Tặng phẩm ngoại giao của Triều Thanh

19 25 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 23:00

TẶNG PHẨM NGOẠI GIAO CỦA THANH TRIỀU Nguyễn Duy Chính www.vietkiem.com MỞ ĐẦU “Sau Lord Macartney trèo lên bệ trình thư Anh hoàng số tặng phẩm nho nhỏ, đồng hồ Hoàng đế đưa cho ông vật tạc loằng ngoằng cục đá hình dáng tương tự màu trắng cho vua nước Anh Sau viên sứ thần xuống, đến lượt cha lên hành lễ Hoàng đế cho cha cục đá lấy túi nhỏ màu vàng đeo bên người đưa cho Ông ta bảo nói vài tiếng Tàu xem sao, làm theo, cám ơn ông quà ”1 Trên lời tường thuật cậu bé Thomas Staunton, trai phó sứ George Staunton phái đoàn nước Anh qua triều kiến vua Càn Long để điều đình việc thông thương Anh quốc Trung Hoa năm 1793 Cũng việc này, Lord Macartney viết: “ quà ông (vua Càn Long) gửi cho hoàng thượng (Anh hoàng) ju-eu-jou hay giou-giou, biểu tượng cho hoà bình thònh vượng, bày tỏ niềm hi vọng vương quốc ông mãi sống liên hệ tốt đẹp tình hữu Vật cục đá trắng, giống mã não (agatelooking) dài chừng 45 cm, khắc hình dáng lạ kỳ mà người Trung Hoa q trọng, với xem chừng chẳng có giá trò Nhà vua sau cho ju-eu-jou đá xanh tương tự; lúc ông nhận cặp đồng hồ tráng men nạm kim cương tuyệt đẹp mà ông liếc qua đưa cho viên thò thần Đến lượt Sir George Staunton tiến lên, sau q chân làm, dâng lên hoàng đế hai súng xinh sắn, nhận ju-eu-jou màu xanh tương tự tôi.” Những quà mà người Anh coi thường thực lại đặc biệt người Trung Hoa, giá trò vật chất mà biểu tượng đồ vật tượng trưng Cái khối ngọc lằng ngoằng (a piece of carved serpentine) mà Macartney phiên âm thành ju-eu-jou nghe na ná joujou tiếng Pháp có nghóa “đồ chơi trẻ con” thực khối ngọc tạc hình nấm linh chi gọi ý ( - ju-i), túi mà vua Càn Long lấy ban cho cậu bé người Anh gọi hà bao ( ) vật tầm thường miêu tả cao q tặng vật khác quà đấng chí tôn đeo người “vẫn ấm từ thân thể ông coi có sức mạnh kỳ diệu”.2 Cái cảm nghó sai lầm bắt nguồn từ khác biệt văn hoá gây nên mâu thuẫn trầm trọng hai quốc gia Người Trung Hoa coi phái đoàn Anh phiên bang tỏ ý Alain Peyrefitte: L’empire immobile ou Le Choc des mondes (Paris: Librairie Artheøme Fayard 1989) dòch Jon Rothschild: The Immobile Empire (New York: Alfred A Knopf 1992) tr 226 The Immobile Empire: tr 228-9 www.vietkiem.com thần phục sang triều cống thiên triều không coi phái đoàn ngoại giao muốn thông thương Việc ban cho phiên thần, phiên vương ngọc ý vinh hạnh cao q việc vò giáo tông ban phép lành cho tín đồ, người hành vi tuý biểu tượng Cũng đồ đó, sứ thần Đại Việt công du sang Tàu ban thưởng lại mang ý nghóa khác hẳn, việc nâng cấp vương quốc An Nam chư hầu, ân sủng có mà từ trước đến nước ta chưa hưởng Cũng từ ưu đãi này, triều đình Quang Trung “giải mã” thành tín hiệu tốt nảy ý cầu hôn công chúa “xin” vua nhà Thanh mảnh đất để làm chỗ đóng đô CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO CỦA THANH ĐÌNH Từ thượng cổ, người Trung Hoa coi trung tâm điểm thiên hạ, quốc gia khác cánh hoa vây quanh nhò hoa, phải thần phục triều cống họ Quan niệm giới tương quan quốc gia với quốc gia thấy ngày mà tương quan thiên tử với chư hầu hoàng đế Trung Hoa đại diện thượng đế, nắm giữ thiên mệnh, cao điểm văn minh khiến nơi phải chầu chẵng khác muôn vàn tinh tú hướng Bắc Thần Theo John K Fairbank, có ba nhóm phiên thuộc chính: - quốc gia đồng văn cận kề với nước Tàu khứ bò họ cai trò, chòu ảnh hưởng sâu đậm Hán tộc Triều Tiên, Đại Việt, Lưu Cầu - quốc gia vùng Trung Á có liên quan mật thiết lòch sử với họ kế cận chủng tộc tiếng nói khác với người Trung Hoa, - quốc gia xa mệnh danh “ngoại di” ( ) xa xôi chưa thấm nhuần vương hóa thần phục thiên triều qua đường thương mại3 Người Trung Hoa cố ghi chép lại hiểu biết họ giới bên ngoài, không xác Sơn Hải Kinh viết vào khoảng kỷ thứ hai trước Tây Lòch miêu tả nhiều sắc dân có thần thoại, lẫn lộn thực giả Những sách sau Chức Cống Đồ ( ), Tây Vực Chư Quốc Phong Vật Đồ ( ), Dò Vực Đồ Chí ( ), Hoàng Thanh Chức Cống Đồ ( ) ghi nhiều chi tiết xác Hoàng Thanh Chức Cống Đồ in năm 1761 bao gồm 10 đầu chép nước phiên thuộc lâu Triều Tiên, Lưu Cầu, An Nam, Xiêm La, Sulu, Lào, Miến Điện nước xa Đại Tây John K Fairbank (ed.): The Chinese World Order (Mass.: Havard University Press, 2nd ed 1970) A primilary framework, tr www.vietkiem.com Dương, Tiểu Tây Dương (Anh, Pháp, Thụy Điển, Hòa Lan, Nga La Tư, Phi Luật Tân) Sự phân đònh nhà Thanh rõ ràng không theo với vò trí đòa lý lẫn lộn nước Âu Châu với Nhật Bản, Borneo, Cambodia, Java, Sumatra Các nước Tây phương nhiều nhầm quốc gia với quốc gia khác, có chi tiết lạ đời chẳng hạn Pháp Bồ Đào Nha trước theo đạo Phật Chỉ có quốc gia lân cận tương đối xác tham khảo sách khác Tam Tài Đồ Hội (1607) hay Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành (1725).4 Vấn đề đối phó với ngoại phiên kinh nghiệm thực tế Hán tộc Lòch sử Trung Hoa biến chuyển theo mô thức gần đònh Việc thay chủ đổi từ triều đại sang triều đại khác bao gồm hai yếu tố chính, bên loạn lạc, triều suy vi, bên bò giặc xâm chiếm khiến nhân tâm ly tán, tướng só không hết lòng Nhà Thanh làm chủ trung nguyên trường hợp Chính vấn đề ngoại giao Thanh đình trở nên quan trọng, luôn tìm cách để chinh phục quốc gia xung quanh, võ lực, lúc lại vỗ để giảm bớt họa hoạn Riêng vua Cao Tông, ông đề sách ngoại giao khéo léo, mặt dùng võ lực để chinh phục, đồng thời khéo léo vỗ để phiên thuộc không lên chống đối Nhà Thanh thức công nhận bốn nhóm Háùn tộc, tất dân bán du mục, cưỡi ngựa sống dọc theo biên giới phía bắc phía tây Trung Hoa Đó người Mãn Châu, Mông Cổ, Hồi Cương Tây Tạng vua Càn Long cố gắng học bốn thứ tiếng trực tiếp giao thiệp với họ phiên vương, tù trưởng đến triều kiến5 Những sắc lệnh quan trọng viết bốn thứ tiếng Hán, Mãn, Tạng Mông Ngay từ đời thượng cổ, người Trung Hoa đề sách lược giao thiệp với nước chung quanh đặt tên ky mi ( ) coi việc liên hệ với phiên quốc cầm cương ngựa, thả lỏng không cắt đứt (ky mi bất tuyệt ) Chính sách uyển chuyển tùy thời, cứng mềm, văn trò, võ lực Tuy nhiên mà triều đại mà người Trung Hoa phải chòu khuất phục trước quốc gia khác, danh vò nói mẽ “dây mềm buộc chặt”, phải gả gái cho chúa Hung Nô, phải xưng thần với Liêu chúa Năm 1138, vua Nam Tống phải nhận làm cháu (điệt nhi) gọi vua Kim (thúc phụ), hàng năm phải tiến cống vàng bạc, lụa Đời Hán, đời Đường vua chúa phải gả cho tù trưởng vùng Tây Vực Tới đời Thanh, chi tiết đòa vò phiên thuộc Lý Phiên Viện ( ) đặt qui đònh, quốc gia thần phục phải gửi đồ chi tiết sinh hoạt kinh tế, Richard J Smith: Chinese Maps (New York: Oxford University Press, 1996) tr 13-22 Vua Càn Long hai thứ tiếng Hán Mãn học thêm tiếng Mông Cổ (Càn Long thứ 8), Hồi Cương (Càn Long thứ 25), Tây Tạng (Càn Long thứ 41 45) Khi Ban Thiền lạt ma thứ đến Bắc kinh Thừa Đức năm 1780 ông dùng tiếng Tây Tạng để giao thiệp (Chuimei Ho vaø Bennet Bronson: Spendors of China’s Forbidden City, The Glorious Reign of Emperor Qianlong, Merrell, New York 2004 tr 33) www.vietkiem.com trò, quân quốc gia lên triều đình Trung Hoa Nhà Thanh toan tính áp đặt qui luật thiên tử chư hầu với quốc gia Tây Phương không thành công tương quan lực lượng ngày yếu Chính sách chinh phục ngoại phiên nhà Thanh bao gồm ba phương thức: - Dùng tôn giáo để cai trò: Đối với quốc gia có mẫu số chung tôn giáo Mông Cổ, Tây Tạng, nhà Thanh cố đưa lên vai trò giáo tông, đồng thời điều động binh lực trấn áp Ở triều đại trước, triều đình Trung Hoa lập chức vụ tôn giáo quốc sư (Nguyên), pháp vương (Minh) đến đời Thanh nhà vua coi thứ Phật sống, đứng nhà lãnh đạo tôn giáo đòa phương Đạt Lai lạt ma, Ban Thiền lạt ma, Hồ Đồ Khắc Đồ Ngay kinh đô thò trấn lớn, nhà Thanh cho xây dựng giáo đường, thánh đường, cung điện cho người Hồi, Mông Tạng đến lễ bái - Dùng hôn nhân để ràng buộc: Hôn nhân cách tạo liên hệ Thanh triều phiên vương dò tộc Tuy qui đònh Mãn Hán không thông hôn vua nhà Thanh thường gả công chúa tông nữ cho ngoại phiên người Mông Cổ Việc vua Quang Trung cầu hôn nhà Thanh thái độ thách thức nhiều người lầm tưởng mà khẳng đònh hòa hiếu, tạo ràng buộc để ông thực mộng chinh phục phương Nam phương Tây, giao ước ông không ám trợ nhóm dậy chống lại nhà Thanh, quan trọng Thiên Đòa Hội Bạch Liên Giáo, sắc dân thiểu số vùng tây nam Trung Hoa đe dọa lớn cho Thanh triều - Chia để trò: Nhà Thanh thường tìm đủ cách để chia phiên thuộc thành nhiều nước nhỏ, làm giằng co lẫn Các vùng Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cổ bò chia thành nhiều phận nhỏ, phận lại chia thành nhiều nhóm khác Chính sách khiến cho phiên thuộc bò suy yếu, luôn lệ thuộc vào nhà Thanh vùng lên Ngoài triều đình Trung Hoa dùng thương mại điều kiện phục tòng sau phải mang sản vật tới Bắc Kinh triều cống Fairbank nhấn mạnh tương quan hoàng đế phiên vương tương quan cá nhân, việc phong hiệu không khác hình thức phong kiến tập.6 Riêng Thanh triều, phiên vương sắc ấn ban cho phẩm trật, lòch nhà Thanh để sử dụng quốc gia lại xếp loại theo lễ nghi khác yết kiến hoàng đế Qui đònh thời hạn tiến cống phẩm vật khác nhau, có nước năm bốn lần (Triều Tiên), có nước ba năm lần (Xiêm La), hai năm lần (An Nam) hay có mười năm lần (Ai Lao) Tuy nhiên vai trò vò nước thay đổi cho phù hợp với thực trạng, điển hình đời Lê đời Tây Sơn nước ta hoàn toàn khác biệt Trong tranh Vạn Di Cống Sứ Đồ đời Thanh (1761), sứ nước Nam có bốn người lẫn lộn Fairbank sdd tr www.vietkiem.com hàng chục quốc gia khác bao gồm Hà Lan, Brunei Riêng Xiêm La phái đoàn hùng hậu đem cống hai voi lớn nhiều phẩm vật Năm Càn Long thứ 55 (1790), vua Quang Trung thay cử sứ sang triều cống chiêm cận hoàng đế lại đích thân cầm đầu phái đoàn sang chúc thọ nên Đại Việt tiếp đãi trọng thể, nói chuyến độc vô nhò suốt đời Thanh.7 Ý thức tương quan cần thiết nước ta với Thanh đình, vua Quang Trung đề sách ngoại giao hoàn toàn mới, dùng dựa vào Trung Hoa khói để xây dựng thực lực, tập trung đối phó với mối đe dọa cụ thể từ quốc gia Tây phương số lân bang Phái đoàn Nguyễn Huệ nhân dòp sang Bắc Kinh để tìm hiểu thực lực nước Tàu, quan sát học hỏi kẻ đại cường đòch để đưa chiến lược phát triển cho thích hợp Chúng ta không đặt câu hỏi người tháp tùng vua Quang Trung Ngô Văn Sở, viên đại tướng chiến lược gia số Tây Sơn NHỮNG MÓN QUÀ CỦA VUA THANH Việc truy tầm lại quà nhà Thanh trao tặng cho phái Đại Việt hai năm 1789, 1790 không dễ dàng Sử nước ta chép tương đối ít, không đầy đủ dựa theo số thư từ qua lại hay thơ văn tòng viên mà kê khai chi tiết Trong đó, tài liệu nhà Thanh chi tiết rành rẽ lại chưa có điều kiện để khai thác cách qui mô có hệ thống Chính tổng hợp số tài liệu rải rác có tay bao gồm nghiên cứu Hoa Bằng Quang Trung Nguyễn Huệ, anh hùng dân tộc 1788 – 1792 (Saigon, Thư Lâm ấn thư quán, 1958 tái bản), Đại Việt quốc thư, dòch Trung Tâm Học Liệu, Bộ Giáo Dục, Saigon (nxb Thuận Hóa, Huế tái 1995), Trang Cát Phát ( ) Thanh Cao Tông Thập Toàn Võ Công Nghiên Cứu ( ) (Bắc Kinh: Trung Hoa thư cục, 1987) số nghiên cứu cổ ngoạn có đề cập đến chuyến sứ nước ta đăng Cố Cung Văn Vật Nguyệt San (Đài Bắc) Những chi tiết đặt bối cảnh nhà Thanh cách 200 năm soi sáng phần sách Trung Hoa tư Đại Việt, đồng thời hiệu đính lại số chi tiết mà người trước vô tình sơ xuất a/ Phái Nguyễn Quang Hiển Theo sử sách, sau chấp thuận phong vương cho Nguyễn Huệ làm An Nam quốc vương, từ trung tuần tháng năm 1789, vua Cao Tông lòng cho phái Nguyễn Quang Hiển sang Yên Kinh nhận sắc, ấn Ngoài vua Càn Long ban cho vua Quang Trung chuỗi ngọc trai.8 Đến phái đoàn triều kiến vua Thanh lại Xem thêm Bão Kiến hay Bão Tất (Nguyễn Duy Chính) trân châu thủ xuyến quải - www.vietkiem.com đặc biệt ban thưởng cho vua Quang Trung tượng Quan Âm ngọc, ý ngọc, gấm thêu vàng đính hạt châu Còn Nguyễn Quang Hiển ban thưởng ngọc ý, tượng la hán sứ, gấm thêu vàng, hộp bạc Các phó sứ, hành nhân ban thưởng tuỳ cấp bậc gấm vóc, hộp bạc hay ngân lượng.9 Theo Từ Diên Húc ( ) Việt Nam tập lược ( ), in lần thứ hai, trang 42 vật dụng ban thưởng cho phái An Nam ghi rõ sau: Năm Càn Long thứ 54, vua An Nam sai chánh phó sứ ba người vào triều cống Nhiệt Hà, (vua Cao Tông) đặc biệt ban cho quốc vương lần: - Lần thứ nhất: ngọc ý, ngọc quan âm, chuỗi châu thuỷ tinh màu xanh lục, bình thuỷ tinh, bình sứ màu đỏ thứ cái, hai hộp tết bạc, gấm đoạn tấm, ba cuộn giấy hoa tiên - Lần thứ hai: gấm thêu rồng (mãng - ), thiểm đoạn (gấm lấp lánh), trang đoạn (gấm may áo mặc hàng ngày), thứ hai - Lần thứ ba: Bốn lọ trà Trònh Trạch, bảy bánh trà Phổ Nhó (trà Vân Nam đóng lại thành bánh), hai hộp trà cao, hai bình thuốc ngửi (tò yên bình, thường làm ngọc ngà, đá q), mâm phật thủ (có lẽ loại điêu khắc theo hình mâm hoa trái phật thủ thật) - Lần thứ tư: Ngọc ý, tò yên hồ, chén gỗ mun (mộc tất oản), chén Âu Châu (Pháp Lang oản), gấm thêu hoa, bao súc nhung đất Chương Lần thứ năm: Bát lớn sứ, mâm sứ, đóa mun, chén, lò hương hai cái, dao nhỏ b/ Phái vua Quang Trung Năm sau, nhân lễ bát tuần thượng thọ vua Cao Tông, vua Quang Trung đích thân dẫn phái đoàn hùng hậu sang dự Ngay vừa xuất quan, vua Càn Long gửi nhiều đến ban thưởng Nguyễn Quang Thùy được: - đôi ngự dụng hà bao lớn - hai đôi hà bao nhỏ - bốn hộp hương khí 10 - ý Ngoài vật dụng hàng ngày vua Thanh thường cho dòch trạm chạy đến ban thưởng, vua Thanh tặng cho vua nước ta sau đây: - đôi ngự dụng hà bao lớn - ba đôi hà bao nhỏ - sáu hộp hương khí Trang Cát Phát: sđd tr 393 Hoa Bằng: sđd tr 239 10 www.vietkiem.com Trước đây, theo tục nước Nam, vua Quang Trung đeo dây lưng màu đỏ, vua Thanh ban thưởng cho triều phục nhà Thanh, đặc biệt có hoàng kim thính đới màu vàng đường mặc theo quần áo nước ta, vào triều cận dùng lễ phục nhà Thanh Vua Thanh gửi cho vua nước ta thơ in, khắc mộc có tên Thạch Cổ thi tự.11 Sau gặp vua Càn Long hai người làm lễ “bão kiến thỉnh an” ( ), sau vua Thanh tặng vua ta thơ văn, lại thưởng cho nhiều khí ngoạn vàng ngọc, mũ miện, đai đeo, áo bào ngựa.12 Sử ghi rõ ngày 11 tháng năm Càn Long 55 vua ta ban sau đây: - Mãng bào: năm - Đai ngọc: - Ngựa: - Cương màu vàng nạm vàng: - Đai vàng: - Mũ vàng: năm - Tượng Phật ngọc: - Ngọc ý: - Bình sứ: - Trà lớn nhỏ: năm bình - Trà bánh: - Bình ngửi: hai - Quạt: hai - Ngự thi: - Bạc: vạn lượng Đến ngày 17 tháng 7, lại thưởng thêm: - Ngọc ý: - Gấm: hai - Chương nhung: - Lụa mỏng (lăng): ba - Bình Âu Tây: hai - Đóa Âu Tây: - Đóa gỗ mun: - Bình ngửi: Sáu người bồi thần nước ta người gấm đoạn, chương nhung tấm, lụa hai tấm, chén mun cái, bình ngửi cái, đồ đánh lửa bộ.13 11 Hoa Bằng: sđd tr 240-1 Trang Cát Phát: sđd tr 402 13 Cũng ngày hôm đó, chánh phó sứ Miến Điện đầu mục mười người, người lọ thuốc ngửi sứ, sáu người từ xuống nước Nam Chưởng (vùng bắc Xiêm La) 12 www.vietkiem.com Theo sử nước ta, vua Quang Trung dự lễ Bát Tuần Vạn Thọ xong từ biệt về, vua Cao Tông đặc biệt viết hai chữ Phúc Thọ ban cho để đem nước mừng xuân Từ năm vua Càn Long 70 tuổi, ông cho khắc số ấn chương Cổ Hi Thiên Tử ( ) để đóng lên thiếp Mỗi năm, nhà vua thường ngồi Sấu Phương Trai ( ), dùng bút vua Khang Hi để lại có tên Tứ Phúc Thương Sinh ( ) viết hai chữ Phúc Thọ vương công, đại thần Vào thời gian vua Quang Trung sang Tàu ban chữ Phúc này, thường có đóng dấu Ngũ Phúc Ngũ Đại Đường Cổ Hi Thiên Tử Bảo ( ) góc phải thiếp viết năm Càn Long thứ 52 (1787) kèm theo Ngoài ra, vua Càn Long tặng cho vua Quang Trung bốn chữ Củng Cực Quy Thành ( ) đôi câu đối: Chúc hỗ hiệu tôn thân, vónh thỉ đan thầm tri phất Cận quang ưng sủng tích, tái kê sử vò tiền văn Thêm vào đó, vua Cao Tông thân bút tặng vua Quang Trung ngự thi, vua Quang Trung có sai Phan Huy Ích làm thơ hoạ lại NHỮNG MÓN ĐỒ ĐÓ LÀ GÌ? Triều đình phong kiến cuối Trung Hoa thiết lập nên chế đầy lễ nghi điển lệ, làm mẫu cho nhiều tiểu quốc, có Việt Nam mà người Tàu thường đánh giá quốc gia theo mức độ “bắt chước” để xếp loại cấp bậc văn minh Những quà đó, phần đồ dùng hàng ngày, có vật tùy thân người quan ngoại, có biểu tượng tôn giáo, lễ nghi Chính thế, việc tìm hiểu sinh hoạt người Mãn Châu cho tia sáng thân tình quan thiết Thanh triều với phái nước Nam Rải rác lần ban thưởng, thấy đồ đánh lửa, dao nhỏ, bình ngửi, người lọ ngửi sứ Trang Cát Phát: Tò Yên Hồ đích diệu dụng ( Cung Văn Vật Nguyệt San số 21 tháng 12 năm 1984 tr 123 www.vietkiem.com ) Đài Bắc: Cố túi đựng hương liệu (hà bao), chén đóa tất vật dụng thường nhật Những quà vụn vặt theo lối nhìn đầy nghi lễ người Âu Châu, nhà nghiên cứu quan tâm mức Tuy nhiên, góc cạnh khác, xuyên qua số tặng phẩm đối chiếu với qui luật chặt chẽ họ, hình dung mật thiết hai triều đình đánh giá lại số tương quan ngoại giao nhà Thanh nhà Tây Sơn Những quà nho nhỏ tặng vật để tỏ tình q mến mang thông điệp chứa ý nghóa quan trọng, đồng thời thử thách để xem nước ta ứng xử với cung cách đối đãi nhà Thanh * * * Mûan õ g bào: ( ) Mãng bào coi phó long bào (áo nhà vua) văn sức, trang trí mãng bào giống hệt long bào, khác đôi chút màu sắc Mãng bào loại lễ phục thân vương, đại thần phải mặc vào triều kiến, dự tiệc hay kỳ đại lễ (riêng sinh nhật nhà vua phải mặc năm ngày trước bốn ngày sau, tổng cộng mười ngày gọi “hoa y kỳ” ( ), không mặc bò tội đại bất kính bò trò tội) Sở dó phân biệt thành long bào mãng bào có vua dùng chữ long (long nhan, long sàng, long thể ), người khác phải dùng chữ mãng Mãng rồng, theo sách có bốn móng thay năm móng khác biệt sau không Theo Đại Thanh hội điển mãng bào có bốn cấp: - Thân vương, quận vương, quang lộc đại phu, liên uy tướng quân, vinh lộc đại phu, chấn uy tướng quân (nói chung văn võ nhò phẩm), trừ người đặc biệt ban cho mãng bào màu kim hoàng, mãng bào tất màu lam (xanh đậm) hay màu xanh đá (thạch thanh) Mãng bào thêu chín rồng bốn móng, trừ người đặc biệt ban cho rồng năm móng Chín rồng ba đằng trước, ba đằng sau, hai hai vai lẩn đằng vạt áo - Bối lặc, bối tử, phụng quốc tướng quân, văn võ tam phẩm, đẳng thò vệ mãng bào màu xanh đá, màu lam thêu chín rồng bốn móng - Phụng ân tướng quân, văn võ từ tứ phẩm đến lục phẩm, nhò đẳng thò vệ thêu tám rồng bốn móng www.vietkiem.com 10 - Văn võ từ thất phẩm đến cửu phẩm, áo thêu năm rồng bốn móng Vạt áo dấu hiệu để phân nội ngoại, thân sơ, tông thất xẻ bốn chỗ, người hoàng tộc xẻ hai chỗ.14 Mãng bào ban cho vua Quang Trung, lúc đầu theo bậc thân vương màu xanh lam sau triều kiến đặc tứ màu kim hoàng, ngang hàng với hoàng tử ruột vua Cao Tông Mãng bào thường kèm theo số trang phục khác tương đương cho đủ Những y phục phụ vua Quang Trung ban gồm có: - Triều đái ( ) tức đai mặc với triều phục Theo tục Mãn Thanh, trai thành niên mặc áo phải thắt đai cốt để cưỡi ngựa không bò lụng thụng, vướng víu, dễ cử động phát lực thêm mạnh mẽ bắn cung Sợi dây đai trở thành phận triều phục nhà Thanh, biến thành thứ đẳng cấp Các loại đai đẳng võ phái tân thời sau bắt chước tục nhà Thanh Bên cạnh màu đai, qui đònh đái khấu (khoá thắt lưng), loại ngọc đính vào lại chi li Nhà Thanh chia loại kim đái, ngọc đái, tê đái, ngân đái, du thạch đái, đồng thiết đái Kim đái ban dó nhiên làm vàng có thêu vàng, hình dạng tùy theo quan chức cao thấp Đai hoàng đế màu vàng có hai loại tuỳ theo hình thêu tròn hay vuông, khảm loại bảo thạch gì, viên Đai vua Caøn Long ban cho vua Quang Trung laø kim hoaøng thính đái theo cấp thân vương loại thêu kim long hình tròn, khảm hồng bảo thạch 14 - Đái câu: ( ) khóa để thắt đai chế tạo trang sức để phân biện cao hạ Vật liệu chế tạo nhiều loại ngọc, ngà hay vàng bạc, đồng sắt - Yêu đái: ( ) thắt lưng, thường da hay dệt tơ Nhà Thanh vốn dân du mục, thiện cưỡi ngựa nên dây đai chỗ để buộc thêm đồ dùng tối cần thiết chẳng hạn đánh lửa, dao, bình ngửi, bao đựng hương liệu (về sau biến thành hà bao loại trang sức) Các dân tộc quan ngoại sinh sống nghề săn bắn, hái lượm, lâm nghiệp nên thường phải di chuyển luôn, xa nhà nhiều ngày nên có thòi quen dùng dây lưng để gài vật dụng lặt vặt ngựa Nhà Thanh cố gắng trì số truyền thống riêng nên dùng vật dụng nho nhỏ để ban thưởng cho Vương Trí Mẫn ( www.vietkiem.com ): Long Bào ( ) (Đài Bắc: Nghệ Thuật đồ thư công ty, 1999) tr 95, 102 11 phiên thuộc ý nghóa nguyên thủy không Nhiều người ngạc nhiên không tìm đồ liên quan đến công tác ngoại giao - Cương ngựa màu vàng: Cũng dây lưng, dây cương làm da hay dệt tơ, thêu vàng biểu tượng bậc thân vương Trong tranh vẽ đời Càn Long, nhà vua săn bắn, phân biệt vai trò kỵ só màu dây cương - Mũ đội đầu: Người Trung Hoa phân biệt cân ( ) vải the may lại thành mũ hình vuông, hình tròn gọi mạo ( ), quét sơn lên gọi quan ( )15 Riêng với triều phục nhung phục, nhà Thanh có qui luật chặt chẽ chóp mũ phẩm trật tùy theo mặc triều phục (mặc vào chầu) hay bổ phục (mặc làm việc) mà có qui đònh khác Triều quan (mặc với triều phục) người hoàng tộc Phẩm trật Số tầng Số rồng Số hạt châu Bảo thạch Hoàng đế 12 13 Trân châu Thái tử 12 13 Đông châu Hoàng tử 10 Hồng ngọc Thân vương 10 Hồng ngọc Con thân vương 2 Hồng ngọc Quận vương 2 Hồng ngọc Bối lặc 2 Hồng ngọc Bối tử 2 Hồng ngọc Nhất đẳng công 2 Hồng ngọc Nhò đẳng công 2 Hồng ngọc Triều quan (mặc với triều phục) quan 15 dó sa la bố cát phùng hợp, phương giả viết cân, viên giả viết mạo, gia dó tất chế viết quan www.vietkiem.com 12 Phẩm trật Bảo thạch Trang trí phụ Nhất phẩm Hồng ngọc Trân châu Nhò phẩm San hô Đỏ Tam phẩm Lam ngọc Xanh Tứ phẩm Lapis lazuli Xanh Ngũ phẩm Thủy tinh Xanh Lục phẩm Bạch ngọc Thủy tinh Thất phẩm Vàng Thủy tinh Bát phẩm Nạm vàng Thủy tinh Cửu phẩm Nạm bạc Thủy tinh (tài liệu trích A Collector’s Guide to Chinese Dress Accessories cuûa Valery M Garrett tr 62) - Lông công: Lông công chia làm bốn loại, loại ba mắt, hai mắt, mắt mắt Lông công có quyền cài lên mũ mà lập chiến công rực rỡ nhà vua ân tứ loại huy chương nhiều người tìm cách mua chuộc mà có Theo Hoàng Triều Lễ Khí Đồ Thức ( ) loại lông công chia sau: Lông công ba mắt (tam nhãn hoa linh riêng cho thân vương, quận vương bối lặc ) loại q dành Lông công hai mắt (song nhãn hoa linh cấp bậc thấp hay giới q tộc Mãn Châu ) dành cho tôn thất Lông công mắt (đơn nhãn hoa linh quan người Hán xuống tới lục phẩm ) dành cho q tộc Mãn châu Những người không quyền có mũ lông công ban thưởng lam linh ( ) loại lông màu xanh mắt Võ quan ban thưởng điêu vó, loại đuôi chồn giả làm thành hình chữ V tỏa hai bên lông công www.vietkiem.com 13 Theo sử chép, vua Quang Trung ban thưởng mũ có chóp hồng bảo thạch lông công ba mắt phục sức cao cấp đời nhà Thanh đứng sau hoàng đế hoàng thái tử, ngang hàng thân vương Bổ phục: ( ) loại áo quan mặc làm việc, trước ngực vào sau lưng có dấu hiệu thêu vuông (người hoàng tộc) hay tròn (người hoàng tộc) gọi bổ tử ( ) Tùy theo hình dạng thêu “bổ” mà phân đònh quan tước Theo điển lệ, có vua người hoàng tộc quyền dùng bổ tử hình tròn, quan dùng bổ tử hình vuông, thêu đằng trước sau lưng áo Thanh Sử Cảo, Dư Phục Chí qui đònh sau: Phẩm trật Văn quan Võ quan Nhất phẩm Hạc Kỳ lân Nhò phẩm Cẩm kê (tró) Sư tử Tam phẩm Công Báo Tứ phẩm Nhạn Hổ Ngũ phẩm Bạch nhàn (gà lôi) Gấu Lục phẩm Cò Bưu (hổ con) Thất phẩm Vòt Tê ngưu Bát phẩm Cút Tê ngưu Cửu phẩm Sẻ Hải mã Theo qui đònh nhà Thanh, vua Quang Trung ngang hàng thân vương, phẩm mặc bổ phục thêu hạc Ngô Văn Sở phong nhò phẩm, thêu sư tử Những quan văn võ khác tam phẩm thêu công hay báo Hoàng mã quải: ( ) Mã quải (quái) loại áo ngắn thông dụng thời Thanh Áo cổ thấp, hai vạt nhau, thường mặc bên áo dài, vốn áo kỵ sócho nên gọi mã quải có số võ quan chó huy cao cấp quyền mặc Theo điển lệ nhà Thanh ân tứ hoàng mã quải vinh dự lớn huy chương để tuyên dương võ công Trong lòch sử Trung Hoa, người ngoại quốc ban cho hoàng mã quải có vua Quang Trung, Prosper Giquel người xây dựng nhà máy www.vietkiem.com 14 chế tạo võ khí (arsenal) Phúc Châu tướng Charles Gordon, người góp phần đánh bại quân Thái Bình Thiên Quốc Theo lời Gordon ghi nhận lập nên triều đại nhà Thanh, vua Mãn Châu sợ người Hán ám sát nên lập đội quân gồm 40 cận vệ, tất khoác áo vàng để sát thủ nhận hoàng đế Trong triều đình có 40 người ban cho quyền mặc áo màu vàng.16 Như ý: ( ) vật điêu khắc cong queo mà có người cho nguyên thủy dụng cụ để gãi lưng công dụng ý nghóa đổi hẳn Vạn ý câu thông dụng thường chúc độ Xuân Khi dòch tiếng Anh người ta dùng chữ scepter gậy vốn dùng để quyền lực (a staff or baton borne by a sovereign as an emblem of authority) thực khối ngọc gọi ý người Trung Hoa hàm nghóa chúc tụng Như ý thường tạc gỗ q hay ngọc, đầu cong lên thành hình nấm linh chi thân có khắc biểu tượng tôn giáo, kèm với giấy bút hay tiền bạc lại nhấn mạnh vào thành công nghề nghiệp, học vấn, thăng quan tiến chức Như ý biểu tượng Phật giáo để soi đường dẫn lối, bảo hộ chúng sinh tương tự kim cương chử (vadjra) Nhiều cổ tự chữ khuê ( ), chương ( ) dùng để ngọc ý, tượng trưng cho nam tính, tương đương ngoã ( ) tượng trưng cho nữ tính Có người cho ý nguyên thuỷ phát sinh từ tập tục thờ sinh thực khí (phallic worship).17 Trước đây, gậy ý thường làm quà mừng cho cô dâu rể ngày cưới Ngoài nghóa bình thường chúc cho hai vợ chồng muốn mang ý nghóa kín đáo khác Người tình Võ Tắc Thiên vốn danh khả phục vụ mệnh danh Như Ý Quân Như ý thường vẽ tranh, tay đồng tử hay tiên nữ, kết hợp với hình tượng tốt đẹp khác trái đào, trái hồng hay hoa mai để thành ý nghóa rộng rãi hơn.18 Đối chiếu với quốc gia khác, thấy nhà Thanh sử dụng ngọc ý biểu tượng, ý nghóa chúc tụng tặng phẩm để xếp loại đối tượng để tinh ý khuôn xử cho phép 16 Gary Dickinson & Linda Wrigglesworth: Imperial Wardrobe (Berkeley: Ten Speed Press, 2000) tr 116 C.A.S Williams: Outlines of Chinese Symbolism & Art Motives (New York: Dover Publications, Inc 1976) tr 238-9 18 Wolfram Eberhard: A Dictionary of Chinese Symbols – Hidden Symbols in Chinese Life and Thought (London and New York: Routledge 2000) tr 258-9 17 www.vietkiem.com 15 Triều châu: ( ) Triều châu chuỗi tràng hạt (rosary), nguyên thuỷ phát xuất từ Phật giáo dùng để đếm người ta tụng niệm sau biến thành phụ tùng kèm với triều phục Nhiều nhà nghiên cứu cho tục đeo triều châu bắt nguồn từ đời vua Thuận Trò, vốn người sùng đạo Triều châu bao gồm 108 hạt chia thành nhóm, nhóm 27 hạt phân hạt to (Phật đầu) Một đầu Phật có gắn giải, giải có phiến bảo thạch Hai bên triều châu có gắn hai sợi ngắn hơn, bên 10 hạt Chỉ quan lại từ ngũ phẩm (võ quan phải tứ phẩm) trở lên mặc triều phục đeo triều châu, phẩm trật loại vật liệu riêng Những quan chức thấp đeo vào trường hợp đặc biệt Hoàng đế đeo triều châu gồm 108 viên ngọc trai, bốn đầu Phật làm san hô Những dây phụ tùng gắn ngọc xanh, phiến bảo thạch đá mắt mèo Hoàng thái tử đeo triều châu đá q không dùng ngọc trai, hoàng tử đeo triều châu hổ phách, dây màu kim hoàng Dưới đeo triều châu dây màu xanh thẫm, hạt đá hay thuỷ tinh Vua Quang Trung ban chuỗi triều châu, phải loại hổ phách, dây màu kim hoàng Thủ xuyến: ( ) Thủ xuyến trước bò hiểu lầm vòng đeo tay Thực tên gọi thủ xuyến vòng lại đeo ngực (đàn ông) hay bâu áo (đàn bà) Vòng thường 18 hạt nên gọi thập bát tử, loại trang sức Có người ta dùng trầm hương (gia nam ) tiện thành, gọi hương xuyến Hà bao: ( ) túi nhỏ thêu hình thủy vân, rồng, hoa hình dáng hạt đậu (kidney-shaped purse), miệng thắt dây đeo dây lưng dùng để cất vật dụng nho nhỏ, có bảo thạch, vàng bạc, hương liệu Hà bao phụ tùng y phục người Mãn Châu nguyên thủy dùng để đựng đồ đánh lửa dùng tặng phẩm Theo điển lệ hà bao phải gồm đôi đeo hai bên người vua nhà Thanh dùng để đựng trầu cau.19 Người Trung Hoa trước túi may liền áo nên họ phải dùng bao nhỏ để đựng vật dụng Những không quan trọng thường để tay áo, riềm mũ, vành khăn, có gài vào tai Tiền bạc, bảo thạch họ đeo vào dây lưng.20 Ngoài họ buộc vào dây lưng đòa bàn (compass), dao nhỏ Khi từ bỏ đời sống du mục, đồ thay quạt hay bao đựng kính mắt 19 Valery M Garrett: A Collecor’s Guide to Chinese Dress Accessories (Singapore: Times Publishing Group, 2001) tr 111 20 Arthur H Smith: Chinese Characteristics (New York: Fleming H Revell Co 1894, tr 128) trích theo A Collecor’s Guide to Chinese Dress Accessories tr 107 www.vietkiem.com 16 Dao nhoû: Đúng lý dao kể vào tặng vật ngoại giao việc ban cho vua Quang Trung dao lại có ý nghóa đặc biệt Dao nhỏ vốn dó đồ dùng dân du mục, luôn sẵn sàng để cắt đồ ăn người quan ngoại thường săn bắt dã thú di hành, nướng chín chia ăn Việc người có dao để dùng trở thành thiết yếu Vua Càn Long cho dựng bia trước tiễn đình (sân tập bắn) ghi văn ngự bút nhấn mạnh quan trọng thuật bắn cung mặc quần áo theo lối người Mãn Châu, vốn dó hình thành tập quán sinh hoạt Bất phải mang theo dao nhỏ để cắt thòt ăn bữa tiệc không phép để đầu bếp cắt sẵn theo kiểu người Trung Hoa.21 Các vua nhà Thanh truyền lại cho cháu phải đeo theo cung tên, mang theo dao nhỏ để trì tập tục người Mãn Châu Họ luôn phải giày vấn đề sinh tử dân chúng vùng mạc bắc nhiều kiểu y phục (thắt đai chặt, tay áo chật, giày đế cứng ) trở thành điển lệ Việc tuân theo đònh chế số mặt mang tính trì truyền thống lại bất lợi chiến đấu vùng viêm nhiệt mà đòch quân người cởi trần, đóng khố, chân đất phương Nam.22 ) loại bình nhỏ, chứa dược liệu để ngửi thay cho thuốc Tò yên hồ: ( hút Theo nhà nghiên cứu, việc sử dụng bình thuốc ngửi thay cho việc hút thuốc trở thành thông dụng đạo dụ năm 1639 từ trước người Mãn Châu làm chủ Trung Hoa Đến đời Khang Hi (làm vua từ 1662 đến 1722) việc sản xuất bình ngửi trở nên phát đạt hình dáng, phẩm chất trở nên đa dạng Thoạt đầu bình ngửi sản xuất Bắc Kinh sau triều đình giao cho ba tỉnh Giang Ninh, Tô Châu, Hàng Châu chuyên sản xuất cho cung vua hàng nhật dụng, kể vải vóc, tò yên hồ, triều châu hoàng đế dùng làm vật ban thưởng, số lượng xuất nhập sổ sách giao cho Nội Vụ Phủ trông nom Các sứ thần đến triều cống thường thưởng bình nho nhỏ Loại bình coi q giá tạc ngọc (jade hay nephrite), thuỷ tinh, hay sứ, chế tạo thành 10 đựng hộp Thuỷ tinh đời Thanh kỹ nghệ độc đáo Vua Khang Hi thành lập xưởng đúc thuỷ tinh, quyền giám sát giáo só Kilian Stumpff giòng Jesuit, vốn 21 22 Splendors of China’s Forbidden City: tr 30 Xem thêm biên khảo Khi Núi, Đất, Biển Một Nguyễn Duy Chính www.vietkiem.com 17 kỹ sư rành nghề khéo léo Kỹ thuật đúc, pha màu điêu khắc thuỷ tinh đạt mức tinh thục đời Thanh Từ thuỷ tinh nhà truyền giáo đem áp dụng khám phá họ – kể sở thích người Trung Hoa, giai cấp q tộc – sang lãnh vực tráng men kim loại đạo hoạ só lừng danh Castiglione (Lang Thế Ninh) hai nhà truyền giáo khác Attiret Gravereau, kỹ thuật tráng men lên đồng thuỷ tinh lên đến cao điểm vào đời Càn Long Lẽ dó nhiên người ta không bỏ qua vật liệu thiên nhiên ngà, mã não, gỗ sơn mài tới cuối kỷ 18 việc dùng thuốc ngửi trở thành “mốt” nhà quyền q Một nghệ thuật trang trí lọ nho nhỏ nhiều người ưa thích việc dùng bút đưa vào cổ chai để vẽ bên bình Bức vẽ tranh nhỏ li ti hay khuôn mặt danh nhân Nghệ thuật khởi thuỷ từ đầu kỷ 19 đạt đỉnh cao vào cuối kỷ 19, đầu kỷ 20 KẾT LUẬN Trong quốc gia Tây Phương tìm đường thông thương bình đẳng lợi ích hai bên, họ nhìn vào giá trò vật chất cụ thể trao qua đổi lại Khi đưa phái đoàn Macartney sang Yên Kinh, người Anh đem theo nhiều sản phẩm kỹ thuật mới, kể đại pháo đồng, để làm quà tất trò giá đến 30,000 bảng Anh họ nhận lại vật dụng tủn mủn không giá trò Đối với người Âu Châu, quà họ biểu tượng quốc gia văn minh kỹ thuật người Trung Hoa vua Càn Long lại đại diện đế quốc, tinh thần lẫn vật chất, quà nhỏ ông – dù chữ viết thảo – mang ý nghóa tôn q Hai giá trò khác nhau, bên diễn dòch theo cách khiến cho chấp nhận Trước đây, không quan tâm đến quà mà nhà Thanh ban thưởng cho phái Đại Việt thời Tây Sơn, lại không cất công “giải mã” để tìm hiểu vò trí đích thực Chính nhìn phiến diện khiến cho nhiều người đánh giá công tác ngoại giao thời cuối kỷ 18 cách hời hợt tương quan Hoa – Việt trò múa hát hí đài Để tìm cho ý nghóa đích thực vấn đề tìm hiểu danh xưng, công dụng mà phải nhìn vào cấu tổ chức triều nghi, lễ tục Thanh đình Một điểm lấy làm ngạc nhiên nghi lễ ngoại giao, mặt nhà Thanh muốn phô trương hào nhoáng, chi ly phức tạp văn minh Hán tộc, mặt khác lại muốn chứng tỏ họ giữ truyền thống hiếu dũng, thượng võ tổ tiên Việc đón tiếp ban thưởng hậu hó cho phái đoàn Đại Việt nói lên nể vua Càn Long Nguyễn Huệ dường ông ta thấy hình ảnh oai hùng tiền nhân hiển nơi đối thủ trẻ tuổi Duy trì bảo tồn truyền thống lại sợi dây tơ trói buộc dân tộc Trung Hoa khiến cho Thanh đình không thích ứng kòp với thay đổi, tiến kỹ thuật www.vietkiem.com 18 lúc nhanh Trong thời bình thấy điều có biến động hậu rõ nét mà chiến Việt Hoa chứng cớ Nhược điểm chiến lược nhà Thanh năm sau Macartney so sánh đế quốc Trung Hoa “chiếc tàu chiến cũ kỹ, khật khùng giữ lềnh bềnh nhờ có thủy thủ só quan öu tuù” (an old, crazy, first-rate man-of-war, which a fortunate succession of able and vigilant officers has contrived to keep afloat) nhân tài “con tàu dập dềnh vô đònh vỡ tan tành dạt vào bờ” (with lesser men and the helm, slowly drift until dashed to pieces on the shore).23 Nhận xét có lẽ Nguyễn Huệ cảm thấy ông nỗ lực để cải cách đất nước theo chiều hướng đối nghòch với nhà Thanh, cố gắng giữ tư độc lập văn hóa tiến hành cải cách sâu rộng quân kinh tế mà có dòp tìm hiểu sâu xa hôn 10/2004 23 Ann Paludan: tr 203 (Macartney’s Embassy) www.vietkiem.com 19
- Xem thêm -

Xem thêm: Tặng phẩm ngoại giao của Triều Thanh, Tặng phẩm ngoại giao của Triều Thanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn