so theo doi ket qua kiem tra danh gia hoc sinh

Larry Page
Larry Page(9664 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 383
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2013, 22:10

Mô tả: PHÒNG GD-ĐT ĐẠI LỘC TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM PHẦN THEO DÕI KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH Lớp :………………………… G.viên p.trách :………………………… G.viên bộ môn :NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT STT HỌ VÀ TÊN H. SINH ĐÁNH GIÁ HỌC LỰC MÔM XẾP LOẠI HỌC KỲ I HỌC KỲ II HKI HKII CN 1 2 3 4 5 6 7 8 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TSHS NỮ H.T.A+ H.T.A C.H.T SL/NỮ % SL/NỮ % SL/NỮ % HK I HKII&CN PHÒNG GD-ĐT ĐẠI LỘC TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM PHẦN THEO DÕI KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH Lớp :………………………… G.viên p.trách :………………………… G.viên bộ môn :NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT S T T HỌ TÊN HỌC SINH ĐÁNH GIÁ HỌC LỰC MÔN Xếp loại HỌC KỲ I HỌC KỲ II HKI HKII CN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TSHS NỮ H.T.A+ H.T.A C.H.T SL/NỮ % SL/NỮ % SL/NỮ % HK I HKII&CN . PHÒNG GD-ĐT ĐẠI LỘC TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM PHẦN THEO DÕI KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH Lớp :………………………… G.viên p.trách :………………………… G.viên. I HKII&CN PHÒNG GD-ĐT ĐẠI LỘC TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM PHẦN THEO DÕI KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH Lớp :………………………… G.viên p.trách :………………………… G.viên

— Xem thêm —

Xem thêm: so theo doi ket qua kiem tra danh gia hoc sinh, so theo doi ket qua kiem tra danh gia hoc sinh, so theo doi ket qua kiem tra danh gia hoc sinh

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu so-theo-doi-ket-qua-kiem-tra-danh-gia-hoc-sinh

Tài liệu liên quan

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.120507001877 s. Memory usage = 17.69 MB