưỡng xưa nhà trưởng cũ thay kỷ luật tự giác, toàn thể niên tham gia ngày thứ bảy cộng sản, toàn thể niên sử dụng vườn rau vùng ngoại để giúp đỡ nhân dân, - nhân dân có quan niệm lao động khác hẳn quan niệm xưa Nhiệm vụ Đoàn niên cộng sản tổ chức làm giúp số việc làng mạc hay khu phố, lấy ví dụ nhỏ, - chẳng hạn vấn đề vệ sinh hay phân phối thực phẩm Công việc thực xã hội tư cũ sao? Mỗi người làm việc cho thân thơi chẳng có ý xem có người già hay người ốm không, tất công việc nội trợ đổ lên đầu người phụ nữ phải địa vị bị áp bị nô dịch Ai phải đấu tranh chống lại đó? Đồn niên Họ phải tun bố rằng: thay đổi tất đó, chúng tơi tổ chức đội niên để giúp đỡ việc đảm bảo vệ sinh phân phối thực phẩm, cách thường xuyên đến thăm gia đình, hoạt động có tổ chức cho lợi ích toàn thể xã hội, cách phân phối đắn sức lao động cách chứng tỏ lao động phải lao động có tổ chức Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nhiệm vụ đoàn niên Vladimir Ilyich Lenin Cái hệ người gần 50 tuổi hy vọng trông thấy xã hội cộng sản chủ nghĩa Từ đó, hệ Nhưng hệ gồm người có mười lăm tuổi thấy xã hội cộng sản chủ nghĩa thân họ xây dựng xã hội Họ phải biết nhiệm vụ đời họ xây dựng xã hội Trong xã hội cũ, gia đình làm ăn riêng lẻ khơng có phối hợp lao động, bọn địa chủ bọn tư áp quần chúng nhân dân Tất cơng việc, dù chúng có khó khăn lem luốc đến đâu nữa, phải tổ chức để người công nhân người nơng dân nhận thức rằng: tơi phần tử đội quân lao động tự vĩ đại, biết cách tự xây dựng lấy đời tơi, khơng cần có bọn địa chủ bọn tư bản, biết kiến lập chế độ cộng sản chủ nghĩa Phải làm để Đoàn niên giáo dục người từ họ nhỏ tuổi, theo tinh thần lao động tự giác có kỷ luật Có thế, hy vọng nhiệm vụ đặt giải Chúng ta cần dự tính phải mười năm để điện khí hố tồn quốc, khiến cho đất đai nghèo nàn sử dụng thành tựu kỹ thuật Thế hệ có mười lăm tuổi vòng từ mười đến hai mươi năm nữa, sống xã hội cộng sản chủ nghĩa, hệ phải đặt nhiệm vụ học tập để hàng ngày, làng mạc, thành phố, niên giải cách thực tiễn vấn đề hay vấn đề khác lao động tập thể, dù vấn đề bé nhỏ giản đơn Công việc thực làng mạc nào, thi đua cộng sản chủ nghĩa phát triển sao, niên chứng minh họ biết làm ăn tập thể đến đâu, tất điều định thắng lợi công xây dựng chủ nghĩa cộng sản Chỉ nhằm vào thành công cơng xây dựng mà nhận xét hành động chúng ta, tự hỏi liệu làm để thành người lao động đoàn kết tự giác chưa, Đồn niên cộng sản tập hợp nửa triệu đồn viên thành đội quân lao động tất người tin mến (Vỗ tay vang dội) "Sự thật", số 221, 222 223; ngày 5, tháng Mười 1920 Theo in cuốn: N Lênin (V I U-li-a-nốp) "Nhiệm vụ Đoàn niên", Mát xcơ - va, 1920, có đối chiếu với in báo "Sự thật" -Chú thích [1] Đại hội đồn niên cộng sản Nga lần thứ III diễn Mát-cơ-va từ ngày 2/10/1920 đến ngày 10/10/1920 với tham gia 600 đại biểu Lenin phát biểu vào phiên họp vào buổi tối ngày 2/10 [2] Lenin nói đến tổ chức Proletcult(Văn hố vơ sản), tổ chức văn hoá giáo dục thành lập vào tháng 9/1917, tổ chức công nhân độc lập Sau cách mạng tháng mười, quyền lãnh đạo rơi Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nhiệm vụ đoàn niên Vladimir Ilyich Lenin vào tay Dogdanov với chủ trương đòi hoạt động độc lập mâu thuẫn với quyền vơ sản Từ dẫn tới thâm nhập tư tưởng tư sản số thành viên Proletcult, thành viên phủ nhận di sản văn hoá khứ, bỏ qua nềnvăn hố giáo dục đại chúng, tự lập muốn xây dựng "văn hố vơ sản" Bogdanov, lãnh tụ Proletcult tuyên bố theo chủ nghĩa Mác thực chất lại theo tâm chủ quan Proletcult phát triển mạnh vào năm 1919 vào năm, bắt đầu suy tàn đầu năm 1920 tan rã năm 1932 Lời cuối: Cám ơn bạn theo dõi hết truyện Nguồn: http://vnthuquan.net Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn: www.maxists.org Được bạn: mickey đưa lên vào ngày: 27 tháng năm 2004 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net ... vnthuquan.net Nhiệm vụ đoàn niên Vladimir Ilyich Lenin thêm kết tốt đẹp Đoàn niên cộng sản phải tham gia tích cực vào cơng việc Mỗi tổ chức hay chi đoàn Đoàn niên phải coi nhiệm vụ nhiệm vụ thân Đồn niên. .. nghĩa Đó đặc trưng chủ yếu nhiệm vụ Đoàn niên cộng sản tổ chức niên cộng sản Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nhiệm vụ đoàn niên Vladimir Ilyich Lenin Xã hội cũ xây dựng nguyên... tập hợp lực lượng lại Thế hệ có nhiệm vụ phức tạp Nhiệm vụ đồng chí khơng Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nhiệm vụ đoàn niên Vladimir Ilyich Lenin phải tập hợp tất lực lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhiệm vụ của đoàn thanh niên vladimir ilyich lenin , Nhiệm vụ của đoàn thanh niên vladimir ilyich lenin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn