Mau bia giao an va nhan vo đep

5 2,544 93 Gửi tin nhắn cho Đặng Thị Hoàng Yến
Đặng Thị Hoàng Yến

Đặng Thị Hoàng Yến

Tải lên: 11,504 tài liệu

  • Loading...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2013, 08:10

PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỘi AN TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Sáng kiến kinh nghiệm Tên đề tài:Rèn kó năng giải bài tập hoá học 9 Họ và tên: Võ Lân Tổ : Hoá - Sinh Tháng 04/ 2009 PHÒNG GD - ĐT HỘI AN TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO GIAÙO AÙN HOAÙ HOÏC 9 Tổ : Hoá - Sinh Giáo viên : Võ - Lân Năm học: 2008 - 2009 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HA TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HA TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO CHUYªN §Ò BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI BỘ MÔN HOÁ HỌC Giáo viên : Võ Lân Tổ : Hoá - Sinh Tháng 4 - 2009 BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị cơng nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Giáo viên : Võ Lân Tổ : Hố - Sinh TRỈÅÌNG THCS TRÁƯN HỈNG ÂẢO TÄØ HOẠ - SINH HÄƯ SÅ GÄƯM CỌ 1. Giạo ạn Hoạ hc 8 táûp 1 & 2 2. Giạo ạn Hoạ hc 9 táûp 1& 2 3. Giạo ạn Giạo dủc cäng nghãû 7 4. Säø cäng tạc Năm học :2009 -2010 /2009 5. Sọứ tổ lióỷu chuyón mọn tỏỷp 1& 2 6. Sọứ bọửi dổồợng chờnh trở 7. Sọứ bọửi dổồợng chuyón mọn 8. Sọứ dổỷ giồỡ 9. Sọứ õióứm caù nhỏn PHềNG GIO DC V O TO HI AN TRNG THCS TRN HNG O Sỉ BệI DặẻNG CHUYN MN Gv : Vừ - Lõn T : Hoỏ - Sinh Nm hc : 2009 - 2010 . PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỘi AN TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Sáng kiến kinh nghiệm Tên đề tài:Rèn kó năng giải. hoá học 9 Họ và tên: Võ Lân Tổ : Hoá - Sinh Tháng 04/ 2009 PHÒNG GD - ĐT HỘI AN TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO GIAÙO AÙN HOAÙ HOÏC 9 Tổ : Hoá - Sinh Giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau bia giao an va nhan vo đep, Mau bia giao an va nhan vo đep, Mau bia giao an va nhan vo đep

Bình luận về tài liệu mau-bia-giao-an-va-nhan-vo-dep

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP