Biện pháp xử lý vết nứt bê tông Công ty Fico Panu

11 34,245 5
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 00:12

Phương pháp xử lý vết nứt Crack treatment methoda Phương pháp bơm Epoxy Sikadur 752 chuyên dụng, được sử dụng cho cáctrường hợp:Epoxy Sikadur 752 material is used for the following cases: Nứt kết cấu Structural cracks. Bề rộng vết nứt lớn hơn hoặc bằng 0.3mm Cracks width greater than or equal to 0.3mm Vị trí khô ráo, không ẩm ướt Location is dry, not wetb Phương pháp trám bằng Sikadur 731 chuyên dụng, được sử dụng cho cáctrường hợp:Sikadur 731 material is used for the following cases: Các vết nứt co ngót nhỏ Small shrinkage cracks. Bề rộng vết nứt nhỏ hơn 0.3mm Crack width is less than 0.3mm Vị trí khô ráo, không ẩm ướt Location is dry, not wet THUYẾT MINH BIỆN PHÁP XỬ LÝ NỨT BÊ TÔNG CRACK TREATMENT METHOD ***************** NỘI DUNG / CONTENT A/ KHẢO SÁT VẾT NỨT VÀ PHƢƠNG ÁN ĐỀ XUẤT CRACK SURVEY AND SUGGEST REPAIR METHOD A1 Mục đích phạm vi áp dụng Purpose and range of application A2 Tiêu chuẩn áp dụng Standard of application A3.Vật liệu sử dụng Materials of application A4 Khảo sát đánh giá nứt Cracks of investigation and assessment A5 Phương án xử lý vết nứt Cracks repair method B/ BIỆN PHÁP XỬ LÝ TREATMENT METHOD B1 Biện pháp thi công keo epoxy sikadur 752  Epoxy sikadur 752 method statement  Nội dung chuẩn bị  Content prepared  Quy trình thi công  Construction process B2 Biện pháp thi công keo epoxy sikadur 731  Epoxy sikadur 731 method statement  Nội dung chuẩn bị  Prepared content  Quy trình thi cơng  Construction process C/ CHI TIẾT SẢN PHẨM PRODUCT DATA DETAIL A/ KHẢO SÁT VẾT NỨT VÀ PHƢƠNG ÁN ĐỀ XUẤT CRACKS SURVEY AND PROPOSE TREATMENT METHOD A1 Mục đích phạm vi áp dụng / Purpose and Range of application:  Mục đích: đánh giá, xử lý vết nứt cấu kiện bê tông bảo đảm yêu cầu chịu lực, chống thấm, tuổi thọ, thẩm mỹ cơng trình Purpose: To assess, treat cracks on concrete elements to ensure the requirements of bearing force, waterproof, duration, and aesthetics of the works  Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cấu kiện bê tông công trường Scope of application: applicable to all concrete elements of site A2 Tiêu chuẩn áp dụng / Standard of application:  Đánh giá, phân loại vết nứt theo Tiêu chuẩn Việt Nam theo Bảng (mục 4.2.7 TCVN 5574 – 2012) Assess, classify cracks according to Vietnam standard as table below (section 4.2.7 TCVN – 5574 – 2012) A3 Vật liệu sử dụng / Materials of application Sử dụng vật liệu chuyên dụng để xử lý vết nứt : Use following materials for repairing cracks:  Epoxy Sikadur 752  Epoxy Sikadur 731 A4 Khảo sát vết nứt / Survey of cracks - Tiến hành khảo sát vết nứt với nội dung: To carry out survey of cracks with the following contents:  Bề rộng vết nứt thước chuyên dụng / Crack width by specialized ruler  Chiều dài vết nứt / Crack length  Có thể kiểm tra chiều sâu vết nứt phương pháp siêu âm cần / Ultrasonic may be used for checking the crack depth -  Số lượng vết nứt / Number of cracks FiCO PanU trình kết khảo sát cho bên liên quan FiCO PanU will submit the survey results to the related parties A5 Phƣơng pháp xử lý vết nứt / Crack treatment method a/ Phương pháp bơm Epoxy Sikadur 752 chuyên dụng, sử dụng cho trường hợp: Epoxy Sikadur 752 material is used for the following cases:  Nứt kết cấu / Structural cracks  Bề rộng vết nứt lớn 0.3mm / Cracks width greater than or equal to 0.3mm  Vị trí khơ ráo, khơng ẩm ướt / Location is dry, not wet b/ Phương pháp trám Sikadur 731 chuyên dụng, sử dụng cho trường hợp: Sikadur 731 material is used for the following cases:  Các vết nứt co ngót nhỏ / Small shrinkage cracks  Bề rộng vết nứt nhỏ 0.3mm / Crack width is less than 0.3mm  Vị trí khơ ráo, khơng ẩm ướt/ Location is dry, not wet B/ BIỆN PHÁP XỬ LÝ TREATMENT METHOD B1 Biện pháp thi công keo Epoxy Sikadur 752 cho vết nứt có bề rộng từ 0.3 mm trở lên Epoxy sikadur 752 statement method for crack with the width from 0.3 mm Nội dung chuẩn bị / Preparation:  Bề mặt vết nứt, nơi cần bơm keo Epoxy để sửa chữa cần phải vệ sinh máy mài bàn chà sắt The surface of the crack where the Epoxy should be repaired should be using a grinder or iroon grinder  Cần phải vệ sinh chất dầu, mỡ bám bề mặt vết nứt Clean the oil and grease on the surrface of the crack  Các vết nứt theo phân loại bơm keo gắn xy lanh nhựa The cracks that are classified as above will be fitted with plastic sachets for injection Xác định vị trí / Determine of crack location Xác định vị trí lắp đặt đầu bơm Epoxy xy lanh nhựa ty bơm, vị trí khác trám kín keo Sikadur 731 tiến hành bơm sau 12 Determine the installation face of Epoxy pump needles with plastic sachets, the other positions fill with epoxy Sikadur 731 and inject after 5hours Quy trình thi cơng / Construction process  Xác định vị trí cần bơm keo Identify the locations that need to be injected  Gắn đế nhựa vào vị trí xác định trước đó, khoảng cách đế nhựa từ 20 – 25cm Attach plastic sachets to the previously defined areas, spacing between the plastic substrate about 20 – 25cm  Sử dụng vật liệu keo Epoxy Sikadur 752 để bơm vào vết nứt (tiến hành lắp đặt bơm keo Epoxy theo trình tự từ vị trí thấp lên vị trí cao theo chiều vết nứt, keo đẩy từ lên lấp đầy vết nứt) Use Epoxy Sikadur 752 adhesive to inject into the cracks (Epoxy glue is installed and injected slowly from the low position to the high position according to the cracking direction, the glue will be pushed from the bottom up and fill the cracks)  Sikadur 752 có độ nhớt thấp nên dễ dàng bơm vào khe nứt Sử dụng ống bơm xylanh TCK-40, epoxy dễ dàng lấp đầy khe nứt Sikadur 752, a super-low viscosity resin that be injected easily to the crack With plastic cylinder TCK-40, it can fill crack easily  Trong q trình bơm việc kiểm tra vị trí vết nứt bơm đầy keo chưa xác định sau: quan sát vị trí đế xylanh (chưa lắp xylanh), xuất có dấu keo, xác định epoxy bơm đầy vị trí vừa bơm During the injection process, to check whether the cracks are filled with glue: observe the port at the upper nearest point; if it outflows the cracks were filled with resin Hoàn thiện / Finish:  Sau bơm epoxy vào vết nứt tiếng, gỡ bỏ đế nhựa mài lớp epoxy 731 bề mặt vết nứt After epoxy is injected into the crack hours , remove the plastic sole and grind Sikadur 731 glue on the surface of the crack B2 Biện pháp thi công sikadur 731 cho vết nứt bề rộng nhỏ 0.3 mm Sikadur 731 treatment method for crack with the width less than 0.3 mm Nội dung chuẩn bị / Preparation  Bề mặt vết nứt, nơi cần trét Epoxy sửa chữa cần phải vệ sinh The surface of the crack where the Epoxy should be coated must be cleaned  Cần phải vệ sinh chất dầu mỡ bám bề mặt nứt Clean the oil on the surface of the crack Quy trình thi công / Construction process  Vệ sinh Clearly clean  Trộn hai thành phần A & B Sikadur 731 lại với vòng phút với tỉ lệ theo hướng dẫn nhà sản xuất Mix the two ingredients together following the guidance of producer for at least minutes  Thi công chất kết dính trộn lên bề mặt bay, có mang bao tay bảo vệ Apply adhesive bonded to the surface by peel with protective gloves Hoàn thiện / Finish Mài nhẵn bề mặt bê tông sau 12h Grind concrete surface after 12h C CHI TIẾT SẢN PHẨM PRODUCT DATA DETAIL D/ TRANG THIẾT BỊ: Xy lanh nhựa : Máy mài ... bơm xylanh TCK-40, epoxy dễ dàng lấp đầy khe nứt Sikadur 752, a super-low viscosity resin that be injected easily to the crack With plastic cylinder TCK-40, it can fill crack easily  Trong trình... Clearly clean  Trộn hai thành phần A & B Sikadur 731 lại với vòng phút với tỉ lệ theo hướng dẫn nhà sản xu t Mix the two ingredients together following the guidance of producer for at least minutes... chiều sâu vết nứt phương pháp siêu âm cần / Ultrasonic may be used for checking the crack depth -  Số lượng vết nứt / Number of cracks FiCO PanU trình kết khảo sát cho bên liên quan FiCO PanU
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp xử lý vết nứt bê tông Công ty Fico Panu, Biện pháp xử lý vết nứt bê tông Công ty Fico Panu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn