ĐỀ VẬT LÝ SỐ 3 THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

12 13 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 15:02

ĐỀ CHUẨN 3: Câu 1: Một máy phát điện xoay chiều pha có p cặp cực từ Khi rơto quay với tốc độ n vòng/s tần số dòng điện phát là: n n pn A pn B C D p 60p 60 Câu 2: Sóng âm có tần số 160 kHz là: A Hạ âm B Siêu âm C Âm nghe D Nhạc âm Câu 3: Đặt điện áp u = U0 cos ωt ( U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Hiện tượng cộng hưởng điện xảy khi: A ω2 LC − R = B ω2 LC − = C ωLCR − = D R = ωL − ωC Câu 4: Một chất điểm thả rơi tự từ độ cao h so với mặt đất nơi có gia tốc trọng trường g Biểu thức tính thời gian từ lúc thả rơi đến chạm đất chất điểm là: 2h h 2g A t = B t = C t = D t = 2hg g g h Câu 5: Ở nhiệt độ, quang phổ liên tục chất khác A Giống số lượng màu khác cường độ sáng B Khác số lượng màu C Hoàn toàn giống D Khác cường độ sáng Câu 6: Chọn kết luận sai Một thước thẳng, mỏng, giữ cân sợi dây nhẹ Khi đó, trọng lực lực căng dây tác dụng đồng thời lên thước A Cùng độ lớn B Cùng giá C Cùng điểm đặt D Ngược hướng Câu 7: Tia X khơng có ứng dụng sau đây? A Chiếu điện, chụp điện B Sấy khô, sưởi ấm C Chữa bệnh ung thư D Tìm bọt khí bên vật kim loại Câu 8: Trường hợp sau xảy tượng tán sắc ánh sáng? A Chiều xiên góc chùm ánh sáng đơn sắc từ khơng khí vào nước B Chiều vng góc chùm ánh sáng trắng từ khơng khí vào nước C Chiều vng góc chùm ánh sáng đơn sắc từ khơng khí vào nước D Chiếu xiên góc chùm ánh sáng trắng từ khơng khí vào nước Câu 9: Hai dao động điều hòa phương, có phương trình x1 = A cos ( ωt ) x = A sin ( ωt ) hai dao động π π A Cùng pha B Lệch pha C Lệch pha D Ngược pha Câu 10: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng K electron nguyên tử hiđro r0 Khi electron chuyển động quỹ đạo O bán kính là: A r0 B r0 C 16 r0 D 25 r0 Câu 11: Trong cách viết công thức lực hướng tâm đây, cách viết đúng? A Fht = mω2 r B Fht = mr v C Fht = mωr D Fht = mωr + Câu 12: Trong phản ứng phóng xạ beta từ 60 27 Co → β + X, hạt nhân X A 56 28 Ni B 56 25 Mn C 56 26 Fe D 60 28 Ni Câu 13: Độ lớn lực tương tác hai điện tích điểm đứng n khơng khí A Tỉ lệ với khoảng cách hai điện tích B Tỉ lệ nghịch với khoảng cách hai điện tích C Tỉ lệ với bình phương khoảng cách hai điện tích D Tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách hai điện tích Câu 14: Theo nội dung thuyết lượng tử, phát biểu sau sai? A Photon tồn trạng thái chuyển động đứng yên B Trong chân không, photon bay với vận tốc c = 3.108 m/s dọc theo tia sáng C Photon ánh sáng đơn sắc khác có lượng khác D Năng lượng photon không đổi truyền chân không Câu 15: Một biện pháp làm giảm hao phí điện đường dây tải điện truyền tải điện xa áp dụng rộng rãi là: A Giảm điện áp hiệu dụng trạm phát điện B Tăng điện áp hiệu dụng trạm phát điện C Giảm tiết diện dây truyền tải điện D Tăng chiều dài đường dây truyền tải điện Câu 16: Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất lớn tới mặt phân cách với mơi trường chiết suất nhỏ A Có thể xảy tượng phản xạ tồn phần B Luôn xảy tượng phản xạ tồn phần C Khơng có tượng phản xạ tồn phần D Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy góc tới 00 Câu 17: Chọn phát biểu sai tác dụng lên hạt mang r nói lực Lorenxơ? Độ lớn lực Lorenxơ ur điện chuyển động với vận tốc v từ trường có vectơ cảm ứng từ B tỉ lệ với r ur A Góc hợp v B B Độ lớn cảm ứng từ C Độ lớn vận tốc hạt D Độ lớn điện tích hạt Câu 18: Khi nói song điện từ, phát biểu sau đúng? A Trong song điện từ, điện trường từ trường điểm ln biến thiên điều hóa lệch pha 0,5π B Sóng điện từ sóng dọc C Sóng điện từ truyền chân khơng D Sóng điện từ khơng mang lượng Câu 19: Mạch giao động LC thiết bị phát sóng điện từ có L = 2µH C = 1,5µF Mạch dao động phát sóng điện từ có bước sóng A 1,52 m B 4,17 m C 2,36 m D 3,26 m Câu 20: Hai nguồn A, B mặt chất lỏng dao động theo phương trình đứng với phương trình u A = u B = cos ( 40πt ) cm Khi hình ảnh giao thoa sóng ổn định, mặt chất lỏng có đường dao động với biên độ cực đại khoảng cách hai đường đo dọc theo A, B 7,2 cm Tốc độ truyền sóng là: A 32 cm/s B 18 cm/s C 16 cm/s D 36 cm/s Câu 21: Bước sóng ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng, tím λ1, λ λ3 Sắp xếp theo thứ tự từ bước sóng dài đến bước sóng ngắn A λ3 , λ , λ1 B λ3 , λ1, λ C λ , λ1, λ3 D λ1, λ , λ3 Câu 22: Biết khối lượng nơtron m n , khối lượng proton m p ; c tốc độ ánh sáng 27 27 chân không Khối lượng hạt nhân 13 Al m Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 13 Al ( )  14m p + 13m n − m  c2  A  27 ( ) ( ) ( )  13m p + 14m n − m  c  B  13  13m p + 14m n − m  c  14m p + 13m n − m  c   C  D  27 13 Câu 23: Hai tàu thủy, có khối lượng 50000 cách km Lấy g = 10 m/s So sánh lực hấp dẫn chúng trọng lượng cân có khối lượng 15g A Chưa biết B Bằng C Nhỏ D Lớn Câu 24: Một lắc lò xo nằm ngang có tần số dao động riêng ω = 10π rad/s tác dụng vào vật nặng theo phương trục lò xo, ngoại lực biến thiên Fn = F0 cos ( 20πt ) N Sau thời gian vật dao động điều hòa với biên độ cm Tốc độ cực đại vật là: A 50 cm/s B 25 cm/s C 100π cm/s D 50π cm/s Câu 25: Một động điện xoay chiều tiêu thụ công suất 1,5 kW có hiệu suất 80% Trong 30 phút, động sinh công học là: A 2,70.106 J B 4,50.104 J C 3,60.104 J D 2,16.106 J Câu 26: Cho biết Giờ Phối hợp Quốc tế gọi tắt UTC So với Quốc tế, Việt Nam múi thứ (UTC + 7) Nhật Bản múi thứ (UTC + 9) Ngày 20/12/2017, máy bay VN 300, thuộc hãng hàng không Vietnam Airlines, khởi hành từ Tp Hồ Chí Minh từ lúc giò 20 phút đến Tp Tokyo lúc 7h45 phút ngày, theo địa phương Thời gian di chuyển máy bay A 25 phút B 25 phút C 25 phút D 05 phút Câu 27: Một mạch kín gồm nguồn điện có cơng suất động E, điện trở r = Ω Mạch điện trở R = 20 Ω biết cường độ dòng điện mạch I = 0,5A Suất điện động nguồn A 10 V B 12 V C V D 24 V Câu 28: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 30 Ω nối tiếp với cuộn cảm L tụ điện có điện dung C Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch không đổi, tần số thay đổi Khi tần số f mạch có cộng hưởng điện, cảm kháng lúc ZL1 , cường độ dòng điện hiệu dụng I Khi tần số 2f1 I1 cường độ dòng điện hiệu dụng Giá trị ZL1 là: A 15 2Ω B 30Ω C 30 2Ω D 20Ω Câu 29: Hai lắc đơn có chiều dài dây treo, khối lượng vật nặng m = 10 g Con lắc thứ mang điện tích q, lắc thứ hai khơng tích điện Đặt hai lắc vào điện trường đều, hướng thẳng đứng lên trên, cường độ E = 11.104 V/m Trong thời gian, lắc thứ thực dao động lắc thứ hai thực dao động Tính q Cho g = 10 m/s Bỏ qua sức cản khơng khí A -4.10-7 C B 4.10-6 C C 4.10-7 C D -4.10-6 C Câu 30: Trong thực hành, học sinh muốn tạo máy biến với số vòng dây cuộn sơ cấp gấp lần cuộn thứ cấp Do xảy cố nên cuộn thứ cấp bị thiếu số vòng dây Để xác định số dây bị thiếu, học sinh dùng vôn kế lý tưởng đo tỉ số điện áp hiệu dụng cuộn thứ cấp cuộn sơ 43 Sau học sinh quấn thêm vào cuộn thứ cấp 48 vòng tỷ số điện áp hiệu dụng nói cấp 200 Bỏ qua hao phí máy biến áp Để máy biến áp có số vòng dây dự 40 định học sinh phải tiếp vòng A 168 vòng B 120 vòng C 60 vòng D 50 vòng Câu 31: Một học sinh làm thí nghiệm đo gia tốc trọng trường dựa vào dao động lắc đơn Dùng đồng hồ bấm đo thời gian 10 dao động tồn phần tình kết t = 20,102 ± 0, 269 (s) Dùng thước đo độ dài dây treo tính kết L = 1, 000 ± 0, 001(m) Lấy π2 = 10 bỏ qua sai số số pi Kết gia tốc trọng trường nơi đặt lắc đơn là: A 9,988 ± 0,144(m / s ) ( ) C 9,899 ± 0, 275 m / s ( ) ( ) B 9,899 ± 0,142 m / s D 9,988 ± 0, 277 m / s Câu 32: Đặt điện áp xoay chiều y vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C Điện áp tực thới hai đầu điện trở R có biểu thức u R = 50 cos ( 2πft + ϕ ) (V) Vào thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch đầu điện trở có giá trị u = 50 2V u R = −25 2V Xác định điện áp hiệu dụng hai tụ điện A 50 6V B 60 3V C 100V D 50 3V Câu 33: Tàu ngầm HQ-182 Hà Nội có cơng suất động 4400 kW chạy điêzen- điện Nếu động dùng lượng phân hạch hạt nhân U235 với hiệu suất 20% trung binhg hạt 235U phân hạch tỏa 200MeV Lấy Na = 6, 023.1023 Coi trị số khối lượng nguyên tử tính theo u số khối Thời gian tiêu thụ hết 0,5 kg U235 là: A 18,6 ngày B 21,6 ngày C 20,1 ngày D 19,9 ngày Câu 34: Tại điểm O đặt hai nguồn âm giống hệt phát âm đẳng hướng có cơng suất khơng đổi Điểm A cách O đoạn d m Trên tia cng góc với OA A lấy điểm B cách A khoảng m · Điểm M thuộc đoạn AB cho AM = 4,5 m Thay đổi d để góc MOB có giá trị lớn nhất, mức độ cường độ âm A L A = 40 dB Để mức cường độ âm M 50 dB cần đặt thêm O nguồn âm nữa? A 33 B 35 C 15 D 25 Câu 35: Tần số âm họa âm dây đàn phát tương ứng với tần số sóng để dây đàn có sóng dừng Trong họa âm dây đàn phát ra, có hai họa âm ứng với tần số 2640 Hz 4400 Hz Biết âm dây đàn có tần số nằm khoảng từ 300 Hz đến 800 Hz Trong vùng tần số âm nghe từ 16 Hz đến 20kHz, có tối đa tần số họa âm (kể âm bản) dây đàn này? A 37 B 30 C 45 D 22 Câu 36: Một điểm sáng M đặt trục thấu kính cách thấu kính 30 cm Chọn hệ tọa độ Ox vng góc với trục thấu kính, O trục Cho M dao động điều hòa trục Ox ảnh M′ M dao động điều hòa trục O′x ′ song song chiều Ox Đồ thị li độ dao động M M′ hình vẽ Tiêu cự thấu kính là: A f = 90 cm B f =20 cm C f = 12m D f = 18 cm Câu 37: Đặt điện áp u = U0 cos ( ωt ) (U , ω không đổi) vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C cuộn cảm có độ cảm L thay đổi Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp hiệu dụng U L hai đầu cuộn cảm hệ số công suất cos ϕ đoạn mạch theo giá trị độ tự cảm L Giá trị U gần với giá trị sau đây? A 220 V B 185 V C 240 V D 170 V Câu 38: Theo Bo, nguyên tử hiđro electron chuyển động quanh hạt nhân quỹ đạo dừng tác dụng lực hút tĩnh điện Chuyển động có hướng điện tích qua tiết diện dòng điện chuyển động electron quanh hạt nhân dòng điện- gọi dòng điện nguyên tử Khi electron chuyển động quỹ đạo L dòng điện ngun tử có cường độ I 1, electron chuyển động I2 quỹ đạo N dòng điện ngun tử có cường độ I2 Tỉ số là: I1 1 1 A B C D 16 Câu 39: Đặt điện áp u = U cos ( 50πt ) V vào đoạn mạch Ab hình vẽ: điện trở R = 80Ω , tụ điện có điện dung C thay đổi cuộn dây không cảm Điều chỉnh C = điện áp hiệu 4800π cụng hai đầu MB có giá trị nhỏ 72 V Nối tắt tụ điện cơng suất tiêu thụ mạch 184,32 W Giá trị U gần với giá trị sau đây? A 185 V B 300 V C 210 V D 155 V Câu 40: Tại thời điểm t = 0, đầu O sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động lên với tần số Hz Gọi P, Q hai điểm nằm sợi dây cách O cm cm Biết tốc độ truyền sóng dây 24 (cm/s), coi biên độ sóng khơng đổi truyền Biết vào thời điểm t = s , ba điểm O, P, Q tạo thành tam giác vng P Độ lớn biên độ sóng gần với giá trị 16 giá trị sau đây? A cm B 3,5 cm C cm D 2,5 cm 1-A 11-A 21-D 31-C 2-B 12-C 22-C 32-D 3-B 13-D 23-D 33-B 4-A 14-A 24-C 34-A 5-C 15-B 25-D 35-C ĐÁP ÁN: 6-C 16-A 26-A 36-D 7-B 17-A 27-B 37-B 8-D 18-C 28-D 38-B HƯỚNG DẪN GIẢI: Câu 1: Chọn A Tần số máy phát điện f = np Câu 2: Chọn B Sóng âm mà có tần số lớn 20kHz sóng siêu âm Câu 3: Chọn B Hiện tượng cộng hưởng xảy ZL = ZC ⇔ ω2 LC = ⇔ ω2LC − = Câu 4: Chọn A 2h h = gt ⇒ t = g Câu 5: Chọn C 9-B 19-D 29-A 39-A 10-D 20-D 30-A 40-A Quag phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ, không phụ thuộc vào chất nguồn phát Do vậy, nhiệt độ quang phổ chất khác hoàn toàn giống Câu 6: Chọn C ur u r r ur u r Thước cân nên T + P = ⇒ T = − P ⇒ trọng lực lực căng dây độ lớn, ngược hướng, giá, khơng điểm đặt Câu 7: Chọn B Tia X khơng có ứng dụng sấy khơ, sưởi ấm Câu 8: Chọn D Chiếu xiên góc chùm sáng ánh sáng trắng từ khơng khí vào nước xảy tượng tán sắc ánh sáng Câu 9: Chọn B π Hai dao động lệch pha rad Câu 10: Chọn D Khi electron chuyển động quỹ đạo O bán kính r = n r = 25r0 Câu 11: Chọn A Lực hướng tâm xác định công thức Fht = mv = mω2 r r Câu 12: Chọn C + A Phương trình phóng xạ: 60 Co  → +1 β + Z X 27 60 = + A A = 60 ⇒ ⇒ X =60 Bảo toàn số khối điện tích:  26 Fe  27 = + Z  Z = 26 Câu 13: Chọn D q1q Lực điện tích F = k ⇒ Tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách hai điện tích r Câu 14: Chọn A Photon không tồn trạng thái đứng yên Câu 15: Chọn B Biện pháp giảm hao phí điện áp dụng rộng rãi tăng điện áp hiệu dụng trạm phát điện Câu 16: Chọn A Khi ánh sáng truyền từ môi tường chiết suất lớn tới mặt phân cách với mơi trường chiết suất nhỏ xảy tượng phản xạ tồn phần Câu 17: Chọn A Lực Lorenxơ f = q vBsin α ⇒ Lực Lorenxơ tỉ lệ thuận với sin α α Câu 18: Chọn C Sóng điện từ truyền chân khơng Câu 19: Chọn D Bước sóng sóng điện từ mà mạch dao động phát λ = c.T = 2.2π LC = 3, 26 m Câu 20: Chọn D λ = 7, ⇔ λ = 14, cực đại liên tiếp có Khoảng cách hai điểm cực đại liên tiếp λ khoảng nửa bước sóng, tức = 7, ⇔ λ = 1,8 cm Từ v = λ.f = 1,8.20 = 36 cm/s Câu 21: Chọn D Chiều bước sóng giảm dần là: đỏ, vàng, tím hay λ1, λ , λ3 Câu 22: Chọn C 27 Hạt nhân 13 Al có 13p 14n ( )  13m p + 14m n − m  c 2 27  Năng lượng liên kết riêng 13 Al là: ε = E lk = ∆mc =  A A 27 Câu 23: Chọn D m1m Lực hấp dẫn hai tàu thủy Fht = G = 0,16675N r Trọng lượng cân P = mg = 0,15 ⇒ Fht > P Câu 24: Chọn C Tốc độ cực đại vật v max = ωA = 5.20π = 100π cm/s Câu 25: Chọn D Cơng suất có ích Pci = Ptp H = 1, kW Trong 30 phút, động sinh công học A = Pci t = 2,16.106 J Câu 26: Chọn A Lúc Tokyo Việt Nam 7h nên lúc Tokyo 7h45 phút Việt Nam 5h45 phút ⇒ Thời gian di chuyển máy bay là: 5h45’-0h20’=5h25’ Câu 27: Chọn B Hệ thức liên hệ giữa cường độ dòng điện I chạy mạch gồm nguồn điện có suất điện động E, E điện trở r nối tiếp với mạch ngồi có điện trở R → I = R=r Thay số tìm E = 12V Câu 28: Chọn D U Khi tần số f1 : ZL1 = ZC1; I1 = 30 I1 U U I = ⇔ = Z Z 2 30 Khi tần số 2f1 : ZL = 2ZL1, ZC2 = C1 = L1 ; I Z   2 302 +  2ZL1 − L1 ÷   Câu 29: Chọn A  ∆t l = 2π T = qE n  g− m Chu kì lắc có khơng có điện trường:   ∆t l T0 = = 2π n0 g  qE T g 0, 44mg ⇒ = = ⇒ = −0, 44g ⇒ q = − = −4.10 −7 C q E T0 m E g− m Câu 30: Chọn A 43  N2  N = 200 N2 43 40  ⇒ = ⇒ N = 1032 ⇒ N1 = 4800 Từ điều kiện đầu ta có  N + 48 N + 48 200  =  N1 10 Để thỏa mãn điều kiện đề N = 4N2 bạn học sinh cần thêm vòa cuộn thứ cấp 168 vòng dây Câu 31: Chọn C 10 dao động toàn phần tính kết t = 20,102 ± 0, 269 ( s ) ⇒ T = 2, 0102 ± 0, 0269s T = 2π l π2 l 4π2 l 4π2 1, 000 ⇒g= ⇒g= = ≈ 9,899 m/s 2 2 g T ( 2, 0102 ) T ( ) ∆g ∆l ∆T 0, 001 0, 0269 = +2 = + ≈ 0, 0277635 ⇒ ∆g = 9,899.0, 0277635 ≈ 0, 275 m/s 2, 0102 g l T Gia tốc trọng trường học sinh đo nới làm thí nghiệm g = 9,899 ± 0, 275 m/s Câu 32: Chọn D Ta có: u = u R + u C ⇒ u C = 50 − −25 = 75 V ( ) Do u R vng pha với u C nên có biểu thức quan hệ: 2 2  25   75   u R   uC  ÷  ÷ + ÷ = ⇔  ÷ +  U ÷ ÷ = ⇒ U0C = 50 6V ⇒ U C = 50 3V U U 50 oR 0C 0C         Câu 33: Chọn B m Số hạt U 0,5 kg là: n = N A A + Năng lượng tỏa với n hạt là: E n = n.200 MeV 20 En + Năng lượng động sử dụng là: E = 100 + Thời gian tiêu thụ hết 0,5 kg U là: E = P Đổi sang ngày ta t = 21,6 ngày Câu 34: Chọn A t= 0,5.103 6, 023.10 23 235 ≈ 1863985(s) 4400.103 0, 2.200.103.1, 6.10−19 tan α − tan β AB − AM = + tan α tan β d + AB.AM d · → Từ biểu thức ta thấy MOB lớn d = AB.AM = 3 cm Mức cường độ âm điểm A M: 2P  L A = 10 log I0 4πOA n  OA   ⇒ L M = L A = 10 log   ÷ 2P  AM  L = 10 log  B I0 4πOM  → Thay giá trị biết vào biểu thức trên, ta tìm n = 35 → ta cần phải đặt thêm O 33 nguồn âm Câu 35: Chọn C Tần số họa âm số nguyên lần tần số âm f k = kf0 ( 1) , Ta có · tan MOB = tan ( α − β ) = ∆f 4400 − 2640 1760 = = n n n Theo giả thuyết toán 300 < f < 800 ⇔ 2, < n < 5,8 1760 Hz, kiểm tra điều kiên (1) với tần số + Với n = ⇒ f = f 2640 f = 2640Hz ⇒ k = = = 4, 1760 (loại) f0 1760 = 440Hz, kiểm tra điều kiện (1) với tần số + Với n = ⇒ f = f 2640 f = 2640Hz ⇒ k = = =6 f0 440 1760 = 352Hz, kiểm tra điều kiện (1) với tần số + Với n = ⇒ f = f 2640 f = 2640Hz ⇒ k = = = 7,5 (loại) f0 352 Vậy âm dây có tần số f = 440Hz ∆f = nf0 ⇒ f = Ta có 16 ≤ kf0 ≤ 20000 ⇒ 0, 036 ≤ k ≤ 45, 45 ⇒ có 45 tần số nghe đàn Câu 36: Chọn D Khi vật hướng lên ảnh hướng xuống, ln ngược chiều với vật ⇒ ảnh ảnh thật, thấu kính thấu kính hội tụ, độ phóng đại k < h′ d′ d′ Ta có: k = = − ⇔ − = − = −1,5 ⇒ d′ = 1,5d = 1, 5.30 = 45 cm h d d d′.d 45.30 = = 18 cm Tiêu cự f = d′ + d 45 + 30 Câu 37: Chọn B Đồ thị hệ số công suất: cos ϕmax ZL0 = ZC (1) Z Đồ thị U L ; giá trị L tới hạn với giá trị L để cos ϕmax ⇒ ZL0 = L1 (2) Từ (1) (2) ZL1 = 2ZC  R2 (4)  ZL1 = ZC + ZC  Mặt khác, U L max   U R + Zc U = (5)  L max  R Thay (3) vào (4), được: 2ZC = ZC + R2 ⇒ R = Z C (6) ZC U R + ZC U R2 + R2 Thay (5) vào (6), được: U = ⇔ 200 = = U ⇒ U = 200V L max R R Câu 38: Chọn B ∆q Cường độ dòng điện I = t Hạt nhân H có electron chuyển động tròn xung quanh proton Xét 1T (thời gian để e e chuyển động hết vòng xung quanh proton) lượng ∆q dịch chuyển 1e ⇒ I = T Ta có: Fd = Fht ⇔ I2 n13 23 ⇒ = = I1 n 43 Câu 39: Chọn A ZC = 96Ω  2π  = m  ÷ r ⇔ T : r = n 2r0 ⇒ T : n ⇒ T : n ⇒ I :  T  r2 n3 = Điện áp hiệu dụng: ke U MB = ( U r + ( Z L − ZC ) ) ( R + r ) + ( Z L − ZC ) U = 1+ R + 2Rr r + ( Z L − ZC ) Khi ZC = ZL = 96Ω U MB = Nối tắt tụ điện: P = U2 ( R + r ) U.r U.r 5760 ⇔ 72 = ⇒r= (1) R+r 80 + r U − 72 ⇔ 184,32 = U ( 80 + r ) (2) 2 2 R + r + Z 80 + r + 96 ( ) ( ) L Từ (1) (2), được: r = 48Ω, U = 192 V Câu 40: Chọn A T = 1/f = 1/8 = 0,125 s; λ = v / f = 24 / = cm S = s < s ⇒ thời điểm t = 3/16 s sóng truyền đến Q Thời gian sóng truyền đến Q: t = = v 24 16 Phương trình dao động O, P, Q là:  π  u = A cos  16πt − ÷     11π   u P = A cos  16πt − ÷     19π   u Q = A cos 16πt − ÷    A A s ⇒ u O = 0; u P = − ; uQ = 16 2 Chọn hệ trục tọa độ có gốc trùng với đầu O, trục tung trùng với phương trình dao động, trục hoành   A 3 A 3 ; Q trùng với phương sợi dây duỗi thẳng, ta có tọa độ điểm: O(0;0); P  2; − ÷  4, ÷ ÷ ÷     Với t = Tam giác OPQ vuông P: OP + PQ2 = OQ ⇒ + 3A 3A + + 3A = 16 + ⇒ A = cm 4 ... A cm B 3, 5 cm C cm D 2,5 cm 1-A 11-A 21-D 31 -C 2-B 12-C 22-C 32 -D 3- B 13- D 23- D 33 -B 4-A 14-A 24-C 34 -A 5-C 15-B 25-D 35 -C ĐÁP ÁN: 6-C 16-A 26-A 36 -D 7-B 17-A 27-B 37 -B 8-D 18-C 28-D 38 -B HƯỚNG... ngày Câu 34 : Chọn A t= 0,5.1 03 6, 0 23. 10 23 235 ≈ 18 639 85(s) 4400.1 03 0, 2.200.1 03. 1, 6.10−19 tan α − tan β AB − AM = + tan α tan β d + AB.AM d · → Từ biểu thức ta thấy MOB lớn d = AB.AM = 3 cm... âm dây đàn có tần số nằm khoảng từ 30 0 Hz đến 800 Hz Trong vùng tần số âm nghe từ 16 Hz đến 20kHz, có tối đa tần số họa âm (kể âm bản) dây đàn này? A 37 B 30 C 45 D 22 Câu 36 : Một điểm sáng M
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ VẬT LÝ SỐ 3 THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG, ĐỀ VẬT LÝ SỐ 3 THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn