Ke hoach on he toan 8 len 9

1 27 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 22:56

TRƯỜNG THCS YÊN TRUNG KẾ HOẠCH ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN Lớp lên lớp STT Nội dung Chủ đề 1: Phép nhân phép chia đa thức Chủ đề 2: Tứ giác Chủ đề 3: Phân thức đại số Chủ đề 4: Tam giác đồng dạng Chủ đề 5: Phương trình Bất phương trình Kiểm tra Ghi �6 � 10 11 � 14 15 � 19 20 � 23 24 Yên Trung, ngày 24 tháng 07 năm 2019 Người lập kế hoạch Nguyễn Ngọc Hà
- Xem thêm -

Xem thêm: Ke hoach on he toan 8 len 9, Ke hoach on he toan 8 len 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn