Kỹ năng quảng cáo sản phẩm trên mạng

7 2,129 5
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2012, 21:33

Quảng cáo sản phẩm và dịch vụ trên mạng được xem là một phương thức marketing hướng đối tượng thích hợp. Nó có khuynh hướng kích thích sự quan tâm của người mua hàng tới sản phẩm trên trang web 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng quảng cáo sản phẩm trên mạng, Kỹ năng quảng cáo sản phẩm trên mạng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn