Vật lý 10. Động học chất điểm

18 22 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 14:57

vật lý 10. Chương 1: Động học chất điểm. Chuyên đề được hệ thống đầy đủ, rõ ràng phần lý thuyết cùng các bài tập trác nghiệm cơ bản. Giúp học sinh dễ dàng kiểm soát toàn bộ chương trình của chương 1. Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 CHƢƠNG ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM - Chuyên đề Chuyển động thẳng - Chuyên đề Chuyển động thẳng biến đổi Nội dung: - Chuyên đề Sự rơi tự - Chuyên đề Chuyển động tròn - Chuyên đề Tính tương đối chuyển động Chuyên đề Chuyển động thẳng I LÝ THUYẾT Chuyển động - Chất điểm: vật có kích thước nhỏ so với độ dài đường (hoặc với khoảng cách mà ta đề cập đến) Khi ta coi khối lượng chât điểm tập trung điểm - Chuyển động vật thay đổi vị trí vật so với vật khác không gian theo thời gian - Quỹ đạo chất điểm vệt mà chất điểm chuyển động vạch không gian - Cách xác định vị trí vật khơng gian (vật làm mốc, thước đo, hệ trục tọa độ): + Vật làm mốc thước đo: để xác định vị trí vật ta chọn vật làm mốc chiều dương quỹ đạo dùng thước đo chiều dài từ vật làm mốc đến vật + Hệ trục tọa độ  Hệ trục tọa độ (sử dụng vật chuyển  Hệ trục tọa độ (sử dụng vật chuyển động đường thẳng) động đường cong mặt phẳng) - Xác định thời gian chuyển động(mốc thời gian đồng hồ, thời điểm thời gian):  Mốc thời gian đồng hồ: Để xác định thời  Thời điểm thời gian: Vật chuyển động điểm ứng với vị trí vật chuyển động ta đến tưng vị trí quỹ đạo thời điểm phải chọn mốc thời gian đo khoảng thời gian định, vật từ vị trí đến vị trí khác trôi từ mốc thời gian đồng hồ khoảng thời gian định - Một hệ quy chiếu bao gồm: Một vật làm mốc, hệ trục tọa độ gắn với vật làm mốc, gốc thời gian đồng hồ Chuyển động thẳng - Khái niệm: Chuyển động thẳng chuyển động có quỹ đạo đường thẳng có tốc độ trung bình quãng đường [ ] - Quãng đường chuyển động thẳng đều: [ ] - Phương trình chuyển động: - Đồ thị tọa độ: Ví dụ: xét chuyển động thẳng có phương trình: [ ] + Lập bảng giá trị x theo thời điểm ta vẽ đồ thị có dạng hình bên -1 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 + Nhận xét: đồ thị chuyển động thẳng đường bậc theo thời gian có hệ số góc v II BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG CƠ Câu.1 Chọn câu sai : A Véc tơ độ dời véctơ nối vị trí đầu vị trí cuối chất điểm chuyển động B Véctơ độ dời có độ lớn luôn quãng đường chất điểm C Chất điểm đường thẳng quay vị trí ban đầu có độ dời khơng D Độ dời dương âm Câu.2 Câu sau ? A Độ lớn vận tốc trung bình tốc độ trung bình B Độ lớn vận tốc tức thời tốc độ tức thời C Khi chất điểm chuyển động thẳng theo chiều vận tốc trung bình tốc độ trung bình D Vận tốc tức thời cho ta biết chiều chuyển động, có giá trị dương Câu.3 Chọn câu sai : A Đồ thị vận tốc theo thời gian chuyển động thẳng đường song song với trục hoành Ox B Trong chuyển động thẳng ,đồ thị theo thời gian tọa độ vận tốc đường thẳng C Đồ thị toạ độ theo thời gian chuyển động thẳng đường thẳng D Đồ thị toạ độ theo thời gian chuyển động thẳng đường thẳng xiên góc Câu.4 Vật chuyển động xem chất điểm A Ơtơ so với bên đường B Trạm vũ trụ quay quanh trái đất C Vận động viên nhảy sào độ cao 4m D Máy bay cất cánh từ sân bay Câu.5 Chọn phát biểu chuyển động thẳng A Chuyển động thẳng ln có vận tốc dương B Vật chuyển động thẳng có véctơ vận tốc không đổi C Vật đuợc quãng đường khoảng thời gian chuyển động thẳng D Chuyển động có quỹ đạo thẳng chuyển động thẳng Câu.6 Chọn phát biểu nói chuyển động học A Chuyển động học di chuyển vật B Chuyển động học thay đổi vị trí từ nơi sang nơi khác C Chuyển động học thay đổi vị trí vật so với vật khác theo thời gian D Cả A,B,C Câu.7 Chọn phát biểu nói chất điểm: A Chất điểm vật có kích thước nhỏ B Chất điểm vật có kích thước nhỏ C Chất điểm vật có kích thước nhỏ so với chiều dài quỹ đạo vật D Cả A,B,C Câu.8 Trong trường hợp sau ,trường hợp xem vật chất điểm A Tàu hoả đứng sân ga B Viên đạn chuyển động nòng súng C Trái đất chuyển động tự quay quanh D Trái đất chuyển động quỹ đạo quanh Mặt trời Câu.9 Chọn câu chuyển động tịnh tiến ? A Quỹ đạo vật đường thẳng B Mọi điểm vật vạch đường có dạng giống C Vận tốc vật không thay đổi D Mọi điểm vật vạch đường giống đường nối điểm vật ln -2 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 song song với Câu.10 Trong chuyển động sau ,chuyển động vật chuyển động tịnh tiến A Chuyển động ngăn kéo bàn ta kéo B Chuyển động cánh cửa ta mở cửa C Chuyển động ơtơ đường vòng D Chuyển động Mặt trăng quanh Trái đất Câu.11 Chọn phương trình chuyển động thẳng không xuất phát từ gốc toạ độ ban đầu hướng gốc toạ độ A x =15 +40t B x = 80 – 30t C x = - 60t D x = -60 – 20t Câu.12 Chuyển động học là: A Sự di chuyển B Sự dời chỗ C Sự thay đổi vị trí vật so với vật khác theo thời gian D Sự thay đổi vị trí từ nơi đến nơi khác Câu.13 Phát biểu sau sai A Sự thay đổi vị trí vật so với vật khác gọi chuyển động học B Đứng yên có tính tương đối C Nếu vật khơng thay đổi vị trí so với vật khác vật đứng n D Chuyển động có tính tương đối Câu.14 “Lúc 30 phút sáng nay, đoàn đua xe đạp chạy đường quốc lộ 1, cách Tuy Hồ 50Km” Việc xác định vị trí đồn đua xe nói thiếu yếu tố gì? A Mốc thời gian B Thước đo đồng hồ C Chiều dương đường D Vật làm mốc Câu.15 Điều sau nói chất điểm? A Chất điểm vật có kích thước nhỏ B Chất điểm vật có kích thước nhỏ so với chiều dài quỹ đạo vật C Chất điểm vật có kích thước nhỏ D Các phát biểu Câu.16 Trong trường hợp vật coi chất điểm: A Trái Đất chuyển động xung quanh Mặt Trời B Quả bưởi rơi từ bàn xuống đất C Người hành khách lại xe ô tô D Xe đạp chạy phòng nhỏ Câu.17 Có vật coi chất điểm chuyển động đường thẳng (D) Vật làm mốc chọn để khảo sát chuyển động phải vật nào? A Vật nằm yên B Vật đường thẳng (D) C Vật D Vật có tính chất A B Câu.18 Hòa nói với Bình: “Mình mà hóa đứng; cậu đứng mà hóa đi”,trong câu nói vật làm mốc là: A Hòa B Bình C Cả Hòa lẫn Bình D Khơng phải Hòa Bình Câu.19 Một người đường đến nhà ga: “Anh thẳng theo đường này, đến ngã tư rẽ trái; khoảng 300m, nhìn bên tay phải thấy nhà ga.” Người đường dùng vật làm mốc? A Một B Hai C Ba D Bốn Câu.20 Có thể xác định xác vị trí vật có: A Thước đo đường -3 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 B Thước đo vật mốc C Đường đi, hướng chuyển động D Thước đo, đường đi, hướng chuyển động, vật mốc Câu.21 Mốc thời gian là: A Khoảng thời gian khảo sát tượng B Thời điểm ban đầu chọn trước để đối chiếu thời gian khảo sát tượng C Thời điểm trình khảo sát tượng D Thời điểm kết thúc tượng Câu.22 Một ô tô khởi hành lúc Nếu chọn mốc thời gian lúc thời điểm ban đầu là: A t0 = B t0 = 12 C t0 = D t0 = Câu.23 Tìm phát biểu sai: A Mốc thời gian (t = 0) chọn lúc vật bắt đầu chuyển động B Một thời điểm có giá trị dương (t > 0) hay âm (t < 0) C Khoảng thời gian trôi qua số dương (Δt) D Đơn vị SI thời gian vật lí giây (s) Câu.24 Hệ qui chiếu khác hệ toạ độ chỗ có thêm: A Vật làm mốc B Mốc thời gian đồng hồ C A B D Mốc thời gian Câu.25 Chuyển động vật chuyển động tịnh tiến? A Ngăn kéo bàn ta kéo B Cánh cửa ta mở cửa C Mặt trăng quay quanh Trái đất D Ơ tơ chạy đường vòng Câu.26 Một xe đạp đoạn đường thẳng nằm ngang Bộ phận bánh xe chuyển động tịnh tiến? A Vành bánh xe B Nan hoa C Moayơ D Trục bánh xe Câu.27 Chọn câu sai ? A Độ dời dương âm B Chất điểm theo đường cong trở vị trí ban đầu độ dời không C Độ dời véctơ nối vị trí đầu vị trí cuối chất điểm chuyển động D Trong trường hợp độ dời có độ lớn quãng đường chất điểm Câu.28 Chọn câu đúng? A Khi chất điểm chuyển động thẳng theo chiều vận tốc trung bình có giá trị dương B Vận tốc tức thời cho biết chiều chuyển động nên có giá trị dương C Vận tốc trung bình dương ,âm khơng D Trong trường hợp ,vận tốc TB quãng đường chia cho khoảng thời gian hết quãng đường Câu.29 Chọn câu trả lời Một ơtơ quãng đường AB với vận tốc 40km/h Nếu tăng vận tốc thêm 10km/h ơtơ đến B sớm dự định 30phút Quãng đường AB bằng: A 50km B 100km C 150km D 200km Câu.30 Chọn câu trả lời Một ôtô chạy đường thẳng Trên nửa đầu đường ôtô chuyển động với vận tốc không đổi 40km/h Trên nửa quãng đường sau , xe chạy với vận tốc không đổi 60km/h Vận tốc trung bình quãng đường A 48km/h B 25km/h C 28km/h D 32km/h Câu.31 Phương trình chuyển động chất điểm dọc theo trục Ox có dạng x = 3–10t ; x (km) t(h) Chất điểm xuất phát từ điểm chuyển động theo chiều trục Ox ? A Từ điểm O; theo chiều dương B Từ điểm O; theo chiều âm C Từ điểm M cách O 3km,theo chiều dương -4 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 D Từ điểm M cách O 3km,theo chiều âm Câu.32 Phương trình chuyển động chất điểm dọc theo trục Ox có dạng x = -18+5t ;x (km) t(h) Xác định độ dời chất điểm sau A – km B km C 20 km D – 20 km Câu.33 Một người 5km Sau người tiếp 5km với vận tốc trung bình 3km/h Vận tốc trung bình người A 3,75 km/h B 3,95 km/h C 3,5 km/h D 4,15 km/h Câu.34 Một xe ôtô chuyển động thẳng ,cứ sau quãng đường 50km Bến ôtô nằm đầu đoạn đường xe ôtô xuất phát từ địa điểm cách bến xe 2km Chọn bến xe làm mốc, chọn thời điểm ôtô xuất phát làm gốc thời gian chọn chiều dương chiều chuyển động ơtơ, phương trình chuyển động xe ơtơ là: A x = 50t B x = + 50t C x = – 50t D x = - +50t Câu.35 Hai bến xe A B cách 84km Cùng lúc có hai ơtơ chạy ngược chiều đoạn đường thẳng A B Vận tốc ôtô chạy từ A 38 km/h ôtô chạy từ B 46 km/h Coi chuyển động hai ôtô Chọn bến xe A làm mốc, thời điểm xuất phát hai xe gốc thời gian chiều chuyển động từ A sang B Viết phương trình chuyển động xe A xA = 84 +38t ; xB = 46t B xA = 38t ; xB = 84 + 46t C xA = 38t ; xB = 84 - 46t D xA = 84 - 38t ; xB = - 84 +46t Câu.36 Một người xe máy xuất phát tử địa điểm M lúc 8giờ để tới địa điểm N cách M 180km Hỏi người xe máy phải chạy với vận tốc để tới N lúc 12 ? Coi chuyển động xe máy thẳng A 40km/h B 45 km/h C 50 km/h D 35 km/h Câu.37 Hai ôtô xuất phát lúc từ bến xe A B, chạy ngược chiều Xe xuất phát từ A có vận tốc 55 km/h, xe xuất phát từ B có vận tốc 45 km/h Coi đoạn đường AB thẳng dài 200km, hai xe chuyển động Hỏi sau chúng gặp cách bến A km ? A ;90 km B ;110 km C 2,5 ;90 km D 2,5 ;110 km Câu.38 Chuyển động thẳng khơng có đặc điểm sau ? A Quỹ đạo thẳng B Vận tốc trung bình ln vận tốc tức thời C Toạ độ chất điểm quãng đường D Trong giây véctơ dộ dời Câu.39 Đặc điểm sau đủ để chuyển động thẳng A Quãng đường tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động B Véctơ vận tốc điểm C Tốc độ chuyển động điểm D Quỹ đạo thẳng Câu.40 Chọn công thức tọa độ chất điểm chuyển động thẳng A x + x0 = vt B x = v + x0 t C x – x0 = vt D x = (x0 + v)t Câu.41 Một ôtô chuyển động thẳng nửa thời gian đầu với tốc độ 50km/h Nửa thời gian sau với tốc độ 50/3 km/h tới đích Tốc độ trung bình xe chặng đường bao nhiêu? A 35km/h B 33km/h C 36km/h D 38km/h Câu.42 Một xe máy chuyển động thẳng Trên phần ba đoạn đường xe với vận tốc 36km/h Trên hai phần ba đoạn đường lại, xe với vận tốc v2 Biết tốc độ trung bình đoạn đường 27 km/h Tìm tốc độ v2? A 21km/h B 24km/h C 18km/h D 25km/h -5 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 Câu.43 Hai người xe đạp xuất phát lúc, từ hai địa điểm M N cách 50km Người từ M đến N với tốc độ 10km/h, người từ N tới M có vận tốc 15km/h Hãy tìm xem sau họ gặp cách M ? A 2h ;20km B 2h ; 30km C 3h ; 30km D 4h ; 20km Câu.44 Ba địa điểm P,Q,R nằm theo thứ tự dọc đường thẳng Một xe ôtô tải từ Q hướng R với tốc độ 40km/h Một ôtô từ P xa Q đoạn PQ = 20km, chiều với ôtô tải với tốc độ 60km/h khởi hành muộn ôtô tải 1h đuổi theo xe tải Hỏi xe đuổi kịp ôtô tải sau cách P bao xa? A 4h ;180km B 3h ;160km C 3h ;180km D h ;160km Câu.45 Một vật chuyển động thẳng theo trục Ox Tại thời điểm t1 = 2s t2 = 6s, toạ độ vật tương ứng x1 = 20m x2 = 4m Kết luận sau khơng xác? A Vận tốc vật có độ lớn m/s B Vật chuyển động ngược chiều dương trục Ox C Thời điểm vật đến gốc toạ độ O t = 5s D Phương trình toạ độ vật x =28 – 4t CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU Câu.46 Độ dời chuyển động thẳng xác định bằng: A Quãng đường B Độ biến thiên toạ độ C Khoảng cách từ vị trí gần đến vị trí xa D Khơng thể xác định chưa biết chiều chuyển động Câu.47 Khi chất điểm chuyển động thẳng, theo chiều ta chọn chiều làm chiều dương thì: A Độ dời quãng đường B Vận tốc trung bình tốc độ trung bình C Vận tốc ln ln dương D Cả ý Câu.48 Một vật chuyển động trục tọa độ Ox Ở thời điểm t1 vật có tọa độ x1 = 10m thời điểm t2 có tọa độ x2 = 5m A Độ dời vật -5m B Vật chuyển động theo chiều dương quỹ đạo C Quãng đường vật khoảng thời gian 5m D Cả A, B, C Câu.49 Chuyển động vật chuyển động thẳng đều? A Một bi lăn máng nghiêng B Một đá ném thẳng đứng lên cao C Một xe đạp đoạn đường thẳng nằm ngang D Một pittông chạy chạy lại xilanh Câu.50 Vận tốc vật chuyển động thẳng có (các) tính chất kể sau? A Cho biết mức độ nhanh, chậm chuyển động B Có giá trị tính thương số quảng đường thời gian đi: s/t C Có đơn vị m/s D Các tính chất A, B, C Câu.51 Có thể phát biểu sau vận tốc tức thời? A Vectơ vận tốc (tức thời) v cho biết hướng chuyển động B Nếu v > 0: vật chuyển động theo chiều dương C Nếu v < 0: vật chuyển động ngược chiều dương D A, B, C Câu.52 Điểm sau nói vận tốc tức thời? -6 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 A Vận tốc tức thời vận tốc thời điểm B Vận tốc tức thời vận tốc vị trí quỹ đạo C Vận tốc tức thời đại lượng véctơ D Các phát biểu Câu.53 Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường không thay đổi thì: A Thời gian vận tốc hai đại lượng tỉ lệ thuận với B Thời gian vận tốc hai đại lượng tỉ lệ nghịch với C Thời gian vận tốc số D Thời gian không thay đổi vận tốc ln biến đổi Câu.54 Phương trình chuyển động chất điểm chuyển động thẳng là: A x = x0 + vt B x = x0 + v0t + at C v = v0 + at D x = at Câu.55 Phương trình chuyển động chuyển động thẳng đều, dọc theo trục Ox vật không xuất phát từ điểm gốc là: A s = vt B x = x0 + vt C x = vt D Phương trình khác Câu.56 Trong số phương trình đây, phương trình biểu diễn quy luật chuyển động thẳng với vận tốc m/s A x = + 2(t - t0 ) B x = (t -5)/2 C s = 2/t D v = -2(t - t0) Câu.57 Trong chuyển động thẳng đều, hệ số góc đường biểu diễn tọa độ theo thời gian A Vận tốc chuyển động B Gia tốc chuyển động C Hằng số D Tọa độ chất điểm Câu.58 Đồ thị vận tốc theo thời gian chuyển động thẳng là: A Một đường thẳng B Một đường thẳng xiên góc C Một đường thẳng song song trục hoành Ot D Một đường thẳng song song trục tung Ov Câu.59 Hai xe coi chuyển động thẳng từ A đến B cách 60km Xe (1) có vận tốc 15km/h chạy liên tục không nghỉ Xe (2) khởi hành sớm 1giờ dọc đường phải dừng lại 2giờ Xe (2) phải có vận tốc để tới B lúc với xe (1) A 15km/h B 20km/h C 24km/h D Khác A, B, C Câu.60 Một chất điểm chuyển động trục Ox có phương trình tọa độ - thời gian là: x = 15 +10t (m) Hãy cho biết chiều chuyển động, tọa độ ban đầu vận tốc vật? A Vật chuyển động ngược chiều dương trục tọa độ với vận tốc v = 10m/s, có tọa độ ban đầu x0 = 15m B Vật chuyển động chiều dương trục tọa độ với vận tốc v = 10m/s, có tọa độ ban đầu x0 = 15m C Vật chuyển động ngược chiều dương trục tọa độ với vận tốc v = -10m/s, có tọa độ ban đầu x0 = 15m D Vật chuyển động chiều dương trục tọa độ với vận tốc v = 10m/s, có tọa độ ban đầu x0 = 15m Câu.61 Một chất điểm chuyển động trục Ox có phương trình tọa độ - thời gian là: x = 15 +10t (m) Xác định tọa độ vật thời điểm t = 24s quãng đường vật 24s đó? A x = 25,5m; s = 24m B x = 240m; s = 255 m C x = 255m; s = 240m D x = 25,5m, s = 240m Câu.62 Vật gốc toạ độ lúc t = 0, chuyển động với tốc độ trung bình 2m/s theo chiều dương: A Toạ độ lúc t = 2s 3m B Toạ độ lúc t = 10s 18m C Toạ độ sau 5s 10m D Không định toạ độ vật dù biết thời gian chuyển động -7 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 Câu.63 Hai vật chuyển động đường thẳng Vật thứ từ A đến B giây Vật thứ hai xuất phát từ A lúc với vật thứ đến B chậm giây Biết AB = 32m Tính vận tốc vật Khi vật thứ đến B vật thứ hai quãng đường bao nhiêu? A v1 = 4m/s; v2 = 3,2m/s; s = 25,6m B v1 = 4m/s; v2 = 3,2m/s; s = 256m C v1 = 3,2m/s; v2 = 4m/s; s = 25,6m D v1 = 4m/s; v2 = 3,2m/s; s = 26,5m Câu.64 Vào lúc 9h, có hai xe khởi hành từ điểm A, B cách 108km, chuyển động hướng vào với vận tốc 36km/h 54km/h Chọn: A làm gốc tọa độ, Chiều (+) chiều A đên B Gốc thời gian 9h Phương trình tọa độ xe (1) là: A x1 = 36t (km;h) B x1 = 36t +108(km;h) C x1 = 36t -108 (km;h) D Khác A,B,C Câu.65 Vào lúc 9h, có hai xe khởi hành từ điểm A, B cách 108km, chuyển động hướng vào với vận tốc 36km/h 54km/h Chọn: A làm gốc tọa độ, Chiều (+) chiều A đến B Gốc thời gian 9h Phương trình tọa độ xe (2) là: A x2 = -54t (km;h) B x2 = -54t +108(km;h) C x2 = -54t -108(km;h) D Khác A,B,C Câu.66 Vào lúc 9h, có hai xe khởi hành từ điểm A, B cách 108km, chuyển động hướng vào với vận tốc 36km/h 54km/h Chọn: A làm gốc tọa độ, Chiều (+) chiều A đến B Gốc thời gian 9h Thời điểm tọa độ gặp hai xe là: A t = 1,5h; x = 54km B t = 1h; x = 54km C t = 0,5h; x = -54km D Khác A,B,C Câu.67 Một xe chuyển động thẳng có vận tốc trung bình 18km/h 1/4 đoạn đường đầu vận tốc 54km/h 3/4 đoạn đường lại Vận tốc trung bình xe đoạn đường là: A 24 km/h B 36 km/h C 42 km/h D 72 km/h Câu.68 Một ô tô chạy đường thẳng từ A đến B có độ dài S Tốc độ tơ nửa đầu quãng đường 25km/h nửa cuối 30km/h Tốc độ trung bình ô tô đoạn đường AB là: A 27,5km/h B 27,3km/h C 25,5km/h D 27,5km/h Câu.69 Hai xe chuyển động thẳng đường thẳng với vận tốc khơng đổi Nếu ngược chiều sau 20 phút, khoảng cách hai xe giảm 30 km Nếu chiều sau 20 phút, khoảng cách hai xe giảm km Tính vận tốc xe A v1 = 30m/s; v2 = 6m/s B v1 = 15m/s; v2 = 10m/s C v1 = 6m/s; v2 = 30m/s D v1 = 15m/s; v2 = 20m/s Câu.70 Hai vật xuất phát lúc chuyển động đường thẳng với vận tốc không đổi v1 = 15m/s v2 = 24m/s theo hai hướng ngược đến để gặp Khi gặp nhau, quãng đường vật thứ s1 = 90m Xác định khoảng cách ban đầu hai vật A S = 243m B S = 234m C S = 24,3m D S = 23,4m Câu.71 Hai ô tô chuyển động khởi hành lúc hai bến cách 50km Nếu chúng ngược chiều sau 30 phút gặp Nếu chúng chiều sau đuổi kịp Tính vận tốc xe? A v1 = 52,6km/h; v2 = 35,7km/h B v1 = 35,7km/h; v2 = 66,2km/h C v1 = 26,5km/h; v2 = 53,7km/h D v1 = 62,5km/h; v2 = 37,5km/h Câu.72 Hai ô tô xuất phát lúc từ hai địa điểm A B cách 20 km, chuyển động chiều từ A đến B Vận tốc 60 km/h 40 km/h Chọn trục tọa độ trùng với AB, gốc tọa độ A, chiều dương từ A đến B Phương trình chuyển động hai xe là: A x1 = 60t (km); x2 = 20 + 40t (km) B x1 = 60t (km); x2 = 20 - 40t (km) C x1 = 60t (km); x2 = - 20 + 40t (km) D x1 = - 60t (km); x2 = - 20 - 40t (km) -8 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 Câu.73 Hai ô tô xuất phát lúc từ hai địa điểm A B cách 20 km, chuyển động chiều từ A đến B Vận tốc 60 km/h 40 km/h Hai xe gặp vào lúc nào, đâu? A Hai xe gặp vị trí cách B 60 km vào lúc t = h B Hai xe gặp vị trí cách A 40 km vào lúc t = 2/3 h C Hai xe gặp vị trí cách A 60 km vào lúc t = h D Hai xe gặp vị trí cách B 40 km vào lúc t = 2/3 h Câu.74 Lúc ô tô từ Hà Nội Hải Phòng với vận tốc 52 km/h, lúc xe thứ hai từ Hải Phòng Hà Nội với vận tốc 48 km/h Hà Nội cách Hải Phòng 100km (coi đường thẳng) Lập phương trình chuyển động hai xe hệ trục tọa độ, lấy Hà Nội làm gốc tọa độ chiều từ Hà Nội đến Hải Phòng chiều dương, gốc thời gian lúc A x1 = 52t (km); x2 = 100 + 48t (km) B x1 = 52t (km); x2 = 100 – 48t (km) C x1 = - 52t (km); x2 = 100 – 48t (km) D x1 = 52t (km); x2 = -100 – 48t (km) -Chuyên đề Chuyển động thẳng biến đổi I LÝ THUYẾT - Véc tơ vận tốc ⃗ có gốc gắn với vật chuyển động, có phương nằm theo quỹ đạo, có chiều theo chiều chuyển động có độ lớn tỉ lệ với độ lớn vận tốc chuyển động - Véc tơ gia tốc ⃗ chuyển động thẳng biến đổi : ⃗ ⃗ ⃗⃗⃗ |⃗ ||⃗ | ( ⃗) Vật chuyển động NDĐ nếu: ⃗ |⃗ ||⃗ | ( ⃗) Vật chuyển động CDĐ nếu: ⃗ + Điểm đặt : Đặt vật chuyển động + Phương : Cùng phương chuyển động (cùng phương với phương véc tơ vận tốc) + Chiều : Cùng chiều chuyển động (cùng chiều với véc tơ vận tốc) chuyển động nhanh dần Ngược chiều chuyển động (ngược chiều với véc tơ vận tốc) chuyển động chậm dần + Độ lớn : Không thay đổi q trình chuyển động - Các cơng thức chuyển động thẳng biến đổi : | | + Lưu ý: Chuyển động nhanh dần đều: a dấu với v vo Chuyển động chậm dần a ngược dấu với v vo II BÀI TẬP Câu.75 Công thức quãng đường chuyển động thẳng nhanh dần là: A s = v0t + at2/2 (a v0 dấu) B s = v0t + at2/2 (a v0 trái dầu) C x= x0 + v0t + at2/2 ( a v0 dấu ) D x = x0 +v0t +at2/2 (a v0 trái dấu ) Câu.76 Phương trình chuyển động chuyển động thẳng chậm dần là: A s = v0t + at2/2 (a v0 dấu ) B s = v0t + at2/2 ( a v0 trái dấu ) C x= x0 + v0t + at2/2 ( a v0 dấu ) D x = x0 +v0t +at2/2 (a v0 trái dấu ) -9 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 Câu.77 Công thức liên hệ gia tốc, vận tốc quãng đường chuyển động thẳng nhanh dần v  v02  2as  , điều kiện đúng? A a > 0; v > v0 B a < 0; v 0; v < v0 D a < 0; v > v0 Câu.78 Một đoàn tàu rời ga chuyển động nhanh dần Sau 100s tàu đạt tốc độ 36km/h Gia tốc quãng đoàn tàu 100s ? A 0.185 m; 333m/s B 0.1m/s2; 500m C 0.185 m/s; 333m D 0.185 m/s2 ; 333m Câu.79 Thời gian cần thiết tăng vận tốc từ 10 m/s đến 40 m/s chuyển động có gia tốc 3m/s2 là: 10 40 50 s s s B C D A 10s 3 Câu.80 Một xe lửa bắt đầu rời khỏi ga chuyển động thẳng nhanh dần với gia tốc 0,1 m/s2 Khoảng thời gian để xe đạt vận tốc 36km/h là: A t = 360s B t = 200s C t = 300s D t = 100s Câu.81 Khi ô tô chạy với vận tốc 10 m/s đoạn đường thẳng người lái xe tăng ga ô tô chuyển động nhanh dần Sau 20s, ô tô đạt vận tốc 14 m/s Gia tốc a vận tốc v ô tô sau 40s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là: A a = 0,7 m/s2; v = 38 m.s B a = 0,2 m/s2; v = 18 m/s C a =0,2 m/s , v = 8m/s D a =1,4 m/s2, v = 66m/s Câu.82 Một ôto chạy thẳng với vận tốc 36 km/h tăng ga chuyển động nhanh dần Biết sau chạy quãng đường 625m oto đạt vận tốc 54 km/h Gia tốc xe là: A m/s2 B 0,1 m/s2 C 1cm/s2 D mm/s2 Câu.83 Một ô tô chuyển động với vận tốc ban đầu 10 m/s đoạn đường thẳng, người lái xe hãm phanh,xe chuyển động chậm dần với gia tốc 2m/s2 Quãng đường mà ô tô sau thời gian giây là: A s = 19 m B s = 20m C s = 18 m D s = 21m Câu.84 Một ôtô chuyển động với vận tốc 54km/h người lái xe hãm phanh Ơtơ chuyển động thẳng chậm dần sau giây dừng lại Quãng đường s mà ôtô chạy thêm kể từ lúc hãm phanh : A s = 45m B s = 82,6m C s = 252m D s = 135m Câu.85 Khi ô tô chạy với vận tốc 10 m/s đoạn đường thẳng người lái xe hãm phanh ô tô chuyển động chậm dần Cho tới dứng hẳn lại tơ chạy thêm 100m Gia tốc ô tô bao nhiêu? A a = - 0,5 m/s2 B a = 0,2 m/s2 C a = - 0,2 m/s2 D a = 0,5 m/s2 Câu.86 Một xe máy với tốc độ 36km/h người lái xe thấy có hố trước mặt, cách xe 20m người phanh gấp xe đến sát miệng hố dừng lại Khi thời gian hãm phanh là: A 5s B 3s C 4s D 2s Câu.87 Phương trình chuyển động chất điểm có dạng: x  10t  4t (x:m; t:s).Vận tốc tức thời chất điểm lúc t= 2s là: A 28 m/s B 18 m/s C 26 m/s D 16 m/s Câu.88 Phương trình chuyển động vật có dạng: x = – 4t + 2t2 (m/s) Biểu thức vận tốc tức thời củavật theo thời gian là: A v = 2(t – 2) (m/s) B v = 4(t – 1) (m/s) C v = 2(t – 1) (m/s) D v = (t + 2) (m/s) -10 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 Câu.89 Phương trình chuyển động vật có dạng: x = – 4t + 2t2 (m/s) Vận tốc ban đầu vật là: A v = (m/s) B v = -4 (m/s) C v = (m/s) D v = (m/s) Câu.90 Phương trình vật chuyển động thẳng sau: x = t – 4t + 10 (m,s) Kết luận sau sai: A Trong 1s đầu xe chuyển động nhanh dần B Toạ độ ban đầu vật 10m C Trong 1s, xe chuyển động CDĐ D Gia tốc vật a = 2m/s Câu.91 Chuyển động xe máy mô tả đồ thị Chuyển động xe máy chuyển động A Đều khoảng thời gian từ đến 20s, chậm dần khoảng thời gian từ 60 đến 70s B Chậm dần khoảng thời gian từ đến 20s, nhanh dần khoảng thời gian từ 60 đến 70s C Đều khoảng thời gian từ 20 đến 60s, chậm dần khoảng thời gian từ 60 đến 70s D Nhanh dần khoảng thời gian từ đến 20s, khoảng thời gian từ 60 đến 70s Câu.92 Đồ thị vận tốc chất điểm chuyển động dọc theo trục 0x biểu diễn hình vẽ Gia tốc chất điểm khoảng thời gian đến 5s; 5s đến 15s; >15s A -6m/s2; - 1,2m/s2; 6m/s2 B 0m/s2; - 1,2m/s2; 0m/s2 2 C 0m/s ; 1,2m/s ; 0m/s D - 6m/s2; 1,2m/s2; 6m/s2 Câu.93 Một ôtô chuyển động với vận tốc không đổi 30m/s Đến chân dốc, máy ngừng hoạt động ơtơ theo đà lên dốc Nó ln có gia tốc ngược chiều với vận tốc ban đầu 2m/s2 suốt trình lên xuống dốc Chọn trục toạ độ hướng chuyển động, gốc toạ độ gốc thời gian lúc xe vị trí chân dốc Phương trình chuyển động; thời gian xe lên dốc; vận tốc ôtô sau 20s A x = 30 – 2t; t = 15s; v = -10m/s B x = 30t + t2; t = 15s; v = 70m/s C x = 30t – t ; t = 15s; v = -10m/s D x = - 30t + t2; t = 15s; v = -10m/s Câu.94 Hai xe chạy ngược chiều đến gặp nhau, khởi hành lúc từ hai địa điểm A B cách 120km Vận tốc xe từ A 40km/h, xe từ B 20km/h Phương trình chuyển động hai xe chọn trục toạ độ 0x hướng từ A sang B, gốc 0A A xA = 40t(km); xB = 120 + 20t(km) B xA = 40t(km); xB = 120 - 20t(km) C xA = 120 + 40t(km); xB = 20t(km) D xA = 120 - 40t(km); xB = 20t(km) Thời điểm mà xe gặp A t = 2h B t = 4h C t = 6h D t = 8h Vị trí hai xe gặp A Cách A 240km cách B 120km B Cách A 80km cách B 200km C Cách A 80km cách B 40km D Cách A 60km cách B 60km 11 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 Chuyên đề Sự rơi tự I LÝ THUYẾT - Sự rơi tự do: Sự rơi vật chân không, tác dụng trọng lực gọi rơi tự - Phương rơi :Thả cho dọi rơi xuống, rơi theo phương dây dọi Vậy vật rơi tự chuyển động theo phương thẳng đứng - Tính chất chuyển động rơi: Chuyển động rơi tự chuyển động nhanh dần - Gia tốc rơi tự do: Trong thí nghiêm vật rơi ống hút hết khơng khí, vật rơi độ cao thời gian Vậy gia tốc chúng Ở nơi Trái Đất vật rơi tự với gia tốc a = g = 9,8m/s2 - Công thức rơi tự Chọn trục toạ độ Oy thẳng đứng chiều dương từ xuống dưới, ta có công thức : | | - Lưu ý: Nên chọn gốc thời gian lúc vật rơi, chiều dương từ xuống (để g>0), gốc toạ độ vị trí rơi Ta giải tốn rơi tự chuyển động thẳng biến đổi với: v0 = 0, a = g - Chuyển động ném thẳng có vận tốc đầu v0 , tuỳ theo chiều trục toạ độ xác định giá trị đại số g v0 II BÀI TẬP Câu.95 Đặc điểm đặc điểm vật chuyển động rơi tự do? A Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều từ xuống B Chuyển động nhanh dần C Tại vị trí xác định gần mặt đất, vật rơi tự D Cơng thức tính vận tốc v = g.t2 Câu.96 Chuyển động coi chuyển động rơi tự do? A Một viên đá nhỏ thả rơi từ cao xuống mặt đất B Một bi sắt rơi khơng khí C Một rụng rơi từ xuống đất D Một viên bi chì rơi ống thuỷ tinh đặt thẳng đứng hút chân không Câu.97 Tại vị trí xác định mặt đất độ cao : A Hai vật rơi với vận tốc B Vận tốc vật nặng lớn vận tốc vật nhẹ C Vận tốc vật nặng nhỏ vận tốc vật nhẹ D Vận tốc hai vật không đổi Câu.98 Chọn câu sai A Khi rơi tự vật chuyển động hoàn toàn B Vật rơi tự vật rơi không chịu sức cản khơng khí C Chuyển động người nhảy dù rơi tự D Mọi vật chuyển động gần mặt đất chịu gia tốc rơi tự Câu.99 Một vật rơi tự từ độ cao h xuống mặt đất Cơng thức tính vận tốc v vật rơi tự là: A v  gh B v  2h g C v  gh D v  gh -12 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 Câu.100 Hòn bi A có khối lượng lớn gấp đơi bi B Cùng lúc từ độ cao h, bi A thả rơi bi B ném theo phương ngang Bỏ qua sức cản khơng khí Hãy cho biết câu đúng? A A chạm đất trước B A chạm đất sau C Cả hai chạm đất lúc D Chưa đủ thông tin để trả lời Câu.101 Chọn đáp án sai A Tại vị trí xác định Trái Đất gần mặt đất, vật rơi tự với gia tốc g B Trong chuyển động nhanh dần gia tốc dấu với vận tốc v0 C Gia tốc chuyển động thẳng biến đổi đại lượng không đổi D Chuyển động rơi tự chuyển động thẳng chậm dần Câu.102 Một vật thả từ máy bay độ cao 80m Cho vật rơi tự với g = 10m/s2, thời gian rơi A t = 4,04s B t = 8,00s C t = 4,00s D t = 2,86s Câu.103 Một vật thả rơi tự từ độ cao 4,9 m xuống mặt đất Bỏ qua lực cản không khí Lấy gia tốc rơi tự g = 9,8 m/s2 Vận tốc vật chạm đất là: A v = 9,8 m/s C v = 1,0 m/s B v  9,9m / s D v  9,6m / s Câu.104 Một vật nặng rơi từ độ cao 20m xuống mặt đất Sau vật chạm đất? Lấy g = 10 m/s2 A t = 1s B t = 2s C t = s D t = s Câu.105 Nếu lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s tốc độ trung bình vật chuyển động rơi tự từ độ cao 20m xuống tới đất : A vtb = 15m/s B vtb = 8m/s C vtb =10m/s D vtb = 1m/s Câu.106 Hai viên bi sắt thả rơi độ cao cách khoảng thời gian 0,5s Lấy g = 10m/s2 Khoảng cách hai viên bi sau viên thứ rơi 1,5s là: A 6,25m B 12,5m C 5,0m D 2,5m Câu.107 Một vật bắt đầu rơi tự từ độ cao h=80m Quãng đường vật rơi giây cuối (lấy g=10m/s2) A S = 35 m B S = 45 m C S = m D S = 20 m Câu.108 Một vật thả không vận tốc ban đầu Nếu rơi xuống khoảng S1 giây thêm khoảng S2 giây tỉ số S1/ S2 là: A B C D -Chuyên đề Chuyển động tròn I LÝ THUYẾT - Chuyển động tròn chuyển động có quỹ đạo đường tròn có tốc độ trung bình cung tròn - Chuyển động tròn có tốc độ dài khơng đổi: Vec tơ vận tốc chuyển động tròn ln có phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo - Tốc độ góc chuyển động tròn đo góc mà bán kính OM quét đơn vị thời gian Chuyển động tròn có vận tốc khơng đổi - Chu kì T chuyển động tròn thời gian để vật vòng tròn -13 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 - Tần số f chuyển động tròn số vòng mà vật giây - Công thức liên hệ tốc độ dài tốc độ góc: - Trong chuyển động tròn đều, độ lớn vận tốc không đổi, gia tốc hướng tâm đặc trưng cho biến đổi phương vận tốc; gia tốc hướng tâm lớn vật quay nhanh (a tỉ lệ với v2), nghĩa phương vận tốc biến thiên nhanh II BÀI TẬP Câu.109 Một quạt máy quay 180 vòng thời gian 30s, cánh quạt dài 0,4m Vận tốc dài điểm đầu cánh quạt là? A 4,8π m/s B 3,8π m/s C 2,8π m/s D 1,8π m/s Câu.110 Một chất điểm chuyển động đường tròn bán kính R = 15m, với vận tốc dài 54 km/h Gia tốc hướng tâm chất điểm là? A 12m/s2 B 15m/s2 C 18m/s2 D 25m/s2 Câu.111 Tần số quay kim mặt đồng hồ? A 1,31.10-5 Hz B 3,31.10-5 Hz C 2,31.10-5 Hz D 4,31.10-5 Hz Câu.112 Xem Trái Đất chuyển động tròn quanh Mặt Trời với bán kính quay r = 150 triệu kilơmét chu kì quay T = 365 ngày Tìm tốc độ góc tốc độ dài Trái Đất xung quanh Mặt Trời? A 2,31.10-5 rad/s; 19,9 km/s B 2,31.10-5 rad/s; 29,9 km/s -5 C 1,99.10 rad/s; 29,9 km/s D 1,99.10-7 rad/s; 29,9 km/s Câu.113 Một đồng hồ công cộng gắn tháp chng trung tâm thành phố có kim phút dài 1,2m kim dài 90 cm Tìm tốc độ dài hai đầu mút hai kim đó? A 2.10-3 m/s ; 1,31.10-4 m/s B 2.10-3 m/s ; 1,31.10-4 m/s -3 -4 C 2.10 m/s ; 1,31.10 m/s D 2.10-3 m/s ; 1,31.10-4 m/s Câu.114 Một đĩa tròn bán kính 10cm, quay vòng hết 0,2s Tốc độ dài điểm nằm vành đĩa? A 2,14m/s B 3,14m/s C 3,24m/s D 3,34m/s Câu.115 Một xe đạp chuyển động đường tròn bán kính 100m Xe chạy vòng hết phút Xác định gia tốc hướng tâm xe? A 0,17m/s2 B 0,22m/s2 C 0,27m/s2 D 0,25m/s2 Câu.116 Một vệ tinh nhân tạo cách Trái đất 300 km chuyển động tròn quanh Trái đất vòng hết 90 Tính gia tốc hướng tâm vệ tinh Bán kính Trái đất R = 6400 km? A 127.626 km/h2 B 137.626 km/h2 C 157.626 km/h2 D 117.626 km/h2 Câu.117 Một bánh xe có bán kính R quay quanh trục Gọi v1 ,T1 tốc độ dài chu kỳ điểm vành bánh xe cách trục quay R1 Cho v2 ,T2 tốc độ dài chu kỳ điểm vành bánh xe cách trục quay R2 = R1/2 So sánh tốc độ dài chu kỳ điểm đó? A v1 = 2v2; T1 = T2 B v1 = v2; T1 =2T2 C v1=1,5v2; T1 =T2 D v1=2,5v2; T1 =3T2 Câu.118 Chiều dài kim giây đồng hồ 5cm gia tốc đầu mút kim ? A 0,156 cm/s2 B 0,056 cm/s2 C 0,065 cm/s2 D 0,066 cm/s2 Câu.119 Trong chuyển động tự quay quanh trục trái đất coi chuyển động tròn Bán kính trái đất 6400 km Tốc độ dài điểm vĩ độ 450 bắc ? A 130 m/s B 230 m/s C 330 m/s D 430 m/s -14 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 Câu.120 Một chất điểm chuyển động quỹ đạo tròn, bán kính 0,4m biết vòng giây Hãy xác định gia tốc hướng tâm ? A 495,3 m/s2 B 398,3 m/s2 C 396,9 m/s2 D 395,3 m/s2 Câu.121 Kim đồng hồ dài 3/4 kim phút Tỉ số tốc độ góc hai kim tỉ số tốc độ dài đầu mút hai kim là? A 12; 16 B 14; 16 C 12; 17 D 14; 17 Câu.122 Một vệ tinh nhân tạo cách Trái đất 320 km chuyển động tròn quanh Trái đất vòng hết 4,5 Tính gia tốc hướng tâm vệ tinh km/h2? Biết bán kính Trái đất R = 6380 km A 23048 km/h2 B 13048 km/h2 C 13648 km/h2 D 1348 km/h2 Câu.123 Mặt Trăng chuyển động tròn quanh Trái Đất quỹ đạo có bán kính 3,84.105 km chu kì quay 27,32 ngày Tính gia tốc Mặt trăng m/s2 ? A 1,7.10-3 m/s2 B 3,7.10-3 m/s2 C 2,7.10-3 m/s2 D 4,7.10-3 m/s2 Câu.124 Hai điểm A B nằm bán kính vơ lăng quay đều, cách 20 cm Điểm A phía ngồi có vận tốc 0,6 m/s, điểm B có vận tốc 0,2 m/s Tính vận tốc góc vô lăng khoảng cách từ điểm B đến trục quay? A rad/s ; 15 cm B rad/s ; 10 cm C rad/s ; 14 cm D rad/s ; 10 cm Câu.125 Các phi hành gia luyện tập máy ly tâm Biết ghế ngồi cách trục quay m; chịu gia tốc hướng tâm lần gia tốc trọng lực g a) Tính v ω? A 18,5 m/s; 4,7 rad/s B 19,5 m/s; 4,7 rad/s C 18,5 m/s; 3,7 rad/s D 19,5 m/s; 3,7 rad/s b) Chu kỳ tần số máy ly tâm? A 1,7 s; 0,59 Hz B 2,7 s; 0,69 Hz C 1,7 s; 0,69 Hz D 2,7 s; 0,59 Hz Câu.126 Bán kính bánh xe 30 cm Xe chuyển động thẳng Hỏi bánh xe phải quay vòng số tốc kế km? A 1061,5 vòng B 3061,5 vòng C 1041,5 vòng D 2061,5 vòng Câu.127 Một đĩa hát có đường kính 10 cm quay với tần số 100 Hz a Tính tốc độ góc, chu kỳ quay tốc độ dài đĩa A 728,3 rad/s; 0,01s; 3141,5 cm/s B 628,3 rad/s; 0,05s; 3141,5 cm/s C 628,3 rad/s; 0,01s; 4141,5 cm/s D 628,3 rad/s; 0,01s; 3141,5 cm/s b Tính gia tốc hướng tâm quãng đường mà điểm nằm vành đĩa thực phút A 2973804 cm/s ; 1985,5 m B 1973804 cm/s ; 1885,5 m C 1973804 cm/s ; 1985,5 m D 2973804 cm/s ; 1885,5 m Câu.128 Một đĩa đồng chất có dạng hình tròn có R = 30cm quay tròn quanh trục Biết thời gian quay hết 20 vòng 40 s Tính tốc độ dài, tốc độ góc điểm A, B nằm đường kính đĩa Biết điểm A nằm vành đĩa, điểm B nằm trung điểm tâm O vòng tròn vành đĩa A vA = 1,94 m/s; vB = 1,47 m/s B vA = 1,94 m/s; vB = 0,47 m/s C vA = 0,94 m/s; vB = 1,47 m/s D vA = 0,94 m/s; vB = 0,47 m/s Câu.129 Vệ tinh Vinasat Việt Nam phóng lên quỹ đạo ngày 19/4/2008 Sau ổn định, vệ tinh chuyển động tròn với v = 2,21 km/h độ cao 24000km so với mặt đất Bán kính TĐ 6389km Tính tốc độ góc, chu kì A ω = 1,02.10-8 rad/s; T = 3,5.108 s B ω = 2,02.10-8 rad/s; T = 3,1.108 s -8 C ω = 2,02.10 rad/s; T = 3,5.10 s D ω = 1,02.10-8 rad/s; T = 3,1.108 s -15 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 Câu.130 Một ôtô chạy thẳng đường sau 1/2 36 km Tìm chu kỳ gia tốc hướng tâm điểm vỏ bánh xe Biết đường kính bánh xe50 cm A 0,0885 s; 1800 m/s2 B 0,0885 s; 1600 m/s2 C 0,0785 s; 1600 m/s D 0,0785 s; 1800 m/s2 -Chuyên đề Tính tương đối chuyển động I LÝ THUYẾT - Tính tương đối chuyển động: Hình dạng quỹ đạo chuyển động hệ quy chiếu khác khác - Vận tốc vật chuyển động với hệ quy chiếu khác khác Vận tốc có tính tương đối - Hệ qui chiếu đứng yên hệ qui chiếu chuyển động: + Hệ qui chiếu gắn với vật đứng yên gọi hệ qui chiếu đứng yên + Hệ qui chiếu gắn với vật vật chuyển động gọi hệ qui chiếu chuyển động - Công thức cộng vận tốc: ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ Trong đó: + ⃗⃗⃗⃗⃗ vận tốc tuyệt đối (vận tốc vật hệ quy chiếu đứng yên) + ⃗⃗⃗⃗⃗ vận tốc tương đối (vận tốc vật hệ quy chiếu chuyển động) + ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ vận tốc kéo theo (vận tốc hệ quy chiếu chuyển động hệ quy chiếu đứng yên) II BÀI TẬP Câu.131 Một người bơi với vận tốc 5m/s so với dòng nước, vận tốc chảy nước 2m/s so với bờ sông Vận tốc người so với bờ sơng bơi xi dòng là? A m/s B m/s C m/s D m/s Câu.132 Một người bơi xuôi dòng với vận tốc 5m/s so với dòng nước Sau 10s bơi quãng đường so với bờ sông Biết vận tốc chảy nước 3m/s? A 60 m B 80 m C 40 m D 85 m Câu.133 Một người bơi xi dòng sơng vận tốc 4m/s Tính thời gian người bơi từ A đến B cách 60m Biết đám lục bình trơi sơng có vận tốc 2m/s? A 20 s B 15 s C 10 s D 12 s Câu.134 Một người bơi ngược dòng sơng vận tốc 6m/s Tính thời gian người bơi từ A đến B cách 60m Biết đám lục bình trơi sơng có vận tốc 2m/s? A s B 25 s C 55 s D 15 s Câu.135 Một người bơi ngược dòng sơng vận tốc m/s Thời gian người bơi từ A đến B cách 120 m 20 s Tính vận tốc đám lục bình trơi sơng? A m/s B m/s C m/s D m/s Câu.136 Một ca nô vận tốc 12km/h so với dòng nước, vận tốc chảy nước 4km/h Thời gian canơ xi dòng từ A đến B cách 80km ngược dòng từ B A là? A s B 15 s C 35 s D 25 s Câu.137 Hoa ngồi toa tàu chuyển động với vận tốc 18 km/h rời ga Bảo ngồi yên toa tàu khác chuyển động với vận tốc 12 km/h vào ga Hai đường tàu // với Vận tốc Bảo Hoa là? A 10 km/h B 20 km/h C 30 km/h D 40 km/h Câu.138 Một canơ xi dòng nước từ bến A đến bến B hết 2h, ngược từ B A hết 3h Biết vận tốc dòng nước so với bờ sơng km/h Vận tốc canơ so với dòng nước là? A km/h B 15 km/h C 45 km/h D 25 km/h -16 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 Câu.139 Một người từ đầu thuyền đến cuối thuyền với vận tốc 3km/h so với thuyền Biết thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 9km/h so với dòng nước ,nước chảy với vận tốc 6km/h so với bờ Vận tốc người so với bờ là? A km/h B km/h C km/h D.3 km/h Câu.140 Hai bến sông A B cách 36km theo đường thẳng Biết vận tốc canô nước khơng chảy 20 km/h vận tốc dòng nước bờ sông km/h Thời gian canô chạy từ A đến B trở lại A là? A 45 phút B 45 phút C 45 phút D 45 phút Câu.141 Xe máy chuyển động thẳng vận tốc 36km/h Một ôtô chuyển động thẳng đuổi theo xe máy với vận tốc 54km/h Xác định vận tốc ôtô xe máy? A 3m/s B 4m/s C 5m/s D 6m/s Câu.142 Một bè gỗ trôi theo dòng nước chảy với vận tốc 1m/s Một người bè gỗ ngược chiều với dòng nước Tìm tốc độ người theo km/h để người đứng bờ thấy người đứng yên so với bờ ? A 2,6km/h B 5,6km/h C 4,6km/h D 3,6km/h Câu.143 Một ca nô chạy thẳng xuôi theo dòng chảy từ A đến B phải chạy ngược dòng chảy từ B trở A phải Hỏi ca nô bị tắt máy trơi theo dòng nước phải thời gian? A 12 B 11 C 10 D Câu.144 Xe máy chuyển động đường với vận tốc 60 km/h bị ôtô vượt qua Biết vận tốc ôtô 70 km/h Tính vận tốc ơtơ so với xe máy Biết ơtơ dài 10m tìm thời gian để ơtơ vượt qua xe máy? A 12 km/h 3,0s B 10 km/h 3,6s C 14 km/h 2,6s D 16 km/h 3,6s Câu.145 Một bè trôi sông với vận tốc 10 km/h Trên bờ sơng có người với vận tốc km/h chiều chuyển động với bè Biết bè dài 20m Thời gian bè trôi qua mặt người : A 10 s B 16 s C 18 s D 14 s Câu.146 Một thuyền dài 50m chuyển động với vận tốc 30 km/h sơng Trên bờ sơng có người với vận tốc km/h ngược chiều với thuyền Tìm thời gian thuyền chuyển động qua mặt người A h B h C h D h Câu.147 Một ô tô chuyển động với vận tốc 60 km/h trời mưa Mưa rơi theo phương thẳng đứng Tuy nhiên với người ngồi xe lại thấy vệt nước mưa tạo với phương thẳng đứng góc α = 600 Tìm vận tốc giọt nước mưa ôtô ? A 69,3 km/h B 79,3 km/h C 89,3 km/h D 99,3 km/h Câu.148 Một người lái xuồng định chạy ngang sông từ bến A sang bến B (AB = 400m) Nhưng nước chảy nên xuồng sang bờ bên C cách B 100m phía hạ lưu thời gian 100s Tính vận tốc a xuồng so với bờ sơng A 14,8 km/h B 14,0 km/h C 14,6 km/h D 14,4 km/h b dòng nước A 3,8 km/h B 3,4 km/h C 3,6 km/h D.2,6 km/h Câu.149 Một người ngồi xe khách chuyển động với vận tốc 50 km/h nhìn sang bên cạnh bất ngờ có xe tải chuyển động ngược chiều qua trước mặt Biết xe tải dài 15 m có vận tốc 40 km/h Tính thời gian xe tải qua trước mặt người A 0,4 s B 0,6 s C 0,65 s D 0,8 s -17 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 Câu.150 Một thuyền máy chuyển động xi dòng từ M đến N chạy ngược dòng từ N đến M với tổng cộng thời gian Biết dòng nước chảy với v = 1,25 m/s so với bờ, vận tốc thuyền so với dòng nước 20km/h Tìm quãng đường MN A 17,9 km B 27,9 km C 37,9 km D 47,9 km Câu.151 Trên đoạn sông AB dài 7,5 km Một ca nơ xi dòng từ A đến B quay trở lại A thời gian tổng cộng 48 phút Nếu nước sông khơng chảy ca nơ 45 phút Vận tốc dòng nước chảy? A km/h B km/h C km/h D km/h Câu.152 Một người lái xuồng máy dự định mở máy cho xuồng chạy ngang sông rộng 320m, mũi xuồng luôn vng góc với bờ sơng Nhưng nước chảy nên xuồng sang đến bờ bên điểm cách bến dự định 240m 100s Xác định vận tốc cuả xuồng so với dòng sơng A m/s B m/s C m/s D m/s ========================HẾT========================= -18 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Vật lý 10. Động học chất điểm, Vật lý 10. Động học chất điểm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn