giáo án tự chọn toán 9 (08 - 09)

Ernst Chladni
Ernst Chladni(9651 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 26
4
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 86 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2013, 09:10

Mô tả: -Ñöôøng thaúng (d):y=ax+b (a ≠ 0) -Ñöôøng thaúng(d’):y=a’x+b’(a’ ≠ 0) ( ) ( ) ( ) ( )      = = ⇔≡      ≠ = ⇔ ' ' ' ' ' ' * //* bb aa dd bb aa dd Ñöôøng thaúng(d): y=ax+b (a ≠ 0) Đöôøng thaúng(d ’ ): y=a’x+b’(a’ ≠ 0) 1 *(d) caét (d’) ' aa ≠⇔ Tìm các cặp đường thẳng song song , trùng nhau , cắt nhau trong các đường thẳng sau: 2 (d 1 ): y = 0,5x + 2 (d 2 ): y = o,5x – 1 (d 3 ): y = 1,5x + 2 ( ) 1 2 1 : 4 −= xyd (d 1 ): y = 0,5x + 2 (d 2 ): y = o,5x – 1 (d 3 ): y = 1,5x + 2 3 ( ) 1 2 1 : 4 −= xyd 4 n m O B A 5 O D C 6 Trong hình vẽ bên , với số liệu ghi trên hình . Hãy tính số đo của cung AmB ? 7 Baøi 4 trang 69 SGK 8 30 0 m O B A 9 Baøi 7 trang 69 SGK 10 O Q P N M D C B A . trên hình . Hãy tính số đo của cung AmB ? 7 Baøi 4 trang 69 SGK 8 30 0 m O B A 9 Baøi 7 trang 69 SGK 10 O Q P N M D C B A 11 z y x N M O 12 z y x N. - öôøng thaúng (d):y=ax+b (a ≠ 0) - öôøng thaúng(d’):y=a’x+b’(a’ ≠ 0) ( ) ( ) ( ) ( )    

— Xem thêm —

Xem thêm: giáo án tự chọn toán 9 (08 - 09), giáo án tự chọn toán 9 (08 - 09), giáo án tự chọn toán 9 (08 - 09)

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.108975887299 s. Memory usage = 17.6 MB