Đổi mới PP, Tác phong công tác CB,Đv

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 08:11

Đổi phương pháp, tác phong công tác cán bộ, đảng viên 18/07/2007 Đổi phương pháp, tác phong làm việc cán bộ, đảng viên yêu cầu khách quan nghiệp cách mạng Đảng công đổi mới, chỉnh đốn Đảng Phương pháp, tác phong công tác cán bộ, đảng viên cách thức sinh hoạt hoạt động, thể lực nhận thức khả hoạt động thực tiễn người Đây vừa biểu cụ thể phẩm chất, lực, lập trường quan điểm, tư tưởng, đạo đức cách mạng biểu tích luỹ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn người cán bộ, đảng viên Người cán bộ, đảng viên có phương pháp, tác phong cơng tác tốt có tác dụng tích cực củng cố lập trường, quan điểm, tư tưởng, đạo đức cách mạng Phương pháp tác phong công tác tốt biến thành hành động trở thành sức mạnh vật chất, thành lực để tổ chức thực tốt chức trách, nhiệm vụ giao cán bộ, đảng viên Đổi phương pháp, tác phong công tác cán bộ, đảng viên nhằm phát huy tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo người, từ nâng cao chất lượng thực chức trách, nhiệm vụ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng Vì vậy, đổi phương pháp, tác phong làm việc cán bộ, đảng viên yêu cầu khách quan nghiệp cách mạng Đảng công đổi mới, chỉnh đốn Đảng Đó vấn đề lớn cần kiên trì, có tâm cao, trước mắt cần hướng mạnh vào thực tốt nội dung sau: Nâng cao tính đảng, tính nguyên tắc Phẩm chất hàng đầu người cán bộ, đảng viên lòng trung thành với lý tưởng cách mạng Đảng, trung thành với lợi ích giai cấp công nhân nhân dân lao động Phẩm chất quán xuyến hoạt động người cán lãnh đạo theo chức trách, nhiệm vụ giao Và thường ngày, tuỳ điều kiện, hoàn cảnh đối tượng cụ thể mà người cán bộ, đảng viên sử dụng nhiều cách thức, biện pháp khác để thực chức trách, nhiệm vụ Làm cơng việc gì, điều kiện hoàn cảnh nào, người cán bộ, đảng viên phải xuất phát từ đường lối, quan điểm đổi Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng đáng nhân dân Trong hoạt động, người cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích cách mạng, giai cấp, dân tộc lên hết, trước hết Phải đứng vững lập trường giai cấp công nhân để xem xét giải vấn đề Kiên bảo vệ, ủng hộ mới, đúng, đấu tranh phê phán sai, lạc hậu, lỗi thời Chủ động, sáng tạo, đốn, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật cao Thực tiễn vận động phát triển Trong đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước có đắn, xác tới đâu sản phẩm người thời gian không gian hữu hạn Bởi vậy, trình thực chức trách, nhiệm vụ, đồng thời với việc giữ vững tính đảng, tính nguyên tắc cao, người cán bộ, đảng viên phải chủ động, sáng tạo, đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý thức tổ chức, kỷ luật cao, nhận nhiệm vụ tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng xác, đạt chất lượng, hiệu cao Không ỷ lại, dựa dẫm, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc tắc trách, làm qua loa, chiếu lệ, nửa vời, đầu voi, đuôi chuột Thực gần gũi, tin tưởng vào quần chúng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt yêu cầu cao với người cán bộ, đảng viên tác phong quần chúng Người rõ, người tài giỏi nghĩ đủ điều, sáng kiến cá nhân có hạn, sáng kiến quần chúng vơ hạn Vì vậy, khơng thể ngồi phòng mà nghĩ Cái phải tìm sở, quần chúng Người đảng viên phải người dám “sục sạo”, xông xáo thực tế, tiếp xúc với quần chúng ngày Nếu không cụ thể, sâu sát, gần gũi quần chúng đảng viên khơng thể thấy được, hiểu nguyện vọng, tâm tư, tình cảm khơng thuyết phục quần chúng Do đó, người lãnh đạo phải biết học hỏi quần chúng, biết tập trung tài năng, trí tuệ quần chúng thành sức mạnh chung, tìm lực lượng, biện pháp để thực nhiệm vụ; phải biết khơi dậy, phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo quần chúng thực nhiệm vụ giao Nêu gương, nói đơi với làm Vận động, giáo dục, thuyết phục phương pháp bản, chủ yếu công tác vận động quần chúng Đảng người đảng viên Vì vậy, để thực tốt việc vận động, giáo dục, thuyết phục quần chúng, người đảng viên phải biết dùng chân lý, lẽ phải, hành động gương mẫu để giáo dục, thuyết phục quần chúng, kết hợp với quan tâm giải vướng mắc tâm tư tình cảm, đời sống ngày họ; kiên trì có tình thương yêu người, tin tưởng vào khả phấn đấu vươn lên người Kiên chống biểu chủ quan nóng vội, định kiến cá nhân, thể “bề trên”, “ơng quan cách mạng” trình giáo dục thuyết phục Bởi điều trái với quan điểm Đảng tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cán bộ, đảng viên người lãnh đạo, người đày tớ trung thành nhân dân Xây dựng tác phong sát thực tế Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ, thống lý luận với thực tiễn nguyên tắc tối cao Chủ nghĩa Mác-Lênin Vì vậy, cán bộ, đảng viên phải có tinh thần cách mạng, không ngừng sáng tạo, liên tục phát triển, không phút xa rời thực tiễn, nói làm nhằm mục đích cụ thể, thiết thực Theo đó, thực nhiệm vụ mình, người đảng viên phải hiểu rõ tình hình, nắm vững sách Và muốn hiểu rõ tình hình, nắm vững sách phải áp dụng lối làm việc có điều tra, nghiên cứu Đối với vấn đề, cần chịu khó nghiên cứu thấu đáo, nhiều, nghe nhiều, thấy nhiều Chỉ có tăng cường quan điểm thực tiễn, khéo sâu điều tra nghiên cứu, phân tích giải mâu thuẫn đời sống, mẫn cảm với mới, dứt khốt vứt bỏ lạc hậu, lỗi thời, có lãnh đạo có sức sống, cơng tác có nội dung, đạt chất lượng, hiệu cao Làm việc cụ thể, tỉ mỉ, chu đáo Phải khẳng định dứt khoát rằng, người cách mạng, cấp nào, phải người hành động Tinh thần triệt để cách mạng phải biểu cách làm việc cụ thể, tỉ mỉ, chu đáo, phải thi hành, làm đến nơi đến chốn Cố nhiên, tỉ mỉ cấp bao biện công việc cấp Mỗi cấp có trách nhiệm Cấp có trách nhiệm đạo cụ thể cho cấp dưới, cấp có trách nhiệm thi hành thị cấp cách có sáng kiến, nhằm bảo đảm cho cơng việc thông đồng bén giọt, đem lại hiệu lớn đây, vấn đề có tính ngun tắc là: Lãnh đạo vấn đề cấp phải giỏi cấp vấn đề Muốn vậy, người lãnh đạo phải thường xuyên tu dưỡng trình độ mặt, biết lãnh đạo, đồng thời biết học tập cấp Trước vấn đề đặt ra, người lãnh đạo phải sâu vài nơi, trực tiếp đạo cụ thể, tỉ mỉ, để rút kinh nghiệm cho lãnh đạo nơi khác Cán bộ, đảng viên cấp phải người hành động, có tri thức, có lý luận Khi tiếp nhận nghị quyết, thị, phải kết hợp với tình hình cụ thể đơn vị để hiểu thị, nghị cách cụ thể từ đạo quán triệt thực cách có hiệu (Theo Viện khoa học Xã hội Nhân văn quân sự) NHỮNG BẢN TIN KHÁC: Hội nghị quán triệt Nghị Hội nghị Trung ương 6, khóa X (17/06/2008) Đại hội Cơng đồn Cục Kiểm sốt An tồn xạ, hạt nhân (27/12/2007) Thơng qua Điều lệ Đồn sửa đổi: Nâng độ tuổi kết nạp đoàn viên (20/12/2007) Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ quốc gia tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống CCB Việt Nam (20/12/2007) Cục KSATBXHN hưởng ứng thi kể chuyện gương đạo đức Hồ Chí Minh (13/11/2007) Đảng mạnh Chi tốt (18/07/2007) Top of Form Tìm ki?m
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới PP, Tác phong công tác CB,Đv, Đổi mới PP, Tác phong công tác CB,Đv

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn