Xây dựng và phát triển thị trường bán buôn điện cạnh tranh việt nam

224 27 0
  • Loading ...
1/224 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2019, 17:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ñ&ó NGUYỄN THÀNH SƠN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN CẠNH TRANH VIỆT NAM Chuyên ngành Mã số : Kinh tế công nghiệp : 62.31.09.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Đoàn Gia Dũng PGS.TS Đàm Xuân Hiệp Đà Nẵng - 2014 MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ vi MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH NGHIÊN CỨU VỀ THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN CẠNH TRANH Các sách tham khảo cơng trình nghiên cứu thị trường bán bn điện số nước giới Các đề tài, cơng trình nghiên cứu thị trường điện Việt Nam CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN CẠNH TRANH 1.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN 5 10 16 16 1.1.1 Điện vai trò điện kinh tế 16 1.1.2 Khái niệm thị trường thị trường điện cạnh tranh 18 1.1.3 Đặc điểm thị trường điện 27 1.1.4 Điều tiết Nhà nước thị trường điện 28 1.1.5 Tái cấu trúc ngành điện với phát triển thị trường điện cạnh tranh 29 1.2 CÁC MƠ HÌNH TỔ CHỨC THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH 36 1.2.1 Mơ hình thị trường điện độc quyền 37 1.2.2 Mơ hình thị trường phát điện cạnh tranh 38 1.2.3 Mơ hình thị trường bán bn điện cạnh tranh 39 1.2.4 Mơ hình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh 41 1.3 CẤU TRÚC VÀ CƠ CHẾ VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN CẠNH TRANH 1.3.1 Cấu trúc thị trường bán buôn điện cạnh tranh 44 44 1.3.2 Các dạng thị trường mơ hình thị trường bán bn điện cạnh tranh 50 1.3.3 Giá điện thị trường bán buôn điện cạnh tranh 57 1.4 KINH NGHIỆM XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 61 1.4.1 Xây dựng phát triển thị trường điện số nước giới 61 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho phát triển thị trường điện Việt Nam 69 Kết luận Chương 71 CHƯƠNG THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN HIỆN NAY VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 72 BÁN BUÔN ĐIỆN CẠNH TRANH VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM HIỆN NAY 72 2.1.1 Quá trình hình thành thị trường điện Việt Nam 72 2.1.2 Cung, cầu điện thị trường điện Việt Nam 75 2.1.3 Mua bán điện thị trường điện Việt Nam 78 2.1.4 Hạ tầng kỹ thuật cho vận hành thị trường điện Việt Nam 84 2.1.5 Quản lý nhà nước điều tiết đối thị trường điện Việt Nam 88 2.2 CẤU TRÚC, CƠ CHẾ VÀ THỰC TẾ VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH VIỆT NAM 90 2.2.1 Cấu trúc thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam 90 2.2.2 Cơ chế vận hành thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam 95 2.2.3 Tình hình vận hành thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam 98 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM HIỆN NAY 103 2.3.1 Những thành tựu đạt 103 2.3.2 Những vấn đề tồn 106 2.4 SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN CẠNH TRANH VIỆT NAM 115 2.4.1 Đa dạng thành phần kinh tế tham gia hoạt động điện lực 115 2.4.2 Nhu cầu vốn đầu tư để đáp ứng phát triển điện lực 116 2.4.3 Nâng cao chất lượng giảm giá thành điện 117 21 21 Kế t C H VÀ TR CẠNH T2 3.1 QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN CẠNH TRANH VIỆT NAM 3.1.1 Dự báo cung, cầu truyền tải điện giai đoạn thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam 3.1.2 Định hướng xây dựng phát triển thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam 3.1.3 Mục tiêu xây dựng phát triển thị trường bán bn điện cạnh tranh Việt Nam 3.2 MƠ HÌNH ĐỀ XUẤT CHO THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN CẠNH TRANH VIỆT NAM 3.2.1 Hình thành thành viên thị trường bán buôn điện cạnh tranh thông qua tái cấu trúc ngành điện Việt Nam 3.2.2 Mơ hình đề xuất chế vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam T T B HỊ R Á B U Kế t K ẾT L T ÀI P H 19 7 120 120 125 127 131 132 151 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian đào tạo chương trình nghiên cứu sinh Đại học Đà Nẵng, nhận nhiều ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi gia đình, Tổng công ty Điện lực miền Trung, hướng dẫn bảo tận tình thầy giáo, giáo Cho đến nay, tơi hồn thành chương trình đào tạo nghiên cứu sinh theo thời hạn nhà trường Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy giáo, cô giáo trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Điện lực tận tình hướng dẫn tơi hồn thành Luận án tốt nghiệp Đặc biệt tơi xin chân thành cảm ơn TS.Đồn Gia Dũng, PGS.TS Đàm Xn Hiệp tận hình hướng dẫn tơi tiếp cận hoàn thành luận án Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, đồng nghiệp Tổng cơng ty Điện lực miền Trung gia đình bạn bè giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện cho tơi hồn thành Luận án Tơi xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Thành Sơn ii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Đà Nẵng, tháng năm 2014 Nguyễn Thành Sơn DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT A0 Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia BOT Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao PBP Price - Based Pool - Thị trường chào giá tự CfD Contract for Different - Hợp đồng sai khác CBP Cost - based pool - Thị trường chào giá theo chi phí CTĐL Cơng ty điện lực EVN Tập đồn Điện lực Việt Nam EMS Energy Management System - Hệ thống quản lý lượng HTĐ Hệ thống điện IPP Nhà máy điện độc lập KV Kilovolt - Là đơn vị đo điện = 1000 volt MBA Máy biến áp MDMSP Đơn vị cung cấp quản lý số liệu đo đếm MO Đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện NMĐ Nhà máy điện NPT Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia PVN Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam RTU Remote Terminal Unit - Thiết bị đầu cuối thu thập liệu từ xa SAS Substation Automation System - Hệ thống tự động hoá trạm SB Single Buyer - Đơn vị mua điện SCADA Hệ thống điều khiển thu thập số liệu SMP System Marginal Price - Giá biên hệ thống SO Đơn vị vận hành hệ thống điện SXKD Sản xuất kinh doanh TBA Trạm biến áp TKV Tập đồn Than Khống sản Việt Nam TNO Đơn vị truyền tải điện TTĐ Thị trường điện VCGM Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam VWEM Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam Bả ng Bả ng Bả ng Bả ng Bả ng Bả ng Bả ng Bả ng Bả ng Bả ng Bả ng Bả ng Bả ng Bả ng Bả ng Bả ng DANH C Tr an C h B ả Tì n N h Ti ê C G iá b n G iá T ổ T h S o D ự C u n g cầ T ổ C ô S o sá n h DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Hì nh Hì nh Hì nh Hì nh Hì nh Hì nh Hì nh Hì nh Hì nh Hì nh Hì nh Hì nh Hì nh Hì nh Hì nh Hì nh Hì nh Hì nh Hì nh Hì nh Hì nh Hì nh Hì nh Hì nh D â C u Đ M ô M ô M ô M ô Y ê M ô N g M ô C M ô C N h T ỷ M ô c C G i T r S C ấ B ố V a t h T r 7 4 4 5 5 7 7 8 8 8 9 170 SO SCADA/EMS SO khác T Đr iềM Si C Truyền tin trung tâm điều khiển T đ ộT Sun C T N Đr d iềM ù Si C NMĐ Lớn Trạ RTU/ SA S T RT U/SS Hệ thống lưu trữ thông tin T T RT RT U/SS U/SS Đ g it h NMĐ nhỏ T RT U/SS T RT U/SS Trạm 500kV Hệ thống Off-line HỆ THỐNG THỊ TRƯỜNG 170 Hệ thống SCADA/EMS hệ thống thị trường tách biệt mặt vật lý, phải trao đổi với khối lượng lớn liệu Sự tách biệt hệ thống tuân thủ theo quy định TTĐ, nhằm nâng cao độ tin cậy thông tin đảm bảo linh hoạt để kết nối, cần thiết, tới tất cấu trúc thông tin riêng biệt Cũng hệ thống SCADA/EMS, hệ thống thị trường thực việc xử lý thông tin off-line, on-line, đồng thời, thời gian thực, phạm vi chức hồn tồn khác, bao gồm: - Quản lý hoạt động thương mại, nghĩa quản lý nhu cầu giao dịch điện năng; - Xử lý nhu cầu giao dịch diện để đưa biểu đồ phát cho tổ máy phát, đảm bảo tính kinh tế - Thiết lập giá điện năng, cung cấp đầy đủ việc quản lý thông tin dịch vụ toán điện - Giám sát điều khiển thiết bị đo lường thương mại 3.3.2.4 Về công nghệ tin học Trang bị bổ sung trang bị hệ thống phần mềm chung cho đơn vị hoạt động HTĐ quốc gia phù hợp với hoạt động điều hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh Liên kết đường truyền dẫn đơn vị có đấu nối với HTĐ quốc gia mạng tin học bên Đầu tư nâng cấp mạng nội EVN, nâng cao chất lượng thông tin nội ngành Cụ thể thay kênh tải ba cáp quang, sử dụng đường truyền thông tin quang để kết nội hệ thống tổng đài nội ngành phục vụ công tác SXKD điện năng, hướng đến tính đại, mức độ tự động hố cáo, đáp ứng tính kinh tế công tác quản lý điều hành HTĐ vận hành TTĐ 171 KẾT LUẬN CHƯƠNG Nghiên cứu lý thuyết TTĐ với kinh nghiệm thực tiễn phát triển TTĐ nước giới, với thực trạng ngành điện Việt Nam cho thấy TTĐ Việt Nam phát triển từ TTĐ phát điện cạnh lên thị trường bán buôn điện cạnh tranh xu tất yếu Do vậy, phạm vi nghiên cứu Chương Luận án tập trung nội dung sau: - Trên sở dự báo đáp ứng ngành điện nhu cầu nguồn điện hệ thống lưới điện truyền tải, luận án đánh giá điểm cần thiết để xây dựng phát triển mơ hình thị trường cạnh tranh phát điện lên mơ hình thị trường bán bn điện cạnh tranh - Phân tích đưa mục tiêu yêu cầu cụ thể cần phải thực nhằm chuyển đổi mơ hình VCGM sang giai đoạn thị trường bán bn điện; - Đề xuất mơ hình với thành viên thị trường, mối quan hệ thành viên thị trường chế vận hành VWEM; - Đề xuất giải pháp nhằm xây dựng phát triển VWEM sở điều kiện TTĐ Việt Nam Các giải pháp tập trung vào nội ngành điện Việt Nam chế, sách Nhà nước nhằm đảm bảo cho việc xây dựng phát triển thành công VWEM thời gian đến gồm: sách sở pháp lý: sách thu hút đầu tư phát triển điện lực, sách giá điện, vai trò đơn vị điện lực nhà nước điều tiết Nhà nước hoạt động điện lực; vấn đề xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho vận hành VWEM 172 KẾT LUẬN TTĐ xu hướng phát triển tất yếu nhiều nước giới TTĐ hình thành đảm bảo khai thác tối ưu nguồn lực, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội với chất lượng ổn định, an tồn kinh tế, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh an ninh lượng quốc gia Theo định hướng phát triển TTĐ Việt Nam, việc phát triển mơ hình TTĐ phù hợp với đặc thù ngành điện kinh tế Việt Nam điều cấp thiết nhằm đảm bảo ngành điện Việt Nam nói chung, TTĐ Việt Nam nói riêng phát triển ổn định, bền vững Nhằm thực thành công chủ trương Đảng Nhà nước việc xây dựng, phát triển bước TTĐ cạnh tranh theo thứ tự: Thị trường phát điện cạnh tranh; Thị trường bán buôn điện cạnh tranh; Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, Luận án“Xây dựng phát triển thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam” tập trung giải vấn đề mặt lý luận, thực tiễn giải pháp cụ thể cho việc phát triển VWEM, cụ thể sau: Phân tích đặc trưng riêng có loại hàng hố, sản phẩm điện vai trò quan trọng điện kinh tế đời sống người Do vậy, đa số CTĐL giới tổ chức theo mơ hình CTĐL quản lý độc quyền kinh doanh tất khâu sản xuất, truyền tải, phân phối, ngành điện xem ngành có tính chất độc quyền tự nhiên Luận án nghiên cứu việc thúc đẩy phát triển mơ hình TTĐ cạnh tranh nước giới xu tất yếu để nâng cao hiệu SXKD CTĐL đồng thời nâng quyền đáp ứng tốt khách hàng mua điện Luận án sâu xem xét hình thức tổ chức TTĐ theo mơ hình tuỳ thuộc vào đặc trưng quốc gia như: mơ hình thị trường phát điện, thị trường bán bn điện, mơ hình thị trường bán lẻ điện; TTĐ thứ cấp mơ hình TTĐ như: TTĐ giao ngay, hợp đồng mua bán điện song phương, hợp đồng mua bán điện dạng sai khác, thị trường dịch vụ phụ TTĐ Qua đó, cho thấy kinh nghiệm nước học quí báu nhiều phương diện cho nước ta nghiên cứu xây dựng TTĐ thời gian tới 173 Phân tích, đánh giá trạng ngành điện Việt Nam, thực trạng công tác mua bán điện ngành điện Việt Nam Nghiên cứu sở pháp lý cho việc hình thành phát triển TTĐ Việt Nam định hướng phát triển TTĐ Việt Nam thời gian đến Đồng thời, xem xét số cơng trình nghiên cứu, đề án, dự án xây dựng TTĐ điện Việt Nam, Luận án đưa kết luận đề tài nghiên cứu chủ yếu tập trung khâu xây dựng VCGM, chưa đề cập đến giai đoạn TTĐ Việt Nam phát triển thành thị trường bán buôn điện cạnh tranh năm tới Nghiên cứu quy định VCGM, qua đưa mơ hình cấu trúc VCGM, mối quan hệ đơn vị thị trường Đồng thời, xác định rõ chế vận hành VCGM thông qua quy định vận hành, điều tiết, quản lý VCGM Đánh giá thực trạng VCGM với ưu, nhược điểm nguyên nhân tồn cần khắc phục để đảm bảo bền vững phát triển thị trường Phân tích sở nhu cầu phát triển thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam, đồng thời thực việc phân loại và sâu vào nhận định, phân tích 06 nhóm mục tiêu nhằm xây dựng phát triển thành công VWEM Luận án đưa mơ hình cấu trúc VWEM tương lai, mối quan hệ đơn vị thị trường phân tích chế vận hành VWEM Qua nghiên cứu kinh nghiệm phát triển thị trường bán buôn điện cạnh tranh nước giới, với thực tế điều kiện, đặc thù TTĐ Việt Nam Luận án đưa kiến nghị tập trung vào nội ngành điện Việt Nam chế, sách Nhà nước nhằm đảm bảo cho việc xây dựng phát triển thành công VWEM chuẩn bị cho bước phát triển đến mơ hình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, cụ thể gồm 02 nhóm giải pháp là: sách sở pháp lý: sách thu hút đầu tư phát triển điện lực, sách giá điện, chuyển đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện người mua đơn vị phát điện, sách lĩnh vực cơng ích hoạt động điện lực, vai trò đơn vị điện lực nhà nước điều tiết Nhà nước hoạt động điện lực nhóm giải pháp xây dựng hạ tầng kỹ thuật DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Nguyễn Thành Sơn (2005), Các mơ hình quản lý TTĐ khả áp dụng Việt Nam, Tạp chí khoa học, Đại học Đà Nẵng, số 9, 2005 Nguyễn Thành Sơn (2009), Định hướng phát triển TTĐ cạnh tranh Việt Nam, Tạp chí điện & Đời sống, Hội Điện lực Việt Nam, số 126 tháng 10/2009 Nguyễn Thành Sơn (2014), Một số giải pháp phát triển thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam nay, Tạp chí điện & Đời sống, Hội Điện lực Việt Nam, số 179 tháng 03/2014 Nguyễn Thành Sơn (2014), Xây dựng phát triển thị trường bán điện cạnh tranh nhìn từ kinh nghiệm số nước giới, Tạp chí điện & Đời sống, Hội Điện lực Việt Nam, số 180 tháng 04/2014 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Công nghiệp (2003), Đề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu lộ trình hình thành phát triển thị trường lượng Việt Nam Bộ Công thương (2009), Quyết định số 6713/QĐ-BCT ngày 31/12/2009 việc Phê duyệt thiết kế Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam Chính phủ (2010), Quyết định số 1208/2011/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 Về Phê duyệt qui hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 Cục Điều tiết điện lực (2008), Báo cáo tư vấn thiết kế thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam - Công ty tư vấn Campbell Carr Cục Điều tiết điện lực (2008), Đề án thiết kế tổng thể thị trường phát điện cạnh tranh tái cấu ngành điện cho phát triển TTĐ Cục Điều tiết điện lực (2009), Báo cáo Dự án xây dựng quy định thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam Hiệp hội Tư vấn Kinh tế (2005), Giá bán buôn, Biên phân phối, Xây dựng biểu giá bán lẻ Xây dựng Mơ hình tài cho Nhà tín dụng độc lập Nguyễn Anh Tuấn (2003), Hồn thiện mơ hình tổ chức sản xuất kinh doanh Tổng Công ty Điện lực Việt Nam Nguyễn Mạnh Hiền (2008), Nghiên cứu số vấn đề kỹ thuật liên quan đến phát triển TTĐ Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ 10 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI (2004), Luật số 28/2004/QH11 ngày 14/12/2004 - Luật Điện lực 11 Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (2002), Chiến lược phát triển Tổng Công ty Điện lực Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 định hướng đến năm 2020 12 Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (2004), Đề án xây dựng TTĐ cạnh tranh giai đoạn 13 Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (2006), Báo cáo Tư vấn hỗ trợ triển khai Dự án cổ phần hoá ngành điện Việt Nam 14 Savu C Savulescu (2010), Báo cáo cuối Dịch vụ Tư vấn Hạ tầng Công nghệ thông tin phục vụ TTĐ Việt Nam: Đánh giá trạng, Thiết kế tổng thể Xây dựng kế hoạch thực Tập đoàn Điện lực Việt Nam 15 Tạ Thị Bích Hạnh (2008), Nghiên cứu tính tốn phí đấu nối giá truyền tải TTĐ, Luận văn Thạc sĩ 16 Vụ Công tác lập pháp (2005), Những nội dung Luật Điện lực Tiếng Anh 17 ADB (2004), Vietnam roadmap for Power Sector reform 18 Asia Pacific Energy Research Center (2000), Electricity Sector Deregulation in the APEC Region 19 Chris Harris (2006), Electricity Markets - Pricing, Structures and Economics, John Wiley & Sons, Ltd 20 Daniel Krischen and Goran Strbac (2004), Fundamentals of Power System Economics, John Wiley & Sons, Ltd 21 Energy Market Authority (2004), Introduction to the Singapore New Electricity Market 22 Frank A Wolak (2003), Market Design and Price Behavior in Restructured Electricity Markets: An International Comparison 23 Frank A Wolak (2003), Designing competitive wholesale electricity markets for Latin American countries 24 Geoffrey Rothwell and Tomás Gómez (2006), Electricity Economics 25 International Energy Agency (1999), Electricity Market Reform 26 International Energy Agency (2001), Competition in Electricity Market 27 International Energy Agency (2001), Regulatory Institutions in Liberalised Electricity Markets 28 KEMA (2007), Vietnam power market design 29 Lassi Simila (2006), The Electricity Sector in Russsia - From Central Planing to Liberalized Markets 30 Loi Lei Lai (2002), Power System Restructing and Deregulation - Trading, Performance and Information Technology, John Wiley & Sons, Ltd 31 Maria Fe Villamejor-Mendoza (2008), Competition in Electricity Markets: The Case of the Philippines 32 Mohammad Shahidehpour, Hatim Yamin, Zuyi Li (2002), Market Operations Electric Power Systems, John Wiley & Sons, Ltd 33 NEMCO (2005), Australia’s National Electricity Market - Wholesale Market Operation 34 Philippine Wholesale Electricity Spot Market (2004), Market Network Model Development & Maintenance - Criteria and Procedures 35 Soluziona (2006), The single market model in Vietnam 36 Steven Stoft (2002), Power System Economics - Designing Markets for Electricity 37 The World Bank (1997), China Power Sector Regulation in a Socialist Market Economy 38 The World Bank (2001), Fostering Competition in China’s Power Markets 39 The World Bank (2001), New Wave of Power sector Reform in China 40 William W.Hogan (1998), Competitive electricity market design: A Wholesale Primer 41 William W.Hogan (1993), A competitive electricity market model PHỤ LỤC Phụ lục Các văn pháp quy hành liên quan đến hoạt động TTĐ Việt Nam Phụ lục Dự kiến cơng suất nhà máy điện tồn hệ thống năm 2015 Phụ lục Bảng giá điện bình quân số quốc gia giới Phụ lục Các văn pháp quy hành liên quan đến hoạt động TTĐ Việt Nam N G ội i d o L u dị uậ Q Lộ uy trình ết hình đị thàn n h h củ T Th hô iết ng kế tư Th /Q ị T T Q u y T T Gi ải qu yế t TT QĐ khun g giá phát Q uy trì n h V ậ n h G ệL đ C L u ật N c g h hi ế pđị T B T i ể Q u Đ T T T T Q u Q y u đị y n T T Q u y T T Q u y đị n T Q u y đ ị nT h T i ế q t u Các Quy trình vận hành chi tiết(đã ban hành Phụ lục Dự kiến công suất nhà máy điện toàn hệ thống năm 2015 STT Tên nhà máy Công suất (MW) A EVN 26,678 I Tổng công ty phát điện chiến lược 6,160 Hồ Bình 1,920 Sơn La 2,400 Ialy 720 Plei Krông 100 Sê San 260 Sê San 360 Trị An 400 II Tổng công ty phát điện 7,220 Đồng Nai 340 Nghi Sơn 600 Duyên Hải 1,200 Duyên Hải 1,200 Đại Ninh 300 Bản Vẽ 320 Sông Tranh 190 Đồng Nai 180 Đa Nhim 160 10 Hàm Thuận 300 11 Đa Mi 175 12 ng Bí 105 13 ng Bí 300 14 ng Bí MR2 300 15 Ninh Bình 100 16 Quảng Ninh 600 17 Khe Bố 100 18 A Lưới 150 19 Quảng Ninh 600 II Tổng cơng ty phát điện 6,525 Hải Phòng 600 Trung Sơn 260 Sông Bung 156 Sơng Bung 100 Ơ Mơn 1&2 330 Ơ Mơn 750 Ơ Mơn 750 Thác Mơ MR 75 Quảng Trị 64 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 II 10 11 12 II III Tên nhà máy Thủ Đức An Khê Ka Nak Phả Lại Phả Lại Thác Mơ Hải Phòng Sông Ba Hạ A Vương Buôn Kốp Buôn Tua Srah Srêpok Cần Thơ Tổng công ty phát điện Bản Chát Huội Quảng Mơng Dương Thái Bình Vĩnh Tân II Thượng Kon Tum Sekaman Sekaman Bà Rịa Phú Mỹ Phú Mỹ Phú Mỹ Tập đoàn PVN Cà Mau Cà Mau Đạm Phú Mỹ Nhơn Trạch Lọc dầu Dung Quốc Nhơn Trạch Vũng Áng Thái Bình Tập đoàn TKV Cao Ngạn Na Dương Sơn Động Cẩm Phả I Cẩm Phả II Công suất (MW) 276 173 440 600 150 600 220 210 280 86 220 185 6,773 220 520 1,000 600 1,200 220 250 290 399 1,138 468 468 5,222 750 750 18 450 104 750 1,200 1,200 1,485 115 110 220 300 300 STT IV V 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 VII Tên nhà máy Mạo Khê Tập đồn Sơng Đà Sê San 3A Nậm Chiến Cần Đơn Nậm Chiến IPP/BOT Cái Lân Formosa Hiệp Phước Phú Mỹ 2.2 Phú Mỹ Sông Cơn Thuỷ điện Bắc Bình Bình Điền Vedan Bourbon Cửa Đạt Srê Pok Đăk Mi Na Le Đăk Rtih Sê San 4A Đak Rinh Hua Na Nậm Mô Đồng Nai Bảo Lạc Nho Quế Thăng Long Vĩnh Tân Nghi Sơn II Duyên Hải II Vĩnh Sơn Sông Hinh Thác Bà Tuyên Quang Mua Trung Quốc Cộng tồn quốc năm 2015 Cơng suất (MW) 440 414 108 32 78 196 7,928 39 160 375 733 733 63 32 44 72 24 97 80 210 90 144 63 125 180 100 78 190 110 600 1,200 1,200 600 66 70 108 342 1,021 42,748 Phụ lục Bảng giá điện bình quân số quốc gia giới T T 10 12 31 14 15 16 17 18 29 02 21 23 24 25 62 72 28 39 03 31 32 Q u B u Đ ài H Io nL M aP hS i T h azi B ồC n C oa Đ aD b H uH Ir la L tvi M ol P h T âT h T hU r /20 1/1/2 /20 1/3/2 01/1/2 5/3/2 10 1/20 /20 1/1/2 10 /20 1/1/2 1/1/2 1/7/2 10 /20 1/20 /20 1/20 /20 1/1/2 10 /20 1/4/2 1/1/2 01 1/20 /20 1/1/2 10 /20 1/7/2 01 /20 ... buôn điện cạnh tranh Việt Nam 3.1.2 Định hướng xây dựng phát triển thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam 3.1.3 Mục tiêu xây dựng phát triển thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam. .. dạng thị trường mơ hình thị trường bán buôn điện cạnh tranh 50 1.3.3 Giá điện thị trường bán buôn điện cạnh tranh 57 1.4 KINH NGHIỆM XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH CỦA CÁC NƯỚC TRÊN... cứu thị trường bán bn điện cạnh tranh Chương Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng, phát triển thị trường bán buôn điện cạnh tranh Chương Thực trạng thị trường điện cần thiết phải xây dựng, phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và phát triển thị trường bán buôn điện cạnh tranh việt nam , Xây dựng và phát triển thị trường bán buôn điện cạnh tranh việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn