Hướng dẫn kỹ thuật (Nhà thầu thi công cáp dự ứng lực Namcong)

48 34,220 5
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 15:35

Kỹ thuật công cáp dự ứng lực công trình NỘI DUNG LỜI NĨI ĐẦU BÊ-TƠNG DỰ ỨNG LỰC Trang 4-6 NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC HIỆU QUẢ KỸ THUẬT PHẠM VI ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ KINH TẾ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA VẬT LIỆU CÁP - 16 - 12 ĐẦU NEO SỐNG 13-16 ĐẦU NEO CHẾT 16 VỮA CÁC TIÊU CHÍ THÍ NGHIỆM CỦA VẬT LIỆU 16-17 THÍ NGHIỆM NEO/ NÊM 16 THÍ NGHIỆM VỮA 17 THÍ NGHIỆM CÁP DỰ ỨNG LỰC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG THIẾT KẾ DỰ ỨNG LỰC 17 18-38 QUY TRÌNH THIẾT KẾ 18 VẬT LIỆU 18 KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN SƠ BỘ 18 CÁC BƯỚC TÍNH TỐN CẤU KIỆN BÊ-TƠNG DỰ ỨNG LỰC 19 KIỂM TRA, TÍNH TỐN Ở CÁC TRẠNG THÁI: SLS, ULS 20-38 PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ SÀN TRÊN NỀN ĐẤT ỔN ĐỊNH By Brian M Juedes 38-40 CÁC BƯỚC THI CÔNG CÁP DỰ ỨNG LỰC 44-46 CHI TIẾT CẤU TẠO 41-43 CÁC BƯỚC THI CÔNG CÁP DỰ ỨNG LỰC CHO DẦM SÀN TRÊN NỀN ĐẤT (tham khảo) 47 DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN THI CÔNG CÁP DỰ ỨNG LỰC 49 LƯU ĐỒ QUY TRÌNH THI CƠNG CÁP DỰ ỨNG LỰC LIÊN HỆ Namcong Engineering Corporation Tp Hồ Chí Minh: Tel : (84)-8-3547 2679 Fax: (84)-8-3547 2763 Tp Đà Nẵng: Tel : (84)-5-116 260 805 Fax: (84)-5-116 260 806 Email: info@namcong.com Website: www.namcong.com www.namcong.com 48 LỜI NĨI ĐẦU Trải qua q trình xây dựng phát triển, Namcong khơng ngừng hồn thiện máy quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp nhằm tạo nên sắc cho Namcong động nhiệt huyết Trong đó, đội ngũ nhân Namcong miệt mài làm việc, nghiên cứu sáng tạo nhằm tạo nên tảng vững kiến thức đặc trưng văn hóa công ty, với mục tiêu tạo dựng hệ thống dịch vụ tối ưu nhằm phục vụ khách hàng ngày tốt Thành lao động khơng khẳng định qua uy tín thị trường Dự ứng lực, với 100 dự án thi cơng, mà thể qua tài sản trí tuệ quý báu đúc kết qua năm tháng làm việc, nghiên cứu cải tiến Cụ thể cho tài liệu này, với Phiên thứ có tên gọi: “Technical Guideline Post-tensioning - Namcong’s system”, kế thừa, đúc kết phát huy xứng đáng phiên trước, với dẫn cụ thể cho bước thiết kế dựa tiêu chuẩn áp dụng toàn giới lĩnh vực Dự ứng lực Phiên lần biên soạn với mục tiêu tài liệu tham khảo hữu ích cho tìm hiểu cơng nghệ dự ứng lực, cho kỹ sư thiết kế kỹ sư thi công làm lĩnh vực Dự ứng lực Với tôn giản dị: “Khách hàng xứng đáng nhận dịch vụ tốt nhất”, Namcong hy vọng giữ vững niềm tin chiến lược lòng khách hàng đưa Namcong xa dịch vụ Namcong www.namcong.com BÊ-TÔNG DỰ ỨNG LỰC Bê-tông dự ứng lực NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC • Kéo căng thép (hoặc cáp) cường độ cao nằm bê-tông nhằm tạo lực kháng với tải sử dụng (lực ứng suất trước) Phương pháp căng trước (dùng cho cấu kiện đúc sẵn) Phương pháp căng sau (dùng cho cấu kiện bê-tơng tồn khối) Căng sau khơng bơm vữa Lực ứng suất trước Căng sau có bơm vữa Biểu đồ 1: Hệ thống bê-tông Dự ứng lực Tải sử dụng Lực căng Lực căng PHẠM VI ỨNG DỤNG Hình 1: Cấu kiện bê-tơng dự ứng lực Sàn dự ứng lực ứng dụng vào tất cơng trình xây dựng như: chung cư, văn phòng, khách sạn, nhà hàng, nhà xưởng công nghiệp, silo, cầu đường • • • • • Có ba kiểu sàn dự ứng lực thường sử dụng: sàn phẳng, sàn có mũ cột sàn dầm dẹt Sàn phẳng dự ứng lực thường ứng dụng cho bước cột từ 7-10m, giúp thi cơng nhanh, cấu kiện có kích thước nhỏ, kiểm soát độ võng Sàn dự ứng lực có mũ cột ứng dụng cho sàn có bước cột từ 9-12m Loại sàn kiểm soát chống thủng tốt Sàn dự ứng lực có dầm dẹt ứng dụng cho cơng trình có bước cột từ 12-20m lớn Cơng nghệ Dự ứng lực mang lại hiệu tối ưu ứng dụng cho sàn có bước cột từ 7m trở lên www.namcong.com Sàn phẳng dự ứng lực Sàn dự ứng lực có mũ cột Sàn dự ứng lực có dầm dẹt Hinh 2: Các loại sàn dự ứng lực BÊ-TÔNG DỰ ỨNG LỰC HIỆU QUẢ KỸ THUẬT Làm nén cấu kiện bê-tơng • Làm giảm ứng suất kéo; hạn chế độ võng vết nứt cấu kiện bê-tơng • Tăng bước cột • Giảm chiều cao tiết diện • Giảm trọng lượng thân • Giảm khối lượng thép gia cường mặt cắt bê-tơng • Chiều cao tiết kiệm Chiều cao thơng thủy Chiều cao thơng thủy Hình 3: Dầm sàn bê-tơng cốt thép thơng thường Hình 5: Dầm sàn bê-tơng cốt thép thông thường Chiều cao thông thủy Chiều cao thơng thủy Hình 4: Sàn bê-tơng cốt thép dự ứng lực Hình 6: Sàn bê-tơng cốt thép dự ứng lực www.namcong.com BÊ-TÔNG DỰ ỨNG LỰC HIỆU QUẢ KINH TẾ • • • • • Thi công nhanh đơn giản • Hồn thiện nhanh, giảm chi phí hồn thiện • Giảm tối đa chiều cao tầng Bố trí linh hoạt cho mặt sử dụng Thay đổi cơng sử dụng cách dễ dàng • Cơng nghệ dự ứng lực mang hiệu cao chi phí đầu tư Đối với cơng trình có bước cột từ 7m trở lên, giải pháp kết cấu dự ứng lực áp dụng cho hệ dầm sàn tiết kiệm từ 5%-20% chi phí đầu tư phần thơ so với kết cấu bê-tông cốt thép thông thường Đặc biệt cơng trình có tổng diện tích sàn lớn hơn 4,000m2 hiệu kinh tế áp dụng công nghệ dự ứng lực phát huy Chi phí phần thơ 7m 9m 12m Span column Biểu đồ 2: Chi phí phần thơ www.namcong.com Dầm sàn Sàn phẳng bê-tông cốt thép dự ứng lực Sàn phẳng bê-tơng cốt thép ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA VẬT LIỆU CÁP Lớp bảo vệ Cáp Vỏ nhựa Cáp Hình 7: Cáp có vỏ bọc, khơng bơm vữa Bảng 1: Đặc tính kỹ thuật cáp dự ứng lực Tiêu chuẩn Tiêu chí kỹ thuật Chủng loại Đường kính danh nghĩa Đơn vị tính mm Diện tích ngang mm Khối lượng kg/m Hình : Cáp khơng có vỏ bọc, có bơm vữa ASTM A416 Grade 270 Ksi BS 5896 Grade 1860 Mpa ASTM A416 Grade 270 Ksi BS 5896 Grade 1860 Mpa Low-relaxation strand 7-wire super strand Low-relaxation strand 7-wire super strand 12.70 (0.5") 12.90 (0.5") 15.24 (0.6") 15.70 (0.6") 98.71 100.00 140.00 150.00 0.775 0.785 1.102 1.180 1) 1) 1) 1,6401) Giới hạn chảy N/mm Giới hạn bền N/mm2 1,860 1,860 1,860 1,860 Lực kéo đứt kN 183.7 186.0 260.7 279.0 Chùng ứng suất2) sau 1,000 h 0.7 x giới hạn bền fpk max 2.5 % max 2.5 % max 2.5 % max 2.5 % Chùng ứng suất2) sau 1,000 h 0.8 x giới hạn bền fpk max 3.5 % max 4.5 % max 3.5 % max 4.5 % Module đàn hồi Gpa 1,670 1,640 1,670 195 ± 5% (195 ± 10 Gpa) 1) yield measured at 1% extension under load 2) applicable for relaxation class according to BS 5896: or low relaxation complying with ASTM A416, respectively Hình 9: Cáp khơng bơm vữa Hình 10: Cáp có bơm vữa www.namcong.com ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA VẬT LIỆU ĐẦU NEO SỐNG • Đầu neo sống phải đảm bảo chịu 92% lực kéo đứt sợi cáp (theo tiêu chuẩn BS 13391) 95% lực kéo đứt sợi cáp (theo tiêu chuẩn ACI 318:2002) Hình 11: Đầu neo sống C (20mm) B G A D F R E Ống luồn cáp dẹp minimum Hình 12: Chi tiết đầu neo dẹp (xem bảng 2) Bảng 2: Đặc tính kỹ thuật đầu neo dẹp Type A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) R (mm) ST13F- 169 94 135 152 45 50 107 110 ST13F- 265 94 216 248 45 50 172 110 ST13F- 265 94 216 248 45 50 210 110 ST15F- 265 94 216 248 45 50 191 110 Ghi chú: 13 - 3: đường kính sợi cáp - số lượng sợi cáp www.namcong.com Diameter of fixing holes Grouting hole M27x2 Hình 13: Chi tiết đầu neo tròn (xem bảng 3) Anchor bearing plate Bảng 3: Đặc tính kỹ thuật đầu neo tròn Anchorage Type ST15R-1 ST13R-1 ST15R-2 ST13R-2 ST15R-3 ST13R-3 ST15R-4 ST13R-4 ST15R-5 ST13R-5 ST15R-6 ST13R-6 ST15R-7 ST13R-7 ST15R-8 ST13R-8 ST15R-9 ST13R-9 ST15R-10 ST13R-10 ST15R-11 ST13R-11 ST15R-12 ST13R-12 ST15R-13 ST13R-13 ST15R-14 ST13R-14 ST15R-15 ST13R-15 ST15R-16 ST13R-16 ST15R-17 ST13R-17 ST15R-18 ST13R-18 ST15R-19 ST13R-19 ST15R-20/21/22 ST13R-20/21/22 ST15R-23/24 ST13R-23/24 ST15R-25/26/27 ST13R-25/26/27 ST15R-28~31 ST13R-28~31 Number of strands 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,21,22 23,24 25,26,27 28~31 Anchor head (mm) Corrugated duct Strand Anchor Bearing Plate (mm) Spiral Working reinforcement anchor plate Wedge Spiral reinforcement (mm) ΦAxB C x D x ΦE Hole Dist Hole Dia ΦF ΦG H Wnd 46 x 48 80 x 80 x 14 / / 70 30 42 x 45 70 x 70 x 14 / / 70 30 83 x 48 115 x 90 x 80 85 M10 130 40 75 x 46 115 x 90 x 80 85 M10 130 40 85 x 48 130 x 100 x 90 90 M10 130 40 80 x 46 130 x 100 x 90 90 M10 130 40 95 x 48 140 x 110 x 95 100 M10 140 10 50 88 x 46 130 x 100 x 90 90 M10 130 40 105 x 48 150 x 120 x 100 110 M10 160 10 50 98 x 46 140 x 100 x 95 100 M10 140 10 50 125 x 48 165 x 130 x 115 120 M10 180 12 50 115 x 48 150 x 120 x 100 110 M10 160 10 50 125 x 50 175 x 140 x 120 125 M10 180 12 50 115 x 48 150 x 120 x 100 110 M10 160 10 50 135 x 51 185 x 150 x 130 135 M10 200 14 50 125 x 50 165 x 130 x 115 120 M10 180 12 50 145 x 52 200 x 160 x 135 150 M10 200 14 50 135 x 50 185 x 150 x 120 135 M10 180 12 50 155 x 54 210 x 180 x 150 160 M10 220 14 50 5.5 145 x 52 200 x 160 x 135 150 M10 200 14 50 165 x 55 220 x 200 x 155 170 M10 220 14 50 5.5 155 x 52 210 x 180 x 150 160 M10 220 14 60 5.5 165 x 58 230 x 200 x 155 170 M10 240 14 60 5.5 155 x 52 210 x 180 x 150 160 M10 220 14 60 5.5 165 x 60 240 x 200 x 155 170 M10 240 14 60 5.5 155 x 52 210 x 180 x 150 160 M10 220 14 60 5.5 175 x 62 250 x 210 x 160 185 M10 260 16 60 165 x 55 220 x 200 x 155 170 M10 220 14 60 5.5 185 x 63 260 x 220 x 160 190 M10 260 16 60 175 x 60 240 x 200 x 155 170 M10 240 14 60 5.5 195 x 63 265 x 240 x 160 200 M10 280 16 60 185 x 62 240 x 200 x 155 185 M10 260 16 60 195 x 66 270 x 240 x 160 200 M10 280 16 60 185 x 62 250 x 210 x 155 185 M10 260 16 60 205 x 68 280 x 240 x 170 210 M10 300 16 60 185 x 63 250 x 210 x 155 185 M10 260 16 60 205 x 70 290 x 240 x 170 210 M10 300 16 60 185 x 63 250 x 210 x 155 185 M10 260 16 60 225 x 75 300 x 260 x 185 220 M10 320 18 60 6.5 210 x 65 280 x 240 x 170 210 M10 280 16 60 240 x 80 315 x 280 x 195 230 M10 320 18 60 6.5 225 x 72 290 x 270 x 180 210 M10 300 16 60 245 x 82 320 x 290 x 195 230 M10 320 18 60 6.5 230 x 76 300 x 280 x 185 220 M10 320 18 60 260 x 88 340 x 300 x 205 250 M10 350 20 60 6.5 240 x 85 320 x 290 x 195 230 M10 320 18 60 6.5 Ghi chú: 15 - 3: đường kính sợi cáp - số lượng sợi cáp www.namcong.com ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA VẬT LIỆU Bảng 4: Đặc tính kỹ thuật đầu neo cáp đơn Type A (mm) B (mm) C (mm) ST5 - 125 57 39 ST6 - 145 90 48 Hình 14: Chi tiết đầu neo cáp đơn (xem bảng 4) Hình 15: Khoảng cách đầu neo cáp dẹp (xem bảng 5) Bảng 5: Bảng tra khoảng cách đầu neo cáp dẹp Anchor Bearing Plate A x B (mm) Anchorage Type Concrete Strength fcu = 30 Mpa fcu = 40 Mpa C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) ST15 (13)F -2 135 x 65 (130 x 60) 155 (150) 80 (75) 95 (90) 55 (50) 150 (145) 75 (70) 90 (85) 50 (45) ST15 (13)F -3 180 x 70 (152 x 60) 205 (190) 90 (75) 120 (110) 60 (50) 200 (185) 85 (70) 110 (105) 55 (50) ST15 (13)F -4 220 x 70 (190 x 60) 250 (230) 100 (85) 150 (135) 70 (55) 240 (225) 90 (80) 135 (130) 60 (55) ST15 (13)F -5 255 x 70 (243 x 65) 300 (270) 110 (85) 175 (160) 75 (60) 280 (265) 95 (80) 160 (155) 70 (65) Ghi chú: thơng số and trênthe códimension thể thay đổi tùyanchor thuộcbearing vào nhà sảnhereinabove xuất 15 - 3:can đường kính sợi cáp - số lượngtosợi cáp Note: TheCác specifications of the plates be designed and manufactured meet the users D A B requirements E C Hình 16: Kích thước hộc kéo cáp đầu neo cáp dẹp (xem bảng 6) Bảng 6: Bảng tra kích thước hộc kéo cáp đầu neo cáp dẹp Anchorage Type A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) ST15 (13)F -2 300 200 230 130 100 ST15 (13)F -3 340 240 230 130 100 ST15 (13)F -4 390 280 250 140 110 ST15 (13)F -5 440 320 260 140 120 Ghi chú: 15 - 3: đường kính sợi cáp - số lượng sợi cáp www.namcong.com 10 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG THIẾT KẾ DỰ ỨNG LỰC KIỂM TRA, TÍNH TỐN Ở CÁC TRẠNG THÁI: SLS, ULS Bảng 17: Điều kiện tính cốt thép chịu cắt xoắn v ≤ vc + 0.4 vt < vt,min vt > vt,min Bố trí hàm lượng thép chống cắt tối thiểu (cấu tạo); không cần thép chống xoắn Tính tốn thép chống xoắn, khơng nhỏ hàm lượng thép cấu tạo chịu cắt Tính lượng thép chống cắt ; không cần thép chống xoắn v > vc + 0.4 v�� v ≤ v� + 0.4 Tính tốn cốt thép chống cắt chống xoắn Ghi chú: tham khảo bảng 2.4 - BS 8110-2-1985 : 2.4.6 v �thép v� + 0.4 2.4.2 Tính chống xoắn �γ� A�� = s� 0.8x� y� f�� A� = A�� f�� (x� + y� ) s � f� y hai thép không cốt đai Khoảng cách � • Thép dọc chống bố trí chu vi , 200� u ≤ mi n xoắn �x , phải � nhỏ hơnu′300mm; ≤ 300 phải có thanh, góc đai at trans f er • Thép dọc chống xoắn đặt vị trí với thép chống uốn cách dùng thép có đường kính lớn đường kính thép chống uốn • Thép chống xoắn nên neo đoạn cạnh lớn tiết diện xét 2.4.2 Giải thích: VEd,i(T) lực cắt xoắn thành thứ i VEd,i(V) lực cắt tác động lực cắt vào thành thứ i A tổng diện tích tiết diện phạm vi chu vi ngồi, bao gồm diện tích lỗ rỗng u chu vi tiết diện ngang tef,i độ dày hữu hiệu thành thứ i Trong trường hợp tiết diện hình chữ nhật tef,I = teff = A/u chiều dài cạnh thành thứ i Trường hợp tiết zi diện hình chữ nhật zi (= h = b) chiều dài cạnh bên diện tích chữ nhật Ak Ak diện tích bao đường tâm thành liên kết với nhau, bao gồm diện tích lỗ rỗng bên (xem hình 6.11) uk chu vi ngồi diện tích Ak q lưu lượng lực cắt moment xoắn, (in N/m) q = τt,i tef,i τt,i ứng suất cắt xoắn thành thứ i 2.4.3 Quy trình thiết kế: Đối với tiết diện chữ nhật, θ = 450 ~ cotθ = 1: độ dài bên tiết diện Ak b, h qb q qh qh qb Moment xoắn trung tâm tiết diện Ak: TEd = 2qh.(b/2) + 2.qb.(h/2)= 2.q.bh = 2.q.Ak a) Chống xoắn cốt thép đai: S h Asw fyd 450 h q = TEd / (2.Ak) VEd,i(T) = q zi = TEd.zi / (2.Ak) VEd,i(T) = VRd,s = Asw zi fywd cotθ / s TEd = TRd,s = (2.Ak) Asw fywd cotθ / s TEd = TRd,s = (2.Ak) Asw fywd /s, for θ =450~cotθ = www.namcong.com 34 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG THIẾT KẾ DỰ ỨNG LỰC KIỂM TRA, TÍNH TỐN Ở CÁC TRẠNG THÁI: SLS, ULS Để tính tốn chống cắt cho tiết diện chữ nhật Theo phương đứng: V*Ed = VEd,i(V) + VEd,i(T) < VEd,max Trong đó: VEd,i(V) = VEd / 2, VEd lực cắt V*Ed ≤ VRd,s Theo phương ngang: VEd,i(T) < VEd,max VEd,i(T) ≤ VRd,s Trong đó: z biểu thức VEd,max VRd,s giá trị zi b) Chống xoắn cốt thép dọc Asl: h 450 Nc Nc 450 H = qh qh Lực kéo cân theo phương ngang: ΣH = 2qh + 2qb = q(2h + 2b) = q uk = ΣAsl fyd / uk q = ΣAsl.fyd / uk TEd = q Ak q = TEd / 2Ak ΣAsl.fyd / uk = TEd / 2Ak, với θ = 450 ~ cotθ = TEd = TRd,Als = (2 Ak) ΣAsl fyd / uk Tổng quát: TEd=TRd,Als=(2 Ak) ΣAsl.fyd cot θ / u (c) (d) Lưu ý cho cáp dự ứng lực có bơm vữa: ΣAsl.fyd biểu thức (c) (d) thay thể ΣAsl.fyd + Ap.Δσp Trong đó: Δσp ≤ 500 Mpa, ứng suất tăng lên cáp dự ứng lực có bơm vữa c) Khả chịu lực lớn cấu kiện chịu xoắn cắt phải thỏa mãn điều kiện sau: TEd / TRd,max + VEd,(T) / VRd,max ≤ 1.0 Trong TEd moment xoắn tính tốn VEd,(T) lực ngang tính tốn, với zi=b diên tích Ak TRd,max = 2.ν.αcw fcd Ak tef,i sinθ cosθ VRd,max khả chịu cắt tính tốn lớn (xem lại mục 2.2.1 tài liệu này) 35 www.namcong.com NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG THIẾT KẾ DỰ ỨNG LỰC KIỂM TRA, TÍNH TỐN Ở CÁC TRẠNG THÁI: SLS, ULS d) Đối với tiết diện có hình dạng gần chữ nhật, yêu cầu bố trí cốt thép tối thiểu (xem BS EN 1992-1-1-2004: 9.2.1.1), miễn thỏa mãn điều kiện sau: TEd / TRd,c + VEd,(T) / VRd,c ≤ 1.0 Trong đó: TRd,c VRd,c = (2.Ak).fctd.teff = [CRd,c k (100ρI fck)1/3 + k1 σcp] bwd PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ SÀN TRÊN NỀN ĐẤT ỔN ĐỊNH By Brian M Juedes Chương 2.0 PTI Design Manual, phiên 3, đưa quy trình thiết kế cho sàn đất ổn định Về thiết kế cho sàn đất ổn định Thông tin tổng quát tham khảo BRAB Report1 No chất, quy trình yêu cầu lực ứng trước tổi thiểu 33 Bài báo cáo thiết lập bốn loại sàn kiện quy định khả chịu lực cho phép đất, độ • Loại II: Có cốt thép nhẹ chống co ngót nứt nhiệt; 0.05A sau toàn ứng suất (losses), bao gồm ma sát đất (sub-grade friction) Không có điều cứng đất hay tải trọng chu vi (perimeter load) Cũng khơng có điều kiện quy định moment, lực cắt hay độ cứng sàn Bài viết thể phương án thiết kế cho sàn dày đồng đât ổn định Quy trình giải thích khả chịu lực cho phép đất; độ cứng đất tải trọng chu vi; tính tốn lực cắt, moment độ võng thiết kế CÁC TỪ KHÓA Khả chịu lực cho phép đất; đầu neo; độ lệch tâm; đất hỗ trợ (ground-supported); sàn dự ứng lực căng sau; độ cứng đất; đất ổn định; sàn dày đồng GIỚI THIỆU PTI Design of Post-Tensioned Slabs-on-Ground, phiên thứ phần lớn viết đất mở rộng Có số phần đề cập đất nén đất ổn định Chương 2.0 trình bày thơng tin tổng qt đề xuất quy trình www.namcong.com 36 gặp Các loại sàn là: • Loại I: Unreinforced (Khơng có cốt thép) ; • Loại III: Có cốt thép tăng cứng; • Loại IV: Tấm sàn (không tựa trực tiếp đất loại I II thường xây đất ổn định Quy trình thiết kế sàn BRAB loại I II mục đính để cung cấp lực ứng trước 0.05A sau toàn ứng suất (losses), bao gồm ma sát đất (sub- grade friction) Khoảng cách bó cáp (tính feet) phải đảm bảo cung cấp lực ứng trước tối thiểu vị trí tâm tiết diện mặt sàn dày đồng loại II với đơn vị tỷ lệ bê-tơng 150 lb / cf tính từ cơng thức sau: Fe Khoảng cách bó cáp = _ t x (0.6 + 0.003125 L) x 1000 Trong đó, Fe lực ứng trước tính tốn bó cáp (tính kips ~ 435,59 kg); t chiều dày sàn (tính in); L chiều dài sàn tính (bằng ft) PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ SÀN TRÊN NỀN ĐẤT ỔN ĐỊNH By Brian M Juedes ĐIỀU KIỆN BIÊN SÀN ĐIỂN HÌNH Điều kiện biên sàn điển hình sàn dày đồng với biên dày mơ tả Hình Biên sàn dày dùng để đảm bảo lớp bê-tơng phủ kín đầu neo để bù vào số chỗ lún (provide some embedment) cao độ hoàn thiện Như nêu viết này, biên sàn dày yếu tố định việc thiết kế sàn Có hai mục Hình quan trọng thiết kế sàn Thứ tải trọng chu vi đặt lên biên sàn Cho nên, tổng hợp gradient áp lực lên đất không trùng với tải trọng chu vi Kết tải trọng chu vi tạo Hình 1: Sàn dày đồng với biên dày tải trọng chu vi moment uốn sàn Thứ hai, neo cáp đặt để đảm bảo lớp bê-tông tối thiểu bao phủ mặt neo Độ lệch tâm neo cáp so với trục tâm sàn tạo mo- Z, W ment uốn sàn Hình 2: Dầm bán vô hạn tảng Winkler Các cơng thức tính cho dầm có tính đàn hồi độ võng đơn giản hóa xem xét điều kiện biên DẦM TRÊN NỀN CÓ TÍNH ĐÀN HỒI có giáo trình học nâng cao đưa mơ hình chuẩn cho sàn đất ổn định Mơ hình Winkler dùng công thức Đối với dầm bán vô hạn với tải trọng dọc tập trung moment điểm mút (end) dầm, mô tả Hình lực cắt, moment độ võng tính sau: V = -P0Cβx + 2βM0Bβx (plf) − P0 Bβ x − M Aβ x (lb.-in./ft) xβ β P0 2β M ∆= Dβ x + Cβ x (in.) k k M= Trong P0 tải chu vi, tính plf; M0 mơ men mút, tính lb-in./ft; k k0b tính psi/ft; k0 mơ đun đất, tính pci; b đơn vị bề rộng sàn 12 in.; β (k/4EI)1/4; E mô đun đàn hồi, tính psi; I mơ men qn tính đơn vị bề rộng sàn, tính in 4/ ft; = 1/12(12) (t)3 ; = t3 ; t chiều dày sàn, tính in Aβ x = e − β x ( cos β x + sin β x ) Bβ x = e − β x sin β x Cβ x = e − β x ( cos β x − sin β x ) Dβ x = e − β x cos β x Để phục vụ cho việc thiết kế, cơng thức tính cắt, mô men Độ võng tối đa xảy x= 0, Cβ x = 1, Dβ x = Vì vậy: β P0 β M + k k 2β ∆ MAX = + ( P0 + β M ) k ∆ MAX = Để tính lực chịu tải đất, cần có áp lực tải tối đa lên đất fbrg MAX = k0∆ MAX Mô men tối đa xảy β x = π/4, β x = 0.3224 mô men mút (end) M0 Nếu mô men mút (end) M0 khơng 0, vị trí mơ men cực đại không thấy nằm khoảng βx = and βx = π/4 Lực cắt tối đa xảy x = 0, Cβx = VÍ DỤ Cho biết: Sàn dày Inch P0 = 900 plf 37 www.namcong.com PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ SÀN TRÊN NỀN ĐẤT ỔN ĐỊNH By Brian M Juedes M0 = 6422 in-lb/ft sở 28,200 lb bó cáp cách tâm 4.5 ft với in độ lệch tâm neo Fbg = 1500 psf k0 = 250 pci u cầu tìm: Mơ men xoắn cực đại vị trí mơ men cực đại Độ võng tối đa sàn k = k0b = 250 (12 in.) = 3000 psi/ft 1/4   3000 0.03809 =   4(2,850, 000)(125)   k  β=   EI  M= P0 β β β x − M Aβ x Sau tính M với số vị trí β x π /4, M cực đại tìm β x = 0.55 M= M= − P0 β β β x − M Aβ x −900 (0.3016) − 6422(0.7934) 0.3809 M = 7126 + 5095 MMAX = 12,221 in.-lb/ft βx ∆ MAX = 0.55; vậy, x = 0.55/β = 0.55/0.03809 = 14.4 in = 2β/k( P0 + β M ) = 2(0.03809) / 3000 (900 + (0.03809) (6422)) = 0.0291 in Fbrg max = k0 ∆ MAX = 250(.0291) (144 psi / psf) = 1046 psf www.namcong.com 38 Quy trình thiết kết ứng dụng cho loại sàn (dự ứng lực, bê-tông cốt thép truyền thống, khơng có cốt thép) đất ổn định với tải trọng chu vi và/ có mơ men mút (end) Nền đất ổn định định nghĩa mở rộng kỹ sư địa chất, không nén khơng sụt lún Quy trình giải thích áp lực đất, độ Áp lực tối đa đất 1/4 KẾT LUẬN cứng đất, tải trọng chu vi, tính lực cắt, mơ men độ võng Người thiết kế dùng lực cắt, mô men, độ võng để thiết kế sàn dày đồng Áp lực đất tính kiểm tra với áp lực cho phép CHI TIẾT CẤU TẠO Mặt cáp Ứng suất sàn Các phần tử hữu hạn sàn 39 www.namcong.com CHI TIẾT CẤU TẠO Hình dạng đường cáp Chi tiết chống thủng Outer control perimeter Outer perimeter of shear reinforcement Outer control perimeter Section A-A www.namcong.com 40 Chi tiết mũ cột Chi tiết mạch ngừng Section B-B (see at next page) CHI TIẾT CẤU TẠO Bản vẽ thi cơng cao độ cáp B B Hình mạch ngừng Hình thực tế lỗ kéo sàn (dầm) Lỗ kéo cáp sàn (dầm) 41 www.namcong.com CÁC BƯỚC THI CƠNG CÁP DỰ ỨNG LỰC Cơng tác chuẩn bị lắp đặt cáp Công tác lắp đặt cáp Công tác kiểm tra lắp đặt cáp trước đổ bê-tông Kiểm tra / Hoàn thiện khoảng cách đường cáp www.namcong.com 42 CÁC BƯỚC THI CÔNG CÁP DỰ ỨNG LỰC Công tác kéo căng cáp Cáp sau kéo căng 43 www.namcong.com CÁC BƯỚC THI CÔNG CÁP DỰ ỨNG LỰC Mơ hình đường cáp cấu kiện bê-tơng = vent = coupling = stressing anchorage Công tác bơm vữa www.namcong.com 44 CÁC BƯỚC THI CÔNG CÁP DỰ ỨNG LỰC CHO DẦM SÀN TRÊN NỀN ĐẤT (tham khảo) Làm đất Lắp đặt cáp Đổ bê-tông Kéo căng cáp Sàn sau kéo căng Cắt cáp 45 www.namcong.com LƯU ĐỒ QUY TRÌNH THI CƠNG CÁP DỰ ỨNG LỰC Bắt đầu (1) (2) Tiếp nhận liệu từ thiết kế: vẽ, độ giãn dài cáp, đặc tính kỹ thuật, lực căng cáp Làm vẽ thi công cáp, biện pháp thi cơng cáp, làm quy trình nghiệm thu quản lý chất lượng, kiểm định đặc tính kỹ thuật vật liệu: cáp, neo thiết bị (3) (4) (5) Tư vấn giám sát kiểm tra Không đạt yêu cầu Đạt yêu cầu Nhập vật tư thiết bị công trường Kiểm tra vật tư thiết bị công trường Không đạt yêu cầu Đạt yêu cầu (6) Triển khai công việc công trường (7) Kiểm tra cơng tác triển khai Đạt u cầu Hồn thành www.namcong.com 46 Không đạt yêu cầu (tham khảo) DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN THI CÔNG CÁP DỰ ỨNG LỰC Khu Vực Miền Bắc Khu Vực Miền Trung China Discovery Complex - Hà Nội Tòa nhà văn phòng thương mại - 89 Láng Hạ - Hà Nội Capital Garden - Hà Nội Nhà điều hành Cảng Container - Quảng Ninh Vietnam Thành Phố Hồ Chí Minh SSG Tower Chung cư Tân Phước Khối KHXH & NV - Mỹ Thuật Công Nghiệp - Y Dược & Thực Hành - Đại học Tôn Đức Thắng Trường học Mùa Xuân - SSG Group Sông Trà Plaza Khách sạn Senla Boutique Khu Văn Phòng Kinh Doanh Dịch Vụ Ơ Tơ Và Nhà Đậu Xe Cao Tầng - Samco CT Plaza - Nguyễn Đình Chiểu Bệnh Viện Đa Khoa Hồn Mỹ Sài Gòn 10 Nhà khách Thành Ủy Tp HCM 11 Đại học Tôn Đức Thắng 12 Nhà hàng Tiệc cưới Đông Phương - Ngô Gia Tự 13 Nhà hàng Tiệc cưới Đông Phương - Lũy Bán Bích 14 Khu Thương Mại Biệt Thự - The Head Quarters 15 Nhà Ở Xã Hội - Đức Khải 16 Era Center - Đức Khải 17 Chung Cư Belleza 18 Chung Cư Investco Babylon 19 Chung Cư Phúc Yên 20 Chung Cư Trung Đông 21 Chung Cư Tecco 22 Chung Cư Kim Tâm Hải 23 Chung Cư Phú Gia Hưng 24 Thảo Loan Plaza 25 Trụ Sở Báo Người Lao Động 26 Trụ Sở Tòa Án TP HCM 27 Văn Phòng Thương Mại SGE 28 Văn Phòng TM DV Thiên Phú Hưng 29 Nhà hàng Tiệc cưới Kim Phượng Hoàng 30 Khách sạn Bel Ami (Khách sạn Thanh Bình 4) 31 Khách sạn Nguyễn Trãi 32 Khu Thương Mại Dịch Vụ Kết Hợp Văn Phòng 33 Văn Phòng Tổng C.Ty Bảo Đảm An Tồn Hàng Hải Miền Nam 34 Cao Ốc Văn phòng Nguyễn Tất Thành 35 Cao Ốc Văn phòng Vesco 36 Văn phòng Cơng ty Thiết kế Casa 37 Văn phòng Trần Phú 38 Văn phòng Paragon 39 Nhà máy cọc uPVC 40 Văn phòng làm việc Tỉnh Ủy Hậu Giang 41 Trụ Sở UBND Quận 42 Cửa hàng Kinh doanh Văn phòng 43 Nhà hàng Tiệc cưới Nam Bộ 44 Lotte Mart Pico 45 Babylon Residence Hanoi Laos Vientiane Thailand Bangkok Khách sạn Mường Thanh - Quảng Trị Trường Đại học Đông Á Cơ sở - Đà Nẵng Nhà Khách Tỉnh Quảng Nam Siêu thị Điện máy - Khách sạn Đại Thanh - Khánh Hòa Khách sạn Sekong - Đà Nẵng Huetronics Plaza - Huế Khách sạn Brilliant - Đà Nẵng Khách sạn White Snow (Khách sạn Diamond) - Đà Nẵng Khách sạn Moonlight (Khách sạn Thuận Anh) - Đà Nẵng 10 Khách sạn Sanouva - Đà Nẵng 11 Khách sạn Gopatel - Đà Nẵng 12 Khách sạn Trường Sơn Tùng - Đà Nẵng 13 Trường Mầm Non 29/3 - Đà Nẵng 14 Văn phòng Thiên Hiệp Phát - Đà Nẵng 15 Khách sạn Royal Palace - Hội An 16 Trung tâm Hành Chính Tỉnh Lâm Đồng - Đà Lạt 17 Trung tâm Điện Ảnh Vinh - Nghệ An 18 Trụ sở Sacombank - Phú Yên 19 Trụ sở Sacombank - Khánh Hòa 20 Trụ sở Sacombank - Bình Thuận 21 Văn phòng Rạng Đơng - Bình Thuận 22 Khách sạn Hoàng Vũ - Gia Lai 23 Nhà hàng Phú Mỹ Thành - Đà Nẵng 24 Khách sạn Seaphoenix - Đà Nẵng 25 Trung tâm Điều dưỡng Người có cơng Khu vực Miền Trung 26 Văn phòng làm việc Đống Đa - Đà Nẵng Khu Vực Miền Đông Nam Bộ 10 11 12 13 14 15 16 17 Bệnh viện Shing Mark - Đồng Nai Nhà máy sợi Thiên Nam Siêu thị Lotte Mart - Đồng Nai Sora Garden I - Bình Dương Chung cư Pegasus - Đồng Nai Trung Tâm BDNT Vũng Tàu Trung tâm TMDV KS Gò Dầu Showroom KIA Tây Ninh Siêu thị - Chợ Long Khánh - Đồng Nai Espace Bourbon Tây Ninh Trường học Ngơ Thời Nhiệm - Bình Dương Nhà hàng Thiên Khang - Tây Ninh Trụ sở Sacombank Tây Ninh Trung tâm Bồi dưỡng Chính Trị Thuận An - Bình Dương Nhà xưởng Ever Tech Plastic VN- Bình Dương Bệnh viện Mỹ Phước - Bình Dương Chùa Long Hương - Đồng Nai Nhà máy Temco Việt Nam - Bình Dương Cambodia Phnom Penh Khu Vực Miền Tây Nam Bộ Khách Sạn Mường Thanh – Cần Thơ Nhà Xưởng - Kho Lạnh Thủy Sản Hậu Giang – Hậu Giang Toyota Cần Thơ – Cần Thơ Bạc Liêu Tower – Bạc Liêu Trụ Sở Sacombank – Cà Mau Trụ Sở Sacombank – An Giang Trụ Sở Sacombank – Cần Thơ Trụ Sở Sacombank – Bến Tre Đại Học Tân Tạo – Long An 10 Nhà Điều Hành KCN Long Hậu – Long An 11 Nhà Máy Chế Biến Lúa Gạo – Hậu Giang 12 Đại Học Cửu Long 47 www.namcong.com ... bơm vữa Lực ứng suất trước Căng sau có bơm vữa Biểu đồ 1: Hệ thống bê-tông Dự ứng lực Tải sử dụng Lực căng Lực căng PHẠM VI ỨNG DỤNG Hình 1: Cấu kiện bê-tơng dự ứng lực Sàn dự ứng lực ứng dụng... phẳng dự ứng lực Sàn dự ứng lực có mũ cột Sàn dự ứng lực có dầm dẹt Hinh 2: Các loại sàn dự ứng lực BÊ-TÔNG DỰ ỨNG LỰC HIỆU QUẢ KỸ THUẬT Làm nén cấu kiện bê-tơng • Làm giảm ứng suất kéo; hạn chế... cốt thép ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA VẬT LIỆU CÁP Lớp bảo vệ Cáp Vỏ nhựa Cáp Hình 7: Cáp có vỏ bọc, khơng bơm vữa Bảng 1: Đặc tính kỹ thuật cáp dự ứng lực Tiêu chuẩn Tiêu chí kỹ thuật Chủng loại Đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn kỹ thuật (Nhà thầu thi công cáp dự ứng lực Namcong), Hướng dẫn kỹ thuật (Nhà thầu thi công cáp dự ứng lực Namcong)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn