HỆ THỐNG BIẾN ĐỔI ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

8 18 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 16:21

Điều chế véctơ không gian, công suất phản kháng, năng lượng mặt trời, bộ biến đổi nối lưới.Trong các hệ thống Pin mặt trời kết nối lưới điện, bộ biến đổi công suất giữ vai trò rất quan trọng trong các hệ thống điều khiển, bởi đặc tính của hệ thống Pin mặt trời là có công suất phát luôn biến đổi do phụ thuộc điều kiện thời tiết. Sự thay đổi công suất phát của chúng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng điện năng của lưới điện, như gây dao động điện áp, thay đổi hệ số công suất, dao động tần số, tăng độ méo sóng hài dòng điện NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG BIỂN ĐỔI ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI KẾT NỐI LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI RESEARCH AND DESIGN OF POWER ELECTRONIC SYSTEMS APPLICATIONS IN SOLAR ENERGY SYSTEMS CONNECTED TO DISTRIBUTION GRID TĨM TẮT Bài báo trình bày kết nghiên cứu việc ứng dụng biến đổi điện tử công suất hệ thống lượng mặt trời nối lưới điện Nội dung báo điều khiển biến đổi nghịch lưu pha nối lưới nhằm đáp ứng yêu cầu điều khiển công suất phản kháng không nút lưới phân phối đồng thời phát huy tối đa công suất tác dụng truyền vào lưới Các vòng điều khiển tổng hợp hệ tọa độ dq kiểm chứng mơ hình mơ Matlab simulink Các kết mơ thực nghiệm mơ hình nghịch lưu công suất 5kW kết nối lưới điện hạ áp cho kết tốt tỏ rõ khả sẵn sàng cho ứng dụng thực tế Từ khóa: Điều chế véctơ khơng gian, cơng suất phản kháng, lượng mặt trời, biến đổi nối lưới ABSTRACT This paper presents the results of research on the application of grid connected solar power The main content of the article is to control the inverter three-phase grid connected to meet the requirement of controlling the reactive power to zero at a node of the distribution network while maximizing the active power transmitted to the grid The control circuits are synthesized on the dq coordinate system and verified on the simulation model by Matlab/ Simulink and Experimental model Both simulation and experimental prototype on 5kW Grid converter have been built to show the acceptable good results and also the practical ready on implementation The simulation results show the rationality of the control strategies used KÝ HIỆU Ký hiệu Q P Đơn vị VAr W Ý nghĩa Giá trị đo tính tốn cơng suất phản kháng Giá trị đo tính tốn cơng suất tác dụng L C eN ed, eq iL i d, i q H F V V A A Cuộn cảm Tụ điện Điện áp nguồn điện phía xoay chiều Điện áp phía lưới hệ tọa độ dq Dòng điện chạy qua cuộn cảm Dòng điện chạy qua cuộn cảm hệ tọa độ dq GIỚI THIỆU Trong hệ thống Pin mặt trời kết nối lưới điện, biến đổi công suất giữ vai trò quan trọng hệ thống điều khiển, đặc tính hệ thống Pin mặt trời có cơng suất phát ln biến đổi phụ thuộc điều kiện thời tiết Sự thay đổi cơng suất phát chúng gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng điện lưới điện, gây dao động điện áp, thay đổi hệ số cơng suất, dao động tần số, tăng độ méo sóng hài dòng điện,… Để đáp ứng yêu cầu ngày cao chất lượng điện đặt yêu cầu thực tế là: cần thiết phải có biến đổi điện tử công suất đáp ứng khả kết nối linh hoạt, trao đổi công suất đảm bảo tiêu chất lượng điện Yêu cầu biến đổi phải điều khiển dòng cơng suất thành phần lưới để phát huy hết công suất nguồn phát phải tránh xung động đột ngột tải hay nguồn phát biến động [1] Thực tế cho thấy, vấn đề cấu trúc biến đổi mạch vòng dòng điện với khả điều chỉnh xác, ổn định bền vững yếu tố tiên cho trình trao đổi lượng diễn theo mong muốn Nội dung nghiên cứu xây dựng vòng điều khiển nhằm đảm bảo điều khiển hệ số công suất phát huy tối đa công suất tác dụng từ nguồn điện mặt trời vào lưới (áp dụng cho hệ thống nối lưới không sử dụng ắc quy) Các thuật tốn vòng điều khiển phân tích cách kỹ lưỡng, kết nghiên cứu minh chứng sơ đồ mô Matlab simulink đồng thời kiểm chứng mơ hình thực nghiệm 5kW với đầu vào PV thay nguồn chiều DC CẤU TRÚC HỆ THỐNG VÀ CÁC MẠCH VỊNG ĐIỀU KHIỂN Hình thể sơ đồ hệ thống điện mặt trời nối lưới mà khơng có ắc quy dự phòng Trong hệ DC/DC có nhiệm vụ thực thi thuật tốn bám cơng suất cực đại thơng qua thuật toán MPPT (Maximum power point tracking) Bộ biến đổi DC/AC phải tạo điện áp dạng sin, đảm bảo khả nối lưới hệ thống (đồng giám sát lưới), đồng thời biến đổi đảm nhiệm chức trao đổi công suất tác dụng công suất phản kháng hệ thống pin mặt trời với lưới Mảng PMT P pv = Vpv.Ipv Ipv Tụ chiều + + Vpv - Bộ biến đổi DC/DC tăng áp (Boost) C iac VDC Nghịch lưu DC/AC (Inverter) Vac - Lưới điện Điều khiển DC/DC Điều khiển DC/AC Hình Nguyên lý hệ thống điện mặt trời nối lưới khơng có ắc quy dự phòng 2.1 Bộ biến đổi DC/DC Bộ biến đổi DC/DC hệ thống nguồn Pin mặt trời lựa chọn Boost Converter (hay gọi tăng áp chiều) có cấu trúc hình 2, điều khiển cho hệ Boost Converter lấy tín hiệu vào điện áp đo từ dàn Pin mặt trời UPV, đầu điều khiển UDC để đưa tới đầu vào cho nghịch lưu Inverter DC/AC, trình chuyển đổi điện áp có can thiệp thuật tốn MPPT Trong nghiên cứu này, nhóm thực sử dụng thuật tốn bám cơng suất cực đại nhiễu loạn quan sát P&O (Perturb and Observer algorithm) [3] Đây phương pháp đơn giản sử dụng thông dụng nhờ đơn giản thuật toán việc thực dễ dàng [3, 9] Thuật toán xem xét tăng, giảm điện áp theo chu kỳ để tìm điểm làm việc có công suất lớn Nếu biến thiên điện áp làm cơng suất tăng lên biến thiên giữ nguyên chiều hướng tăng giảm Ngược lại, biến thiên làm công suất giảm xuống biến thiên có chiều hướng thay đổi ngược lại Khi điểm làm việc có công suất lớn xác định đường cong đặc tính biến thiên điện áp dao động xung quanh điểm MPPT (hình 3) L D iL D Upv G V Tăng Giảm Hình Phương pháp tìm điểm làm việc cơng suất lớn P&O Sự dao động điện áp làm tổn hao công suất hệ quang điện [7], đặc biệt điều kiện thời tiết thay đổi chậm hay ổn định Vấn đề giải cách điều chỉnh logic thuật tốn P&O hình Thuật tốn P&O hoạt động tốt điều kiện thời tiết thay đổi đột ngột, phản ứng bám điểm công suất cực đại với thời gian nhanh, độ điều chỉnh nhỏ Bộ điều khiển MPPT đo giá trị dòng điện I điện áp V, sau tính tốn độ sai lệch ∆P, ∆V kiểm tra: - Nếu ∆P ∆V > tăng giá trị điện áp tham chiếu Vref - Nếu ∆P ∆V < giảm giá trị điện áp tham chiếu Vref Sau cập nhật giá trị thay cho giá trị trước V, P tiến hành đo thông số I, V cho chu kỳ làm việc Cấu trúc tổng thể hệ điều khiển DC/DC cho hình Hình Sơ đồ nguyên lý điều khiển Boost Converter tích hợp MPPT [9] Bắt đầu thuật toán P&O V(k), I(k) P(k)=V(k)*I(k) ∆P(k)=P(k)-P(k-1) no ∆P > yes io yes iC C V(k)-V(k-1)>0 V(k)-V(k-1)>0 uDC no R Giảm Vref no Tăng Vref Giảm V ref S V(k-1)=V(k) P(k-1)=P(k) Hình Bộ biến đổi nguồn DC-DC tăng áp (Boost Converter) yes Hình Các bước thực phương pháp P&O Tăng Vref 2.2 Bộ biến đổi DC/AC Bộ nghịch lưu DC/AC hình biến đổi nghịch lưu pha nối lưới có cấu trúc mạch lực cho hình có nhiệm vụ biến đổi nguồn điện chiều DC thành nguồn điện xoay chiều tần số 50-60Hz Khi biến đổi sử dụng để nối lưới, mạch điện dạng rút gọn (sơ đồ sợi) biến đổi cho hình gồm biến đổi, lọc thơng thấp RfCf (Filter) để giảm thiểu ảnh hưởng độ đập mạch dòng điện tần số điều chế lưới, cuộn cảm L có cảm kháng LD điện trở RD dùng để gánh chênh lệch điện áp lưới đầu biến đổi làm “trơn” dòng điện, máy biến áp máy đóng cắt Trong nghiên cứu này, sản phẩm có cơng suất 5kW khơng lớn, bỏ qua tụ điện Sơ đồ nguyên lý biến đổi nối lưới bỏ qua khâu cho hình IDC S1 S3 S5 Grid Lf VDC S4 S6 Cf S2 Hình Cấu trúc nghịch lưu pha nối lưới Khi đưa lượng lên lưới, biến đổi làm việc chế độ nghịch lưu nghĩa chuyển lượng từ mạch điện chiều trung gian lên lưới Khi lượng truyền từ lưới vào biến đổi biến đổi đóng vai trò chỉnh lưu, nạp lượng vào mạch chiều trung gian Trên sở sơ đồ thay thế, ta áp dụng định luật Kirchhoff: u  RiL  L di  eN dt (1) Viết lại phương trình (1) hệ tọa độ dq:  diLd R     iLd  ωiLq  ud  eNd    dt L L    di R Lq    iLq  ωiLd  uq  eNq    L L   dt (2) Phương trình (2) mơ hình trạng thái hệ thống biến đổi phía lưới Dựa vào (2) ta thấy đại lượng điều khiển điện áp khâu nghịch lưu phía lưới, véctơ trạng thái hai thành phần iLd, iLq 2.3 Xây dựng mạch vòng điều khiển cho DC/AC Xét mặt điều khiển, cấu trúc hai mạch vòng gồm có mạch vòng mạch vòng dòng điện, mạch vòng ngồi mạch vòng cơng suất điện áp có ưu điểm bật Mạch vòng dòng điện giúp hệ thống kiểm sốt dòng điện, đáp ứng tốt với nhiễu tải, dập dao động cộng hưởng bảo vệ cố dòng Khi mạch vòng dòng điện thiết kế tốt việc thiết kế mạch vòng ngồi (điện áp, cơng suất) trở lên dễ dàng Đối với mạch vòng điều khiển bên ngồi mục tiêu ổn định, mạch vòng yêu cầu đặt khả đáp ứng động học nhanh Do vậy, nhóm tác giả báo chọn giải pháp thiết kế hệ thống điều khiển cấu trúc hai mạch vòng hình R L ͠ iS(abc) Hình Sơ đồ ngun lý phía lưới [8] Mạch điện gồm biến đổi, để lọc xung điện áp băm ta sử dụng lọc RC, cuộn cảm L có cảm kháng LD điện trở RD dùng để lọc dòng gánh chênh lệch điện áp lưới đầu biến đổi, máy biến áp máy đóng cắt Tuy nhiên, hệ thống không cần sử dụng máy biến áp khâu lọc Cấu trúc biến đổi nối lưới rút gọn cho hình uS(abc) PLL usd dq isd isq  vdref Bộ điều khiển dòng (PI) vα ref dq vqref αβ vβref Bộ điều chế SVPWM L R 3~ eN usq abc dq BBĐ Nghịch lưu pha abc = Iqref =0 iL 3~ uconv uc_đo idref Udc Bộ điều khiển áp (PI) ucref Hình Cấu trúc điều khiển hệ PV nối lưới Hình Sơ đồ thay mạch điện phía lưới 2.3.1 Tổng hợp mạch vòng dòng điện Từ phương trình (2) ta thấy phương trình mạch vòng dòng điện có tác động xen kênh hai nhánh d,q đồng thời có tham gia hai thành điện áp lưới ed eq Bộ điều khiển PI có cấu trúc (3) đảm bảo khả bù xen kênh hai thành phần dòng điện d,q đồng thời khử tác động ed eq phương pháp bù xuôi:  u  K  K 1I  e  ωLi dref p,d i,d  d d Lq   s  (3)    1   uqref  K p,q  K i,q s Iq  eq  ωLiLd    Trong đó, udref, uqref lượng đặt cho thành phần điện áp đầu biến đổi Các hệ số Kp,d, Kp,q, Ki,d, Ki,q hệ số tỷ lệ tích phân điều chỉnh tương ứng trục d q Cấu trúc điều khiển biến đổi cho hình 10 Tuy nhiên, cấu trúc điều khiển dòng, ta bù tách kênh đồng thời hai thành phần ed eq, nói cách khác hai thành phần ed eq coi nhiễu khử theo phương pháp bù xuôi; đó, mơ hình hệ thống thu gồm hai mơ hình nhỏ trục tọa độ d,q độc lập Bỏ qua thời gian trễ xử lý tín hiệu trễ q trình trích mẫu, cấu trúc điều khiển dòng điện cho hình 11 R  Ls TL L Tic  TL  ; K pc  R 2K T0 Trong đó: L K  K m K L K Ti ; K L  ; TL  R R Thay vào (4) ta có hàm truyền vòng hở KG0 hàm truyền vòng kín KG cho cơng thức (6) KG0  id ,q Km  s.T0 Với Teq = 2T0 số thời gian tương đương vòng điều khiển dòng điện tổng hợp theo tiêu chuẩn tối ưu độ lớn 2.3.2 Xây dựng điều khiển điện áp chiều Khâu điện áp chiều khâu trung gian trao đổi lượng tác dụng lưới điện nguồn Pin mặt trời Kiểm sốt điện áp chiều tụ kiểm sốt q trình trao đổi cơng suất tác dụng Bộ điều khiển điện áp chiều trung gian có nhiệm vụ ổn định tổng giá trị điện áp chiều tụ, đầu điều khiển điện áp chiều giá trị đặt dòng điện trục d Như vậy, để điều khiển điện áp chiều trung gian cổng 1, ta phải xác định hàm truyền dòng điện đặt trục d giá trị điện áp chiều trung gian Udc Phương trình cân cơng suất tác dụng phía chiều xoay chiều cơng thức (7) du edid  eqiq   udcidc Ploss  udc C dc Ploss  dt (7) Trong đó: uC, iC, ploss điện áp tụ, dòng điện qua tụ tổn hao công suất biến đổi Nếu bỏ qua tổn hao biến đổi coi nguồn điện phía xoay chiều đối xứng ta có eq = 0, ed biên độ điện áp pha [10], phương trình (7) trở thành phương trình (8) Từ ta có sơ đồ khối vòng kín điều khiển điện áp chiều trung gian hình 12 R  s.L dudc 3e i  dd dt 2udc C K Ti U dc* Hình 11 Sơ đồ khối điều khiển dòng hệ tọa độ dq Trong đó: T0 thời gian trễ biến đổi điện tử công suất; Km hệ số khuếch đại biến đổi điện tử công suất; KTi hệ số đo dòng điện; Kpc,Tic tham số điều khiển theo luật PI Hàm truyền vòng hở cho bởi: 1 sTic  K0  K Go  K pc   sTic  1 sT0 1 sTL (6) I (s) K Gc (s)   d  Iqref (s) Idref (s) 1 s2T0 P Hình 10 Cấu trúc điều khiển hệ tọa độ dq   sTic  K pc    sTic  ; 2(1 sT0 ) Iq (s) R  Ls id* , q (5) (4) Tổng hợp điều khiển theo phương áp tối ưu độ lớn [4] ta có tham số điều khiển công thức (5): U dc  1 T s  K pu  iu   Tiu s  (8) 1  s.Teq id* 3ed KTi 2U dc* Cs 1  s.T f Hình 12 Sơ đồ khối vòng kín điều khiển điện áp chiều trung gian Trong hình 12, Teq thời gian trễ mạch vòng dòng điện; Tf thời gian trễ trình đo điện áp chiều trung gian tụ, KTi hệ số đo dòng điện Ta đơn giản hóa sơ đồ hình 12 thành sơ đồ tương đương hình 13 với giả thiết T2 = Teq + Tf U * dc U dc  1 T s  K pu  iu   Tiu s  3ed KTi 2U dc* 1  sT  1  sT f Cs Hình 13 Sơ đồ tương đương vòng kín điều khiển điện áp chiều trung gian Áp dụng tiêu chuẩn tối ưu đối xứng ta xác định tham số điều khiển PI cho (10) với a tham số tùy chọn Tiu  aT ; K pu  2K Ti CU*dc (9) 3ed T a Theo [1, 6, 8]: muốn điều khiển Q ta cần điều khiển dòng điện iq Trong ứng dụng PV nối lưới để hệ số công suất cao ta chọn giá trị đặt iqref = theo [1], công suất phản kháng thu phát từ biến đổi 2.4 Nguyên lý điều chế véctơ không gian cho nghịch lưu nguồn áp (SVPWM) Như hình 10 trình bày, đầu mạch vòng điều khiển dòng cần có khâu chuyển đổi trục tọa độ từ dq/αβ để đưa vào khâu điều chế véctơ khơng gian (SVPWM) Thuật tốn điều chế véctơ không gian cho nghịch lưu nguồn áp pha trình bày chi tiết tài liệu [2, 5] SVPWM phương pháp dùng số hoàn toàn Thuật toán đơn giản, dễ ứng dụng vi xử lý Thuật tốn điều chế véctơ khơng gian cần đảm bảo tạo điện áp đầu VSI theo lượng đặt đầu vào mong muốn Lượng đặt véctơ điện áp mong muốn, cho dạng tọa độ cực u = U0.ej, dạng tọa độ vng góc u = (u, u) hình 14 Các véctơ u0,1,2,3,4,5,6,7 véctơ chuẩn ứng với trạng thái đóng cắt cụ thể van Bước 1: Xác định véctơ đầu thuộc sector sector hình 14, áp dụng bảng lưu đồ thuật tốn hình 16 với u* = u/√3 Bước 2: Véctơ điện áp tổng hợp từ véctơ chuẩn sector đó, nên cần xác định thời gian thực hai véctơ chuẩn chu kỳ điều chế, thời gian lại mạch nghịch lưu trạng thái véctơ khơng Hình 15 minh họa trường hợp véctơ điện áp tổng hợp từ hai véctơ chuẩn u1 u2 Sử dụng phương pháp đại số để xác định hệ số điều chế cho véctơ điện áp từ hai véctơ chuẩn gần sector (Hệ số điều chế tỷ số thời gian thực véctơ chuẩn chu kỳ điều chế) Khi u  d1un  d2um với un, um hai véctơ chuẩn sector Các hệ số d1,d2 tính theo (10) bảng Thời gian lại thực véctơ không với hệ số điều chế d0 = 1- d1 - d2 Bước 3: Bước từ hệ số điều chế thực véctơ chuẩn phải xác định hệ số điều chế cho van bán dẫn mạch nghịch lưu Để xác định hệ số điều chế cho van bán dẫn, cần phải xây dựng mẫu xung đưa cho sector Mẫu xung đưa để đảm bảo van bán dẫn mạch nghịch lưu phải chuyển mạch 1 2  3 3 uS  d1   3  uS    uS       2    Anm   d   U   uS  Udc    dc  uS  uS     0 3  (10) u*  u*  u u*  u u*  u u*  u  u   Hình 15 Lưu đồ thuật toán xác định sector Bảng Bất đẳng thức xác định vị trí véctơ u sector [2] u ≥ Hình 14 Véctơ khơng gian, véctơ trạng thái sector Các bước để áp dụng thuật tốn điều chế véctơ khơng gian sau [2]: u < Sector I Sector II Sector III u ≥ u ≥ √3u u ≥ u < √3u u > -√3u u < -√3u Sector IV Sector V Sector VI u < u < √3u u < u ≥ √3u u ≤ -√3u u ≥ -√3u Bảng Tổng hợp ma trận sector Sector Sector Anm  Udc 3  2 0  3     A nm Sector 3   3         U dc      Anm  Sector A nm 3       Sector    Udc    Anm     U dc      Udc     3       Udc  0      Sector       Anm  MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM 3.1 Mô hệ thống Sơ đồ mô hệ thống điều khiển biến đổi phần mềm Matlab/Simulink cho hình 16, khâu VSC Control khâu thực thuật toán điều khiển nghịch lưu nguồn áp pha Các thông số điều khiển cho bảng Bảng Thông số điều khiển Bộ điều khiển Kp Ki Bộ điều khiển điện áp DC 20 100 0,015 Bộ điều khiển dòng điện (dq) tử tích lũy lượng cuộn dây L, tụ điện C, tải R Bộ điều khiển MPPT sử dụng thuật tốn bám cơng suất cực đại P&O trình bày Các kết phân tích mơ hình mơ cho hình 19 cho thấy, cường độ xạ khoảng 1050 (W/m2) cơng suất P bơm vào lưới 5kW Điện áp đầu biến đổi DC/DC giá trị đặt cho điều khiển điện áp chiều trung gian UDC Nhìn vào kết mơ hình 19 ta thấy: điện áp chiều trung gian giữ ổn định hệ thống trạng thái xác lập, điều chứng tỏ trình trao đổi cơng suất cân Chất lượng dòng điện bơm vào lưới có chất lượng tốt, thể kết phân tích dạng dòng điện sóng hài chu kỳ hai thời điểm đại diện t = 2s hình 20 Kết mơ cơng suất P, Q hình 21 cho thấy cơng suất Q điều khiển thời gian ngắn cỡ 0,7s điều đảm bảo hệ số cơng suất dòng bơm vào lưới cao Cơng suất tác dụng bơm vào lưới gần đạt 4,5 kW, so với công suất Pin mặt trời bơm vào biến đổi 5kW hiệu suất đạt khoảng 90% Hình 17 Sơ đồ diễn giải DC/DC Hình 18 Công suất tác dụng từ Pin mặt trời bơm vào biến đổi Hình 16 Sơ đồ mơ hệ thống PMT nối lưới Boost Converter hay gọi biến đổi nguồn DCDC tăng áp, có điện áp đầu lớn điện áp đầu vào (sơ đồ mơ hình 17) Mạch chứa hai chuyển mạch bán dẫn (một diode transistor) phần Hình 19 Điện áp chiều tụ Hình 24 Khối mạch lực sau lắp ghép tản nhiệt Hình 20 Phân tích sóng hài dạng dòng điện bơm vào lưới khoảng t = 2s Hình 21 Công suất tác dụng (nét đứt) công suất phản kháng (nét liền) bơm vào lưới 3.2 Kết thực nghiệm Hình 22 Sản phẩm hồn chỉnh thiết bị Hình 25 Module tụ chiều khối ghép nối Để kiểm chứng thuật tốn điều chế véctơ khơng gian cho pha nối lưới, xây dựng hệ thống thực nghiệm (hình ảnh hệ thống hồn chỉnh hình 22) Các module thành phần hệ thống thiết kế chế tạo thành cơng, hình ảnh thực cho hình 23, 24, 25 Kết phân tích dạng sóng đo vào chân van IGBT, điện áp DC trung gian kết phân tích sóng hài cho hình 26, 27, 28 tương ứng Thử nghiệm hiệu suất: Chúng tiến hành thử nghiệm lần với đối tượng phụ tải khác Lần 1: 25 bóng đèn huỳnh quang 60W + quạt 72W - Điện áp vào DC: UDCt = 220V - Dòng điện vào đầu DC: IiDC = 9,4A - Công suất đầu AC: PAC = 1822,33 W Hiệu suất biến đổi (%): PAC/PDC = 1822,33 /(220x9,4).100% = 88,12% Lần 2: điều hòa 9000 BTU (tương đương 2,238 kW) - Điện áp vào DC: UDCt = 220V - Dòng điện vào đầu DC: IiDC = 10,17A - Công suất đầu AC: PAC = 2001,1 W Hiệu suất biến đổi (%): PAC/PDC = 2001,1 /(220x10,17).100% = 89,43% Lần 3: điều hòa 12000 BTU (tương đương 2,984 kW) - Điện áp vào DC: UDCt = 220V - Dòng điện vào đầu DC: IiDC = 13,6A - Công suất đầu AC: PAC = 2690,4 W Hiệu suất biến đổi (%): PAC/PDC = 2690,4 /(220x13,1).100% = 89,9% Hình 23 Sơ đồ mạch lực biến đổi nghịch lưu pha Kết luận hiệu suất biến đối sau lần đo lấy trung bình 89,15% Thử nghiệm đánh giá sóng hài: Song song với đánh giá hiệu suất, tiến hành đo phân tích phổ sóng hài dùng máy sóng số hình 29, kết cho thấy độ méo sóng hài 4,14% (
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG BIẾN ĐỔI ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI, HỆ THỐNG BIẾN ĐỔI ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn