Luyện tập về trường từ vựng và từ trái nghĩa

22 1,557 5
Pierre Omidyar

Pierre Omidyar

Tải lên: 11,604 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2013, 17:10

LuyÖn tËp vÒ tr­êng tõ vùng vµ tõ tr¸i nghÜa 1- Trường từ vựng là khái niệm đúng nào sau đây? 2- Khái niệm nào sau đây đúng với từ trái nghĩa ? Bài cũ : Trắc nghiệm Bài cũ : Trắc nghiệm A. Là tập hợp những từ có nét chung nào đó về nghĩa. B. Là tập hợp những từ đồng nghĩa với nhau hoàn toàn. C. Là tập hợp những từ đồng âm với nhau. D. Là tập hợp những từ có nghĩa khác nhau. A. Là hai từ có nghĩa tương tự nhau. B. Là hai từ đồng nghĩa với nhau hoàn toàn. C. Là hai từ có nghĩa đối lập nhau, dựa trên một cơ sở chung nào đó. D. Là hai từ có nghĩa khác nhau. Bµi tËp 1: luyÖn tËp vÒ tr­êng tõ vùng a/ *Ph©n nhãm c¸c tõ ng÷ in ®Ëm theo tr­êng tõ vùng vµ gäi tªn tr­êng tõ vùng: Tr­êng nhung C u n g n g ù a C ê M ¸ c K h i ª n Qu©n sù Sóng r u é n g t r © u N«ng nghiÖp c u è c b õ a c µ y l µ n g b é c Ê y chưa quen đâu tới quân sự chưa từng ngó =>Phủ định : những nghĩa sĩ Cần Giuộc hoàn toàn xa lạ với trận mạc binh đao *Tác dụng của việc sử dụng trường từ vựng: chỉ biết ở trong nông nghiệp vốn quen làm => Khẳng định : những nghĩa sĩ Cần Giuộc mang bản chất của người nông dân thuần tuý. * Hai trường từ vựng đối lập nhau có tác dụng: - Nhấn mạnh những nghĩa sĩ vốn xuất thân là nông dân nhưng vẫn sẵn sàng xả thân vì nghĩa vụ và trách nhiệm với Tổ quốc . - Thể hiện lòng cảm thương, thấu hiểu và cảm phục của tác giả đối với những người đã ngã xuống vì nước. b/ Trường nghĩa: vội , ngay, chợt, bỗng - Nét nghĩa chung: Sự việc xảy ra bất ngờ, diễn tiến rất nhanh. - Tác dụng: Thể hiện tâm trạng thảng thốt, bất ngờ, bàng hoàng -> Nỗi đau đớn, lòng thương tiếc khôn nguôi của tác giả khi nghe tin bạn mất. . Ngoại ngữ, trường, giảng, trả lời, lớp. Nhà trường Bài tập mở rộng về trư ờng từ vựng: a/ Hãy nhìn vào nội dung bức tranh và tìm trường từ vựng tương ứng ứng. Đặt tên cho trường từ vựng ấy. Văn bản hành chính b/ Tìm nét nghĩa chung của các từ cùng trường nghĩa sau Trò chơi vui: Về từ trái nghĩa Đuổi hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện tập về trường từ vựng và từ trái nghĩa, Luyện tập về trường từ vựng và từ trái nghĩa, Luyện tập về trường từ vựng và từ trái nghĩa

Bình luận về tài liệu luyen-tap-ve-truong-tu-vung-va-tu-trai-nghia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP