giáo án tự chọn toán 9 (08 - 09)

Ernst Chladni
Ernst Chladni(11482 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 140
4
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 86 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2013, 09:10

Mô tả: -Ñöôøng thaúng (d):y=ax+b (a ≠ 0) -Ñöôøng thaúng(d’):y=a’x+b’(a’ ≠ 0) ( ) ( ) ( ) ( )      = = ⇔≡      ≠ = ⇔ ' ' ' ' ' ' * //* bb aa dd bb aa dd Ñöôøng thaúng(d): y=ax+b (a ≠ 0) Đöôøng thaúng(d ’ ): y=a’x+b’(a’ ≠ 0) 1 *(d) caét (d’) ' aa ≠⇔ Tìm các cặp đường thẳng song song , trùng nhau , cắt nhau trong các đường thẳng sau: 2 (d 1 ): y = 0,5x + 2 (d 2 ): y = o,5x – 1 (d 3 ): y = 1,5x + 2 ( ) 1 2 1 : 4 −= xyd (d 1 ): y = 0,5x + 2 (d 2 ): y = o,5x – 1 (d 3 ): y = 1,5x + 2 3 ( ) 1 2 1 : 4 −= xyd 4 n m O B A 5 O D C 6 Trong hình vẽ bên , với số liệu ghi trên hình . Hãy tính số đo của cung AmB ? 7 Baøi 4 trang 69 SGK 8 30 0 m O B A 9 Baøi 7 trang 69 SGK 10 O Q P N M D C B A . trên hình . Hãy tính số đo của cung AmB ? 7 Baøi 4 trang 69 SGK 8 30 0 m O B A 9 Baøi 7 trang 69 SGK 10 O Q P N M D C B A 11 z y x N M O 12 z y x N. - öôøng thaúng (d):y=ax+b (a ≠ 0) - öôøng thaúng(d’):y=a’x+b’(a’ ≠ 0) ( ) ( ) ( ) ( )    

— Xem thêm —

Xem thêm: giáo án tự chọn toán 9 (08 - 09), giáo án tự chọn toán 9 (08 - 09), giáo án tự chọn toán 9 (08 - 09)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-an-tu-chon-toan-9-08-09

Đăng ký

Generate time = 0.22431087493896 s. Memory usage = 18.53 MB