khóa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại huyện yên lập, tỉnh phú thọ

63 7 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 11:20

... Chất thải sinh hoạt Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ - Phạm vi nghiên cứu: Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh, công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––– TRẦN THỊ THÙY DUNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG THU GOM, XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI HUYỆN YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI... quản lý, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt địa bàn Huyện Yên Lập 2 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá trạng thành phần, khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh địa bàn Huyện Yên Lập - Đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: khóa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại huyện yên lập, tỉnh phú thọ , khóa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại huyện yên lập, tỉnh phú thọ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn