BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

2 1,050 11 Gửi tin nhắn cho Đỗ Anh Tú
Đỗ Anh Tú

Đỗ Anh Tú

Tải lên: 11,624 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2013, 22:10

LIÊN ĐỘI:……………. ……… .ngày……tháng…….năm 2008 CHI ĐỘI:……………… =*= BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI Năm học: 2008 – 2009 Đại hội khai mạc lúc….giờ…ngày …….tháng………năm 2008 Tại:……………………………………………………………. Thành phần đại biểu gồm; + Đại biểu mời gồm có: 1………………………………………………………… 2………………………………………………………… 3………………………………………………………… 4………………………………………………………… 5………………………………………………………… + Đại biểu chính thức dự Đại hội có:…… / Tổng số………… ( Vắng:…… có lý do:……không có lý do:…………….) - Đoàn chủ tịch Đại hội có: 1………………………………………………………… 2………………………………………………………… 3………………………………………………………… - Thư ký Đại hội: 1………………………………………………………… 2………………………………………………………… + Diễn biến Đại hội: 1. Bạn……………………………… thay mặt Đoàn chủ tịch đọc bái cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học vừa qua và bản phương hướng cho năm học tới 2. Thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các chỉ tiêu trong báo cáo tổng kết: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3. Đăng ký các danh hiệu thi đua: + Cuối năm chi đội sẽ đạt danh hiệu:………………… + Đăng ký chỉ tiêu phấn đấu đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ:…………… 4. Bầu Ban chỉ huy chi đội mới: + Đại hội đã thống nhất bầu các bạn có tên sau vào Ban chỉ huy Đội. Năm học 2008 – 2009 và Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội 1………………………………………………………… 2………………………………………………………… 3………………………………………………………… 4………………………………………………………… 5. Bầu đại biểu đi dự Đại hội liên đội: + Đại hội nhất trí bầu các đại biểu có tên sau đây đi dự Đại hội liên đội: 1………………………………………………………… 2………………………………………………………… 3………………………………………………………… 4………………………………………………………… 5………………………………………………………… 6. Mời Ban chấp hành chi đội của năm học qua lên bãi nhiệm 7. Các ý kiến phát biểu của Đại hội ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. Đại hội đã kết thúc tốt đẹp lúc…….giờ……phút cùng ngày. TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH THƯ KÝ ĐẠI HỘI ( Ký tên ) ( Ký tên ) . LIÊN ĐỘI:……………. ……… .ngày……tháng…….năm 2008 CHI ĐỘI:……………… =*= BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI Năm học: 2008 – 2009 Đại hội khai mạc lúc….giờ…ngày. 4………………………………………………………… 5. Bầu đại biểu đi dự Đại hội liên đội: + Đại hội nhất trí bầu các đại biểu có tên sau đây đi dự Đại hội liên đội: 1…………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

Bình luận về tài liệu bien-ban-dai-hoi-chi-doi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP